phương thức đào tạo tập trung

23 Áp dụng phương thức đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam

23 Áp dụng phương thức đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... triển nguồn nhân lực . 4Hai là: Xây dựng một chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo cách thức đào tạo mới đó là đào tạo theo khe hở năng lực. Ba là: Luận văn cung cấp những ... vấn đề, phác thảo quá trình đào tạo sao cho học viên thấy được khả năng ứng dụng kết quả học tập vào thực tiễn giải quyết công việc. ● Xác định nhu cầu đào tạo Đào tạo thường được sử dụng nhằm ... gì? Sau khi nhu cầu đào tạo được xác định, doanh nghiệp cần chuyển các nhu cầu đào tạo này sang mục tiêu đào tạo hoặc những mong đợi của doanh nghiệp với kết quả đào tạo. Những mục tiêu này...
 • 97
 • 451
 • 0
444 Áp dụng phương thức đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam

444 Áp dụng phương thức đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... khóa đào tạo quản trị gia chúng ta cần căn cứ vào các năng lực đã nêu trên, để xác định cần tập trung đào tạo năng lực nào là chính yếu. Đào tạo theo khe hở năng lực là phương pháp đào tạo dựa ... lực của tổ chức. 1.2.4.4 Đào tạo theo khe hở năng lực Đào tạo theo khe hở năng lực là xác định năng lực nào cần tập trung đào tạo Trước hết cần xây dựng lưu đồ đào tạo theo khe hở năng lực ... nhận thức sâu sắc về vai trò của chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cùng với đòi hỏi đào tạo nguồn nhân lực sát với nhu cầu tôi quyết định chọn đề tài: “Áp dụng phương pháp đào tạo...
 • 97
 • 372
 • 1
Tài liệu TỔ CHỨC HỆ THỐNG TRI THỨC TRONG THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ Ở BẬC ĐẠI HỌC ppt

Tài liệu TỔ CHỨC HỆ THỐNG TRI THỨC TRONG THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ Ở BẬC ĐẠI HỌC ppt

Cao đẳng - Đại học

... bậc đào tạo liên thông. Trên cơ sở đó có cơ sở để công nhận, thừa nhận lẫn nhau trong một cơ sở đào tạo hoặc giữa các cơ sở đào tạo các kết quả đào tạo của người học ( Thừa nhận kết quả học tập ... thống tri thức để xây dựng nội dung, chưong trình theo phương thức tín chỉ với các môn học, mô dun đào tạo bảo đảm tính liên thông hệ thống tri thức, kỹ năng ở các bậc trình độ đào tạo khác ... trình độ đào tạo ( cao đẳng, cử nhân, cao học , tiến sĩ ). Chương trình đào tạo được liên thông trên cơ sở sự kế thừa và liên tục của các mô dun ( hoặc nhóm mô đun ) đào tạo ở các bậc đào tạo khác...
 • 13
 • 715
 • 2
Dạy học tích cực phần “đạo hàm và ứng dụng” cho sinh viên học viện tài chính theo phương thức đào tạo tín chỉ

Dạy học tích cực phần “đạo hàm và ứng dụng” cho sinh viên học viện tài chính theo phương thức đào tạo tín chỉ

Khoa học xã hội

... nghim. CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1. Đào tạo đại học theo phƣơng thức tín chỉ 1.1.1. Sơ lược về đào tạo theo phương thức tín chỉ o theo c tín ch, lc ... www.giaoduc.edu.vn. 19. Hoàng Đức Nhã, Đào tạo tín chỉ- vẫn còn nhiều vấn đề, Ngun Website: http:// www.hce.edu.vn. 20. Hoàng Văn Vân, Phương thức đào tạo theo tín chỉ, Ngun Website: http:// ... ng dy tích c Phương pháp đàm thoại phát hiện, phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp hướng dẫn sinh viên tự học, phương pháp hướng dẫn sinh viên thảo...
 • 26
 • 738
 • 0
Tài liệu MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO docx

