phiếu nhận xét đánh giá giáo viên tiểu học

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN.DOC

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN.DOC

Quản trị kinh doanh

... việc……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đề nghị: Tuyển dụng  Chờ  Loại Tóm tắt nhận xét và đề xuất về ứng viên: - Có khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao sau khi tuyển dụng.Ngày: ... …………………………………………. Ký tên: Hồ Viêt Thới Phan Văn Minh Nguyễn Như Đăng PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Ngày tháng naêm Trang 2/2 ...
 • 2
 • 15,659
 • 273
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN (2).doc

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN (2).doc

Quản trị kinh doanh

... cầu về ứng viên, đáp ứng được yêu cầu công việc Đề nghị: Tuyển dụng  Chờ  Loại Tóm tắt nhận xét và đề xuất về ứng viên: - Đạt yêu cầu về tiêu chuẩn tuyển chọn . Đề nghị tiếp nhận vào làm ... Người phỏng vấn: …………………………………………. Ký tên: Trần Văn Tấn Trần Quốc TạoPHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐCNgày tháng năm Trang 2/2 ...
 • 2
 • 6,661
 • 90
Phiếu nhận xét đánh giá CBQL/viên chức không trực tiếp giảng dạy

Phiếu nhận xét đánh giá CBQL/viên chức không trực tiếp giảng dạy

Tư liệu khác

... :7/ Tinh thần học tập , nâng cao trình độ :Điểm : Loại :8/ Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân :Điểm : Loại :II. ĐÁNH GIÁ CHUNG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNGTÂM TRONG NĂM HỌC 2008 - ... điểm+ Loại TB : 41 đến 50, không có mục dưới 5 điểm+ Loại Kém : dưới 40. Phiếu đánh giá này áp dụng đối với CBQL và viên chức không trực tiếp giảng dạy ... đạo đức7 Tinh thần học tập nâng cao trình độ 8 Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân Kết luận : Công chức đạt loại : Hữu Định, ngày tháng năm 200 Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (Ký tên, ghi...
 • 3
 • 6,052
 • 15
bản tự nhận xét đánh giá giáo viên 2010

bản tự nhận xét đánh giá giáo viên 2010

Ngữ văn

... Nghóa Việt NamTrường TH- THCS CẢ GĂNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúcBẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN NĂMHỌC: 2009- 2010Họ và tên: Nguyễn Minh TríĐơn vị công tác: Trường TH- THCS ... và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức trong việc đấu tranh chống lại các biểu hiệntiêu cực. Luôn được sự tính nhiệm của đồng nghiệm, học sinh và nhân dân.Quan tâm đến việc ... gìn đạo đức, nhân cách của người giáo viên, có lối sống trong sáng, lành mạnh.Đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, được sự tín nhiệm của đồng nghiệm, học sinh và nhân dân.e. Tinh thần...
 • 2
 • 19,335
 • 123
Ban tu nhan xet danh gia giao vien

Ban tu nhan xet danh gia giao vien

Tư liệu khác

... động giáo dục khác.− Đảm bảo sỹ số, quản lý việc học tập và rèn luyện của học sinh− Sát sao với lớp chủ nhiệm, thường xuyên phối hợp với phụ huynh học sinh và giáo viên bộ môn để quản lý học ... đồng nghiệp, với học sinh vàphụ huynh học sinh.- Ý thức tổ chức kỉ luật cao.- Chuyên môn vững vàng, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên mônnghiệp vụ.- Soạn giáo án đầy đủ, dạy ... chưa tường xuyên.- Việc tự làm đồ dùng dạy học chưa nhiều.5.Tự đánh giá, xếp loại chung : xuất sắcHà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2010Người tự nhận xét Trịnh Thị Nga ...
 • 3
 • 14,255
 • 96
Phiếu nhận xét đánh giá cơ sở kết quả đề tài Dự án KHXHNV cấp tỉnh.

Phiếu nhận xét đánh giá cơ sở kết quả đề tài Dự án KHXHNV cấp tỉnh.

