phương thức quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ

tiểu luận 'hoàn thiện phân cấp trong quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam tại việt nam hiện nay'

tiểu luận 'hoàn thiện phân cấp trong quản nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam tại việt nam hiện nay'

Giáo dục học

... II QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Ở VIỆT NAM: 1.Quan điểm Đảng Nhà nước tổ chức phi phủ: 2.Nguyên tắc quản nhà nước tổ chức phi phủ: 3.Nội dung quản nhà nước tổ chức ... chức phi phủ: Phương thức quản nhà nước tổ chức phi phủ: 11 III PHÂN CẤP QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM Ở NƯỚC TA: 11 1.Sự quản nhà nước tổ chức ... -Quản hoạt động đối ngoại tổ chức phi phủ Việt Nam 10 Phương thức quản nhà nước tổ chức phi phủ: -Nhà nước quản theo pháp luật pháp luật -Quản tổ chức phi phủ hệ thống sách -Quản tổ...
 • 35
 • 850
 • 2
Một số vấn đề đổi mới quản lí nhà nước về khoa học- công nghệ ở Việt nam hiện nay

Một số vấn đề đổi mới quảnnhà nước về khoa học- công nghệ ở Việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... TUYẾN PHẦN II QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ Ở VIÊT NAM 1) Khái niệm quản cơng nghệ Về khái niệm quản , hiểu Quản tác động có chủ đích , có tổ chức , chủ thể quản nhằm sử ... kỹ thuật Nhà nước đổi tên thành Ủy ban Khoa học Nhà nước với chức quan quản cấp Bộ hoạt động khoa học cơng nghệ Năm 1992 , Nhà nước giao thêm nhiệm vụ quản mơi trường quan quản đổi tên ... phát triển khoa học - cơng nghệ Nhà nước , thuộc vai trò quản Chính phủ , nhiều yếu 15 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN + Chính phủ , với chức quan Nhà nước quản kinh tế , chưa đầu tư tài đủ...
 • 27
 • 1,873
 • 13
Báo cáo

Báo cáo " HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH THEO HƯỚNG TỰ CHỦ CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO" doc

Báo cáo khoa học

... n (i) hon thin qun ca nh trng i vi cỏc vin, TTKHCN trng v (ii) hon thin qun ti chớnh theo hng t ch, t chu trỏch nhim ca bn thõn cỏc vin, TTKHCN - Gii phỏp hon thin qun ca nh trng i vi ... nghiờn cu 2.2.1 lun chung v QLTC ngnh GDT v chớnh sỏch i mi c ch QLTC ca cỏc t chc KHCN cụng lp theo hng t ch, t chu trỏch nhim Trờn c s ỏnh giỏ khỏch quan thc trng c ch qun (CCQL) khoa ... nõng cao nng lc cnh tranh t c mc tiờu phỏt trin KH&CN nc ta n nm 2010, phi i mi mnh m CCQL KH&CN, to bc chuyn bin cn bn qun KH&CN theo hng phự hp vi c ch KTTT nh hng XHCN, vi c thự ca hot ng...
 • 10
 • 822
 • 3
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... động quan nhà nước 11 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 73 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật KH&CN 12 Chính phủ nước Cộng ... quát tổ chức khoa học công nghệ 15 1.1.1 Khái niệm đặc diểm tổ chức KH&CN 15 1.1.2 Vị trí, vai trò tổ chức khoa học công nghệ 17 1.2 Các thuyết sở liệu xây dựng sở liệu tổ chức ... trách nhiệm tổ chức KH&CN công lập 14 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị 49/CP ngày 04/08/1993 Về phát triển công nghệ thông tin nước ta năm 90 15 Chính phủ nước Cộng hoà...
 • 7
 • 327
 • 1
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)

Thạc sĩ - Cao học

... nhận thức ứng dụng phát triển CNTT quản tổ chức KH&CN - Đóng góp thêm giải pháp xây dựng quản sở liệu góp phần nâng cao lực quản tổ chức KH&CN - Gợi mở hƣớng nghiên cứu xây dựng quản ... liệu tổ chức khoa học công nghệ 23 Dữ liệu tổ chức KH&CN 23 Dữ liệu phục vụ quan quản 30 1.2.3 Cơ sở pháp việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản tổ chức ... Chƣơng 1: Cơ sở luận việc xây dựng khai thác hệ thống sở liệu tổ chức KH&CN Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản tổ chức KH&CN công tác xây dựng hệ thống sở liệu quản tổ chức KH&CN nƣớc...
 • 83
 • 524
 • 1
THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tài chính - Ngân hàng

