phần 2 hệ thống pin mặt trời có lắp trục

nghiên cứu làm rõ sự ưu việt hiệu suất của hệ thống pin mặt trời có 1 trục xoay với hệ thống pin mặt trời cố định

nghiên cứu làm rõ sự ưu việt hiệu suất của hệ thống pin mặt trời 1 trục xoay với hệ thống pin mặt trời cố định

Điện - Điện tử - Viễn thông

... phần hay toàn dòng điện rẽ qua Diốt để tránh gây hư hỏng cho Ci Thậm chí Ci bị hỏng hoàn toàn hệ tiếp tục làm việc Phần Hệ thống pin mặt trời lắp trục DAMH PHẦN HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI LẮP ... pháp MPPT sử dụng phổ biến hệ thống pin mặt trời làm việc độc lập dần áp dụng hệ quang điện làm việc với lưới Phần Hệ thống pin mặt trời lắp trục DAMH Hình 2. 12 Điểm làm việc công suất cực ... hiệu suất hệ thống pin mặt trời trục xoay với hệ thống pin mặt trời cố định Trong trình thực đồ án môn học 2, em củng cố kiến thức học tiếp thu thêm số kiến thức kinh nghiệm pin mặt trời Trên...
 • 56
 • 760
 • 2
thiết kế điều khiển bộ biến đổi dc - dc tăng áp sử dụng phương pháp tuyến tính hóa nhờ phản hồi vào ra

thiết kế điều khiển bộ biến đổi dc - dc tăng áp sử dụng phương pháp tuyến tính hóa nhờ phản hồi vào ra

Thạc sĩ - Cao học

... đổi…………………………………………… 20 1.3.4 .2 Mô hình dạng chuẩn 20 1.3.4.3 Điểm cân hàm truyền tĩnh 22 Chương 2: Nguyên lý điều khiển tuyến tính nhờ phản hồi đầu vào ra………………………………………………………………… 25 2. 1.Cơ ... thuyết………………………………………………………… 25 2. 2.Mô hình cấu trúc hệ thống tuyến tính hoá xác nhờ phản hồi đầu vào ra………………………………………………… 27 2. 3.Cấu trúc affine…………………………………………………… 2. 3.1.Bất biến với phép biến ... đổi………………………………………………………….38 4 .2 Xây dựng điều khiển……………………………………………………… 42 4 .2. 1 Bộ điều chỉnh dòng điện………………………………………………… 42 4 .2. 2.Bộ điều biến PWM…………………………………………………… 42 4 .2. 3.Bộ điều khiển PID cho...
 • 75
 • 1,030
 • 2
thiết kế điều khiển bộ biến đổi dc-dc giảm áp sử dụng phương pháp cận tuyến tính nhờ phản hồi trạng thái

thiết kế điều khiển bộ biến đổi dc-dc giảm áp sử dụng phương pháp cận tuyến tính nhờ phản hồi trạng thái

Thạc sĩ - Cao học

... q1x 12+ q1x13 (2. 13) Thỡ 01( x1 , ( x1 )) = A- ( x1 )+ 02( x1 , ( x1 )) x1 (2q1 x1 +3q2 x 12 )01( x1 ,q1x 12+ q1x13) = A-( x1 ,q1x 12+ q2x13)+ 02( x1 ,(q1x 12+ q2x13)) (2. 14) T phng trỡnh (2. 12) ... vi cu trỳc ( x1 ) = qx 12 (2. 11) Thỡ iu kin c) ca nh lý 2. 2 ta c: 01( x1 , ( x1 )) = A- ( x1 )+ 02( x1 , ( x1 )) x1 2q x1 01( x1 ,qx 12) = A- qx 12+ 02( x1 ,qx 12) (2. 12) T ng t nu s dng a thc ... tõm x 21 = ( x1 ) khỏc thớch hp hn Th vi ( x1 ) = q1 x 12 +q2 x13 thỡ theo cụng thc 4.14 ta cú : (2q1 x1 +3q2 x 12 ) (q1-1) x13 + q2 x14 =(1- q1) x 12 +( q1- q2+1) x13 + q2 x14 q1=1, v q2=1 Hay...
 • 72
 • 728
 • 3
tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật THIẾT kế điều KHIỂN bộ BIẾN đổi DC DC GIẢM áp sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP cận TUYẾN TÍNH NHỜ PHẢN hồi TRẠNG THÁI

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật THIẾT kế điều KHIỂN bộ BIẾN đổi DC DC GIẢM áp sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP cận TUYẾN TÍNH NHỜ PHẢN hồi TRẠNG THÁI

