phương pháp thử nghiệm xác định trị số kiềm của các sản phẩm dầu mỏ bằng chuẩn độ điện thế với axit percloric astm d 2896

báo cáo thực tập tại nhà máy dầu nhờn thượng lý

báo cáo thực tập tại nhà máy dầu nhờn thượng lý

Kỹ thuật

... phòng thử nghiệm Vilas 017 áp d ng 29 phương pháp thử nghiệm ASTM Các phương pháp thử nghiệm ASTM mô tả sau đây: Phương pháp thử nghiệm xác định độ nhớt động học chất lỏng suốt đục (ASTM D 445) ... 4.P.KD.DMN HH 5.P.KD DMN LH ÐÀ NẴNG CẦN THƠ SÀI GÒN - P.TCKT P.ĐB DMN P.KD.DMN TĐL 1.P.TCKT 2.P.KD DMN TĐL P.KD.DMN CN P.KD DMN TĐL 4.P.KD DMN ... KD DMN DMN PHÒNG KD DMN TỔNG CÔNG ÐẠI LÝ TIN PHÒNG KD DMN NGHIỆP CHI NHÁNH CHI NHÁNH CHI NHÁNH CHI NHÁNH HÓA D U HÓA D U HÓA D U HÓA D U HẢI PHÒNG - 1.P.TCKT 2.P.KD DMN TĐL 3.P.KD.DMN...
 • 74
 • 1,413
 • 2

Công văn 1599 : Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

Công văn 1599 : Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

Đầu tư Bất động sản

... xây d ng công trình: Cột = (d ng1 cột x d ng cột + d ng cột x d ng cột + d ng cột x d ng cột 4) Cột = (d ng1 cột x d ng cột + d ng cột x d ng cột + d ng cột x d ng cột 5) Cột = (d ng1 cột x d ng ... quản lý d án lấy giá xây d ng số giá thiết bị (lấy - Chỉ số giá phần chi phí khác: Cột = (d ng1 cột x d ng cột + d ng d ng cột x d ng cột 4) Cột = (d ng1 cột x d ng cột + d ng d ng cột x d ng cột ... xây d ng công trình, trình, máy thi công xây d ng công trình lấy - Chỉ số giá phần chi phí trực tiếp: Cột = d ng1 cột x d ng cột + d ng d ng cột x d ng cột Cột = d ng1 cột x d ng cột + d ng d ng...
 • 28
 • 531
 • 0

Xác định chỉ số đường huyết của bánh bông lan kem Quasure light

Xác định chỉ số đường huyết của bánh bông lan kem Quasure light

Báo cáo khoa học

... Verh.Dtsch.Ges.Int.Med 1980, 86:978-81 14 Ebbeling CB, Leiding MM, Sonclair KB, Seger-shippee ZG, Feldman HA, Ludwig DS 2005 Effect of an ad libitum low-glycemic load diet on cardiovascular disease ... Med, 342: 1392-8 21 Spieth LE, Harnish JD, Lenders CM, Raezer LB, Hangen SJ, Ludwig DS, Periera MA 2000 A low- glycemis ondex diet in the treatment of pediatric obesity Arch Pediatr Adolesc Med ... mụi trng axit v enzym thu phõn Vỡ vy liờn kt disacharide khụng th tỏch d dng v nú khụng b lờn men bi cỏc vi khun ming v axit khụng c to hoc to rt ớt cú tỏc dng phũng sõu rng [16] Da vo u im...
 • 13
 • 380
 • 0

Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty tnhh thực phẩm việt hùng.doc

Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty tnhh thực phẩm việt hùng.doc