... nguyên tắc tổ chức sáng tạo cho máy quản là: chức quản đảm nhận đợc nhiều số chức quản tơng tự nh có liên quan với để máy quản gọn nhẹ Cơ cấu thành phần Hội đồng quản BHXH Việt ... tiến tổ chức máy phơng thức quản BHXH Việt Nam năm qua có nghiên cứu sâu rộng nhằm cải tiến tổ chức máy phơng thức quản Đề tài nghiên cứu khoa học "Đổi tổ chức cán BHXH Việt Nam theo chế quản ... báo cáo với Chính phủ, Thủ tớng Chính phủ quan nhà nớc có thẩm quyền theo quy định pháp luật Lãnh đạo cao BHXH Việt Nam Hội đồng quản Đây quan quản cao BHXH Việt Nam Hội đồng quản giúp...
 • 40
 • 997
 • 1
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG Ở MIỀN TRUNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG Ở MIỀN TRUNG

Báo cáo khoa học

... đất nước III Kết luận Trên vấn đề nghiên cứu KH&CN mà chúng cảm nhận trường đại học địa phương tỉnh miền trung đề xuất trao đổi với nhà quản lý, nhà khoa học không mục đích tiếp tục đổi chế quản ... đơn vị Nhà trường liên kết nghiên cứu khoa học với đơn vị khác địa bàn khu vực Trường nên hình thành tổ chức chăm lo phát triển công nghệ đưa nhanh kết nghiên cứu vào sản xuất Các cán tổ chức KH&CN ... KH&CN, xây dựng sách KH&CN, xây dựng chế tổ chức chưa ổn Nếu công nghệ có thành phần là: (1) Thiết bị kỹ thuật, (2) Nhân lực, (3) Thông tin (4) Tổ chức /quản trọng thành phần (1), có quan tâm thành...
 • 3
 • 324
 • 1
Tài liệu Tiểu luận ”Cở sở lý luận và thực tiễn của cách mạng khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay” doc

Tài liệu Tiểu luận ”Cở sở luận và thực tiễn của cách mạng khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay” doc

Báo cáo khoa học

... Sau chuyển thành quan quản nhà nước hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trường bước phát huy vai trò quản nhà nước việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nước chuyển giao CN, ... mà nhiều phương tiện thông tin đại chúng Thêm vào đó, cần tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản hoạt động khoa học- công nghệ, tính hiệu hoạt động phần quan trọng hệ thống tổ chức quản Hệ thống ... tà cấp nhà nước, cấp nhiều dàn trải so với khả kinh phí có Nguồn ngoại tệ viện trợ không điều chỉnh phạm vi quản nguồn vốn KH- CN, nên hiệu thấp Việc huy động nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho...
 • 34
 • 1,019
 • 6
đổi mới quản lý nhà nước về khoa học công nghệ ở việt nam

đổi mới quản nhà nước về khoa học công nghệ ở việt nam

Kinh tế - Quản lý

... PH N II QU N NHÀ N NAM C V KHOA H C - CƠNG NGH VIÊT Khái ni m qu n cơng ngh N i dung qu n Nhà n c m chi n l c v khoa h c - cơng ngh c khoa h c - cơng ngh Cơng tác qu n Nhà n Vi t Nam ... TRỰC TUYẾN QU N NHÀ N VIÊT NAM CV KHOA H C - CƠNG NGH 1) Khái ni m qu n cơng ngh V khái ni m qu n , có th hi u Qu n s tác đ ng có ch đích , có t ch c , c a ch th qu n nh m s d ng ... qu t n t i PH N III: M T S H C - CƠNG NGH V N I M I QU N NHÀ N VI T NAM HI N NAY M t s ngun t c qu n Nhà n M t s gi i pháp qu n Nhà n K T LU N C V KHOA c v ho t đ ng khoa h c - cơng ngh...
 • 27
 • 389
 • 0
Cách Mạng Khoa học-Công nghệ ở nước ta hiện nay

