phương trình đường thẳng hình học 10 soạn theo định hướng phát triển năng lục học suinh

Dạy học khái niệm toán học phần vectơ ở lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Dạy học khái niệm toán học phần vectơ ở lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Toán học

... chƣơng trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 xây dựng phát triển chƣơng trình theo định hƣớng phát triển lực cho học sinh Điều đòi hỏi phải có định hƣớng phát triển, có tầm nhìn chiến lƣợc, ổn định ... trƣờng học tập phổ thông thực tế thay đổi xã hội (PGS.TS.Nguyễn Công Khanh) d) Phương pháp dạy học định hướng phát triển lực cho học sinh Chƣơng trình giáo dục định hƣớng phát triển lực (định hƣớng ... thức 1.1.3 Đặc trưng phương pháp dạy học định hướng phát triển lực học sinh Khác với chƣơng trình định hƣớng nội dung, chƣơng trình dạy học định hƣớng phát triển lực tập trung vào việc mô tả chất...
 • 61
 • 1,739
 • 8
Khoá luận tốt nghiệp dạy học khái niệm toán học phần vectơ ở lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Khoá luận tốt nghiệp dạy học khái niệm toán học phần vectơ ở lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Toán học

... chương trình giáo dục phố thông sau năm 2015 xây dựng phát triển chương trình theo định hướng phát triển lực cho học sinh Điều đòi hỏi phải có định hướng phát triển, có tầm nhìn chiến lược, ôn định ... định hướng phát triển lực học sinh việc học tập nội dung khái niệm “Vectơ” mặt phắng • Xây dựng kế hoạch dạy học khái niệm Toán học chủ đề “Vectơ” lớp 10 THPT theo định hướng phát triển lực học ... trường học tập phổ thông thực tế thay đổi xã hội (PGS.TS.Nguyễn Công Khanh) d) Phương pháp dạy học định hướng phát trỉến lực cho học sinh Chương trình giáo dục định hướng phát triên lực (định hướng...
 • 75
 • 1,207
 • 3
Xây dựng và sử dụng bài tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học phần Phi kim SGK Hóa học 10 nâng cao (KL07402)

Xây dựng và sử dụng bài tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học phần Phi kim SGK Hóa học 10 nâng cao (KL07402)

Toán học

... tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ phát triển lực cho học sinh 17 1.4 Thực trạng sử dụng tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ dạy học hóa học theo định hƣớng phát triển lực cho học sinh trƣờng phổ ... quản lí /phát triển thân Chƣơng trình giáo dục phổ thông (sau 2015) hình thành phát triển cho HS lực chung sau:  Nhóm lực làm chủ phát triển thân - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề - Năng ... ĐỒ, HÌNH VẼ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHẦN “PHI KIM” SGK HOÁ HỌC 10 NÂNG CAO 21 2.1 Chuẩn kiến thức kĩ 21 2.2 Xây dựng hệ thống tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ theo định...
 • 106
 • 596
 • 1
Xây dựng và sử dụng bài tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học phần phi kim SGK hóa học 10 nâng cao

Xây dựng và sử dụng bài tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học phần phi kim SGK hóa học 10 nâng cao

Hóa học

... đồ, hình vẽ dạy học hóa học theo định hướng phát triển lực cho học sinh trường phổ thông 17 CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ s DỤNG BÀI TẬP CÓ s DỤNG s ĐỒ, HÌNH VẼ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG ... kim”chương trình hoá học 10 nâng cao - Xây dựng hệ thống câu hỏi, tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ theo định hướng phát triển lực phần “Phi kim”SGK lớp 10 nâng cao - Đề xuất hướng sử dụng tập có sử dụng hình ... quản lí /phát triển thân Chương trình giáo dục phổ thông (sau 2015) hình thành phát triển cho HS lực chung sau: ♦> Nhóm lực làm chủ phát triển thân - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề - Năng...
 • 105
 • 815
 • 0
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

