quá trình đảng bộ chỉ đạo thực hiện xây dựng và phát triển kinh tế trong những năm 1973 1975

Đảng bộ thanh hóa lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế thời kỳ 1965 1975

Đảng bộ thanh hóa lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế thời kỳ 1965  1975

Khoa học xã hội

... Chương ĐẢNG BỘ THANH HOÁ LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 1969 - 1975 2.1 Đảng Thanh Hoá lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế năm 1969 - 1972 2.1.1 Chủ trương Đảng xây dựng, phát triển ... lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế giai đoạn 1965 - 1968 Chương 20 Đảng Thanh Hoá lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế giai đoạn 1969 - 1975 38 2.1 Đảng Thanh Hoá lãnh đạo xây dựng, phát triển ... lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế giai đoạn 1965 - 1968 Chương 20 Đảng Thanh Hoá lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế giai đoạn 1969 - 1975 38 2.1 Đảng Thanh Hoá lãnh đạo xây dựng, phát triển...
 • 130
 • 189
 • 1

Đảng bộ thành phố đà nẵng lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế dịch vụ tu nam 1997 den nam 2010

Đảng bộ thành phố đà nẵng lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế dịch vụ tu nam 1997 den nam 2010

Thạc sĩ - Cao học

... tính khái quát xây dựng, phát triển kinh tế, có lĩnh vực kinh tế dịch vụ Nhóm thứ ba công trình trực tiếp liên quan đến lãnh đạo Đảng địa phương phát triển kinh tế nói chung, ngành kinh tế dịch ... sát thực tế Đóng góp luận văn - Trình bày cách có hệ thống trình Đảng Đà Nẵng lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế dịch vụ từ năm 1997 đến năm 2010 - Nêu lên số kinh nghiệm Đảng Đà Nẵng lãnh đạo ... vấn đề Đảng Đà Nẵng lãnh đạo phát triển kinh tế dịch vụ Đà Nẵng từ năm 1997 đến năm 2010, sở trình bày lãnh đạo Đảng Đà Nẵng vấn đề - Phân tích thành tựu, hạn chế lãnh đạo phát triển kinh tế dịch...
 • 104
 • 281
 • 0

Đảng bộ thành phố đà nẵng lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế du lịch tu nam 1997 den nam 2009

Đảng bộ thành phố đà nẵng lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế du lịch tu nam 1997 den nam 2009

Thạc sĩ - Cao học

... chưa thực thống khái niệm phát triển kinh tế du lịch, song đa số nhà nghiên cứu thống rằng: Phát triển kinh tế du lịch trình tăng tiến mặt kinh tế du lịch Nói cách khác, phát triển kinh tế du ... lãnh đạo, xây dựng phát triển thành phố Từ năm 1986 trở lại đây, thực đường lối đổi Đảng Nhà nước, Đảng bộ, nhân dân thành phố Đã Nẵng xác định việc phát triển kinh tế nhiệm vụ trọng tâm, đó, phát ... TRƢƠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2009 2.1 Bước đầu phát triển kinh tế du lịch Đà Nẵng giai đoạn 1997 - 2000 2.1.1 Chủ trƣơng phát triển...
 • 146
 • 313
 • 2

tiểu luận cao học TT HCM về văn hóa đảng lãnh đạo xây dựng, phát triển văn hoá thời kỳ 1930 1985

tiểu luận cao học TT HCM về văn hóa đảng lãnh đạo xây dựng, phát triển văn hoá thời kỳ 1930 1985

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... Môn: Các chuyên đề lịch sử Đảng đề tài: Đảng lãnh đạo xây dựng, phát triển văn hoá thời kỳ 1986-2007 hoa: Nh nc phỏp lut tnh Bc GiangSinh Lớp trng chớnh tr viên thực hiện: Lại Thị Ngọc Hạnh : ... hoỏ thỡ phi phỏt trin kinh t Ngi núi: "Mun tin lờn ch ngha xó hi thỡ phi phỏt trin kinh t v hoỏ Vỡ khụng núi phỏt trin hoỏ v kinh t? Tc ng ta cú cõu: cú thc mi vc c o; vỡ th kinh t H Chớ Minh ton ... tr, kinh t v hoỏ: Ch mi v nn kinh t mi cú nh hng quyt nh n nn hoỏ mi, ngi mi, ngi mi Ngc li, nhng thng li ca s nghip xõy dng nn hoỏ mi, ngi mi l mt ng lc thỳc y tin trỡnh xõy dng ch mi v nn kinh...
 • 41
 • 1,021
 • 0

