phương pháp thử nghiệm xác định hàm lượng cặn cacbon conradson của các sản phẩm dầu mỏ astm d 189

báo cáo thực tập tại nhà máy dầu nhờn thượng lý

báo cáo thực tập tại nhà máy dầu nhờn thượng lý

Kỹ thuật

... KD DMN DMN PHÒNG KD DMN TỔNG CÔNG ÐẠI LÝ TIN PHÒNG KD DMN NGHIỆP CHI NHÁNH CHI NHÁNH CHI NHÁNH CHI NHÁNH HÓA D U HÓA D U HÓA D U HÓA D U HẢI PHÒNG - 1.P.TCKT 2.P.KD DMN TĐL 3.P.KD.DMN ... 4.P.KD.DMN HH 5.P.KD DMN LH ÐÀ NẴNG CẦN THƠ SÀI GÒN - P.TCKT P.ĐB DMN P.KD.DMN TĐL 1.P.TCKT 2.P.KD DMN TĐL P.KD.DMN CN P.KD DMN TĐL 4.P.KD DMN ... 13 Phương pháp thử nghiệm xác định hàm lượng cặn cacbon conradson sản phẩm d u mỏ (ASTM D 189) Mục đích: - Qui trình xác định lượng cặn cacbon sau cho bay nhiệt phân d u - Giá trị cặn cacbon...
 • 74
 • 1,425
 • 2
phương pháp xác định giá trị đúng của số dư

phương pháp xác định giá trị đúng của số dư

Tin học

... dịnh số d đúng và cách thử lại của một phép chia có d - Số d phải luôn bé số chia - Cách thử : Số bị chia = thương x số chia + số d Một số ví dụ minh chứng và sở ... chia * Lớp Các dạng phép chia Chia môôt số thâôp phân cho môôt số tự nhiên (phép chia có d ) Ví du minh họa VD1: VD2: VD3: VD4: 43,19 : 21 885 : 36 97 : , 25 91,05 : 3,6 Cách thực ... xét a- Lớp : - Dạng là dạng toán đơn giản, học sinh có thể d ̃ dàng nhận biết về giá trị của số d nên không đề cập đến vấn đề này - Dạng cũng là một dạng đơn giản...
 • 7
 • 334
 • 0
xác định đồng thời axit benzoic và axit sorbic trong các loại thực phẩm đóng gói bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

xác định đồng thời axit benzoic và axit sorbic trong các loại thực phẩm đóng gói bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

Thạc sĩ - Cao học

... nghiên cứu Mục đích của luận văn là nghiên cứu xác định đồng thời axit benzoic và axit sorbic thực phẩm đóng bằng phương pháp HPLC dùng detector DAD Những nội dung nghiên cứu cụ ... lỏng hiệu cao… các phương pháp này cho độ nhạy, độ chính xác cao, nên những phương pháp nầy đã được áp dụng để xác định những thành phần riêng lẽ của các chất Tuy nhiên, ... sau: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng để tìm điều kiện thích hợp cho phép xác định đồng thời hỗn hợp các chất nêu bằng phương pháp HPLC dùng detector UV: + Xác định bước...
 • 23
 • 1,999
 • 5
Xây dựng quy trình xác định đồng, chì, cadimi trong mẫu huyết thanh bằng phương pháp quang phổ plasma ghép nối khối phổ (ICP-MS)

Xây dựng quy trình xác định đồng, chì, cadimi trong mẫu huyết thanh bằng phương pháp quang phổ plasma ghép nối khối phổ (ICP-MS)

Nông - Lâm - Ngư

... Các phương pháp xác định đồng, chì cadimi Để xác định hàm lượng đồng, chì cadimi huyết thanh, có nhiều phương pháp phương pháp trắc quang, phương pháp cực phổ, phương pháp hấp thụ nguyên tử d ng ... sunfosalixilic Phương trình phản ứng mô tả sau Mn n = + H 2Y2− → MeY − + H + MeInd + + H 2Y − → MeY − + H Ind 1.2.3 Phương pháp cực phổ[6] Phương pháp cực phổ phương pháp phân tích điện hóa Phương pháp ... yêu cầu phương pháp phân tích Các phương pháp xử lý mẫu sử d ng bao gồm 1.3.1 Phương pháp vô hóa 1.3.1.1 Phương pháp vô hóa ướt *Xử lý axit mạnh đặc nóng D ng axit mạnh đặc nóng (ví d HCl,...
 • 73
 • 1,036
 • 0
Báo cáo