Cách Mạng Khoa học-Công nghệ ở nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... tục đổi hệ thống tổ chức quản hoạt động khoa học- công nghệ, tính hiệu hoạt động phần quan trọng hệ thống tổ chức quản Hệ thống đóng vai trò phân phối, tập trung quản lực lợng cán khoa ... Sau đợc chuyển thành quan quản nhà nớc hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trờng bớc phát huy vai trò quản nhà nớc việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nớc chuyển giao CN, trình ... nguyên nhân yếu lực khoa học- công nghệ quốc gia tổ chức quản khoa học- công nghệ hiệu Vì vậy, cần tiếp tục đổi hệ thống theo hớng Nhà nớc thống quản hoạt động KHCN, đảm nhận nhiệm vụ có ý nghĩa...
 • 31
 • 1,035
 • 2
Tài liệu Tiểu luận:

Tài liệu Tiểu luận:" Cách mạng khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay" ppt

Báo cáo khoa học

... Sau chuyển thành quan quản nhà nước hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trường bước phát huy vai trò quản nhà nước việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nước chuyển giao CN, ... mà nhiều phương tiện thông tin đại chúng Thêm vào đó, cần tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản hoạt động khoa học- công nghệ, tính hiệu hoạt động phần quan trọng hệ thống tổ chức quản Hệ thống ... tà cấp nhà nước, cấp nhiều dàn trải so với khả kinh phí có Nguồn ngoại tệ viện trợ không điều chỉnh phạm vi quản nguồn vốn KH- CN, nên hiệu thấp Việc huy động nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho...
 • 34
 • 2,259
 • 7
Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học  công nghệ ở việt nam hiện nay

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... thành nước Việt Nam tạo lập tổ chức hỗ trợ thị trường như: tổ chức tư vấn, giám định, hỗ trợ mặt pháp việc chuyển giao công nghệ Các quan hành từ Bộ đến 16 sở thực chức quản nhà nước KH ... thách thức Nhà nước việc quản 20 lý, điều tiết thị trường KH - CN nước Nhà nước phải bảo vệ lợi ích đất nước để đứng vững môi trường quốc tế, không lệ thuộc vào nước Chúng ta tiếp nhận đầu tư nước ... cường chức giám sát Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp Chính phủ ủy ban nhân dân cấp quản Nhà nước thị trường KH - CN Nhà nước cần tăng cường chức kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân, cấp 22 tra Chính...
 • 29
 • 754
 • 3
Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế

... dân Việt Nam học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nước nước theo quy định Chính phủ sửa đổi thành Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tự đào tạo, tham gia, tài trợ cho việc ... sách Nhà nước đào tạo nhân lực KHCN giai đoạn Đề án “Đào tạo cán khoa học, kỹ thuật sở nước ngân sách Nhà nước (gọi tắt Đề án 322) đề án cụ thể hóa Luật Nhà nước đào tạo nhân lực KHCN nước ta ... Việt Nam so với nước khác Việt Nam nước phát triển KHCN sau, có nhiều lợi đồng thời phải đối mặt nhiều thách thức Lợi tận dụng tri thức nhân loại, tiến thẳng vào đại mà trải qua bước nước trước...
 • 121
 • 480
 • 2
Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

Kinh tế

... ̣p với Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 3/7/2012 Hà Nội Tại hội thảo này, nhà khoa học nhà quản đưa nhi ều ý kiến quan trọng viê ̣c xây dựng Đề án phát triển khoa học công nghệ ... dụng nhiề u phương pháp khác : tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh… Theo phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử, luận văn đặt vấn đề nghiên cứu mối quan hệ với nhiều nhân ... đó, qua tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu so sánh số liệu với số nước giới để làm rõ phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Việt Nam Đóng góp của luận văn - Làm rõ vấn đề luận...
 • 11
 • 317
 • 1
những vấn đề đạo đức nảy sinh từ sự tác động của khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