đảng cộng sản việt nam lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế tư nhân 1991 2004

đảng cộng sản việt nam lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế tư nhân 1991 2004

Khoa học xã hội

... niệm đảng kinh tế tư nhân năm 1976-1990 lãnh đạo, đạo phát triển kinh tế tư nhân đảng giai đoạn 1991-1995 1.1 Sơ lược quan niệm Đảng kinh tế tư nhân năm 1976-1990 1.2 Đảng lãnh đạo, đạo phát triển ... cho kinh tế tư nhân phát triển nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đất nước trước sau đường lối Đảng 36 Chương đảng lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân năm 1996 – 2004 2.1 Đảng lãnh đạo, đạo phát ... niệm đảng kinh tế tư nhân năm 1976-1990 lãnh đạo, đạo phát triển kinh tế tư nhân Đảng giai đoạn 1991-1995 1.1 Sơ lược quan niệm Đảng kinh tế tư nhân năm 1976–1990 1.1.1 Quan niệm Đảng kinh tế tư...
 • 126
 • 258
 • 1

đảng bộ tỉnh vĩnh phúc lãnh đạo xây dựng phát triển nguồn nhân lực từ 2001 den nam 2008

đảng bộ tỉnh vĩnh phúc lãnh đạo xây dựng phát triển nguồn nhân lực từ 2001 den nam 2008

Khoa học xã hội

... Chƣơng 3: Kết kinh nghiệm rút từ trình Đảng tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng, phát triển nguồn nhân lực (2001-2008) 12 Chƣơng CHỦ TRƢƠNG SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ VĨNH PHÚC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NGUỒN ... - HĐH năm 50 Chƣơng BƢỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH VĨNH PHÚC LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2008 2.1 Chủ trƣơng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng, phát triển ... tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực từ năm 2001 đến năm 2005 Chƣơng 2: Bước phát triển Đảng tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng, phát triển nguồn nhân lực từ năm 2006 đến năm 2008 Chƣơng...
 • 133
 • 306
 • 0

KINH TẾ VIỆT NAM THỜI KỲ 2012 - 2014 NHỮNG CƠ HỘI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

KINH TẾ VIỆT NAM THỜI KỲ 2012 - 2014 VÀ NHỮNG CƠ HỘI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Báo cáo khoa học

... tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng trình độ cao để tạo đà cho kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao suất, chất lượng, hiệu lực cạnh tranh toàn kinh tế Triển vọng phát triển kinh ... kinh tế thời kỳ 2012 - 2013 lại điểm tựa tạo đà cho kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển - năm tới Cụ thể: (i) Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ - 7% Triển vọng năm 2014 tốc độ tăng trưởng kinh tế ... Kinh tế Việt Nam thời kỳ 20122014”, vừa hội điểm tựa tạo động lực mới, vừa thách thức trở ngại tiến trình phát triển kinh tế Việt Nam Chỉ có vượt qua khó khăn trở ngại kinh tế Việt Nam cải thiện...
 • 9
 • 305
 • 1

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở của quận thời gian tới.

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở của quận thời gian tới.

Kinh tế - Quản lý

... lớn xây dựng lâu hết niên hạn sử dụng: + Xây trớc năm 1960 chiếm 32,6% (nhà 30 năm - 100 năm) + Xây dựng từ năm 1961-1970 28,0% (25-30 năm) + Xây dựng từ 1971-1980 15,0% (15-24 năm) + Xây dựng ... từ trình đầu t xây dựng năm với quỹ tái đầu t (Biểu 8) tạo nguồn vốn cho đầu t xây dựng nhà trả lãi vay Ngân hàng Về dự án đầu t xây dựng nhà: Qua biểu ta thấy năm 1993 đến năm 1998 kể xây dựng ... dự án đầu t xây dựng nhà quận thời gian qua Trong thực tế phát triển thời gian gần ngành xây dựng nói chung ngành xây dựng nhà nói riêng đóng góp mặt số lợng chất lợng ngành xuất phát từ Tổng...
 • 73
 • 530
 • 0

