phần 2 thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam techcombank phòng giao dịch võ văn ngân

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) PHÒNG GIAO DỊCH VÕ VĂN NGÂN

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) PHÒNG GIAO DỊCH VĂN NGÂN

Tài chính - Ngân hàng

... dịch Văn Ngân PHẦN THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) PHÒNG GIAO DỊCH VĂN NGÂN 2. 1 Giới thiệu sơ nét Techcombank ... gồm phần: Phần 1: sở lý luận hệ thống kiểm soát nội hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Phần 2: Thực trạng kiểm soát nội hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ ... Kiểm soát nội hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam- phòng giao dịch Văn Ngân Nội dung xuyên suốt cáo tìm hiểu thực tế kiểm soát nội hoạt động cho vay tiêu...
 • 37
 • 1,729
 • 11
“ phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bến thành”

phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bến thành”

Kinh tế - Thương mại

... Thành Cho vay du học 4 ,22 % Cho vay mua ô tô 4 ,22 % Cho vay tín chấp 2, 67% Cho vay mua nhà 88,89% Năm 20 12 29 Cho vay mua ô tô 1,84% Cho vay du học 1,77% Cho vay tín chấp 1,7% Năm 20 13 Cho vay mua ... quan cho hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Sau phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng BIDV Bến Thành hai năm 20 12 2013 2. 3.1 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng theo cấu dư nợ cho vay 2. 3.1.1 ... chi nhánh, năm 20 12 24,4% 26 ,1% năm 20 13 Điều cho thấy hoạt động cho vay tiêu dùng đem lại suất sinh lợi cao cho chi nhánh 2. 4 Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng 2. 4.1 Những kết...
 • 40
 • 576
 • 1
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH tây NINH

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH tây NINH

Kinh tế - Quản lý

... trình cho vay tiêu dùng sản phẩm cho vay tiêu dùng 22 2. 1.4.1 Quy định cho vay tiêu dùng 22 2. 1.4 .2 Quy trình cho vay tiêu dùng 22 2. 1.4.3 Một số sản phẩm cho vay tiêu dùng ... HÀ VĂN DŨNG 2. 1.6.3 Kết hoạt động kinh doanh 40 2. 2 Thực trạng cho vay tiêu dùng BIDV – CN Tây Ninh 42 2 .2. 1 Tình hình cho vay chi nhánh 42 2 .2. 2 Doanh số cho vay tiêu dùng ... vay lĩnh vực thương mại công nghiệp KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVDH: TS HÀ VĂN DŨNG 1 .2. 2 Vai trò cho vay tiêu dùng 1 .2. 2.1 Đối với ngân hàng thương mại  Nguồn thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng...
 • 66
 • 446
 • 2
Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm

Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm

Quản trị kinh doanh

... tập Cho vay tiêu dùng Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu ... 1.1 .2. 2 Hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng hoạt động hoạt động mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng thương mại Trong hoạt động tín dụng bao gồm hoạt động cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM Ở chương tìm hiểu kỹ hoạt động cho vay tiêu dùng, nhìn chung giác độ ngân...
 • 46
 • 733
 • 0
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo hướng quản trị rủi ro

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo hướng quản trị rủi ro

Kinh tế

... 18. 82% 6. 425 8. 122 9.161 8.839 2. 71% 2. 96% 2. 92% 2. 37% ài 37 Bi u n theo k h n c -20 13 20 12 2013 32. 15% 55.91% 30.40% 56.40% 11.95% 13 .20 % Ngu 1 -20 13 38 -20 13 Ch tiêu 19,116 5.34% 11,116 2. 84% ... 10,098 2. 97% 21 .67% 74,674 21 .97% 35,170 8.99% 42, 079 12. 38% 830 0 .21 % 538 0.16% 56 ,26 8 14.39% 42, 861 12. 61% 88,416 22 .61% 67,883 19.97% 10,644 2. 72% 12, 7 12 3.74% 11,947 3.06% 10,1 72 2.99% 27 ,887 ... 0.000 416. 726 360.018 28 5.794 20 10 Ngu 26 7.597 20 11 20 12 2013 1 -20 13 35 không bao Bi 2. 4: Tình hình cho vay c :T 391.035 400.000 339. 923 350.000 300.000 29 3.937 25 4.1 92 250.000 20 0.000 150.000 100.000...
 • 110
 • 544
 • 1
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOẠI QUỐC DOANH