Tài liệu MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO docx

Cao đẳng - Đại học

... dụng các phương pháp nêu vấn đề, phương pháp dự án, phương pháp xêmina và phương pháp điều phối cùng các lý thuyết dạy học hiện đại như thuyết nhận thức, thuyết hành vi, thuyết kiến tạo một ... dạy phương pháp. Đó là dạy các vấn đề về phương pháp luận sử học, phương pháp tư duy hình tượng, logic và biện chứng. Ngoài ra còn dạy các phương pháp thu thập thông tin từ nhiều nguồn; phương ... phương pháp xử lí thông tin; phương pháp lưu giữ thông tin; phương pháp xử lý, sử dụng thông tin… Từ đó sinh viên có phương pháp lao động trí tuệ, phương pháp tự học, phương pháp tự nghiên cứu...
 • 53
 • 585
 • 0
Phương pháp dạy học tác phẩm của nam cao trong trường trung học phổ thông từ việc khai thác các phương thức cấu tạo hàm ngôn

Phương pháp dạy học tác phẩm của nam cao trong trường trung học phổ thông từ việc khai thác các phương thức cấu tạo hàm ngôn

Khoa học xã hội

... theo hướng khai thác các phương thức tạo hàm ngôn. CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG VẬN DỤNG CÁC PHƢƠNG THỨC TẠO HÀM NGÔN TRONG DẠY HỌC NHỮNG TÁC PHẨM CỦA NAM CAO Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1. ... khó khăn; định hướng vận dụng các phương thức tạo hàm ngôn trong dạy học tác phẩm Nam Cao ở trung học phổ thông (hướng dẫn học sinh phương pháp đọc tác phẩm tạo cơ sở phát hiện hàm ngôn, đọc ... hành trình thú vị và thực sự thu hút. 3.1.2. Phương pháp dạy học tác phẩm theo hướng khai thác các phương thức tạo hàm ngôn Bước 1: Hướng dẫn HS phương pháp đọc tác phẩm. GV hướng dẫn HS đọc...
 • 24
 • 544
 • 0
 Phương pháp đào tạo cấp quản lý

Phương pháp đào tạo cấp quản lý

Kỹ năng quản lý

... áp lực, đương đầu với thách thức và phát huy tính sáng tạo trong công việc. Tuyển chọn trong khoá đào tạo: Xuyên suốt các khoá đào tạo, cần biết kết hợp việc đào tạo, tuyển chọn nhân viên quản ... lí cấp cao. Đào tạo từng bước theo trình tự phù hợp với qui định nhận thức của con người. Hình thức đào tạo trao đổi vị trí Mục đích chủ yếu của hình thức này là mở rộng kiến thức cho nhân ... nhau khi có cơ hội. Phương pháp đào tạo này vừa tuyển chọn được nhân tài trong công ty, vừa nâng cao được kĩ năng và tri thức của nhân viên quản lí. Đây là phương pháp đào tạo rất hiệu quả. Tuyển...
 • 7
 • 799
 • 1
Áp dụng phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực tại công ty sản phẩm máy tính FUJITSU Việt Nam.pdf

Áp dụng phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực tại công ty sản phẩm máy tính FUJITSU Việt Nam.pdf

Quản trị kinh doanh

... khóa đào tạo quản trị gia chúng ta cần căn cứ vào các năng lực đã nêu trên, để xác định cần tập trung đào tạo năng lực nào là chính yếu. Đào tạo theo khe hở năng lực là phương pháp đào tạo dựa ... lực của tổ chức. 1.2.4.4 Đào tạo theo khe hở năng lực Đào tạo theo khe hở năng lực là xác định năng lực nào cần tập trung đào tạo Trước hết cần xây dựng lưu đồ đào tạo theo khe hở năng lực ... ràng trong học tập, hiểu được nội dung của các bước trong quá trình đào tạo và tích cực, chủ động tham gia vào quá trình đào tạo. + Cung cấp thông tin phản hồi cho người đào tạo: thông tin...
 • 97
 • 739
 • 10
Phân tích nhu cầu đào tạo và đề xuất hình thức đào tạo tại công ty liên doanh DEADONG - Miền Đông

