phần 8 thu hoạch sơ chế và bảo quản lạc đậu đỗ

Nghiên cứu chế biến đậu phụ và bảo quản bằng Kalisorbate

Nghiên cứu chế biến đậu phụ bảo quản bằng Kalisorbate

Công nghệ thực phẩm

... 3 .8. 2.Quy trình công nghệ chế biến 58 3 .8. 3 đồ công nghệ bảo quản 59 3 .8. 4 Quy trình công nghệ bảo quản 60 3.9 tính giá thành sản phẩm 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN ... bảo quản cho đậu phụ Nhiệt độ bảo quản: Có thể nói nhiệt độ bảo quản ảnh hưởng đến biến đổi chất lượng đậu phụ đồng nghĩa với việc kéo dài thời gian bảo quản Nếu ta đảm bảo nhiệt độ bảo quản ... nguyên liệu gọi bảo quản lạnh Bảo quản lạnh kéo dài thời gian bảo quản nhiệt độ môi trường bảo quản thấp có tác dụng ức chế cường độ trình sinh lý – sinh hóa xảy đậu phụ, ức chế sinh trưởng phát...
 • 92
 • 329
 • 1
Giáo trình kiểm tra chất lượng, pha đấu, đóng gói và bảo quản nước mắm

Giáo trình kiểm tra chất lượng, pha đấu, đóng gói bảo quản nước mắm

Công nghệ thực phẩm

... nước mắ m vào phiếu nhận xét theo mức độ: Màu vàng, vàng nâu đến nâu vàng, nâu đỏ đẹp đặc trưng; Màu vàng, nâu vàng; Màu vàng nâu vàng rơm; Màu vàng nhạt, vàng xám, nâu xám; Màu vàng tái, xám ... cho điểm theo mức độ sau : Màu vàng, vàng nâu đến nâu vàng, nâu đỏ đẹp đặc trưng Màu vàng, nâu vàng Màu vàng nâu vàng rơm Màu vàng nhạt, vàng xám, nâu xám Màu vàng tái, xám nước mắm hỏng Mẫu ... 67 68 69 69 69 71 73 73 73 73 73 74 75 75 75 75 76 77 77 78 79 80 80 80 81 83 Tài liệu tham khảo Danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình , biên soa ̣n giáo trình dạy nghề trình độ cấp...
 • 94
 • 744
 • 1
Hướng dẫn kỹ thuật thu hái, chế biến và bảo quản hạt giống cây mây nếp

Hướng dẫn kỹ thuật thu hái, chế biến bảo quản hạt giống cây mây nếp

Nông nghiệp

... Hạt thu đem hong khô nhà nơi dâm mát, thoáng gió, thường xuyên đảo hạt để hạt khô - Hạt tốt trung bình kg có 8. 000 đến 8. 500 hạt - Hạt mây gieo ươm bảo quản thời gian Có hai cách bảo quản: + Bảo ... cách bảo quản: + Bảo quản khô chum, vại để nơi khô ráo, thoáng mát + Bảo quản cát ẩm (độ ẩm 22-29%): 01 kg hạt mây trộn với 03 kg cát ẩm Thời gian bảo quản không 03 tháng Quảng Ngãi: Một số lưu ... rụng nên chùm chín 1/3 số thu hái cắt buồng - Quả mây tốt, trung bình kg có 3.200 đến 3.500 Quả lấy để chùm, ủ thêm 3-4 ngày cho chín trước đem chế biến * Chế biến bảo quản hạt giống: - Khi ủ chín...
 • 4
 • 711
 • 1
Các nhân tố xã hội, kinh tế và kỹ thuật tác động đến việc trồng cây thức ăn xanh, thu gom chế biến, dự trữ và sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong hệ thống chăn nuôi trang trại và nông hộ ở vùng sinh thái

Các nhân tố xã hội, kinh tế kỹ thuật tác động đến việc trồng cây thức ăn xanh, thu gom chế biến, dự trữ sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong hệ thống chăn nuôi trang trại nông hộ ở vùng sinh thái