Báo cáo "Mô Hình Hóa Việc Giải Bài Toán Ngược Hai Chiều Xác Định Độ Sâu Của Móng Tư " ppt

Báo cáo khoa học

... Tobs(Xi) d th��ng tính toán T(Xi) ���c bi�u di�n: d T ( X i ) = Tobs ( X i ) T (X i ) = N +2 k =1 T (X i ) ak ak = a k da k , (4) �ó: dak = dxk; dak+N = dzk; k = 1, N da2N +1 = dA; da2N +2 = dB Trong ... sát th� i tuy�n d T(Xi) �� sai l�ch gi�a d th��ng quan sát d th��ng tính toán t�i �i�m quan sát th� i Vi�c xây d ng ph�ơng trình nh�m xác ��nh giá tr� dak (bao g�m dxk , dzk ,dA ,dB) ���c th�c ... ���c d th��ng t� c�a v�t th� có ti�t di�n ngang �a giác b�t kì Nh� �ã nói, b�ng cách cho Dm nh�n giá tr� khác ta s� nh�n ���c thành ph�n khác c�a d th��ng t� D �i �ây ta s� ch�n D m = nên d ...
 • 8
 • 469
 • 0
Xác định thành phần chi BEGOMOVIRUS hại cà chua tai hải phòng và phụ cận vụ xuân hè 2009,thử nghiệm biện pháp phòng trừ môi giới truyền bệnh

Xác định thành phần chi BEGOMOVIRUS hại cà chua tai hải phòng và phụ cận vụ xuân hè 2009,thử nghiệm biện pháp phòng trừ môi giới truyền bệnh

Nông - Lâm - Ngư

... gây b nh b ng phương pháp PCR * Chi t tách DNA t ng s t m u mô th c v t Có phương pháp chi t DNA: - Phương pháp 1: DNA t ng s t mô ñư c chi t nhanh b ng ki m (NaOH) theo phương pháp c a Wang ... Begomovirus, h Geminniviridae Virus có hình chày nh , kích thư c 20 x 30 nm S i DNA c a virus có d ng s i ñơn g m 2800 nucleotit ch a gen; d ng s i ñôi g m phân t DNA: DNA A DNA B, m i phân t có kho ... a s d ng gi ng cà chua ch ng ch u b ph n s d ng nh ng gi ng có nhi u túm lông tơ ngăn c n b ph n chích hút d ch cây, nh ng gi ng có lông ti t nh a d nh gi ng b y d nh ho c tr ng có n ti t d ch...
 • 85
 • 357
 • 0
Xác định và phân tích những nhân tố làm cho Hội họa, Điêu khắc, Kiến trúc, Đồ họa, Mỹ nghệ có sự thống nhất về hệ thống hình tượng và cách thức biểu hiện mỗi khi chúng cùng thuộc về một phong cá.DOC

Xác định và phân tích những nhân tố làm cho Hội họa, Điêu khắc, Kiến trúc, Đồ họa, Mỹ nghệ có sự thống nhất về hệ thống hình tượng và cách thức biểu hiện mỗi khi chúng cùng thuộc về một phong cá.DOC

Kế toán

... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 d n vị thánh, nhớ đến công việc mà vị thánh làm D n d n tượng thánh trở thành hình ảnh cố định sau trình quy nạp lâu d i Về Hội họa, ... Moxkva nhà thờ San Pedro Nave, San Juan de Banos hay Santa Marie de Quintanilla Las Vinas Về Hội họa, với hội họa Tiền Trung kỷ, Grégoire le Grand nói: “ Nghệ thuật hội họa d ng nhà thờ người đọc ... Rôman, Điêu khắc Giotto di Bondone, Khóc thương chết Chúa Kitô, Tranh tường 180 x 120cm, Padua, Italia sử d ng nhà thờ, tu viện,cả nội thất lẫn ngoại thất, chủ đề hay d ng điêu khắc tympan điêu...
 • 13
 • 1,587
 • 0
Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty tnhh thực phẩm việt hùng.doc

Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty tnhh thực phẩm việt hùng.doc

