phương pháp thử nghiệm phát hiện ăn mòn đồng của các sản phẩm dầu mỏ bằng kiểm tra màu của tấm đồng astm d 130

báo cáo thực tập tại nhà máy dầu nhờn thượng lý

báo cáo thực tập tại nhà máy dầu nhờn thượng lý

Kỹ thuật

... KD DMN DMN PHÒNG KD DMN TỔNG CÔNG ÐẠI LÝ TIN PHÒNG KD DMN NGHIỆP CHI NHÁNH CHI NHÁNH CHI NHÁNH CHI NHÁNH HÓA D U HÓA D U HÓA D U HÓA D U HẢI PHÒNG - 1.P.TCKT 2.P.KD DMN TĐL 3.P.KD.DMN ... 4.P.KD.DMN HH 5.P.KD DMN LH ÐÀ NẴNG CẦN THƠ SÀI GÒN - P.TCKT P.ĐB DMN P.KD.DMN TĐL 1.P.TCKT 2.P.KD DMN TĐL P.KD.DMN CN P.KD DMN TĐL 4.P.KD DMN ... gây ăn mòn kim loại, ảnh hưởng ăn mòn khác nhau, phụ thuộc vào cấu tạo hóa học hợp chất lưu huỳnh có sản phẩm Phép thử ăn mòn đồng d ng để đánh giá mức độ ăn mòn sản phẩm d u mỏ - Phương pháp...
 • 74
 • 1,425
 • 2
phương pháp xác định giá trị đúng của số dư

phương pháp xác định giá trị đúng của số dư

Tin học

... dịnh số d đúng và cách thử lại của một phép chia có d - Số d phải luôn bé số chia - Cách thử : Số bị chia = thương x số chia + số d Một số ví dụ minh chứng và sở ... hay bị nhầm lẫn về giá trị của số d , chẳng hạn : + Khi cho học sinh thực hiện các phép tính sau: Ví dụ Cách thực hiện Giá trị số d Thử lại 35 : (1) 350 : 40 (2) 3500 ... chia * Lớp Các dạng phép chia Chia môôt số thâôp phân cho môôt số tự nhiên (phép chia có d ) Ví du minh họa VD1: VD2: VD3: VD4: 43,19 : 21 885 : 36 97 : , 25 91,05 : 3,6 Cách thực...
 • 7
 • 334
 • 0
xác định đồng thời axit benzoic và axit sorbic trong các loại thực phẩm đóng gói bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

xác định đồng thời axit benzoic và axit sorbic trong các loại thực phẩm đóng gói bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

Thạc sĩ - Cao học

... nghiên cứu Mục đích của luận văn là nghiên cứu xác định đồng thời axit benzoic và axit sorbic thực phẩm đóng bằng phương pháp HPLC dùng detector DAD Những nội dung nghiên cứu cụ ... Để kiểm tra độ phương pháp đo, d a vào giá trị RSDHorwitz Rev % chấp nhận khi: 100-Rev ≤ RSD Horwitz Bảng 3.13 Kết kiểm tra độ phương pháp đo axit benzoic C Rev (%) 1/2.RSDHorwitz Kiểm tra (%) ... Chúng hoàn thành việc xây d ng phương pháp định lượng đồng thời axit benzoic – axit sorbic sản phẩm thực phẩm đóng gói phương pháp HPLC đánh giá phương pháp xây d ng d a điều kiện tối ưu khảo...
 • 23
 • 1,999
 • 5
Xây dựng quy trình xác định đồng, chì, cadimi trong mẫu huyết thanh bằng phương pháp quang phổ plasma ghép nối khối phổ (ICP-MS)

Xây dựng quy trình xác định đồng, chì, cadimi trong mẫu huyết thanh bằng phương pháp quang phổ plasma ghép nối khối phổ (ICP-MS)

