phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Phân tích dạng kim loại chì và Cadimi trong đất và trầm tích bằng phương pháp quang phổ hập thụ nguyên tử

Phân tích dạng kim loại chì và Cadimi trong đất và trầm tích bằng phương pháp quang phổ hập thụ nguyên tử

Hóa học - Dầu khí

... phổ phân tử UV - VIS, phổ phát xạ nguyên tử (AES), phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), quang phổ phát xạ plasma (ICP)…Sau đây là một số phương pháp xác định cadimi và chì. 1.3.1 Phƣơng pháp phân ... quang phổ hấp thụ nguyên tử với kĩ thuật nguyên tử hóa ngọn lửa. + Khảo sát ảnh hưởng của nền đến phép đo. + Khảo sát các điều kiện đo phổ: Tỉ lệ khí cháy, tốc độ hút mẫu, chiều cao ngọn lửa. ... 1.3.1 Phương pháp phân tích hóa học 15 1.3.1.1 Phương pháp phân tích khối lượng 15 1.3.1.2. Phương pháp phân tích thể tích 15 1.3.2 Phương pháp phân tích công cụ 16 1.3.2.1 Phương pháp điện...
 • 84
 • 2,227
 • 21
Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Thạc sĩ - Cao học

... phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS. c. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F- AAS)[9] Nguyên tắc : Khi nguyên tử tồn tại tự do ở thể khí và ở trạng thái năng lượng cơ bản, thì nguyên tử không ... ứng. Đó là phép đo phổ hấp thụ nguyên tử trong ngọn lửa (F- AAS có độ nhạy cỡ 0,1 ppm) và phép đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF – AAS có độ nhạy cao hơn kỹ thuật ngọn lửa 50- 1000 lần, ... hoá, phổ phân tử UV-VIS, sắc kí lỏng hiệu năng cao (HLPC), phổ phát xạ nguyên tử (AES), phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) và không ngọn lửa (GF-AAS)… Sau đây là một số phương pháp xác định...
 • 82
 • 2,409
 • 10
Phân tích dạng kim loại chì (Pb) và cadimi (Cd) trong đất và trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Phân tích dạng kim loại chì (Pb) và cadimi (Cd) trong đất và trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Thạc sĩ - Cao học

... chúng về dạng dung dịch. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) được ứng dụng với ba kĩ thuật là nguyên tử hoá bằng ngọn lửa (F - AAS) nguyên tử hoá không ngọn lửa (GF-AAS) và kĩ thuật đặc ... Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn - 20 - 1.4 Giới thiệu về phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử [12], [14] Phương pháp phân tích dựa trên cơ sở đo phổ hấp thụ nguyên tử của một nguyên ... nhạy cỡ 0,001%. c, Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)[12],[14] HTNT là một trong những phương pháp hiện đại, được áp dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm. Phương pháp này xác định...
 • 84
 • 2,028
 • 8
Xác định hàm lượng một số kim loại nặng đồng, crom, niken trong rau xanh tại thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng đồng, crom, niken trong rau xanh tại thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Thạc sĩ - Cao học

... i [18]. 1.3.Phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử 1.3.1. Nguyên tắc của phương pháp Phép đo phổ hấp thụ nguyên tử dựa trên cở sở nguyên tử ở trạng thái hơi có khả năng hấp thụ các bức xạ có bƣớc ... Phổ hấp thụ phân tử 10-5  10-6 2 Phổ huỳnh quang phân tử 10-6  10-7 3 Phổ hấp thụ nguyên tử 10-6  10-7 4 Phổ huỳnh quang nguyên tử 10-7  10-8 5 Phổ phát xạ nguyên tử ... môi tr-ờng hấp thụ và hệ số hấp thụ nguyên tử của nguyên tố. l là bề dày lớp hấp thụ (cm) N là số nguyên tử của nguyên tố trong đám hơi nguyên tử . Nếu gọi C là nồng độ của nguyên tố phân...
 • 72
 • 1,913
 • 15
Nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Chì và Cadimi có trong nước ngầm bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa (F-AAS)

Nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Chì và Cadimi có trong nước ngầm bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa (F-AAS)

Khoa học tự nhiên

... GIẦU, XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT Pb VÀ Cd TRONG MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG BẰNG KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔLUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌCChuyên ngành : Hoá Phân tích Mã số : 60 44 29NGƯỜI HƯỚNG ... GIẦU, XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT Pb VÀ Cd TRONG MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG BẰNG KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔLUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌCHÀ NỘI - 2009...
 • 82
 • 1,511
 • 6
Phân tích dạng kim loại niken, đồng, kẽm trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Phân tích dạng kim loại niken, đồng, kẽm trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Khoa học tự nhiên

... phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử đã trở thành một phương pháp tiêu chuẩn để định lượng nhiều kim loại.Niken, đồng và kẽm được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ... plasma. Phương pháp này có ưu điểm là rất thích hợp cho quá trình xác định một loạt các mẫu của cùng một nguyên tố.1.2.1.5. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử [9] Phương pháp phân tích phổ hấp ... đến nhiệt độ của ngọn lửa đèn khí đều ảnh hưởng đến kết quả.1.3.4. Kĩ thuật nguyên tử hóa không ngọn lửa Về nguyên tắc, kĩ thuật nguyên tử hóa không ngọn lửa là quá trình nguyên tử hóa tức khắc...
 • 81
 • 1,376
 • 6
Phân tích dạng kim loại chì (Pb) và Cadimi( Cd) trong đất và trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Phân tích dạng kim loại chì (Pb) và Cadimi( Cd) trong đất và trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Khoa học tự nhiên