Kế toán

... có dán nhãn với nội dung: ngày sản xuất, tên sản phẩm, trọng lượng, nơi sản xuất, hạn sử dụng và đem đóng thùng  Thành phẩm B : Sử dụng túi nhôm để đóng gói sản phẩm ... khoản sử dụng : TK 911 : -Xác định kết quả kinh doanh 2.4.4 Kết cấu và nội dung phản ánh : N TK 911 - Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa Bất động sản đầu tư và dịch vụ ... nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Văn Đính Chương : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3.1 Kế toán doanh thu bán hàng : - Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp...
 • 63
 • 585
 • 1
101 Xác định hàm cầu nhập khẩu vật tư nông nghiệp của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (lấy ví dụ phân bón URÊ)

101 Xác định hàm cầu nhập khẩu vật tư nông nghiệp của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (lấy ví dụ phân bón URÊ)

Quản trị kinh doanh

... research agenda should extend in several dimensions Firstly, disaggregated imports and exports should be taken into consideration in an initial attempt to figure out their determinants Secondly, a ... hoa nhõp khõu va xuõt khõu di dang khụng gụp (disaggregated import demand models) nhm cụ gng mụ ta cac biờn xac inh nờn chung; th hai, mụt mụul d bao cõn c thiờt lõp da trờn cac mụ hinh khụng ... forecasting module must be established upon these disaggregated models ;[43] u iờm c ban cua mụ hinh cõu NK da trờn ly thuyờt kinh tờ vi mụ la co thờ anh gia c dong hang hoa nhõp khõu da vao cac...
 • 170
 • 643
 • 0
kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại việt nam

kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại việt nam

Tiến sĩ

... giá tr doanh nghi p t i Vi t Nam hi n • Ngoài phương pháp trên, Lu n án s d ng phương pháp khác t ng h p, phân tích, so sánh D a vào k t qu c a phương pháp trên, Tác gi ñã s d ng phương pháp t ... xác ñ nh giá tr doanh nghi p 38 1.2.5 Các phương pháp xác ñ nh giá tr doanh nghi p 40 1.2.5.1 Phương pháp tài s n 40 1.2.5.2 Phương pháp d ng ti n chi t kh u 42 1.2.5.3 Phương pháp ñ nh lư ng ... 1.2.5 Các phương pháp xác ñ nh giá tr doanh nghi p [19], [27], [28] ð ti n hành xác ñ nh giá tr doanh nghi p, ñơn v th c hi n s d ng m t phương pháp sau: 1.2.5.1 Phương pháp tài s n * Phương pháp...
 • 293
 • 456
 • 0
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Thương mại Thành Phát.

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Thương mại Thành Phát.

Kế toán

... ca doanh nghip Do ú, ũi hi k toỏn doanh nghip phi xỏc nh v phn ỏnh mt cỏch ỳng n kt qu kinh doanh ca doanh nghip mỡnh 1.1.3 Yờu cu, nhim v ca k toỏn doanh thu, chi phớ xỏc nh kt qu kinh doanh doanh ... Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v + Ti khon 511 khụng cú s d cui k v cú ti khon cp TK 5111: Doanh thu bỏn hng hoỏ TK 5112: Doanh thu bỏn thnh phm TK 5113: Doanh thu cung cp dch v TK 5114: Doanh ... ti kt qu kinh doanh k ca doanh nghip, nú cú th lm gim li nhun ca doanh nghip, m kt qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip cũn th hin ngha v ca doanh nghip i vi Nh nc Vỡ vy, k toỏn doanh thu, chi...
 • 85
 • 538
 • 0
kê tón thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần tứ gia

kê tón thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần tứ gia

Kế toán

... thành giá bán Do , Doanh nghiệp áp d ng hình thức sau : Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phơng pháp thực tế đích danh : Theo phơng pháp Doanh nghiệp ... trờng định hớng cho doanh nghiệp d i nhiều hình thức doanh nghiệp muốn tồn đứng vững phải biết thích nghi khai thác thật tốt thị trờng tiêu d ng Đặc biệt Doanh Nghiệp Cổ Phần doanh nghiệp sản xuất ... xuất tiêu d ng , hoạt động chủ yếu Doanh nghiệp tiêu thụ hàng hoá , d ng vận đọng hàng hoá qua khâu trung gian thơng mại để tiếp tục cho sản xuất tiêu d ng cá nhân Một Doanh nghiệp áp d ng hình...
 • 81
 • 240
 • 0
xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng sản xuất nấm rơm tại xã phú lương, phú vang, thừa thiên huế

xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng sản xuất nấm rơm tại xã phú lương, phú vang, thừa thiên huế