Nông nghiệp

... 22,25 85 ,45 47,27 88 ,89 11,11 92 ,86 42 ,86 - 100,00 - 100,00 5,71 100,00 - 62,50 25,00 6,25 100,00 12,55 12,55 38, 18 25,45 18, 18 65,45 7,27 22,22 22,22 66,67 88 ,89 88 ,89 64,29 57,14 21,43 85 ,71 ... 1,35 0 ,87 2,03 1, 38 0,62 2,03 1, 38 0, 18 0,40 0, 18 0, 38 0,30 - 0,64 0,40 0, 18 0, 58 0,90 - 0, 28 0,40 0, 18 0,45 0,90 - 1,00 0,11 0,07 0, 28 0,34 - 2,24 0,95 0, 18 0,93 1,20 - 1,64 0,54 0, 18 0 ,85 1,20 ... 0, 18 0, 38 0,30 - 0,71 0,40 0, 18 0, 58 0,90 - 0,27 0,40 0, 18 0,45 0,90 - 1, 08 0,11 0,07 0,23 0,34 - 2, 38 0,95 0, 18 0 ,80 1,20 - 1,75 0,54 0, 18 0 ,80 1,20 - 0,09 0,30 0,20 0,11 0,41 0,30 0,10 0,28...
 • 18
 • 659
 • 0
Nghiên cứu thành phần đi kèm trong các kiểu tụ khoáng kim loại quý hiếm có triển vọng ở miền bắc việt nam nhằm nâng cao hiệu quả khai thác chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường

Nghiên cứu thành phần đi kèm trong các kiểu tụ khoáng kim loại quý hiếm có triển vọng ở miền bắc việt nam nhằm nâng cao hiệu quả khai thác chế biến khoáng sản bảo vệ môi trường

Báo cáo khoa học

... thúc - tháng … năm) Theo kế hoạch Thực tế đạt Người, quan thực 20 08 20 08 20 08 20 08 20 08, 2009 20 08, 2009,2010 Viện Địa chất 2009 2009 20 08, 2009 2009, 2010 2009,2010 2009 20 08, 2009 2009 ix Viện Địa ... Canada; Cục Địa chất Nhật Bản 20 08, 2009 20 08, 2009 20 08, 2009,2010 20 08, 2009 20 08, 2009 20 08, 2009 Viện ĐCKVH Novosibirsk 20 08, 2009 20 08, 2009 Viện ĐCKVH Novosibirsk 20 08 2009,2010 2009 2010 2009 2009 ... 20/2/20 08 Số 24/20 08/ HĐ-ĐTCTKC. 08/ 06-10, ngày 1/4/20 08 Số 392/ VPCTTĐTHKH, ngày 11/12/20 08 Số 77/VPCTTĐ-THKH ngày 17/3/2009 Số 52/VPCTTĐ-THKH ngày 3/2/2010 Số 1701/QĐ-BKHCN, ngày 6 /8/ 20 08 Số 79/QĐ-VĐC,...
 • 459
 • 602
 • 4
Bản cam kết bảo vệ môi trường Nhà máy chế biến đồ gỗ và bao bì Lưu Nguyên

Bản cam kết bảo vệ môi trường Nhà máy chế biến đồ gỗ bao bì Lưu Nguyên

Môi trường

... 224042 - Fax: 055 381 5 683 ) 10 Bản cam kết bảo vệ môi trường Nhà máy chế biến đồ gỗ bao bì Lưu Nguyên Theo kinh nghiệm Viện kỹ thu t nhiệt đới bảo vệ môi trường, biện pháp khống chế ô nhiễm tải lượng ... kết bảo vệ môi trường; Nghị định số 80 /2006/NĐ-CP ngày 09 /8/ 2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định số 21/20 08/ NĐ-CP ngày 28/ 02/20 08 Chính ... Tải lƣợng (kg/năm) 359,06 960 96 12. 480 13. 985 ,06 Công ty TNHH Lưu Nguyên (Điện thoại 055 224042 - Fax: 055 381 5 683 ) 13 Bản cam kết bảo vệ môi trường Nhà máy chế biến đồ gỗ bao bì Lưu Nguyên Tổng...
 • 32
 • 1,308
 • 4
ảnh hưởng của xử lý kết hợp nước nóng, hóa chất, bao màng, bao gói và bảo quản lạnh trên phẩm chất và thời gian tồn trữ trái cam sành (citrus nobilis lour)

ảnh hưởng của xử lý kết hợp nước nóng, hóa chất, bao màng, bao gói bảo quản lạnh trên phẩm chất thời gian tồn trữ trái cam sành (citrus nobilis lour)

