phương pháp nghiên cứu và thực trạng công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty cp giải pháp quảng cáo trực tuyến ol

Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại Công ty cổ phần Giải pháp Quảng cáo Trực tuyến OL

Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại Công ty cổ phần Giải pháp Quảng cáo Trực tuyến OL

Quản trị kinh doanh

... tài chính Công ty CP Giải pháp Quảng cáo Trực tuyến OL Chương 4: Các kết luận và đề xuất hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính Công ty CP Giải pháp Quảng cáo Trực ... động đãi ngộ phi tài chính công ty 3.3.1.1 Quan điêm nhà quản trị về tầm quan trọng công tác đãi ngộ phi tài chính tại Công ty CP Giải pháp quảng cáo trực tuyến OL Khi nghiên ... 16 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN OL 16 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...
 • 52
 • 321
 • 0
Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN index

Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN index

Kinh tế

... kết nghiên cứu thực nghiệm 24 nước giới (đặc biệt nghiên cứu Chen, Roll & Ross (1986)), đồng thời để phù hợp với điều kiện kinh tế thông tin Việt Nam, nghiên cứu chọn bảy biến vĩ mô gồm: số CPI, ... giá chứng khoán Vn-Index khoảng thời gian từ tháng 1/2005 đến tháng 09/2014 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực phương pháp định lượng theo mô hình Vector hiệu chỉnh sai số (VECM) kết hợp ... khoán xác định công thức: Rj = aj + βj,1F1 + βj,2F2 +…+ + βj,kFk + uj Bên cạnh đó, theo lý thuyết thị trường hiệu quả, giá cổ phi u phản ánh tất thông tin có từ việc phân tích công ty kinh tế, có...
 • 26
 • 559
 • 0
Luận văn thạc sĩ phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN index

Luận văn thạc sĩ phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN index

Thạc sĩ - Cao học

... Phủ quyền địa phương nhà phát hành trái phi u Chính Phủ trái phi u địa phương - Công ty nhà phát hành cổ phi u trái phi u công ty - Các tổ chức tài nhà phát hành công cụ tài trái phi u, chứng ... cổ phi u: thị trường giao dịch, mua bán loại cổ phi u bao gồm cổ phi u thường cổ phi u ưu đãi - Thị trường trái phi u: thị trường giao dịch, mua bán loại trái phi u phát hành; bao gồm trái phi u ... bao gồm trái phi u công ty, trái phi u địa phương trái phi u phủ - Thị trường công cụ chứng khoán phái sinh: thị trường phát hành mua bán lại giấy tờ có giá như: quyền mua cổ phi u, chứng quyền,...
 • 139
 • 358
 • 1
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học công nghệ thông tin gia định

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học công nghệ thông tin gia định

Kinh tế

... sơ nghiên cứu thức Nghiên cứu sơ sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua khảo sat nhóm, qua bước nghiên cứu này, thang đo lường khái niệm xây dựng để phục vụ cho nghiên cứu thức Nghiên ... kết nghiên cứu (Ngu n; tác gi t tổng h p) đồ 3.1: Quy trình nghiên cứu 3.1.1 Nghiên cứu sơ b Nghiên cứu sơ nghiên cứu định tính gồm nội dung sau: (chi tiết: Phụ lục 1) 31 Từ sở lý thuyết nghiên ... 54 phi u tổng số 290 phi u điều tra, chiếm tỷ lệ 17,2%, đối tượng Ngành Kế toán điều tra 53 phi u tổng số 290 phi u điều tra, chiếm tỷ lệ 18,6%, Tài ngân hàng 74 phi u điều tra tổng số 290 phi u...
 • 79
 • 169
 • 0
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc cải thiện môi trường đầu tư tỉnh lâm đồng

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc cải thiện môi trường đầu tư tỉnh lâm đồng