Tình hình thực tế của công tác kế toán tập hợp chi phí sx tính giá thành quản trị doanh nghiệp ở chi nhánh ĐND Bảo Long.DOC

Tình hình thực tế của công tác kế toán tập hợp chi phí sx tính giá thành và quản trị doanh nghiệp ở chi nhánh ĐND Bảo Long.DOC

Kế toán

... cấu tổ chức hoạt động kinh doanh công ty đông nam dợc bảo long Quá trình hình thành phát triển công ty trách nhiệm đông nam dợc Bảo Long 1.1 Quá trình hình thành phát triển : Chi nhánh công ... 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.2 Các lĩnh vực kinh doanh 1.3 Tình hình vốn tài sản 1.4 Một số tiêu kinh tế tổng hợp Đặc điểm tổ chức máy sản xuất kinh doanh chi nhánh 2.1 Đặc điểm qui trình ... động lĩnh vực sản xuất kinh doanh với uy tín kinh nghiệm lâu năm công ty có đóng góp không nhỏ cho phát triển đất nớc nói chung cho phát triển công ty nói riêng Sau thời gian thực tập chi nhánh dới...
 • 21
 • 608
 • 0

Tình hình thực tế của công ty nói chung công tác thư ký, văn thư, lưu trữ nói riêng

Tình hình thực tế của công ty nói chung và công tác thư ký, văn thư, lưu trữ nói riêng

Kinh tế - Thương mại

... v cỏc phũng ban gm cú: - Vn phũng Hnh chớnh - Phũng Ti chớnh Kinh t - Phũng Kinh t th trng - Phũng Qun lý thit b - Phũng Cụng ngh Kinh t u t - Phũng Cụng on 2.2 C cu ca phũng hnh chớnh: Gm cú: ... h tng cm dõn c, ụ th 1.2 c im t chc sn xut kinh doanh v quy trỡnh cụng ngh Ngnh XDCB l ngnh sn xut vt cht cú c im riờng, nú to nờn c s h tng cho nn kinh t quc dõn Sn phm ca ngnh xõy dng l nhng ... Xõy Dng CTGT 118 ó xõy dng c mụt mụ hỡnh qun lý v hch toỏn phự hp vi yờu cu ca nn kinh tờ th trng, ch ng sn xut kinh doanh, cú uy tớnh trờn th trng lnh vc XDCB, m bo ng vng v phỏt trin iu kin hin...
 • 29
 • 447
 • 2

Tình hình kinh doanh của Techcombank trong thời gian vừa qua

Tình hình kinh doanh của Techcombank trong thời gian vừa qua

Kinh tế - Thương mại

... động phát hành thẻ đạt kết tốt Năm 2007 năm đáng ghi nhớ hoạt động phát triển thẻ Techcombank Thẻ ghi nợ Techcombank Visa phát hành vào đầu năm đến cuối năm đạt 50.000 thẻ Tổng số thẻ phát hành năm ... ngân hàng Năm 2008, kinh tế nước ta phát triển bối cảnh tình hình kinh tế giới nước biến động phức tạp khó lường Trong nước, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, đợt rét đậm lịch sử đầu năm, 10 ... trung tâm đào tạo để thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với bước phát triển mới, tập trung vào lớp cán nguồn, tài tương lai, ứng cử vào vị trí lãnh đạo ngân hàng tương lai không xa...
 • 28
 • 482
 • 1

Tình hình ruộng đất Việt Nam thời kỳ trung đại

Tình hình ruộng đất Việt Nam thời kỳ trung đại

Khoa học xã hội

... đầu trình can thiệp vào quản lý toàn đất đai nước Quá trình phát triển tự nhiên của sở hữu tư nhân, phát triển ruộng tư tượng có tính quy luật Đến nhà Trần, nhà nước có sách khuyến khích phát triển ... cấp lương miễn thuế Ruộng tư phát triển hai vùng khác nhau: vùng Thuận Quảng cũ, ruộng tư phát triển hình thức “bản tư điền” mở rộng chủ yếu sau 1669 Năm 1770 phát triển nhanh chóng ruộng đất ... Lê Chỉ nguồn sử liệu tư nhân Thần tích, gia phả, bắt gặp khái niệm thực ấp thi hành đời Trần Bên cạnh sách ban thưởng thực ấp, nhà Lý thực hình thức ban thưởng khác ban thực ấp kèm thật phong Trong...
 • 26
 • 827
 • 2