Phân tích nhu cầu đào tạo và đề xuất hình thức đào tạo tại công ty liên doanh DEADONG - Miền Đông

Quản trị kinh doanh

... định kỳ cho nhân viên (Đào tạo lại).− Đào tạo năng lực quản trị: nhằm phát hiện và phát triển đội ngũ quản lý (Đào tạo phát triển).V.4 Theo cách thức tổ chức− Đào tạo chính qui: nhân viên ... 10Phân tích nhu cầu đào tạo Thực hiện chương trìnhKỹ năng, kiến thức, khả năng mới của người được đào tạo Đánh giá hiệu quả đào tạo Hoạch định chương trình đào tạo Các chỉ tiêu cần ... tiên đào tạo trước) ta có bảng xếp hạng mức độ ưu tiên đào tạo các kỹ năng theo bộ phận.Bảng 4.20: Mức độ ưu tiên đào tạo theo bộ phận50Chương IV: Phân tích và đánh giá nhu cầu đào tạo Kỹ...
 • 80
 • 1,187
 • 8
Phân tích nhu cầu đào tạo và đề xuất hình thức đào tạo

Phân tích nhu cầu đào tạo và đề xuất hình thức đào tạo

Kinh tế - Thương mại

... nghiên cứu3Xây dựng mục tiêu đào tạo Phân tích số liệu và nhận dạng nhu cầu đào tạo Lựa chọn hình thức đào tạo Kết luận, kiến nghị Đào tạo theo cách thức tổ chức Đào tạo theo địa điểm họcThu ... 10Phân tích nhu cầu đào tạo Thực hiện chương trìnhKỹ năng, kiến thức, khả năng mới của người được đào tạo Đánh giá hiệu quả đào tạo Hoạch định chương trình đào tạo Các chỉ tiêu cần ... định kỳ cho nhân viên (Đào tạo lại).− Đào tạo năng lực quản trị: nhằm phát hiện và phát triển đội ngũ quản lý (Đào tạo phát triển).V.4 Theo cách thức tổ chức− Đào tạo chính qui: nhân viên...
 • 80
 • 1,714
 • 10
Phân tích nhu cầu đào tạo và đề xuất hình thức đào tạo tại công ty liên doanh daedong – miền đông

Phân tích nhu cầu đào tạo và đề xuất hình thức đào tạo tại công ty liên doanh daedong – miền đông

Quản trị kinh doanh

... nghiên cứu3Xây dựng mục tiêu đào tạo Phân tích số liệu và nhận dạng nhu cầu đào tạo Lựa chọn hình thức đào tạo Kết luận, kiến nghị Đào tạo theo cách thức tổ chức Đào tạo theo địa điểm họcThu ... định kỳ cho nhân viên (Đào tạo lại).− Đào tạo năng lực quản trị: nhằm phát hiện và phát triển đội ngũ quản lý (Đào tạo phát triển).V.4 Theo cách thức tổ chức− Đào tạo chính qui: nhân viên ... 10Phân tích nhu cầu đào tạo Thực hiện chương trìnhKỹ năng, kiến thức, khả năng mới của người được đào tạo Đánh giá hiệu quả đào tạo Hoạch định chương trình đào tạo Các chỉ tiêu cần...
 • 80
 • 631
 • 2
Chương trình đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành kế toán

Chương trình đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành kế toán

Cao đẳng - Đại học

... 4.0.6. Thời gian đào tạo: 2 năm gồm 4 học kỳ học và 2 học kỳ thực tập. 7. Điều kiện tốt nghiệp: • Sinh viên đạt điều kiện tốt nghiệp theo qui định đào tạo TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo. • Có chứng ... trình ngành Kế toán đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, ... Kế toán KT09T/3 (Khóa 2009 – 2011) Trang 6/7TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SENKHOA ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆPCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆPNGÀNH KẾ TOÁN (KT09T/3)Khóa học 2009– 2011(Ban...
 • 7
 • 689
 • 4

Xem thêm