Thạc sĩ - Cao học

... lao động có tay nghề cho địa phương; Nhiều trung tâm nghiên cứu Trung ương đóng địa bàn như: Viện nghiên cứu hạt nhân, Trung tâm nghiên cứu nơng lâm nghiệp, Trung tâm nghiên cứu rau, Phân viện sinh ... nội tỉnh Thời đoạn nghiên cứu: 2001-2005 Kế thừa kết nghiên cứu PCI 2006 VCCI Việt Nam số liệu thống kê quan hữu quan Phương pháp nghiên cứu Phương pháp định tính: Phân tích SWOT, việc đánh giá ... Kết nghiên cứu luận văn chưa thể xem kết luận cuối điều hành kinh tế phát triển kinh tế tỉnh, nhiên góc nhìn dựa sở lý luận kinh tế phương pháp nghiên cứu áp dụng nước Việt Nam 8- Nội dung nghiên...
 • 96
 • 874
 • 4
Slide các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư cây cao su tại xã hương bình, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Slide các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư cây cao su tại xã hương bình, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Quản trị kinh doanh

... ĐỀ PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu I ĐẶT VẤN ĐỀ Cây Cao ... lớn đến hiệu đầu tư cao su địa bàn nghiên cứu Mục tiêu I ĐẶT VẤN ĐỀ Đối tượng nội dung nghiên cứu  Các hộ gia đình trồng cao su địa bàn xã Hương Bình Phạm vi nghiên cứu Không gian Đề tài đươc ... đầu tư cao Thông tin thứ cấp: từ 2006 -2012 su địa bàn nghiên cứu Thông tin sơ cấp: vấn từ 3/2013 I ĐẶT VẤN ĐỀ • PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU – Phương pháp thu thập liệu + Nguồn liệu thứ cấp: thu thập...
 • 25
 • 393
 • 0
Luận văn tài chính ngân hàng nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đại á

Luận văn tài chính ngân hàng nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đại á

Tài chính - Ngân hàng

... TMCP  Phạm vi nghiên cứu  Th i gian nghiên c u: số liệ 2 n ng vốn  Không gian nghiên c u: ngân hàng TMCP ịa ch :151/2 K ố p áp 1.5 ệ ệ ê ứu ể ph ố ng vốn t i ngân ệ hàng TMCP - d ể p, nghiên ... Bài Báo cáo nghiên c u khoa h c có k t cấu gồm : 2: Cơ s lý luận v công củ 3: P y ộng v n hoạ ại u 4: P hàng TMCP ă ộng kinh doanh y ộng v n ngân ă i i pháp nhằm nâng cao ngân hàng TMCP y ộng ... ồ, hình nh Ổ 1.1 1.2 Tổng quan v lịch s nghiên c tài 1.3 M c tiêu nghiên c u 1.4 ố ng ph m vi nghiên c u 1.5 u 1.6 Tính m i c tài ...
 • 113
 • 495
 • 0
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu luyện tập yoga của người dân sinh sống trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu luyện tập yoga của người dân sinh sống trên địa bàn thành phố đà nẵng

Kinh tế

... Marketing GVHD:PGS.TS Lê Thế Giới CHƯƠNG II: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp nghiên cứu 2.1.1 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả nghiên cứu mô tả 2.1.2 Nguồn gốc liệu Dữ liệu thứ cấp: ... vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Địa bàn thành phố Đà Nẵng Đối tượng nghiên cứu: Toàn người dân sống địa bàn thành phố Đà Nẵng ngành nghề độ tuổi Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực ... 27 2.5 Nghiên cứu định lượng 27 2.5.1 Phương pháp lựa chọn mẫu nghiên cứu 27 2.5.2 Phương pháp phân tích liệu 28 Chương III: Kết nghiên cứu 29 3.1 Phương pháp...
 • 79
 • 2,430
 • 33
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch đối với dịch vụ lưu trú tại khách sạn gold coast  đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch đối với dịch vụ lưu trú tại khách sạn gold coast đà nẵng

Kinh tế

... khách: -Công ty xyz đặc biệt ý đến bạn -Công ty xyz có nhân viên biết quan tâm đến bạn -Công ty xyz lấy lợi ích bạn điều tâm niệm họ -Nhân viên công ty xyz hiểu rõ nhu cầu bạn -Công ty xyz làm ... tin cậy - Cách cư xử nhân viên công ty tạo cho bạn niềm tin - Bạn cảm thấy an toàn sử dụng dịch vụ công ty - Nhân viên công ty niềm nở với bạn - Nhân viên công ty có đủ hiểu biết để trả lời câu ... chóng, kịp thời - Nhân viên công ty cho bạn biết thực dịch vụ - Nhân viên công ty nhanh chóng thực nhiệm vụ cho bạn - Nhân viên công ty sẵn sàng giúp đỡ bạn - Nhân viên công ty không bận không đáp...
 • 112
 • 2,191
 • 18
báo cáo tiểu luận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông và giải pháp nâng cao hiệu quả của truyền thông

báo cáo tiểu luận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông và giải pháp nâng cao hiệu quả của truyền thông