Tình hình thực tế của các doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ

Tình hình thực tế của các doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ

Tài chính - Ngân hàng

... Tình hình thực tế doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ: Hoạt động thơng mại quốc tế, hình thành phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu Thơng mại quốc tế phát triển tạo ... sản xuất, kinh doanh khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh kỳ hoạt động kinh doanh, kể hoạt động đầu t xây dựng doanh nghiệp vừa kinh doanh vừa có hoạt động đầu t xây dựng - Đánh ... sinh đợc quy đổi Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua, bán thực tế phát sinh Chênh lệch tỷ giá thực tế mua vào tỷ giá thực tế bán ngoại tệ đợc hạch toán vào Tài khoản 515 Doanh thu hoạt động tài chính,...
 • 58
 • 552
 • 0

TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NHNN&PTNT VIỆT NAMCHI NHÁNH THANH XUÂN6

TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NHNN&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN6

Kinh tế - Thương mại

... CHƯƠNG I: NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ NGÂN HÀNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH XUÂN 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ... Thanh Xuân Nhằm thực chủ trương đổi kinh tế theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN, ngành Ngân hàng có bước chuyển biến tích cực vào nghiệp phát triển kinh tế đất nước, bước ... tổ chức kinh tế, TCTD nước theo quy định Pháp luật Ngân hàng Đẩu tư phát triển Việt Nam Thực dịch vụ ngân hàng + Thực dịch vụ chuyển tiền nhanh, toán nước qua mạng vi tính toán quốc tế qua mạng...
 • 13
 • 302
 • 0

Tình hình kinh doanh của khách sạn Hoà Bình

Tình hình kinh doanh của khách sạn Hoà Bình

Quản trị kinh doanh

... PGS.TS TrầnThị Minh Hoà Trong năm gần doanh thu mà khách sạn đạt tăng cao, đem lại lợi nhuận lớn đóng góp vào phát triển ngành kinh doanh khách sạn nước Khách sạn xây dựng đội ngũ cán nhân viên ... hành lao động tiền lương Nhà Hàng Bộ phận Bàn Bộ phận Bar Phòng Marketing Lưu Trữ Bộ phận Bếp Bộ phận Lễ Tân Bộ phận Đón Tiếp Bộ phận Phòng Bộ Phận Bảo Dưỡng Bộ phận Bảo vệ ( Nguồn: Khách sạn ... nghiệp kinh doanh, để Khách sạn trực thuộc quản lý tự kinh doanh độc lập Từ lúc khách sạn Hoà Bình thực bước sang giai đoạn kinh tế độc lập, tăng cường chủ quyền, chủ động kinh doanh Trong thời...
 • 34
 • 492
 • 0

Tình hình thực tế của công tác kế toán tập hợp chi phí sx tính giá thành quản trị doanh nghiệp ở chi nhánh ĐND Bảo Long

Tình hình thực tế của công tác kế toán tập hợp chi phí sx tính    giá thành và quản trị doanh nghiệp ở chi nhánh ĐND Bảo  Long

Kế toán

... CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LONG 1.1 Quá trình hình thành phát triển : Chi ... 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.2 Các lĩnh vực kinh doanh 1.3 Tình hình vốn tài sản 1.4 Một số tiêu kinh tế tổng hợp Đặc điểm tổ chức máy sản xuất kinh doanh chi nhánh 2.1 Đặc điểm qui trình ... lĩnh vực sản xuất kinh doanh với uy tín kinh nghiệm lâu năm công ty có đóng góp không nhỏ cho phát triển đất nước nói chung cho phát triển công ty nói riêng 20 Sau thời gian thực tập chi nhánh...
 • 24
 • 393
 • 0