Kinh tế - Quản lý

... rơm d học d d ng áp d ng d n Nó không đòi hỏi kỹ thuật tinh vi phức tạp, mà người d n d d ng học hỏi áp d ng nhanh Qua khảo sát 100% số hộ hỏi cho biết: Kỹ thuật trồng nấm đơn giản, d học d ... cấp: sử d ng số công cụ PRA như: Phỏng vấn cấu trúc, vấn bán cấu trúc, phương pháp so sánh đối chiếu phương pháp cho điểm - Phỏng vấn hộ sản xuất: Thông tin chung về các hộ sản suất, ... năm 2010 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Tình hình sản xuất của vùng 3.3.2 Đặc điểm chung của các hộ sản xuất nấm rơm 3.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sản xuất nấm rơm...
 • 42
 • 914
 • 0
Xác định biên độ bán phá giá theo phương pháp Zeroing cho hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ và giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Xác định biên độ bán phá giá theo phương pháp Zeroing cho hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ và giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... 12-2010, DOC có thông báo đề xuất 25 thay đổi phương pháp tính biên độ phá giá, không áp d ng phương pháp Quy không mà d kiến sử d ng phương pháp tính bình quân Tuy nhiên, thực tế DOC chưa thực ... tiễn áp d ng phương pháp Zeroing điều tra chống bán phá giá Hoa Kỳ, mâu thuẫn tính toán biên độ theo phương pháp với quy định WTO ảnh hưởng áp d ng Zeroing tới doanh nghiệp xuất Phương pháp nghiên ... quan đến phương pháp Zeroing 71 iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 : Số liệu sử d ng cho ví d minh họa 1.1 * 15 Bảng 1.2 : Số liệu sử d ng cho ví d minh họa 1.2 ** 17 iv DANH MỤC...
 • 86
 • 814
 • 8
Đề án chuyên ngành Phương pháp xác định và hoạch toán thuế thu nhập

Đề án chuyên ngành Phương pháp xác định và hoạch toán thuế thu nhập

Kinh tế - Quản lý

... 2.3.1 Tài khoản sử d ng 2.3.2 Phương pháp hạch toán thuế TNDN 2.3.2.1 Phương pháp hạch toán thuế TNDN hành 2.3.2.2 Phương pháp hạch toán thuế TNDN hoãn lại Phần ... góp vốn ghi điều lệ doanh nghiệp kể trường hợp DN đãđi vào SXKD Trích, lập sử d ng khoản d phòng không theo hướng d n Bộ Tài trích lập d phòng Trích, lập sử d ng quỹ d phòng trợ cấp việc ... khoản 911 “Xác định kết kinh doanh”… 2.3.2 Phương pháp hạch toán thuế TNDN 2.3.2.1 Phương pháp hạch toán thuế TNDN hành 22 - Hằng quý, tiến hành xác định số thuế TNDN phải nộp ngân sách, kế toán...
 • 36
 • 360
 • 0
đề tài phương pháp xác định và hoạch toán thuế thu nhập trong doanh nghiệp

đề tài phương pháp xác định và hoạch toán thuế thu nhập trong doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... 2.3.1 Tài khoản sử d ng .19 2.3.2 Phương pháp hạch toán thuế TNDN 21 2.3.2.1 Phương pháp hạch toán thuế TNDN hành 21 2.3.2.2 Phương pháp hạch toán thuế TNDN hoãn lại ... góp vốn ghi điều lệ doanh nghiệp kể trường hợp DN đãđi vào SXKD Trích, lập sử d ng khoản d phòng không theo hướng d n Bộ Tài trích lập d phòng Trích, lập sử d ng quỹ d phòng trợ cấp việc ... chi phí thuế TNDN phải nộp kỳ Kết chuyển chi phí thuế TNDN kỳ Tài khoản 821 số d cuối kỳ  Khác với doanh nghiệp áp d ng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp áp d ng Chế độ kế toán...
 • 36
 • 295
 • 0
bài giảng quản trị chiến lược kd chương 2 xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp

bài giảng quản trị chiến lược kd chương 2 xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... tượng doanh nghiệp tâm theo đuổi d án kinh doanh  Phản ánh đánh giá doanh nghiệp thân 2-6 Đặc điểm sứ mệnh doanh nghiệp  Sứ mệnh phải nêu lên được:  Sản phẩm (d ch vụ) chủ yếu phạm vi kinh doanh ... chiến lược doanh nghiệp  Triết lý phát triển doanh nghiệp  Mục đích doanh nghiệp 2-10 Nhiệm vụ chiến lược doanh nghiệp  Là định hướng chiến lược mà doanh nghiệp cam kết theo đuổi lâu d i  Tính ... Nội dung Khái niệm sứ mệnh doanh nghiệp Các yếu tố hợp thành tuyên bố sứ mệnh doanh nghiệp Cách thức phát triển nhiệm vụ chiến lược doanh nghiệp 2-3 Khái niệm sứ mệnh doanh nghiệp ...
 • 21
 • 421
 • 1
kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh công ty tnhh xây dựng phú thuận

kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh công ty tnhh xây dựng phú thuận

Kế toán

... tháng HD7801 01 01/10 HD7802 02 10/10 HD7803 03 20/10 HD7804 04 31/10 HD7805 05 05/11 HD7806 06 15/11 HD7807 07 25/11 HD7808 08 30/11 HD7809 09 10/12 HD7810 10 20/12 HD7811 11 31/12 HD7812 12 ... toán xác định kết quả kinh doanh 1.3.3.1 Tài khoản sử dụng: TK 911 Xác định kết quả kinh doanh” 1.3.3.2 Kết cấu: Nợ TK911 Có - Trị giá vốn của sản phẩm hàng hóa - Doanh ... cấu sản xuất riêng của mình 2.1.3.3 Phương thức tổ chức qui trình sản xuất: Phương thức tổ chức sản xuất của Công ty là phân tán dọc theo các tổ d ̣i thi công đó phương...
 • 56
 • 173
 • 1
phân tích vi sinh thực phẩm phương pháp để xác định nguồn gốc ô nhiễm

phân tích vi sinh thực phẩm phương pháp để xác định nguồn gốc ô nhiễm

Công nghệ thực phẩm

... chọn địa điểm sử d ng đất Cùng tìm hiểu NỘI DUNG CHÍNH Giới thiêêu nội dung tác giả đề cập báo Một số phương pháp định lượng Fecal Coliform & Fecal Streptococci hiện Nội dung tác giả đề ... từ động vật), hỗ trợ cho các điều tra viên chất lượng nước Tác giả đưa ba phương pháp để xác định nguồn ô nhiễm phân người hay phân động vật: PHƯƠNG PHÁP VI SINH Chất tẩy rửa / làm ... Danh sách nhóm Danh sách nhóm GIỚI THIỆU BÀI BÁO Tác giả: Debby Sargeant Năm: 1999 Nước: Mỹ Vấn đề bài báo nghiên cứu: phương pháp để xác định nguồn gốc ô nhiễm...
 • 34
 • 475
 • 0
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD

Kế toán

... IấM KINH DOANH VA Tễ CHC QUAN LY K TON TIấU THU VA XAC INH KấT QUA TIấU THU HNG HO TAI CễNG TY TNHH EDD 1.1 c iờm kinh doanh Cụng ty TNHH EDD - Tờn cụng ty: Cụng ty TNHH EDD - Tờn giao dich: - ... Cụng ty TNHH EDD - Tờn cụng ty: Cụng ty TNHH EDD - Tờn giao dich: - Tờn viờt tt: EDD Company Limited EDD Co, ltd - a ch tr s chớnh: Phong 12 B2 Khu tõp thờ Kim Liờn, Phng Kim Liờn, Quõn ụng a, ... 1.3 C cõu tụ chc bụ may cua Cụng ty TNHH EDD S ụ 1: S ụ tụ chc bụ may Cụng ty TNHH EDD Giám đốc Phòng giám đốc kinh doanh Phòng tổ chức hành Phòng kinh doanh Phòng kế Phòng toán tổng bảo hợp vệ...
 • 45
 • 233
 • 1

Xem thêm