Quản trị kinh doanh

... NHÓM GIẢI PHÁP TRONG GĐ CHUẨN BI TRUYỀN THÔNG TRONG TỔ CHỨC Câu Người Người hỏi gửi nhận What Truyền thông tin gì? Thông tin đối tac truyền đi? Why Tại truyền thông tin? Tại họ ... bằng cach nào? How NHÓM GIẢI PHÁP TỪ PHI A NGƯỜI GỬI TRUYỀN THÔNG TRONG TỔ CHỨC ThôngLẶPphải PHẢI ĐƠN GIẢN, SẮP ĐẶT SOÁT THÔNG ĐIỆP – NGÔN NGỮTHÔNG TIN PHI SỰ DỤNG đúng, cụ ... được ĐỂ THỂ HIỆN SỰ vụ phải TIN phân công ĐIỆPCHÍNH XÁC CỦA TT LÚC SỰTIN RÕNHAU NO ĐƯỢC NHẬN ĐÚNG TRUYỀN TẢI KHÁC RÀNG NHÓM GIẢI PHÁP TỪ KÊNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRONG...
 • 14
 • 599
 • 0
tiểu luận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông và giải pháp nâng cao hiệu quả của truyền thông

tiểu luận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông và giải pháp nâng cao hiệu quả của truyền thông

Quản trị kinh doanh

... hay một dịch vụ mà công ty cung cấp - Quảng cáo Internet (quảng cáo trực tuyến) : Đây một hình thức Việt Nam khai thác một vài năm trở lại Ưu điểm: Là khai thác quảng cáo website, google ... với công chúng, với khách hàng tiềm năng, doanh nghiệp, công ty sử dụng nhiều những phương tiện truyền thông khác nhau, tùy vào sản phẩm của mà họ chọn phương tiện phù hợp Hình – Các phương ... muốn? Thông tin truyền cách nào? 2.2 Giải pháp giai đoạn thông tin: Giải pháp từ phi a người gửi: Thông tin phải rõ ràng, cụ thể, nhiệm vụ phải phân công rõ ràng: Cần tránh những thông...
 • 20
 • 573
 • 0
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân tại các sàn giao dịch chứng khoán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân tại các sàn giao dịch chứng khoán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kinh tế

... phục vụ cho công tác điều tra nghiên cứu thông qua bảng câu hỏi thu thập năm 2014 Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực đề tài, tác giả áp dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp ... kinh doanh công ty: Hệ số lợi nhuận so với vốn chủ sở hữu, hệ số lợi nhuận so với doanh thu - Các tiêu phản ánh tình hình cổ phi u công ty: Thu nhập cổ phi u phổ thông, cổ tức cổ phi u phổ thông, ... CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 3.1 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 3.2 CÁC GIAI ĐOẠN NGHIÊN CỨU Giai đoạn nghiên cứu định tính Giai đoạn nghiên cứu định lượng 3.3 CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG 3.4 PHƯƠNG PHÁP THU...
 • 26
 • 520
 • 0
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

Kinh tế

... cảm nhận (Perceived Quality) Chất lượng khách quan Chất lượng cảm nhận CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thực qua hai bước nghiên cứu sơ nghiên cứu thức Mỗi giai ... tiễn đề tài nghiên cứu - Đề tài có ý nghĩa khoa học nhà nghiên cứu, sinh viên kinh tế muốn nghiên cứu ý định mua Họ sử dụng kết nghiên cứu tài liệu tham khảo để xây dựng sở lý luận cho nghiên cứu ... Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu 3.4.2 Các giả thuyết nghiên cứu cho mô hình nghiên cứu Bảng tóm tắt giả thuyết mô hình nghiên cứu sau hiệu chỉnh: 17 Bảng 3.17: Các giả thuyết mô hình nghiên cứu hiệu...
 • 26
 • 1,488
 • 7
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xe hơi Mazda của người tiêu dùng tại Gia Lai