Tư liệu khác

... phúc_____________________________________________HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CƠ SỞKẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP TỈNH_______________________________Tây Ninh, ngày tháng năm 200 PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CƠ SỞĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHXHNV CẤP ... chủ nhiệm đề tài/ dự án:4. Họ và tên người đánh giá: Học vị: Chức danh khoa học: Ngành chuyên môn: Chức danh trong hội đồng:5. Phần ý kiến Nhận xét: 5.1. Về tính cấp thiết, ý nghĩa của đề ... phương pháp nghiên cứu (cách tiếp cận và hệ phương pháp được sử dụng):5.3. Về giá trị khoa học của đề tài (nhận xét về khối lượng, nội dung các vấn đề được đề cập; mức độ thành công trong việc...
 • 2
 • 1,244
 • 1
nhận xét đánh giá đảng viên

nhận xét đánh giá đảng viên

Tư liệu khác

... TRƯỜNG :TIỂU HỌC THANH PHÚ A BẢN TỰ NHẬN XÉT ,ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁN BỘ ,ĐẢNG VIÊN NĂM : 2009 Họ và tên :NGUYỄN THỊ THU HỒNG Chức vụ :Đảng viên Đơn vị công tác :Chi bộ trường tiểu học ... thành xuất sắc nhiệm vụ . Thanh Phú ngày tháng năm 2009 Người tự nhận xét đánh giá NGUYỄN THỊ THU HỒNG Tóm tắt nhận xét đánh giá của tập thểChi bộ hoặc tập thể lãnh đạo cơ quan………………………………………………………………………………………………………………… ... hành Công Đoàn xét công đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Chi bộ xem xét cử đi học lớp đối tượng Đảng .- Khắc phục mọi khó khăn để tiếp tục theo học lớp Đại học Tại Chức do phòng giáo dục mở ,luôn...
 • 4
 • 4,636
 • 14
Bản tự nhận xét đánh giá đảng viên cuối năm

Bản tự nhận xét đánh giá đảng viên cuối năm

Tư liệu khác

... Hiệp, ngày 4 tháng 12 năm 2010BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊNHọ và tên: Bùi Thanh TâmChức vụ hiện nay: Cán bộ Thiết bị Là đảng viên thuộc chi bộ Trường THCS Mỹ Hiệp, Đảng Ủy ... và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.2- Về phẩm chất đạo đức lối sống.Là một đảng viên giáo viên tôi luôn tự ý thức thực hành tiết kiệm chống lãngphí theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ... luật của nhà nước.Luôn không ngừng tự giác học tập để nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức...
 • 3
 • 75,451
 • 462
Tài liệu ban tu nhan xet danh gia dang vien.huong doc

Tài liệu ban tu nhan xet danh gia dang vien.huong doc

Tài liệu khác

... 2012 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2012Họ và tên: Đinh Thị HươngChức vụ Đảng: Đảng viên Chức vụ chính quyền: PCT. UBND xãChức vụ đoàn thể: ủy viên chi đoàn ấp 1Sinh ... phong trào của đoàn.Bản thân tôi phấn đấu năm 2012 đạt tiêu chuẩn Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụđược giao.Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI BỘTRỰC THUỘCNgười tự kiểm điểmĐinh Thị Hương A. Ý kiến ... 6. Nhận xét khuyết điểm:Bên cạnh những mặt đã đạt được nêu trên qua một năm công tác bản thân tôitự nhận thấy mình vẫn còn một số mặt hạn chế cần...
 • 4
 • 10,341
 • 45
Mẫu phiếu đánh giá giáo viên trung học

Mẫu phiếu đánh giá giáo viên trung học

Tư liệu khác

... giáo dục + tc4.1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục + tc4.2. Giáo dục qua môn học + tc4.3. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục + tc4.4. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng+ tc4.5. ... giáo dục + tc4.1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục + tc4.2. Giáo dục qua môn học + tc4.3. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục + tc4.4. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng+ tc4.5. ... !"#$%&$'()!*+, PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁTrường : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học : . . . . . . . . . . Họ và tên giáo viên : . . . . . . . ....
 • 6
 • 2,491
 • 20
PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

Biểu mẫu

... Cam kết: Người đánh giá cam kết thực hiện đánh giá khách quan, bảo mật thông tin đánh giá. TP.HCM, ngày tháng năm Người đánh giá (Chữ ký, Họ tên)4 B. ĐÁNH GIÁTham khảo mục A3 (loại ... BM09/KHCN-10PHIẾU NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG(Dùng cho chương trình hỗ trợ NCKH theo đề ... nghiên cứu) của thuyết minh, lựa chọn 01 trong 03 cột để chấm điểmTT Nội dung đánh giá Thang điểm đánh giá Điểm đánh giá Tầm quan trọng của nghiên cứu15+5=20 + = - Tính cấp thiết, tính mới,...
 • 4
 • 980
 • 3

Xem thêm