Lâm nghiệp

... nghi m th c nhi t Lo i màng 28, 76 28, 48 28, 46 28, 57A 28, 65 28, 32 29,06 28, 68A l nh s d ng bao gói LDPE 29,31 28, 70 28, 50 28, 84A Trung bình nghi m th c 28, 91a 28, 50a 28, 67a Ghi chú: a, b, c th hi ... 5÷6 ÷4 ÷2 ÷6 ÷3 ÷3 ÷10 8 ÷5 ÷3 i h c C n Thơ l nh m ϕ, % 82 85 85 ÷ 90 85 ÷ 90 82 85 85 ÷ 90 85 ÷ 90 89 ÷90 85 ÷95 85 ÷95 85 ÷95 Th i h n b o qu n ÷ tu n ÷ tu n ÷4 tu n 8 tu n ÷6 tu n ÷ tu n ... 28 3.1.2 i tư ng kh o sát 28 3.1.3 V t li u thí nghi m 28 3.2 Phương pháp nghiên c u 28 3.2.1 M c ích . 28 3.2.2 B trí thí nghi m 28 3.2.3...
 • 100
 • 654
 • 1
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xử lý Retain trước thu hái đến chất lượng cam Vinh bảo quản lạnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xử lý Retain trước thu hái đến chất lượng cam Vinh bảo quản lạnh

Nông - Lâm - Ngư

... CT1 -80 0 CT2 -83 0 CT3 -86 0 5.40 8. 20 0.74 11.08c 4 .88 7.51 0 .84 8. 94a 4 .84 7.51 0 .84 8. 94a 4 .87 7.54 0 .82 9.28b 5.11 8. 77 0.67 13.09a 5.14 8. 79 0.64 13.73c 0.04 0.09 5 .85 8. 90 0.55 16.18d 5.15 8. 79 ... sau đậu  CT2: Thu hái vào thời điểm 210 ngày sau đậu  CT3: Thu hái vào thời điểm 225 ngày sau đậu  CT4: Thu hái vào thời điểm 240 ngày sau đậu  CT5: Thu hái vào thời điểm 255 ngày sau đậu ... CT1-170 5.45 8. 25 0.74 11.15d 4 .83 7.51 0.75 10.01a CT2- 180 4 .83 7.54 0.74 10.19b 0.0 68 0.04 5.14 5.09 8. 77 8. 75 0.65 0.67 b 13.46 13.06a 0.076 0.021 5 .89 8. 88 0.53 16.75d 34 CT3-190 4 .85 7.55 0.72...
 • 85
 • 1,055
 • 4
QUY CHẾ VỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC

QUY CHẾ VỀ SỬ DỤNG BẢO QUẢNSỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC

Tư liệu khác

... hoạt lớp, GV chủ nhiệm lớp phải đưa nội dung sử dụng bảo quản sở vật chất trang thiết bị trường lớp vào nội dung sinh hoạt kiểm kiểm công tác vào cuối tuần học Tất học sinh phải chấp hành nghiêm ... học, trốn tiết vào sổ gọi tên ghi điểm, sổ ghi đầu sổ theo dõi riêng nộp cho nhà trường cuối buổi học Khi tan buổi học, ban cán lớp phải có trách nhiệm phân công học sinh lớp thu nhặt giấy rác, ... Trong lớp học phải ngồi vị trí GV chủ nhiệm lập đồ chỗ ngồi Không tùy tiện thay đổi vị trí chưa có đồng ý cho phép GV chủ nhiệm lớp Không tùy tiện vào lớp khác chưa phép Học sinh phải tự giác...
 • 2
 • 939
 • 9
Nghiên cứu chế tạo vật liệu sử dụng trong lĩnh vực bảo quản (vải, nhãn, mận)

Nghiên cứu chế tạo vật liệu sử dụng trong lĩnh vực bảo quản (vải, nhãn, mận)

Báo cáo khoa học

... này, vấn đề bảo quản sau thu hoạch đề cập đến vấn đề cấp thiết Theo thống kê lượng hao hụt sau thu hoạch rau Việt Nam từ 20-30%, số cao Ngoài việc hạn chếthu t bảo quản sau thu hoạch cản trở ... việc bảo quản vải khó khăn Ngoài có hư hỏng vật lí trình vận chuyển, đóng gói sản phẩm Thời hạn tồn trữ vải phụ thu c vào công nghệ bảo quản sau thu hoạch mà phụ thu c vào trình trước thu hoạch ... việc bảo quản tốt sau thu hoạch làm cải thiện chất lượng rau quả, đáp ứng yêu cầu nước nhập người tiêu dùng Do vấn đề bảo quản rau sau thu hái cần quan tâm Trước nhu cầu thiết công nghệ bảo quản...
 • 237
 • 674
 • 1
Kỹ Thuật Trồng Và Bảo Quản Vải Thiều pptx