Kỹ thuật

... q1x 12+ q1x13 (2. 13) Thỡ ( x , ( x1 )) = A- ( x1 )+ 02( x1 , ( x1 )) x1 1 (2q1 x1 +3q2 x 12 )01( x1 ,q1x 12+ q1x13) = A-( x1 ,q1x 12+ q2x13)+ 02( x1 ,(q1x 12+ q2x13)) (2. 14) T phng trỡnh (2. 12) ... vi cu trỳc ( x1 ) = qx 12 (2. 11) Thỡ iu kin c) ca nh lý 2. 2 ta c: ( x , ( x1 )) = A- ( x1 )+ 02( x1 , ( x1 )) x1 1 2q x1 01( x1 ,qx 12) = A- qx 12+ 02( x1 ,qx 12) (2. 12) T ng t nu s dng a thc ... tõm x 21 = ( x1 ) khỏc thớch hp hn Th vi ( x1 ) = q1 x 12 +q2 x13 thỡ theo cụng thc 4.14 ta cú : (2q1 x1 +3q2 x 12 ) (q1-1) x13 + q2 x14 =(1- q1) x 12 +( q1- q2+1) x13 + q2 x14 q1=1, v q2=1 Hay...
 • 72
 • 422
 • 2
Nghiên cứu nguyên lý điều khiển bộ biến đổi DCDC bằng phương pháp điều khiển trượt

Nghiên cứu nguyên lý điều khiển bộ biến đổi DCDC bằng phương pháp điều khiển trượt

Điện - Điện tử - Viễn thông

... thêm nhóm hệ thống mà mô tả cấu trúc điểm tương đồng số chiều với hệ kết chất trạng thái mô tả hệ 2. 2.1 Điều khiển hệ thống điều chỉnh chuyển mạch đơn Ta xét trình điều khiển hệ thống biểu ...  x2  x2       x x  x4    x3 x  x x3  4  Q   *    x  x x3  x dV2 x  x2 x  x2   x3  x d  x2  x2  x2  * V x2 , x3 , x4   gradV1   T  dx dV2  d d   x2 ... đương, trượt động lý tưởng cuối ổn định hệ thống vòng lặp điều khiển trượt với điều khiển nhiễu 2. 2 CÁC HỆ THỐNG CẤU TRÚC BIẾN Hệ thống cấu trúc biến hệ thống mô hình trạng thái động chịu ảnh...
 • 74
 • 1,119
 • 3
Tài liệu CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU docx

Tài liệu CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU docx

Điện - Điện tử

... ,56 10 22 u t2 dX = U t2 R R = 24 20 [W ] c Hệ số công suất nguồn ( bỏ qua tổn hao SCR ) Pt P P Pt = t = t = S U I U It U Ut R 24 20 λ= = ,707 155 ,56 22 0 10 λ = PF = d Khi Pt = kW, ta có: U ... =⎜ ⎜ 2 ⎝ ∫ 2 ⎛ U sin X ⎜ ⎜ R ⎝ 2 ⎞ ⎟ dX ⎟ = 2U = ⎟ ⎟ 2R ⎟ ⎠ ⎠ 22 0 = 15,55[ A] 2. 10 Ví dụ 3 .2 Công tắc xoay chiều ba pha dạng đầy đủ mắc vào tải theo cấu hình Công suất tải P= 20 kW, hệ số ... US.It(1) với US π
 • 9
 • 2,406
 • 53
Chương 6: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI doc

Chương 6: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI doc

Cao đẳng - Đại học

... vuông góc U2, sau U2 đưa vào khâu cộng modul (=1) mạch trễ R2C2 để tạo xung đồng ứng với điểm U(1) qua điểm Độ rộng Tx = RCln2 sở để chọn R2, L2 6 .2. 2 Mạch tạo điện áp tựa (điện áp cưa) 6 .2. 2.1.Mạch ... trigơ đếm loại T chia tần đơn giản hệ số chia k =2 n, n số trigơ mắc nối tiếp với (hình 6 .29 ) Hình 6 .29 .Sơ đồ cấu trúc chia xung K hệ số chia: K = f2/f1; f2 tần số ra, f1 tần số vào Nhờ phát ... áp nghịch lưu Hệ điều khiển phân loại theo hệ pha ba pha Nó phân theo tín hiệu thành hệ điều khiển tương tự hệ điều khiển số Cũng tương tự hệ thống điều khiển biến đổi phụ thuộc, hệ điều khiển...
 • 24
 • 1,062
 • 28
nghiên cứu cấu trúc và hệ thống điều khiển bộ biến đổi bán dẫn công suất cho hệ pin mặt trời có thuật toán dò tìm điểm công suất lớn

nghiên cứu cấu trúchệ thống điều khiển bộ biến đổi bán dẫn công suất cho hệ pin mặt trời thuật toán dò tìm điểm công suất lớn