Kế toán

... có dán nhãn với nội dung: ngày sản xuất, tên sản phẩm, trọng lượng, nơi sản xuất, hạn sử dụng và đem đóng thùng  Thành phẩm B : Sử dụng túi nhôm để đóng gói sản phẩm ... khoản sử dụng : TK 911 : -Xác định kết quả kinh doanh 2.4.4 Kết cấu và nội dung phản ánh : N TK 911 - Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa Bất động sản đầu tư và dịch vụ ... hoạt động tài chính, chi phí Thuế TNDN vào chi phí khác C - Doanh thu thuần về sản phẩm, hàng hóa bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán kỳ - Doanh thu hoạt động TC, các...
 • 63
 • 579
 • 1

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD

Kế toán

... IấM KINH DOANH VA Tễ CHC QUAN LY K TON TIấU THU VA XAC INH KấT QUA TIấU THU HNG HO TAI CễNG TY TNHH EDD 1.1 c iờm kinh doanh Cụng ty TNHH EDD - Tờn cụng ty: Cụng ty TNHH EDD - Tờn giao dich: - ... Cụng ty TNHH EDD - Tờn cụng ty: Cụng ty TNHH EDD - Tờn giao dich: - Tờn viờt tt: EDD Company Limited EDD Co, ltd - a ch tr s chớnh: Phong 12 B2 Khu tõp thờ Kim Liờn, Phng Kim Liờn, Quõn ụng a, ... 1.3 C cõu tụ chc bụ may cua Cụng ty TNHH EDD S ụ 1: S ụ tụ chc bụ may Cụng ty TNHH EDD Giám đốc Phòng giám đốc kinh doanh Phòng tổ chức hành Phòng kinh doanh Phòng kế Phòng toán tổng bảo hợp vệ...
 • 45
 • 232
 • 1

Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà Xuất Bản Âm Nhạc

Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà Xuất Bản Âm Nhạc

Kế toán

... kinh doanh d dang Trong ú: TK1541 Chi phớ sn xut kinh doanh d dang ca Nh xut bn ti H Ni TK1542 Chi phớ sn xut kinh doanh d dang Chi nhỏnh TP H Chớ Minh TK1543 Chi phớ sn xut kinh doanh d dang ... (Chi phớ qun lý doanh nghip), TK911 (Xỏc nh kt qu kinh doanh) Danh mc vt t, hng hoỏ: Danh mc ny qun lý c vt t, thit b, hng hoỏ ca Nh xut bn Danh mc khỏch hng: Danh mc ny qun lý danh sỏch khỏch ... gc, sn xut v kinh doanh cỏc loi a (bng) õm thanh, a(bng) hỡnh + T chc cỏc dch v ngh thut v dch v k thut nc v nc ngoi v: nhc in, thu thanh, thu hỡnh, Audio v Video VCD + c liờn doanh, liờn kt vi...
 • 32
 • 521
 • 0

Một số ý kiến hoàn thiện phương pháp kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà Xuất Bản Âm Nhạc.

Một số ý kiến hoàn thiện phương pháp kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà Xuất Bản Âm Nhạc.

Kế toán

... õy l c s NXB to dng v gi vng uy tớn khỏch hng, gúp phn lm hot ng sn xut kinh doanh ca NXB t hiu qu cao hn 2) Nhợc điểm : Kế toán nhập liệu ghi chép sổ sách thủ công Chua ap d ng nhng phần mềm ... sổ sách thủ công Chua ap d ng nhng phần mềm kế toán thực tế vào công việc hiệu Quản lý số liêu d c chặt chẽ ...
 • 2
 • 420
 • 0

Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà Xuất Bản Âm Nhạc.

Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà Xuất Bản Âm Nhạc.