Kỹ Thuật Trồng Bảo Quản Vải Thiều pptx

Nông nghiệp

... phương pháp bảo quản vải tươi Theo nghiên cưú áp dụng phương pháp bảo quản vải tươi vòng tháng mà giữ màu sắc, chất lượng, đem lại hiệu cao cho người trồng nhà kinh doanh - Thu hoạch: Thu hái vải ... Thio-M Còn nguyên nhân thời tiết khắc phục phần bón phân kịp thời sau thu hoạch để đợt lộc mùa thu sớm, đến hoa kết phần tránh thời tiết ẩm thấp thường xảy vào tháng Quả vải từ nhỏ đến chín thường ... phun thu c lần, trời mưa phùn nhiều phun lần : lần đầu đậu, lần hai lớn đầu ngón tay lần ba già chín Bà nên dùng loại thu c đặc hiệu với nấm Mexyl-MZ, Carbenzim, Hạt Vàng, Dipomate Những loại thu c...
 • 5
 • 368
 • 2
Kỹ thuật trồng và bảo quản vải thiều docx

Kỹ thuật trồng bảo quản vải thiều docx

Nông nghiệp

... pháp để vừa thu sản lượng cao, bảo quản an toàn chi phí thấp.Để đáp ứng nhu cầu nhà nghiên cứu dày công nghiên cứu biện pháp hạn chế rụng hoa vải, non bảo quản vải chín Cụ thể: Hạn chế rụng hoa ... phương pháp bảo quản vải tươi Theo nghiên cưú áp dụng phương pháp bảo quản vải tươi vòng tháng mà giữ màu sắc, chất lượng, đem lại hiệu cao cho người trồng nhà kinh doanh - Thu hoạch: Thu hái vải ... hoa vải Các thu c có hiệu cao với bệnh Mexyl-MZ, Dosay, Carbenzim, Thio-M Còn nguyên nhân thời tiết khắc phục phần bón phân kịp thời sau thu hoạch để đợt lộc mùa thu sớm, đến hoa kết phần tránh...
 • 5
 • 285
 • 0
Kỹ thuật trồng và bảo quản vải thiều pot

Kỹ thuật trồng bảo quản vải thiều pot

Nông nghiệp

... pháp để vừa thu sản lượng cao, bảo quản an toàn chi phí thấp.Để đáp ứng nhu cầu nhà nghiên cứu dày công nghiên cứu biện pháp hạn chế rụng hoa vải, non bảo quản vải chín Cụ thể: Hạn chế rụng hoa ... phương pháp bảo quản vải tươi Theo nghiên cưú áp dụng phương pháp bảo quản vải tươi vòng tháng mà giữ màu sắc, chất lượng, đem lại hiệu cao cho người trồng nhà kinh doanh - Thu hoạch: Thu hái vải ... hoa vải Các thu c có hiệu cao với bệnh Mexyl-MZ, Dosay, Carbenzim, Thio-M Còn nguyên nhân thời tiết khắc phục phần bón phân kịp thời sau thu hoạch để đợt lộc mùa thu sớm, đến hoa kết phần tránh...
 • 6
 • 481
 • 2
Kỹ thuật trồng và bảo quản vải thiều doc

Kỹ thuật trồng bảo quản vải thiều doc

Nông nghiệp

... phương pháp bảo quản vải tươi Theo nghiên cưú áp dụng phương pháp bảo quản vải tươi vòng tháng mà giữ màu sắc, chất lượng, đem lại hiệu cao cho người trồng nhà kinh doanh - Thu hoạch: Thu hái vải ... hoa vải Các thu c có hiệu cao với bệnh Mexyl-MZ, Dosay, Carbenzim, Thio-M Còn nguyên nhân thời tiết khắc phục phần bón phân kịp thời sau thu hoạch để đợt lộc mùa thu sớm, đến hoa kết phần tránh ... phun thu c lần, trời mưa phùn nhiều phun lần : lần đầu đậu, lần hai lớn đầu ngón tay lần ba già chín Bà nên dùng loại thu c đặc hiệu với nấm Mexyl-MZ, Carbenzim, Hạt Vàng, Dipomate Những loại thu c...
 • 4
 • 475
 • 0
Báo cáo: Bảo quản vải sau thu hoạch và chế biến vải đóng hộp pptx