Thạc sĩ - Cao học

... thông i2 iμ i1 : (2- 19) 33 V1 n1 : V2 n2 T : n2 i n1 i1.n1 i n hay Điện áp: Vin V1 V2 Vo i1 n2 V1 ; V1 n1 : V2 Suy ra: (2- 20) n1 i1 n2 i2 suy V1 V2 Vin Vo n1 V2 n2 (2- 21) n1 ) Vin - Vo n2 V2 (1 ... Ngày nay, nhà gắn lượng mặt trời trở thành phổ biến xu hướng tăng dần tương lai 1.1.3 Tấm lượng mặt trời Tấm lượng mặt trời tạo thành từ nhiều pin mặt trời gồm 36 đến 72 pin mặt trời mắc nối ... Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI 1.1 Giới thiệu pin mặt trời 1.1.1 Đặc tính Vôn - Ămpe pin mặt trời 1.1 .2 Ứng dụng 1.1.3 Tấm lượng mặt trời 1.1.4...
 • 86
 • 622
 • 3
Hệ thống điều khiển bộ biến đổi

Hệ thống điều khiển bộ biến đổi

Điện - Điện tử - Viễn thông

... qua khâu so sánh xung vuông U (2) , tín hiệu đợc đa vào khâu cộng module ( =1) mạch trễ R2C2 để ạo xung đồng ứng với điểm U (1) qua điểm Độ rộng TX = RC ln sở để chọn R2 L2 11 12 Mạch tạo điện ... điện áp U1 dơng (E), điện áp tụ U2 nạp : E U2 = UC = T1 R2 C đờng tuyến tính dốc xuống phía dới Khi điện áp vào mang dấu âm (-E) điện áp U2: E U2 = UC = R2 C T2 đờng lên phía Bằng cách thay đổi ... hiệu ra, cuôn w2 cuộn phản hồi Bình thờng, T1 khoá âm từ E đặt lên bazơ thông qua R2 Khi xung từ cửa vào to, T1 dẫn, cuộn w1 xuất hiên sđđ e(t) Cuộn w2 đợc mắc cho điện áp w2 dấu dơng đặt...
 • 42
 • 342
 • 0
NGHIÊN cứu cấu TRÚC và hệ THỐNG điều KHIỂN bộ BIẾN đổi bán dẫn CÔNG SUẤT CHO hệ PIN mặt TRỜI có THUẬT TOÁN dò tìm điểm CÔNG SUẤT lớn NHẤT

NGHIÊN cứu cấu TRÚChệ THỐNG điều KHIỂN bộ BIẾN đổi bán dẫn CÔNG SUẤT CHO hệ PIN mặt TRỜI THUẬT TOÁN dò tìm điểm CÔNG SUẤT lớn NHẤT

Kỹ thuật

... 1.1.1 Đặc tính Vôn - Ămpe pin mặt trời 1.1 .2 Ứng dụng 1.1.3 Tấm lượng mặt trời 1.1.4 Cách ghép nối lượng mặt trời 1 .2 Hệ thống điện pin mặt trời 1 .2. 1 Cấu trúc chung 1 .2. 2 Ăc quy tích trữ lượng ... hệ thống pin mặt trời thuật toán tìm điểm làm việc lớn 18 Chương KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG 5.1 Giới thiệu phần mềm MATLAB 5 .2 Kết mô phần mềm MATLAB Sơ đồ hệ thống pin mặt trời ... Chương 5: Khảo sát đánh giá chất lượng hệ thống Kết luận kiến nghị Chương TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI 1.1 Giới thiệu pin mặt trời Pin mặt trời gọi pin quang điện thiết bị ứng dụng hiệu...
 • 26
 • 444
 • 0
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI BÁN DẪN CÔNG SUẤT CHO HỆ PIN MẶT TRỜI CÓ THUẬT TOÁN DÒ TÌM ĐIỂM CÔNG SUẤT LỚN NHẤT

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU CẤU TRÚCHỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI BÁN DẪN CÔNG SUẤT CHO HỆ PIN MẶT TRỜI THUẬT TOÁN DÒ TÌM ĐIỂM CÔNG SUẤT LỚN NHẤT