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOẠI QUỐC DOANH

Kế toán

... cho thấy cho vay tiêu dùng vị trí quan trọng thi nhập ngân hàng * Chi phí rủi hoạt động cho vay tiêu dùng VPBank Hoạt động cho vay tiêu dùng xác định với lãi suất cao song chi phí khoản vay ... hoạt động cho vay tiêu dùng Còn doanh thu từ hoạt động tín dụng tính nhiều hoạt động khác cho vay thương mại, cho vay chiết khấu, bảo lãnh… hoạt động chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố, nên mức biến động ... khoản cho vay tiêu dùng Thu lãi phận chủ yếu thu nhập ngân hàng, két tàingân hàng quan tâm Đối với VPBank, cho vay tiêu dùng hoạt động chủ yếu, chiếm tỷ trọng cao hoạt động tín dụng lãi suất cho...
 • 31
 • 598
 • 0
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ

Kế toán

... cấp dịch vụ đa cho khách hàng trọng tâm vùng kinh tế phát triển Việt nam 2. 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB 2. 2.1 Hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại ... chắn thị trường cho vay tiêu dùng sôi động 2. 2 .2 Một số văn pháp lý điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng nhà nước, phủ Việt nam Hoạt động cho vay tiêu dùng Việt Nam bắt đầu hình thành ... 13/04 /20 04 NHNN Việt Nam việc cho vay người lao động Việt Nam làm việc nước áp dụng cho Tặ CHỉC TíN DễNG hình thức cho vay xuất lao động 2. 2.3 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng...
 • 29
 • 1,176
 • 5
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOẠI QUỐC DOANH CHI NHÁNH THANH XUÂN

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOẠI QUỐC DOANH CHI NHÁNH THANH XUÂN

Kế toán

... Chi phí hoạt động Lợi nhuận trước thuế DPRR 20 05 4, 328 .9 20 06 6, 523 .56 20 07 9,110.18 3,7 42. 2 526 .29 5,844 .24 595.65 8,336.36 688.09 - 12. 6 - 12. 71 -16 .24 72. 96 96.38 101.97 1,3 42. 1 29 86.8 1, 429 .44 ... viên ban kiểm soát xem xét xử lý vi Hội đồng quản trị ban kiểm soát gây thiệt hại cho ngân hàng cổ đông ngân hàng, định tổ chức lại giải thể ngân hàng, định sửa đổi bổ sung điều lệ ngân hàng, trừ ... phát triển 2. 1.3 .2 Môi trường pháp lý Đây sở pháp lý cho hoạt động hợp pháp cho thành phần kinh tế Nó hệ thống pháp luật chi phối hoạt động thành phần kinh tế Môi trường pháp lý Việt Nam yếu, hành...
 • 6
 • 439
 • 1
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOẠI QUỐC DOANH DOANH (VPB) CHI NHÁNH THANH XUÂN

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOẠI QUỐC DOANH DOANH (VPB) CHI NHÁNH THANH XUÂN

Tài chính - Ngân hàng

... tạp.Qua cho thấy cho vay tiêu dùng vị trí quan trọng thi nhập ngân hàng * Chi phí rủi hoạt động cho vay tiêu dùng VPBank Hoạt động cho vay tiêu dùng xác định với lãi suất cao song chi phí khoản vay ... hoạt động cho vay tiêu dùng Còn doanh thu từ hoạt động tín dụng tính nhiều hoạt động khác cho vay thương mại, cho vay chiết khấu, bảo lãnh… hoạt động chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố, nên mức biến động ... khoản cho vay tiêu dùng Thu lãi phận chủ yếu thu nhập ngân hàng, két tàingân hàng quan tâm Đối với VPBank, cho vay tiêu dùng hoạt động chủ yếu, chiếm tỷ trọng cao hoạt động tín dụng lãi suất cho...
 • 32
 • 405
 • 0
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM

Tài chính - Ngân hàng

... năm 20 12 Năm 20 11, dư nợ cho vay ngoại tệ khoảng 7% tổng thu, điều thường thấy NHTM 2. 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 2. 2.1 Thực trạng ... hàng Cho vay hoạt động Ngân hàng, hoạt động mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng Cho vay Ngân hàng lớn mà mức dư nợ thấp chứng tỏ Ngân hàng làm ăn hiệu quả, uy tín Ngân hàng lớn Cho vay Ngân hàng ... vay tiêu dùng, khái quát hoạt động cho vay tiêu dùng NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm Đây sở để chuyên đề đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng NHTMCP Công thương Việt...
 • 49
 • 330
 • 4
phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng - phòng giao dịch kim liên

phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng - phòng giao dịch kim liên

Kế toán

... 21 2. 2 Thực trạng hoạt động CVTD Phòng giao dịch VPBank Kim Liên 32 2 .2. 1 sở pháp lý cho hoạt động cho vay tiêu dùng 32 2 .2. 2 Quy trình cho vay tiêu dùng Phòng giao dịch VPBank ... luận hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại Thứ hai : Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng, đồng thời đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam ... Chương 1: Những lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Kim Liên Chương 3:...
 • 80
 • 559
 • 0
Tìm hiểu thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh viêt nam

Tìm hiểu thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh viêt nam

Quản trị kinh doanh

... quan cho vay tiêu dùng khả cạnh tranh hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.1Tổng quan ngân hàng thương mại 1 Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng thương ... Tổng quan cho vay tiêu dùng khả cạnh tranhtrong hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng khả cạnh tranh hoạt động cho vay tiêu dùng VPBank ... hàng thương mại Tỷ trọng thu lãi từ Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng = cho vay tiêu dùng Tổng thu lãi từ hoạt động cho vay : cho biết hoạt động cho vay tiêu dùng đóng góp vào tổng lãi từ hoạt...
 • 147
 • 422
 • 0
Thực trạng và giải pháp tăng cường hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hùng Vương

Thực trạng và giải pháp tăng cường hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hùng Vương

Tài chính - Ngân hàng

... cứu Hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hùng Vương 3 .2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương ... cường hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh 2. 2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại; - Phản ánh đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng ... mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hùng Vương Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động cho vay tiêu dùng...
 • 104
 • 590
 • 1
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Tài chính - Ngân hàng

... tháng 20 10 20 11 So sánh đầu tiêu So sánh 20 11 /20 10 +/% 20 12/ 2011 +/% 20 12 năm Thu 95 .26 9, 108 .26 4, 147.510, 20 13 1 92. 1 02, hoạt 78 58 49 động Chi 25 .135, 28 .890 ,2 32. 429 ,2 35.769,4 hoạt 04 động ... quan cho vay tiêu dùng • CHƯƠNG 2: Giới thiệu tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Sài Gòn • CHƯƠNG 3: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân Hàng ... Hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín • CHƯƠNG 4: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG...
 • 98
 • 996
 • 0
Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn  thương tín chi nhánh khánh hòa

Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín chi nhánh khánh hòa

Kinh tế - Thương mại

... quan hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại 11 1 .2. 1 Khái niệm cho vay tiêu dùng 11 1 .2. 2 Xu hướng cho vay tiêu dùng 11 1 .2. 3 Đặc điểm cho vay tiêu dùng 12 ... VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1 .2 Sự đời phát triển Ngân hàng thương ... CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại NHTM loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với công...
 • 108
 • 565
 • 1
phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam, chi nhánh cần thơ

phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam, chi nhánh cần thơ

Tài chính - Ngân hàng

... Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ 1 .2. 2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam- Chi ... tới hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Hoạt động cho vay tiêu dùng thực hay không người điều hành, cán nhân viên ngân hàng Bởi vậy, trước tiên muốn hoạt động cho vay tiêu dùng ... Ngân hàng Nhà nước ban hành (Thái Văn Đại, 20 12) 2. 1 .2 Những vấn đề cho vay tiêu dùng 2. 1 .2. 1 Khái niệm, đối tượng, đặc điểm lợi ích cho vay tiêu dùng Khái niệm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng...
 • 82
 • 308
 • 0
Thực trạng và giảipháp hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Huế

Thực trạng và giảipháp hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Huế

Tài chính - Ngân hàng

... trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế - Giải pháp nhằm tăng cường hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương ... tiêu dùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế 2. 2 Mục tiêu cụ thể - Giới thiệu khái quát Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế - Thực trạng ... 1. 320 .843 100 1.696.6 82 100 -2. 860 -0 ,22 375.839 28 ,45 Nguồn vốn huy động 1 .26 6.511 95,68 1 .24 3 .24 3 94, 12 1.6 42. 7 82 96,94 -23 .26 8 -1,76 399.539 30 ,22 29 .010 2, 19 32. 1 62 2,43 5.785 0,43 3.150 0 ,24 ...
 • 50
 • 234
 • 0
ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI.DOC

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI.DOC

Kế toán

... hàng 46 2. 2 .2 Thực trạng cho vay tiêu dùng 48 2. 3 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội .53 2. 3.1 Hoạt động cho vay tiêu dùng Habubank ... 2. 3 .2 Kết hoạt động cho vay tiêu dùng Habubank 55 2. 4 Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội . 62 2.4.1 Những kết Ngân hàng đạt . 62 2.4 .2 ... Hà Nội Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội Phạm vi đề tài nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương...
 • 81
 • 930
 • 12
Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu - chi nhánh Hà Nội

Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu - chi nhánh Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... 1.775 11 ,20 2. 196 23 , 72 2.387 8,70 2. 896 21 , 32 927 33 ,25 1.511 63,00 1.958 29 ,58 2. 4 52 25 ,23 3 .24 2 17,74 3.484 7,46 5.459 56,70 6. 924 26 ,85 59 5,80 88 49,15 124 40,91 176 41,61 24 7 22 ,30 311 25 ,91 ... 23 ,63 96 22 ,60 149 55 ,21 186 24 ,56 348 87, 72 179 12, 50 22 9 27 ,93 26 3 14,89 346 31,43 365 21 ,20 4 12 12, 88 688 66,94 844 22 ,67 1 .23 8 17,91 706 -43,00 1.495 111,83 1.889 26 ,41 23 .081 23 ,89 32. 222 ... 366 17,68 454 24 ,11 21 0 23 ,40 331 57, 62 468 41 ,24 583 24 , 62 32 3,30 82 156 ,25 154 87,80 20 3 32, 08 390 21 ,70 474 21 ,54 6 92 46,03 813 17,45 20 5 37,40 322 57,07 348 8,07 4 32 24,17 22 1 15,30 380 71,95...
 • 76
 • 617
 • 1
Hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Hà Nội

Hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... 1: Tổng quan hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - Chi nhánh Hà Nội (Abbank Hà Nội) Chương 3: ... thấu chi 1.3 Hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.3.1 sở cho hình thành hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng cách để Ngân hàng gia tăng ... góp phần cải thiện kinh tế vĩ mô 1 .2 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1 .2. 1 Luận giải thêm hoạt động cho vay Cho vay hoạt động tính truyền thống mang lại thu nhập cho ngân hàng, Việt Nam...
 • 42
 • 428
 • 1

Xem thêm