những vấn đề đạo đức nảy sinh từ sự tác động của khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... ): Phương pháp cai trị xã hội giới khoa học – kỹ thuật, xu hướng lịch sử quản nhà nước Thực chất kỹ trị đưa giới trí thức lên nắm quyền áp dụng tri thức kỹ thuật vào quản nhà nước Các nhà ... Nội; Đỗ Minh Cương (1995), Những vấn đề quản khoa học công nghệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội: Các công trình chủ yếu nghiên cứu khía cạnh tổ chức, quản lĩnh vực khoa học – công nghệ Việt ... xã hội nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Nguyễn Chí Mỳ (2004), Sự biến đổi thang giá trị đạo đức kinh tế thị trường với việc xây dựng đạo đức cho cán quản nước ta nay, Nxb Chính...
 • 70
 • 458
 • 2
Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học  công nghệ ở việt nam hiện nay  luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... quan điểm số nhà nghiên cứu khác thì: “Thị trường khoa học-công nghệ phương thức tương tác hiệu nhà khoa học nhà nhà doanh nghiệp quản nhà nước, sản phẩm hàng hoá khoa học- công nghệ đối tượng ... CGCN Do vậy, 16 tổ chức Nhà nước phận làm chức CGCN thuộc trường đại học viện nghiên cứu nhà nước, đến tháng năm 2004 có 173 tổ chức chuyển giao công nghệ khu vực tư đăng ký - Nhà nước Hàn Quốc ... tiện tài làm cho Nhà nước có sức mạnh để điều chỉnh quan hệ thị trường KH - CN, Nhà nước đương nhiên phải thực quản phần kinh tế nhà nước lĩnh vực KH - CN, đương nhiên phải quản thị trường...
 • 142
 • 371
 • 2
THỰC TRANG CƠ CHẾ QUẢN LÝ CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

THỰC TRANG CƠ CHẾ QUẢN CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Kế toán

... quan nhà nước quan quản nhà nước với sở giáo dục công Nội dung quản Nhà nước với sở giáo dục công lập chia thành loại: quản tài chính, quản tổ chức, máy nhân sự, quản họat động chuyên ... tạo cấp 2.2.2 Cơ chế tổ chức máy Ở Việt Nam ta Nhà nước thống quản nhà nước giáo dục đào tạo Khi Bộ giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực chức quản nhà nước giáo dục đào tạo, ... thống quản nhà nước giáo dục Việt Nam ta Ở cấp địa phương, UBND cấp thực chức quản nhà nước giáo dục địa phương theo qui định Chính phủ Bộ Giáo dục đào tạo quan ban hành qui chế tổ chức điều...
 • 48
 • 488
 • 0
Thực trạng và giải pháp quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong thời kỳ công đổi mới

Thực trạng và giải pháp quản viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong thời kỳ công đổi mới

Báo cáo khoa học

... cận từ góc độ khoa học quản lý, vậy, những vấn đề luận liên quan đến quản thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ đề cập Mặc dù vấn đề quản vai trò quản nguồn nhân lực xã ... thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ - Khái niệm quản lý: Quản định nghĩa “sự tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản tới đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu đề ra” ... thành phát triển thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ; nghiên cứu thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ nước ta góc độ hình thức pháp nội dung quản Một vài công trình đề...
 • 41
 • 234
 • 0
Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo.DOC

Đổi mới cơ chế quản các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo.DOC

Kế toán

... tiết, quản tổ chức nghiệp công Cơ chế sách nhà nước, vây xem xét chế quản tổ chức sụ nghiệp công ta xem xét đến sách nhà nước tổ chức Các TCSN công nhà nước thành lập, phận máy nhà nước ... liên kết Nhà nước tổ chức Nhà nước để xây dựng sở vật chất, quản lý, điều hành hoạt động theo qui định pháp luật (3) Tổ chức nghiệp tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội thành lập (4) Tổ chức nghiệp ... tạo cấp 2.2.2 Cơ chế tổ chức máy Ở Việt Nam ta Nhà nước thống quản nhà nước giáo dục đào tạo Khi Bộ giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực chức quản nhà nước giáo dục đào tạo,...
 • 94
 • 973
 • 1
Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo

Đổi mới cơ chế quản các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo

Kinh tế - Thương mại

... việc quản Nhà nước pháp luật xuất Đối với xuất bản, hiệu kinh tế thể mặt sau: Quản xuất pháp luật giải phóng lực lượng sản xuất ngành xuất Bởi pháp luật tách biệt chức quản Nhà nước chức ... loại Đảng Nhà nước ta chủ trương đa phương hoá đa dạng hoá quan hệ quốc tế Thứ hai: Đổi hoàn thiện pháp luật tổ chức chế quản tăng cường hiệu lực quản Nhà nước xuất Hệ thống quản xuất ... trưng quản Nhà nước pháp luật xuất Quản Nhà nước pháp luật xuất có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, xuất phát từ đặc trưng thuộc tính quan hệ xã hội văn hoá, xuất Nhưng ý chí Nhà nước quản lý...
 • 54
 • 535
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25