Kỹ thuật

... 1.1.1 Đặc tính Vôn - Ămpe pin mặt trời 1.1 .2 Ứng dụng 1.1.3 Tấm lượng mặt trời 1.1.4 Cách ghép nối lượng mặt trời 1 .2 Hệ thống điện pin mặt trời 1 .2. 1 Cấu trúc chung 1 .2. 2 Ăc quy tích trữ lượng ... hệ thống pin mặt trời thuật toán tìm điểm làm việc lớn 18 Chương KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG 5.1 Giới thiệu phần mềm MATLAB 5 .2 Kết mô phần mềm MATLAB Sơ đồ hệ thống pin mặt trời ... Chương 5: Khảo sát đánh giá chất lượng hệ thống Kết luận kiến nghị Chương TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI 1.1 Giới thiệu pin mặt trời Pin mặt trời gọi pin quang điện thiết bị ứng dụng hiệu...
 • 26
 • 595
 • 2
Nghiên cứu cấu trúc và hệ thống điều khiển bộ biến đổi bán dẫn công suất cho hệ pin mặt trời

Nghiên cứu cấu trúchệ thống điều khiển bộ biến đổi bán dẫn công suất cho hệ pin mặt trời

Thạc sĩ - Cao học

... Ngày nay, nhà gắn lượng mặt trời trở thành phổ biến xu hướng tăng dần tương lai 1.1.3 Tấm lƣợng mặt trời Tấm lượng mặt trời tạo thành từ nhiều pin mặt trời gồm 36 đến 72 pin mặt trời mắc nối ... việc 1 .2 Hệ thống điện pin mặt trời 1 .2. 1 Cấu trúc chung Hệ pin mặt trời (hệ PV – photovoltaic system) nhìn chung chia thành loại bản: - Hệ PV làm việc độc lập - Hệ PV làm việc với lưới Hệ PV ... DC/AC hệ pin mặt trời độc lập tùy trường hợp sơ đồ dạng nửa cầu dạng cầu pha 22 Bộ biến đổi giúp liên kết pin mặt trời với phần lại hệ PV Nó giúp biến đổi nguồn điện chiều sinh từ pin mặt trời...
 • 94
 • 327
 • 0
Thiết kế cấu trúc điều khiển bộ biến đổi buck boost

Thiết kế cấu trúc điều khiển bộ biến đổi buck boost

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Buck-Boost 30 25 20 15 10 -5 -10 -15 -20 0.001 0.0 02 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01 0.001 0.0 02 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01 400 300 20 0 100 -100 -20 0 2, Điềukhiểntheonguyênlýdòngđiệntrungbình ... 0.007 0.008 0.009 0.01 Dùng PID ta cówzvàwpgiống PD, chọnfLwL=439,6 Wz=786,44 *2* pi=4939 Wp=5111 WL=439 W0 =23 29;Wc= 628 Hz;Gco PID=9 ,24 7 Kếtquảmôphỏng: Thiết kế cấu trúc ... PDđạtđượctầnsốcắtdướitầnsốfRHP =>fc=800Hz v ộdựtrữphamongmuốn 450 Sửdụnglệnh [mag,phase]=bode(Gvd ,2* pi*800) ta Theo côngthức 3.1 02 trongbàigiảng ta : Phacủabộđiềukhiểnlà    0,041 Ta ồthịbodehệhở Thiết kế cấu...
 • 13
 • 614
 • 3
Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp

Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp

Thạc sĩ - Cao học

... .20 2. 2 Các hệ thống cấu trúc biến .20 2. 2.1 Điều khiển hệ thống điều chỉnh chuyển mạch đơn 21 2. 2 .2 Các mặt trượt 24 2. 2.3 Ký hiệu 25 2. 2.4 Điều khiển ... gian trạng thái x2 mô tả trượt động lý tưởng "0 động" V  x2    x2  x2  (3. 12) Đạo hàm hàm ta có: V  x    Qx  x 2  x2  x 2  x2    Qx  x  x   x  x  2 2 (3.13) Hiển nhiên ... điều chỉnh dòng điện .45 4 .2. 2 Bộ điều chỉnh điện áp 54 4 .2. 2.1 Thử nghiệm thông số hệ thống 58 4 .2. 2 .2 Thử nghiệm tính điều chỉnh hệ thống 64 Kết luận ...
 • 76
 • 1,582
 • 8
Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... .20 2. 2 Các hệ thống cấu trúc biến .20 2. 2.1 Điều khiển hệ thống điều chỉnh chuyển mạch đơn 21 2. 2 .2 Các mặt trượt 24 2. 2.3 Ký hiệu 25 2. 2.4 Điều khiển ... gian trạng thái x2 mô tả trượt động lý tưởng "0 động" V  x2    x2  x2  (3. 12) Đạo hàm hàm ta có: V  x    Qx  x 2  x2  x 2  x2    Qx  x  x   x  x  2 2 (3.13) Hiển nhiên ... điều chỉnh dòng điện .45 4 .2. 2 Bộ điều chỉnh điện áp 54 4 .2. 2.1 Thử nghiệm thông số hệ thống 58 4 .2. 2 .2 Thử nghiệm tính điều chỉnh hệ thống 64 Kết luận ...
 • 76
 • 683
 • 4
 thiết kế bộ biến đổi dc-ac điều khiển động cơ một chiều