Báo cáo: Bảo quản vải sau thu hoạch chế biến vải đóng hộp pptx

Cao đẳng - Đại học

... phép sử dụng loại thu c danh mục cho phép Bộ NN PTNT - Đảm bảo thời gian cách ly thu hoạch 15 ngày 2.3.5 Thu hoạch vải: Thu hoạch thời điểm chín để đảm bảo chất lượng (thu hoạch vải chín đỏ 2/3 ... thất thời điểm thu hoạch tiêu dùng Để giúp người dân thu đươc nhiều lợi nhuận tránh giảm tổn thất sau thu hoạch Chúng thực đề tài giúp cho người dân bảo quản tốt trái vải sau thu hoạch tạo sản ... khô hòa tan tổng số đạt 180 Brix, độ axit đạt khoảng 0,2 % - Vải thu hoạch vào thời điểm dịu mát ngày, lúc trời khô ráo, tránh thu hoạch vào lúc trời mưa - Vải thu hái xếp vào sọt cách nhẹ nhàng,...
 • 36
 • 1,226
 • 18
Nghiên cứu các biến đổi của nghêu trắng bến tre (meretrix lyrata) trong quá trình thu hoạch, chế biến và bảo quản tại huyện tiền hải tỉnh thái bình

Nghiên cứu các biến đổi của nghêu trắng bến tre (meretrix lyrata) trong quá trình thu hoạch, chế biến bảo quản tại huyện tiền hải tỉnh thái bình

Khoa học tự nhiên

... 3 ,8 2, 68 3,22 6, 08 5,95 5,06 5,43 5,49 5,45 2,63 3,23 2,93 3,45 4,30 2,4 2, 38 4,29 4,35 4, 48 2, 98 2,46 2 ,82 3,14 3,72 4,9 0,66 1 ,83 3,16 0 ,89 2 ,82 3,40 0, 98 1,29 0,03 0,21 0,66 0, 38 1,36 3 ,8 ... 0,50 0, 68 0,23 3 ,8 0,54 0,11 0 0 0,30 0,10 0,55 0,90 0,21 2,4 0,26 0,57 0 0 0,40 0, 08 0,47 0, 58 0,16 4,9 Khoáng 1,23 2,05 2, 58 2,36 2,34 2,2 1, 98 1,56 1, 18 0, 98 1,59 1 ,80 1 ,82 3 ,8 1,15 2,49 2,63 ... 1 ,81 1,45 1,55 1,33 1, 58 1,50 2,25 2,09 1,44 1,45 1,22 1,67 2,4 1 ,85 1,56 1,41 1,03 1 ,80 1 ,80 1,71 2,39 1 ,82 1,13 1,27 1,36 1,44 2,6 5, 58 5,37 4,2 4,9 Xơ thô 0,47 0,26 0 0 0,43 0,42 0,50 0,68...
 • 86
 • 695
 • 0
Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ tại Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động.DOC

Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ tại Công ty Tạp phẩm Bảo hộ lao động.DOC

Kế toán

... hàng hoá mua vào, nhập kho kinh doanh thơng mại theo quy định đợc tính theo giá thực tế Giá thực tế hàng hoá mua vào tuỳ thu c vào nguồn hàng khác nh tuỳ thu c vào phơng pháp tính thu GTGT mà ... tính thu GTGT theo phơng pháp khấu trừ, giá mua không bao gồm thu GTGT đầu vào, doanh nghiệp tính thu GTGT theo phơng pháp trực tiếp hàng hoá không thu c diện chịu thu GTGT giá mua giá tính thu ... 1562 Chi phí thu mua tiền, chi phí vận chuyển bốc dỡ phải trả TK 133 Thu GTGT khấu trừ TK 152,1 38, 111 Các khoản thu hồi ghi giảm chi phí thu mua TK 334,3 38 Chi phí nhân công phận thu mua TK 214...
 • 139
 • 542
 • 2

Xem thêm