... phổ phân tử UV - VIS, phổ phát xạ nguyên tử (AES), phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), quang phổ phát xạ plasma (ICP)…Sau đây là một số phương pháp xác định cadimi và chì. 1.3.1 Phƣơng pháp phân ... Hệ thống nguyên tử hoá mẫu. Hệ thống này được chế tạo theo ba loại kỹ thuật nguyên tử hoá mẫu. Đó là: - Kỹ thuật nguyên tử hoá mẫu bằng ngọn lửa đèn khí (F-AAS) - Kỹ thuật nguyên tử hoá mẫu ... nhiệt ngọn lửa đèn khí để nguyên tử hóa mẫu. Do đó mọi quá trình xảy ra trong khi nguyên tử hóa mẫu đều phụ thuộc vào đặc tính của ngọn lửa và nhiệt độ là yếu tố quyết định hiệu suất nguyên tử...
 • 84
 • 1,178
 • 0
Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Khoa học tự nhiên

... hoá, phổ phân tử UV-VIS, sắc kí lỏng hiệu năng cao (HLPC), phổ phát xạ nguyên tử (AES), phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) và không ngọn lửa (GF-AAS)… Sau đây là một số phương pháp xác định ... Absorbance Độ hấp thụ AAS Atomic Absorption Spectrometry Phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử F- AAS Flame - Atomic Absorption Spectrometry Phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa HCL ... phương pháp: độ nhạy bị hạn chế bởi dòng dư, nhiều yếu tố ảnh hưởng như: điện cực chỉ thị, chất nền… 1.4.2.2. Phương pháp quang phổ a. Phương pháp trắc quang [7] * Nguyên tắc của phương pháp...
 • 82
 • 1,010
 • 3
Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Công nghệ - Môi trường

... của máy đo.3. Các phương pháp định lượng của phổ hấp thụ AAS:3.1 Nguyên tắc của phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử [2] Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tửphương pháp xác định nồng ... đo cường độ phổ hấp thụ nguyên tử bằng phương pháp ngọn lửa đèn khí N2O- C2H2 ở bước sóng 422,7 nm. Kết quả như sau:17Tìm hiểu phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử AAS Hình ... máy đo phổ hấp thụ nguyên tử. 1.3.4. Các yếu tố về kĩ thuật nguyên tử hoá mẫu7Tìm hiểu phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử AAS Bài 7: Xác định hàm lượng của Mn bằng phương pháp AAS,...
 • 24
 • 7,951
 • 30
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích chì trong sản xuất thuốc gợi nổ chì azotua bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích chì trong sản xuất thuốc gợi nổ chì azotua bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Thạc sĩ - Cao học

... đem phân tích, gam; 2. Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng chì trong thuốc gợi nổ bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS)  ... 2 3 2.4. Đánh giá chung về phương pháp đo Pb đã chọn a) Khoảng tuyến tính của phép đo phổ hấp thụ nguyên tử của Pb  2+ ... (2005), Phương pháp phân tích phổ nguyên tử, . 16- Giáo trình chuyên đề một số phương pháp phân tích...
 • 13
 • 726
 • 0
Phân tích asen trong quá trình xử lý nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Phân tích asen trong quá trình xử lý nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Thạc sĩ - Cao học

... nguyên tử AAS Nguyên tắc: Phương pháp phân tích dựa trên cơ sở đo phổ hấp thụ nguyên tử của một nguyên tố được gọi là phép đo phổ hấp thụ nguyên tử (phép đo AAS). 1.2.3.1. Phương pháp phổ hấp thụ ... và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hiđrua hóa (HVG - AAS)”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 15(3), tr. 21 - 23. 1.2.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis (phương pháp ... và được dẫn tới cuvet chữ T để nguyên tử hóa và đo phổ hấp thụ của Asen. 1.2.3.2. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF - AAS). 1.3. Các phƣơng pháp nghiên cứu cấu trúc * Nguồn...
 • 20
 • 1,166
 • 3
Xác định kim loại nặng pb, cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF AAS)

Xác định kim loại nặng pb, cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF AAS)

Thạc sĩ - Cao học

... thuốc đông y bằng phương pháp đường chuẩn và thêm tiêu chuẩn, so sánh GF-AAS với ICP-MS. 12. Khả năng áp dụng trong thực tế Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF-AAS) là một ... Cd, Pb; Các phương pháp xác định Cd, Pb; Phương pháp xử lý mẫu phân tích xác định Cd và Pb. Trình bày đối tượng, mục tiêu nghiên cứu; Giới thiệu phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử; trang thiết ... bằng phương pháp F-AAS, Khoá luận tốt nghiệp, Đại học Khoa học Tự nhiên -Đại học Quốc Gia Hà Nội. Xác định kim loại nặng Pb, Cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử...
 • 8
 • 1,540
 • 27
Tài liệu Chương 4. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử doc

Tài liệu Chương 4. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử doc

Hóa học - Dầu khí

... của phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử 11 4.6. Câu hỏi ôn tập 12 Chương 4. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Atomic Apsorption Spectroscopy) 4.1. Nguyên tắc phương pháp phổ hấp thụ nguyên ... quang phổ hấp thụ nguyên tử Nguồn gương xoay Mẫu Ngọn lửa Bộ tán sắc Detector Máy tính Hình 4-3. Sơ đồ phổ hấp thụ nguyên tử Hình 4-4. Thiết bị phổ hấp thụ nguyên tử ... dùng ngọn lửa làm phương tiện nguyên tử hóa. Ngọn lửa dùng trong phương pháp này cũng giống với ngọn lửa trong phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử. Ngoài ra, trong phương pháp còn dùng các...
 • 12
 • 3,232
 • 57

Xem thêm