thiết kế bộ biến đổi dc-ac điều khiển động một chiều

Điện - Điện tử - Viễn thông

... 2. 1 .2 Lựa chọn sơ đồ 2. 1.3 Nguyên lý hoạt động .6 2. 2 Thyristor 10 2. 2.1 Cấu tạo .10 2. 2 .2 Nguyên lý hoạt động .11 2. 2.3 Ưng dụng 13 2. 3 ... ta đợc giá trị góc khác Sau ta xét chi tiết phần mạch điện hệ thống điều khiển 2. 3.5 Mạch tạo điện áp đối xứng (Để cấp nguồn cho mạch điều khiển) Sơ đồ mạch: MBA IC78 12 +12V - 12V IC79 12 Hình ... darlingtơn Hình b BAX +Vcc D2 D1 D3 W1 W2 tr1 tr2 Uv Hình 2. 25: Mạch khuếch đại biến áp xung - Nguyên lý làm việc Uv Uv txv Uđk t1 txv txv t1 t2 t2 t t1 t1 txv t2 t2 Uđk t Trờng Đại tHọc S Phạm...
 • 43
 • 1,069
 • 0
Điều khiển mờ cho bộ biến đổi DC DC

Điều khiển mờ cho bộ biến đổi DC DC

Kỹ thuật

... > 2) 2% 2% Z- 2) 2% $ 2% -2' !d 2 +%% #,#
 • 26
 • 292
 • 0
Nâng cao chất lượng bộ biến đổi DC DC bằng bộ điều khiển trượt

Nâng cao chất lượng bộ biến đổi DC DC bằng bộ điều khiển trượt

Kỹ thuật

... 0. 026 Timer(s) 0. 027 0. 028 0. 029 0.03 28 Vin 27 26 25 24 0. 02 Hình 4.14: Điện áp điều khiển PID Vin từ 24 V lên 28 V Vo SMC 12. 2 12 11.8 0. 02 0. 021 0. 022 0. 023 0. 024 0. 021 0. 022 0. 023 0. 024 0. 025 ... 12. 0 02 12. 001 12 11.999 Dong dien qua L (A) 11.998 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 821 0.1 821 0.1 821 0.1 821 0.1 821 1.5 0. 92 0.5 0.1 82 0.1 82 0.1 821 0.1 821 0.1 821 0.1 821 ... 4.3 .2 Tác động thay đổi điện áp vào (Vin) a Điện áp vào Vin tăng từ 24 V lên 28 V PID Vo 12. 2 12 11.8 0. 02 0. 021 0. 022 0. 023 0. 024 0. 021 0. 022 0. 023 0. 024 0. 025 0. 026 0. 027 0. 028 0. 029 0.03 0. 025 ...
 • 26
 • 242
 • 0
Tài liệu Luận văn:NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ BIÊN ĐỔI DC-DC BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT pot

Tài liệu Luận văn:NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ BIÊN ĐỔI DC-DC BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT pot

Thạc sĩ - Cao học

... 0. 026 Timer(s) 0. 027 0. 028 0. 029 0.03 28 Vin 27 26 25 24 0. 02 Hình 4.14: Điện áp điều khiển PID Vin từ 24 V lên 28 V Vo SMC 12. 2 12 11.8 0. 02 0. 021 0. 022 0. 023 0. 024 0. 021 0. 022 0. 023 0. 024 0. 025 ... 12. 0 02 12. 001 12 11.999 Dong dien qua L (A) 11.998 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 821 0.1 821 0.1 821 0.1 821 0.1 821 1.5 0. 92 0.5 0.1 82 0.1 82 0.1 821 0.1 821 0.1 821 0.1 821 ... 4.3 .2 Tác động thay đổi điện áp vào (Vin) a Điện áp vào Vin tăng từ 24 V lên 28 V PID Vo 12. 2 12 11.8 0. 02 0. 021 0. 022 0. 023 0. 024 0. 021 0. 022 0. 023 0. 024 0. 025 0. 026 0. 027 0. 028 0. 029 0.03 0. 025 ...
 • 26
 • 469
 • 0

Xem thêm