Tình hình kinh doanh của công ty Hoàng Nguyên - Tiến Thành

Tình hình kinh doanh của công ty Hoàng Nguyên - Tiến Thành

Quản trị kinh doanh

... trọng tài (nếu có) Quá trình tổ chức xuất công ty Hoàng Nguyên - Tiến Thành bao gồm bớc Trong trình kinh doanh bạn hàng khác trình đợc vận dụng cách linh hoạt - Tình hình kinh doanh XNK công ... hình thức văn bản, nội dung bao gồm: Hợp đồng kinh tế Số: Ngày tháng năm Giữa bên: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Dới gọi tắt "Bên bán" bên: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Dới gọi tắt "Bên mua" Hai ... có xu hớng tăng lên năm gần Điều có đợc công ty chủ trơng bám sát nhu cầu thực tế thị trờng thực sách đa dạng hoá mặt hàng xuất nh nhập Điều phản ánh động kinh doanh công ty Trong số mặt hàng xuất...
 • 16
 • 336
 • 0

Tình hình thực tế của công tác kế toán tập hợp chi phí sx tính giá thành quản trị doanh nghiệp ở chi nhánh ĐND Bảo Long

Tình hình thực tế của công tác kế toán tập hợp chi phí sx tính    giá thành và quản trị doanh nghiệp ở chi nhánh ĐND Bảo Long

Quản trị kinh doanh

... cấu tổ chức hoạt động kinh doanh công ty đông nam dợc bảo long Quá trình hình thành phát triển công ty trách nhiệm đông nam dợc Bảo Long 1.1 Quá trình hình thành phát triển : Chi nhánh công ... 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.2 Các lĩnh vực kinh doanh 1.3 Tình hình vốn tài sản 1.4 Một số tiêu kinh tế tổng hợp Đặc điểm tổ chức máy sản xuất kinh doanh chi nhánh 2.1 Đặc điểm qui trình ... động lĩnh vực sản xuất kinh doanh với uy tín kinh nghiệm lâu năm công ty có đóng góp không nhỏ cho phát triển đất nớc nói chung cho phát triển công ty nói riêng Sau thời gian thực tập chi nhánh dới...
 • 22
 • 385
 • 0

Đảng bộ hương sơn hà tĩnh lãnh đạo công tác phát triển văn hoá giáo dục trong thời kỳ từ 1995 đến nay

Đảng bộ hương sơn  hà tĩnh lãnh đạo công tác phát triển văn hoá  giáo dục trong thời kỳ từ 1995 đến nay

Khoa học xã hội

... động lực thúc đẩy phát triển xã hội, phát triển văn hoá - giáo dục quốc sách hàng đầu, 27 chìa khoá để phát triển đất nớc Trong chiến lợc ổn định phát triển kinh tế đến năm 2000 Đảng ta xác định ... khôi phục phát triển kinh tế văn hoá - giáo dục hai miền Nam - Bắc Cùng với việc khối phục phát triển kinh tế, nghiệp văn hoá - giáo dục đợc Đảng Nhà nớc ta quan tâm Các hoạt động phát triển văn ... IX Đảng nêu rõ: "Xây dựng văn hoá tiên tiến đậm đà sắc dân tộc vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Mọi hoạt động văn hoá - giáo dục nhằm xây dựng ngời Việt Nam phát triển...
 • 63
 • 442
 • 0

tình hình kinh doanh của công ty cổ phần vật tư thiết bị văn hóa giai đoạn 2005- 2009

tình hình kinh doanh của công ty cổ phần vật tư thiết bị văn hóa giai đoạn 2005- 2009

Quản trị kinh doanh

... nm 2009 cú xu hng tng qua cỏc nm.Vốn yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong kinh tế thị trờng có nhiều hội nhng có thách thức Nếu 31 doanh nghiệp ... công ty vật phẩm Văn hoá -Ngày 22/06/1993, thực Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 Hội đồng Bộ trởng đăng ký lại doanh nghiệp khu vực kinh tế quốc doanh, Bộ Văn hoá có Quyết định số 786/QĐ - BVH ... hc Kinh T Quc Dõn Ghi chỳ 80 (Ngun: Phũng Kinh Doanh) 39 Mụi trng kinh doanh ca cụng ty 1.17 Mụi trng V mụ 1.17.1 Mụi trng kinh t Ton cu húa ang l mt thc t, cỏc quc gia ang cu trỳc li nn kinh...
 • 48
 • 539
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25