Kế toán

... kinh doanh d dang Trong ú: TK1541 Chi phớ sn xut kinh doanh d dang ca Nhà xuất ti H Ni TK1542 Chi phớ sn xut kinh doanh d dang Chi nhánh TP H Chớ Minh TK1543 Chi phớ sn xut kinh doanh d dang ... (Chi phớ qun lý doanh nghip), TK911 (Xỏc nh kt qu kinh doanh) Danh mc vt t, hng hoỏ: Danh mc ny qun lý c vt t, thit b, hng hoỏ ca Nhà xuất Danh mc khỏch hng: Danh mc ny qun lý danh sỏch khỏch ... sản xuất kinh doanh loại đĩa (băng) âm thanh, đĩa(băng) hình + Tổ chức d ch vụ nghệ thuật d ch vụ kỹ thuật nớc nớc về: nhạc in, thu thanh, thu hình, Audio Video VCD + Đợc liên doanh, liên kết...
 • 35
 • 490
 • 0

Phương pháp xác định nhanh số lượng đồng phân cấu tạo của hợp chất hữu cơ

Phương pháp xác định nhanh số lượng đồng phân cấu tạo của hợp chất hữu cơ

Hóa học - Dầu khí

... những điểm nêu ta có thể xác định độ bất bão hòa a bằng công thức sau: a = (số hidro tối đa - số hidro hiện có)/2 Ví dụ: Xác định độ bất bão hòa của hợp chất CxHyOzNtClk ... và hidro (hidrocacbon): với số nguyên tử các bon là n thì số nguyên tử H tối đa là 2n + - Số hidro của hợp chất giảm so với hidro tối đa là 2a Trần Đăng Tuấn THPT C Duy Tiên ... hợp chất hữu II PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHANH SỐ LƯỢNG ĐỒNG PHÂN CẤU TẠO CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ Với các bài tập xác định số lượng đồng phân cấu tạo của các hợp chất no,...
 • 25
 • 2,670
 • 0

kê tón thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần tứ gia

kê tón thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần tứ gia

Kế toán

... thành giá bán Do , Doanh nghiệp áp d ng hình thức sau : Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phơng pháp thực tế đích danh : Theo phơng pháp Doanh nghiệp ... trờng định hớng cho doanh nghiệp d i nhiều hình thức doanh nghiệp muốn tồn đứng vững phải biết thích nghi khai thác thật tốt thị trờng tiêu d ng Đặc biệt Doanh Nghiệp Cổ Phần doanh nghiệp sản xuất ... xuất tiêu d ng , hoạt động chủ yếu Doanh nghiệp tiêu thụ hàng hoá , d ng vận đọng hàng hoá qua khâu trung gian thơng mại để tiếp tục cho sản xuất tiêu d ng cá nhân Một Doanh nghiệp áp d ng hình...
 • 81
 • 236
 • 0

ông tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư & xây dựng 1.5

ông tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư & xây dựng 1.5

Kế toán

... giá thành phẩm, lập các báo cáo về tình hình tiêu thụ các loại sản phẩm của doanh nghiệp - Xác định kết quả kinh doanh kỳ một cách chính xác theo quy định của Nhà nước ... hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là tiêu thụ được sản phẩm mình làm và có lãi Tiêu thụ sản phẩm là quá trình đưa loại sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ... Thành phẩm tại Đội Sông Ba Hạ Các tài khoản có liên quan hạch toán thành phẩm : TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh d ̉ dang TK 154DN - Chi phí sản xuất kinh doanh d ̉ dang tại...
 • 103
 • 351
 • 1

kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh công ty tnhh xây dựng phú thuận

kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh công ty tnhh xây dựng phú thuận

Kế toán

... toán xác định kết quả kinh doanh 1.3.3.1 Tài khoản sử dụng: TK 911 Xác định kết quả kinh doanh” 1.3.3.2 Kết cấu: Nợ TK911 Có - Trị giá vốn của sản phẩm hàng hóa - Doanh ... qui trình sản xuất: Phương thức tổ chức sản xuất của Công ty là phân tán dọc theo các tổ d ̣i thi công đó phương thức tổ chức sản xuất của Công ty theo từng đội sản xuất, ... Ngày Số hiệu tháng HD7801 01 01/10 HD7802 02 10/10 HD7803 03 20/10 HD7804 04 31/10 HD7805 05 05/11 HD7806 06 15/11 HD7807 07 25/11 HD7808 08 30/11 HD7809 09 10/12 HD7810 10 20/12 HD7811 11...
 • 56
 • 171
 • 1