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xe hơi Mazda của người tiêu dùng tại Gia Lai

Kinh tế

... Lai Phương pháp nghiên c u Lu n văn c th c hi n thông qua phương pháp phương pháp nghiên c u nh tính phương pháp nghiên c u nh lư ng - Phương pháp nghiên c u tài li u: c th c hi n thông qua nghiên ... tiêu dùng a M t nghiên c u v thái Qu c c a ngư i tiêu dùng Trung i v i xe ô tô Volvo – Nghiên c u c a Shuyuan Xiao WeiHe, University West, Trung Qu c, 2011 M c tiêu c a nghiên c u nghiên c u thái ... Mazda nh cá nhân có tác ng chi u (+) ný 12 2.2 PHƯƠNG PHÁP LU N NGHIÊN C U 2.2.1 Quy trình nghiên c u V n nghiên c u Cơ s lý thuy t nghiên c u trư c Nghiên c u sơ b B ng câu h i kh o sát sơ b (n=20)...
 • 26
 • 895
 • 1
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xe hơi Mazda của người tiêu dùng tại Gia Lai (full)

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xe hơi Mazda của người tiêu dùng tại Gia Lai (full)

Kinh tế

... Lai Phương pháp nghiên c u Lu n văn c th c hi n thông qua phương pháp phương pháp nghiên c u nh tính phương pháp nghiên c u nh lư ng - Phương pháp nghiên c u tài li u: c th c hi n thông qua nghiên ... 32 CHƯƠNG THI T K NGHIÊN C U 33 2.1 MÔ HÌNH NGHIÊN C U 33 2.1.1 Mô hình nghiên c u xu t 33 2.1.2 Các gi thi t nghiên c u 34 2.2 PHƯƠNG PHÁP LU N NGHIÊN C U 37 ... internet, nghiên c u nh ng lu n văn nghiên c u liên quan, nh ng nghiên c u ã hoàn thành trư c ó Nh m có nh ng nh hư ng cho lu n văn l a ch n mô hình h p lý cho nghiên c u - Phương pháp nghiên c...
 • 113
 • 2,312
 • 30
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng mua sản phẩm chăm sóc da của công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú tại thị trường Đăk Lăk.

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng mua sản phẩm chăm sóc da của công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú tại thị trường Đăk Lăk.

Kinh tế

... chăm sóc da công ty dược phẩm Hoa Thiên Phú a Phương pháp thu thập liệu - Phương pháp thu thập liệu vấn trực tiếp đối tượng nghiên cứu gửi bảng hỏi trực tiếp đến đối tượng nghiên cứu b Phương pháp ... Thiên Phú thị trường Đắk Lắk Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực thông qua hai bước sau: - Bước một: Nghiên cứu sơ thực thông qua nghiên cứu định tính sở nghiên cứu vấn đề lý thuyết tổng quan ... GS.Philip Kotler: “Có nhiều nhân tố đóng góp cho thành công doanh nghiệp như: chiến lược kinh doanh tuyệt vời, nhân viên tận tụy, hệ thống thông tin hoàn hảo…Tuy nhiên, tất công ty thành công...
 • 26
 • 526
 • 1
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, bệnh nhân nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắk

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, bệnh nhân nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắk

Kinh tế

... Đề tài nghiên cứu phạm vi địa bàn: tỉnh Đắk Lắk - Thời gian thực nghiên cứu: từ 15/05/2013 đến 10/01/2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực qua bước: (1) Nghiên cứu sơ định tính (2) Nghiên ... bệnh nhân 4.3 CÁC HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Cũng dự án nghiên cứu nào, nghiên cứu có hạn chế hướng nghiên cứu tiếp theo: Thứ nhất, nghiên cứu tập trung nghiên cứu phạm vi tương đối hẹp ... quát cho mô hình nghiên cứu Hướng nghiên cứu tốn nhiều thời gian chi phí xứng đáng để thực Thứ hai, nghiên cứu chí đánh giá thang đo phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha phương pháp phân...
 • 26
 • 809
 • 1

Xem thêm