Địa lý

... dạy học định hướng lực định hướng mạnh đến học sinh Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học học sinh Hệ thống tập định hướng ... dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng lực người học Những định hướng đổi chương trình giáo dục phổ thông 2.1 Chuyển từ chương trình định hướng nội dung dạy học sang chương trình định hướng ... 2.1.2 Chương trình giáo dục định hướng lực Chương trình giáo dục định hướng lực (định hướng phát triển lực) gọi dạy học định hướng kết đầu bàn đến nhiều từ năm 90 kỷ 20 ngày trở thành xu hướng giáo...
 • 254
 • 8,115
 • 41
kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học cơ sở môn địa lý

kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học cơ sở môn địa lý

Địa lý

... So với dạy học định hướng nội dung, dạy học định hướng lực định hướng mạnh đến học sinh tiền học tập Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành ... 13 Chương trình giáo dục định hướng lực Chương trình giáo dục định hướng lực (định hướng phát triển lực) gọi dạy học định hướng kết đầu bàn đến nhiều từ năm 90 kỷ 20 ngày trở thành xu hướng giáo ... IV ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC Đổi phương pháp dạy học nhằm trọng phát triển lực học sinh Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển lực không ý tích cực hoá học sinh hoạt...
 • 81
 • 2,351
 • 5
hướng dẫn thực hiện kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung học môn toán

hướng dẫn thực hiện kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung học môn toán

Toán học

... 2 Xác định chuẩn theo định hướng phát triển lực Căn vào chuẩn KT, KN, TĐ theo chương trình hành;  Nghiên cứu tài liệu định hướng DH KTĐG phát triển lực học sinh;  Nghiên cứu ... Xác định lực hình thành phát triển cho học sinh dạy học chủ đề nêu  Xác định loại câu hỏi/bài tập đánh giá lực học sinh Xác định loại câu hỏi/bài tập/nhiệm vụ/dự án sử dụng để đánh giá lực học ... lực học sinh theo đặc trưng môn;  Đối với loại, mô tả mức yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao) cần đạt theo hướng trọng đánh giá kĩ thực học sinh  Biên soạn câu hỏi/bài...
 • 4
 • 1,234
 • 15
tập huấn kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung học môn toán

tập huấn kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung học môn toán

Toán học

... dung Phần I ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁTRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ Phần II DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Phần III ... chương trình định hướng lực 2.1.1 Chương trình giáo dục định hướng nội dung dạy học  Chương trình dạy học truyền thống gọi chương trình giáo dục định hướng nội dung” dạy học hay định hướng đầu ... Chương trình giáo dục định hướng lực  Chương trình giáo dục định hướng lực (định hướng phát triển lực) gọi dạy học định hướng kết đầu bàn đến nhiều từ năm 90 kỷ 20 ngày trở thành xu hướng giáo...
 • 29
 • 5,116
 • 23
TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN: ĐỊA LÍ

TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN: ĐỊA LÍ

Địa lý

... So với dạy học định hướng nội dung, dạy học định hướng lực định hướng mạnh đến học sinh tiền học tập Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành ... CỦA MÔN HỌC 51 Phương pháp dạy học theo định hướng lực 51 Kĩ thuật dạy học theo định hướng lực 63 Hình thức tổ chức dạy học theo định hướng lực 76 III BÀI SOẠN ... động Chương trình giáo dục định hướng lực Chương trình giáo dục định hướng lực (định hướng phát triển lực) gọi dạy học định hướng kết đầu bàn đến nhiều từ năm 90 kỷ 20 ngày trở thành xu hướng giáo...
 • 182
 • 1,556
 • 6
Sản phẩm biên soạn câu hỏi và bài tập day học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS môn Lịch sử THCS

Sản phẩm biên soạn câu hỏi và bài tập day học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS môn Lịch sử THCS

Lịch sử

... hậu, địa hình, địa chất Câu Vì sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng tây bắc – đông nam hướng vòng cung? - Hướng chảy sông ngòi phụ thuộc vào hướng địa hình Địa hình nước ta thấp dần theo hướng ... ý số phương pháp hình thức tổ chức hoạt động dạy học Nội dung Chuẩn (Kiến thức, kĩ năng) -Trình bày giải thích đặc Hình thức Bản đồ; Giải vấn đề; Xác lập mối quan hệ nhân Cá nhân; Nhóm Phát vấn; ... nước ta thấp dần theo hướng tây bắc – đông nam Núi có hướng tây bắc – đông nam hướng vòng cung - Vì vậy, sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng tây bắc – đông nam vòng cung 3 Câu hỏi mức độ vận...
 • 13
 • 2,011
 • 13
Tiết 23. Tạo giống bằng công nghệ gen dạy theo định hướng phát triển năng lực của người học, phương pháp dự án