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ số bách khoa BKC

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ số bách khoa BKC

Kế toán

... Giáo viên hướng d n: Th.s Mai Thị Nga địa điểm trạng thái + Phương pháp tính trị giá vốn hàng xuất kho: Theo phương pháp bình quân gia quyền + Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng ... Giáo viên hướng d n: Th.s Mai Thị Nga 2.2 Hạch toán doanh thu tiêu thụ 2.2.1 Cách ghi nhận doanh thu Doanh nghiệp áp d ng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng doanh thu chưa ... quan 2.2.3 Tài khoản sử d ng TK 511 – “Doanh thu bán hàng” +) TK chi tiết 5111 – “ Doanh thu bán hàng hóa” Nội dung: TK d ng để phản ánh doanh thu bán hàng cung cấp d ch vụ doanh nghiệp kỳ kế toán...
 • 109
 • 598
 • 2

Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội

Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... Nhn thu xõy dng cỏc cụng trỡnh cụng nghip, ng d y, trm bin ỏp kinh doanh ti hng hoỏ ng b + Kinh doanh khỏch sn, dch v du lch vui chi gii trớ + Lp, qun lý v thc hin cỏc d ỏn u t, xõy dng v lp t ... toỏn1 BH, kim d i 3KT2 DA, theo kinhlp v theo trc thc 3Thcỏc trc K toỏn ngõn hng,KT doanh thu, KT thu, K toỏnt, KT d i 2phớn v d i thuc nqu, K TSC, DA, theo kờ, KT vt trc d ỏn, CT, theo d i hin v ... trỡnh d n dng, giao thụng ụ th Sinh viờn: Nguyn Hng Giang Lp: K toỏn A4 10 10 Chuyờn thc Trng H Kinh T Quc D n + Xõy dng v lp t trm cung ng nc sch, kinh doanh thng mi hng hoỏ v dch v + Liờn doanh...
 • 122
 • 607
 • 0

kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Kinh tế - Thương mại

... bán hàng Nội dung kết cấu tài khoản 511: Nội dung TK 511: TK phản ánh doanh thu bán hàng, bán BDS DT Khoá Luân Tốt Nghiệp cung cấp dichj vụ doanh nghiệp kỳ hạch toán HĐSXKD từ giao d ch TK 511 ... động sản xuất kinh doanh thông thờng doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu 1.2.2 Doanh thu : Là hiệu doanh thu bán hàng ,cung cấp d ch vụ khoản giảm trừ doanh thu DT = doanh thu bán hàng ... 5111- Doanh thu bán hàng hoá TK 5112- Doanh thu bán thành phẩm TK 5113- Doanh thu cung cấp d ch vụ * Kết cấu TK 511 : Doanh thu bán hàng cung cấp d ch vụ TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp d ch...
 • 49
 • 136
 • 0

Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Quốc Tế Hoàng Tiệp

Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Quốc Tế Hoàng Tiệp

Kế toán

... doanh: - Dch v t bt ng sn; - Dch v u giỏ bt ng sn; - Dch v qung cỏo bt ng sn; - Dch v qun lý bt ng sn; - Sn xut v mua bỏn cỏc sn phm t g; - Sn xut, kinh doanh cỏc sn phm ni, ngoi tht; - Xõy dng ... cụng trỡnh d n dng v giao thụng; - Kinh doanh húa cht (tr húa cht Nh nc cm); - Kinh doanh thit b in t v in d n dng; - Mua bỏn, ch bin hng thy hi sn; - Buụn bỏn t liu sn xut v tiờu d ng; - i lý ... mt doanh nghip hỡnh thnh v tn ti, l iu kin c bn doanh nghip hon thnh cng nh thc hin quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca mỡnh Vic qun lý v s dng chỳng cú nh hng ln n hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh...
 • 34
 • 206
 • 0

