phổ cập giáo dục trung học cơ sở

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC SỞ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Báo cáo khoa học

... về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi – chống mù chữ và phổ cập giáo dục trung học sở, chuẩn bị cho công nhận phổ cập bậc trung học. - Tổ chức kiểm tra, duy trì sĩ số học sinh phổ cập; ... tục duy trì và giữ vững kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học sở, làm sở tiến tới phổ cập bậc trung học trong nhũng năm tiếp theo, đây là sự ... cố và duy trì chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học sở, chống mù chữ. Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập bậc trung học vào tháng 09/2010.Tổ chức tốt...
 • 11
 • 1,103
 • 0

Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học sở.

Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Tài liệu khác

... thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học sở. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo Cơ quan thẩm quyền quyết định:Bộ Giáo dục và Đào tạo Cơ quan hoặc người thẩm ... trong độ tuổi và kết quả phổ cập giáo dục THCS của đơn vị. 2. Biên bản kiểm tra, công nhận các đơn vị trực thuộc. 3. Các văn bản chỉ đạo của địa phương về phổ cập giáo dục THCS. 4. Báo cáo về ... Bước 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và ra quyết định công nhận đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hồ Thành phần hồ 1. Biểu thống kê tổng hợp tình hình học sinh trong...
 • 3
 • 353
 • 1

Tài liệu Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học sở pdf

Tài liệu Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở pdf

Tài liệu khác

... 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học sở. - Công văn số 6170/THPT ngày 22/11/2001 về việc hướng dẫn kiểm tra kết quả phổ cập GD THCS. - Công văn số 6170/THPT ngày ... 66. Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học sở a. Trình tự thực hiện- Uỷ ban nhân dân cấp huyện kiểm tra và ra quyết định công ... thành phố thuộc tỉnh.- Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và ra quyết định công nhận đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.b. Cách thức thực hiện- Tại Trụ sở quan hành chính.c. Thành...
 • 2
 • 433
 • 0

Hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học sở. doc

Hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. doc

Thủ tục hành chính

... Trường trung học sở nơi đang học. 2. Trường trung học sở tổng hợp danh sách trình Phòng Giáo dục cấp huyện làm thủ tục miễn giảm theo quy định. 3. Phòng Giáo dục gởi đến cán ... để nương tựa. 2. Học sinh là dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo . Hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học sở. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan thẩm quyền quyết ... hội cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Trường Phổ thông trung học sở, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Ủy...
 • 4
 • 332
 • 0

Hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học sở. ppsx

Hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. ppsx

Thủ tục hành chính

... trợ phổ cập giáo dục Trung học sở. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hộiCơ quan thẩm quyền quyết định: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quan ... dùng học tập ngoài do nhà trường cấp theo từng năm học. Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học sở ... đang theo học để làm sở xét miễn giảm theo quy định, 01 bản gởi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện để theo dõi quản lý. 2. Nộp hồ Các trường trung học phổ thông sở tổng hợp,...
 • 5
 • 364
 • 0

Giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học sở pdf

Giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở pdf

Thủ tục hành chính

... hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học sở (Mẫu số 01) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học sở Thông ... xác nhận cho học sinh thuộc đối tượng trợ cấp một lần mua sách, vở và đồ dùng học tập đồng thời nhận đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung họcsở của học sinh. Vào ... 1. Bước 1 Vào đầu năm học trường THCS hướng dẫn các học sinh thuộc diện làm hồ sơ. Đối tượng 01 đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học sở, UBND xã trách nhiệm...
 • 4
 • 448
 • 0

Giải quyết chế độ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học sở đối tượng là học sinh người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo ppsx

Giải quyết chế độ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đối tượng là học sinh người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo ppsx

Thủ tục hành chính

... Thành phần hồ 1. Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học sở; 2. Phiếu xác nhận do nhà trường cấp theo từng năm học; 3. Các giấy tờ liên quan đến từng trường ... qui định 1. Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học sở 2. Phiếu xác nhận do nhà trường cấp theo từng năm học Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực ... Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Cá nhân làm đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học sở (theo mẫu quy định) xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, trường hợp bị...
 • 4
 • 454
 • 1

Xác nhận đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học sở doc

Xác nhận đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở doc

Thủ tục hành chính

... đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học sở Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo trợ xã hội Cơ quan thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ... TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Học sinh thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường làm đơn xin hưởng chính sách ... định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân Tên...
 • 4
 • 457
 • 0

MẪU BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC SỞ GIAI ĐOẠN 2001-2010

MẪU BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2001-2010

Tư liệu khác

... CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC SỞ TRONG THỜI GIAN TỚII. Mục tiêu1. Duy trì kết quả phổ cập đạt được.2. Nâng cao chất lượng phổ cập GDTHCS.3. Thực hiện phổ cập GDTrH.II. Chỉ tiêu và ... trợ đối tượng phổ cập. 2. Kinh phí hỗ trợ từ xã hội hóa giáo dục - Tổng kinh phí từ xã hội hóa giáo dục. - Sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục. VI. Công tác xã hội hóa giáo dục - Công tác ... làm phổ cập, đối tượng phổ cập. - Kiến nghị với Ban Chỉ đạo các cấp: Bộ, Tỉnh, Huyện.- Những vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới.Phần thứ haiPHƯỚNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC...
 • 3
 • 1,107
 • 1

Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học sở theo QĐ 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT potx

Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT potx

Thủ tục hành chính

... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học sở theo QĐ 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT Thông ... Xã hội Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Cơ quan thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp ... hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cá nhân (học sinh hoặc cha mẹ học sinh thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo qduy định) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp...
 • 4
 • 429
 • 0

Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học sở theo QĐ 62/2005/QĐ-TTg ppt

Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/QĐ-TTg ppt

Thủ tục hành chính

... Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học sở theo QĐ 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT Thông tin ... Xã hội Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Cơ quan thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp ... cấp huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, các Trường THCS Cách thức thực hiện: Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ hợp lệ. Đối...
 • 4
 • 382
 • 0

Xem thêm