Tiết 23. Tạo giống bằng công nghệ gen dạy theo định hướng phát triển năng lực của người học, phương pháp dự án

Sinh học

... chuyển Sai D ADN virut gen cần chuyển Sai HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌCHọc kỹ bài, trả lời câu hỏi sau • Xem trước 21 : DI TRUYỀN Y HỌC - Di truyền y học ? - Đặc điểm số loại bệnh di truyền phân ... A) hạt tạo nhờ ứng dụng: A Phương pháp cấy truyền phơi B Cơng nghệ gen Sai Đúng C Phương pháp lai xa đa bội hóa Sai D Phương pháp nhân vơ tính Sai Câu Plasmit có khả năng: A Nhân đơi nhanh B Chứa ... sản xuất insulin người - Xuất phát từ vai trò to lớn insulin, nhu cầu sử dụng insulin điều trị bệnh tiểu đường cao Tính năm 2005, nhu cầu insulin dùng trị bệnh tiểu đường ước tính khoảng 4.000...
 • 48
 • 1,206
 • 5
CHUYÊN ĐỀ: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN VẬT LÍ

CHUYÊN ĐỀ: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN VẬT LÍ

Giáo dục học

... tiêu, nội dung, phương pháp đổi PPDH KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh Về mục tiêu: Đối với học sinh - Việc đổi dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh góp phần ... TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Chân trọng cảm ơn! MỤC LỤC Phần I ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, ... GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 153 PHỤ LỤC .165 I.MỘT SỐ KIỂU TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS 165 PHỤ LỤC Dạy học theo trạm (learning by station): 165 PHỤ LỤC...
 • 279
 • 4,003
 • 4
Tài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Trung học cơ sở - phổ thông

... Dạy học theo kiểu cung cấp cho học sinh tri thức, hình thành kỹ phương pháp mới, dạy học phát triển - dạy học dẫn dắt kéo theo phát triển học sinh Theo quan điểm dạy học tổ chức trình phát triển ... Biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học theo chương trình Bộ GDĐT tổ chức biên soạn, thẩm định ban hành tài liệu hướng dẫn dạy học theo CT Đăng tải Internet thiết bị dạy học kỹ thuật số, tài liệu hướng ... ĐỂ XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC Cách tiếp cận phát triển dạy học đánh giá, suy cho giúp học sinh tiến dần đường phát triển ngày phức tạp kiến thức, kỹ lực...
 • 220
 • 3,189
 • 50
HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Trung học cơ sở - phổ thông

... VIII Cơ hội phát triển lực GQVĐ qua nội dung chương trình MINH HỌA MINH HOẠ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HOẠ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  Phần ... dung n ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN NL CỦA HS THỰC HÀNH: NỘI DUNG MÔN HỌC - PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHUNG (GQVĐ) Xác định lĩnh vực/môn học Xác định 01 nội dung học tập/chuẩn đầu Xác định thành tố NL GQVĐ ... cho HS học tập nội dung thiết kế công phu • Các hướng ưu tiên xuyên CT Các ưu tiên xuyên chương trình giảng dạy giải thông qua lĩnh vực học tập xác định hội chúng phát triển áp dụng theo nội...
 • 26
 • 1,587
 • 15
CHUYÊN ĐỀ MÔN SINH HỌC VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH

CHUYÊN ĐỀ MÔN SINH HỌC VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH

Sinh học

... Một là: Đổi yếu tố chương trình giáo dục: Chuyển từ chương trình định hướng nội dung dạy học sang chương trình định hướng lực định hướng chuẩn đầu phẩm chất lực chương trình giáo dục cấp THCS Hai ... nhằm trọng phát triển lực học sinh; kết hợp đa dạng phương pháp dạy học; vận dụng dạy học giải vấn đề, theo tình định hướng hành động đặc biệt việc tăng cường sử dụng phương tiện dạy học, công ... PPDH (tích hợp đánh giá vào trình dạy học) ; tăng cường sử dụng CNTT kiểm tra, đánh giá Về phương pháp hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực: môn học dựa nguyên tắc chung thang...
 • 2
 • 8,947
 • 143
Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn

Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn

Sư phạm

... đề KT,ĐG theo định hướng phát triển lực HS có số khái niệm cần làm sáng tỏ KT,ĐG, lực, định hướng phát triển lực, KT,ĐG theo định hướng phát triển lực HS, đề KT,ĐG theo định hướng phát triển lực ... tra theo định hướng phát triển lực học sinh dạy học lịch sử trường Trung học phổ thông – lí luận thực tiễn Chương Các biện pháp xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển lực học sinh dạy học ... thường xã hội Năng lực hình thành phát triển nhiều môn học, liên quan đến nhiều môn học lực làm chủ phát triển thân, lực quan hệ xã hội, lực công cụ… Để đánh giá HS theo định hướng phát triển lực...
 • 88
 • 2,055
 • 2
sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực người học

sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực người học

Tài liệu khác

... hc theo mc tiờu bi hc sut tin trỡnh dy hc thụng qua h thng cõu hi, bi (ỏnh giỏ lp hc) Chỳ trng phỏt trin k nng t ỏnh giỏ v ỏnh giỏ ln ca hc sinh vi nhiu hỡnh thc nh theo li gii/ỏp ỏn mu, theo ... có hình dạng, kích thớc, chất lợng bề mặt tính theo yêu cầu Các phơng pháp đúc, rèn, dập hàn chế tạo chi tiết phôi Bản chất đúc : - Rót kim loại lỏng vào khuôn kết tinh nguội vật đúc có hình ... Cụng ngh 11, PPDH ch o l PPDH trc quan kt hp m thoi nờu theo hng tớch cc hoỏ hot ng hc ca HS v tng cng t chc hot ng cỏ nhõn v hot ng theo nhúm Ngoi ra, GV nờn khai thỏc ti a nhng hiu bit thc...
 • 14
 • 3,345
 • 19
Các phương pháp và hình thức KTĐG theo định hướng phát triển năng lực

Các phương pháp và hình thức KTĐG theo định hướng phát triển năng lực

Sinh học

... Sinh học K22 Page Tiểu luận: Các phương pháp hình thức KTĐG theo định hướng phát triển lực họ lấp lỗ hổng kiến thưc, kĩ năng, hoàn thiện nội dung học cách tối ưu Mục tiêu đánh giá trình xác định ... học K22 Page Tiểu luận: Các phương pháp hình thức KTĐG theo định hướng phát triển lực Một thành tố quan trọng trình dạy học Kiểm tra – đánh giá Nhiệm vụ việc kiểm tra - đánh giá làm rõ tình hình ... luận: Các phương pháp hình thức KTĐG theo định hướng phát triển lực HUẾ, 04/ 2015 MỤC LỤC Nội dung Mở đầu Nội dung 1.Đánh giá trình 1.1 Đánh giá lớp học 1.1.1.Đặc điểm đánh giá lớp học 1.1.2...
 • 18
 • 458
 • 0
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ

Sinh học

... kết học tập học sinh dạy học môn Sinh học trường PT vấn đề khó khăn phức tạp Nhiệm vụ việc kiểm tra, đánh giá làm rõ tình hình lĩnh hội kiến thức, thành thạo kỹ trình độ phát triển tư (quá trình ... đánh giá trình học, từ điều chỉnh trình dạy học để đạt mục tiêu môn học Với xu đổi ứng dụng rỗng rãi công nghệ thông tin vào trình dạy học làm thay đổi nội dung phương pháp truyền đạt dạy học: Nhờ ... pháp dạy học tình huống, phương pháp dạy học nêu vấn đề, thực đánh giá lượng giá học tập toàn diện, khách quan trình học tăng khả tích cực chủ động tham gia học tập người học Mặt khác, phần mềm...
 • 46
 • 1,097
 • 2
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Khoa học xã hội

... viên học sinh dạy học Địa lí phải đổi phương pháp dạy học thực hành, có thực hành Địa lí 12 theo định hướng phát triển lực học sinh Bài học thực hành Địa lí có vai trò quan trọng việc giúp học ... hướng phát triển lực học sinh” đề tài nghiên cứu II CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Khái niệm lực Năng lực ... học với phương pháp dạy -7- học thực hành Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển lực học sinh giáo viên thường hay sử dụng theo nhóm toàn lớp Các giáo viên cho rằng: dạy học theo nhóm phát huy...
 • 33
 • 1,797
 • 12

Xem thêm