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại PHÚ lộc

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại PHÚ lộc

Kế toán

... hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xun Phương pháp xác định giá vốn hàng bán: phương pháp nhập trước xuất trước Phương pháp kê khai nộp thuế GTGT: phương pháp khấu trừ Phương pháp tính khấu ... tục mà cơng ty áp d ng; đặc biệt q trình làm cơng việc kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh b Phương pháp phân tích - Phương pháp thống kê phân tích kinh tế: phương pháp sử dụng để thu thập, ... lược phát triển doanh nghiệp ngắn hạn lâu d i Nhận tầm quan trọng của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh mợt doanh nghiệp, cùng với những tìm hiểu của em tại Cơng...
 • 83
 • 227
 • 1

BCTT Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty mậu dịch Bách hóa Hà Nội

BCTT Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty mậu dịch Bách hóa Hà Nội

Kế toán

... ,tổng diện tích mặt kinh doanh mà cửa hàng sủ d ng : 1350m2 : - Diện tích cửa hàng 96 Phố Huế : 230,5m2 - Diện tích cửa hàng 98 Phố Huế : 132,5m2 - Diện tích cửa hàng 353 Phố Huế : 396m2 - Diện ... vụ kinh doanh mà công ty giao để đảm bảo cho việc kinh doanh có lãi, bảo toàn không ngừng tăng trởng vốn Nắm bắt khả sản xuất kinh doanh nhu cầu tiêu d ng thị trờng để có biện pháp kinh doanh ... Diện tích cửa hàng 198 Lò Đúclà : 312m2 Trong diện tích bán hàng chiếm 75%tổng diện tích cửa hàng , điều tơng đối hợp lý doanh nghiệp kinh doanh nh cửa hàng Tuy nhiên để nâng cao hiệu kinh doanh...
 • 63
 • 500
 • 0

BCTT Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Thương mại đầu tư Long Biên

BCTT Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Thương mại đầu tư Long Biên

Kế toán

... chênh lệch số d phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm lớn khoản lập d phòng năm trớc Tài khoản số d cuối kỳ TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp d ch vụ: D ng để phản ánh doanh thu DN kỳ kế toán ... phẩm TK 5113: Doanh thu cung cấp d ch vụ TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ: D ng để phản ánh doanh thu số sản phẩm, hàng hoá, d ch vụ bán nội doanh nghiệp ... ngoài) Trị giá thực tế CCDC phục vụ cho hoạt động QLDN Nợ TK 6413: Chi phí d ng cụ, đồ d ng Có TK 153: Công cụ d ng cụ (nếu CCDC giá trị nhỏ) Có TK 1421: Phân bổ d ng cụ, đồ d ng có giá trị lớn 21...
 • 75
 • 382
 • 0

Luận văn tốt nghiệp-kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng part10 pot

Luận văn tốt nghiệp-kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng part10 pot

Báo cáo khoa học

... d ng, công ty áp d ng đầy đủ TK có liên quan đến trình bán hàng, tiêu thụ hàng hóa, tạo điều kiện cho việc ghi chép hàng hoá tiêu thụ, khoản doanh thu công nợ với khách hàng Công ty áp d ng phương ... thống phạm vi 103 Chuyên đề tốt nghiệp phương pháp tính toán, ghi chép Do công việc hoàn thành kịp thời theo đạo kế toán trưởng Về hình thức ghi sổ: Công ty áp d ng hình thức chứng từ ghi sổ để phản ... (ký) SỔ CÁI TK 642 Tên tài khoản: khoản GTDT Ngày 30 tháng 04 năm 2005 CTGS Số Diễn giải TKĐƯ NT Số phát sinh Nợ 02 Tập hợp khoản GTDT 111,131 04 K/c sang DT 511 Cộng Người ghi sổ (Ký) 622.000 622.000...
 • 8
 • 278
 • 0

Xem thêm