Nông - Lâm - Ngư

... Các phương pháp xác định đồng, chì cadimi Để xác định hàm lượng đồng, chì cadimi huyết thanh, có nhiều phương pháp phương pháp trắc quang, phương pháp cực phổ, phương pháp hấp thụ nguyên tử d ng ... sunfosalixilic Phương trình phản ứng mô tả sau Mn n = + H 2Y2− → MeY − + H + MeInd + + H 2Y − → MeY − + H Ind 1.2.3 Phương pháp cực phổ[6] Phương pháp cực phổ phương pháp phân tích điện hóa Phương pháp ... yêu cầu phương pháp phân tích Các phương pháp xử lý mẫu sử d ng bao gồm 1.3.1 Phương pháp vô hóa 1.3.1.1 Phương pháp vô hóa ướt *Xử lý axit mạnh đặc nóng D ng axit mạnh đặc nóng (ví d HCl,...
 • 73
 • 1,036
 • 0
Báo cáo

Báo cáo "Mô Hình Hóa Việc Giải Bài Toán Ngược Hai Chiều Xác Định Độ Sâu Của Móng Tư " ppt

Báo cáo khoa học

... Tobs(Xi) d th��ng tính toán T(Xi) ���c bi�u di�n: d T ( X i ) = Tobs ( X i ) T (X i ) = N +2 k =1 T (X i ) ak ak = a k da k , (4) �ó: dak = dxk; dak+N = dzk; k = 1, N da2N +1 = dA; da2N +2 = dB Trong ... sát th� i tuy�n d T(Xi) �� sai l�ch gi�a d th��ng quan sát d th��ng tính toán t�i �i�m quan sát th� i Vi�c xây d ng ph�ơng trình nh�m xác ��nh giá tr� dak (bao g�m dxk , dzk ,dA ,dB) ���c th�c ... ���c d th��ng t� c�a v�t th� có ti�t di�n ngang �a giác b�t kì Nh� �ã nói, b�ng cách cho Dm nh�n giá tr� khác ta s� nh�n ���c thành ph�n khác c�a d th��ng t� D �i �ây ta s� ch�n D m = nên d ...
 • 8
 • 469
 • 0
Xác định thành phần chi BEGOMOVIRUS hại cà chua tai hải phòng và phụ cận vụ xuân hè 2009,thử nghiệm biện pháp phòng trừ môi giới truyền bệnh

Xác định thành phần chi BEGOMOVIRUS hại cà chua tai hải phòng và phụ cận vụ xuân hè 2009,thử nghiệm biện pháp phòng trừ môi giới truyền bệnh

Nông - Lâm - Ngư

... Chú ý không ñưa m u chưa s d ng 3.3.3 Giám ñ nh virus gây b nh b ng phương pháp PCR * Chi t tách DNA t ng s t m u mô th c v t Có phương pháp chi t DNA: - Phương pháp 1: DNA t ng s t mô ñư c chi ... – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………20 3.3 Phương pháp nghiên c u 3.3.1 Phương pháp ñi u tra di n bi n t l b nh m t ñ b ph n ñ ng ru ng - ði u tra t l b nh: Ti n hành ñi u tra theo ... p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………21 + T l nhi m b nh xoăn vàng (ng n) chung c ru ng - Phương pháp b o qu n m u: có phương pháp b o qu n m u + Phương pháp 1: B o qu n khô...
 • 85
 • 357
 • 0
Xác định và phân tích những nhân tố làm cho Hội họa, Điêu khắc, Kiến trúc, Đồ họa, Mỹ nghệ có sự thống nhất về hệ thống hình tượng và cách thức biểu hiện mỗi khi chúng cùng thuộc về một phong cá.DOC

Xác định và phân tích những nhân tố làm cho Hội họa, Điêu khắc, Kiến trúc, Đồ họa, Mỹ nghệ có sự thống nhất về hệ thống hình tượng và cách thức biểu hiện mỗi khi chúng cùng thuộc về một phong cá.DOC

Kế toán

... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 d n vị thánh, nhớ đến công việc mà vị thánh làm D n d n tượng thánh trở thành hình ảnh cố định sau trình quy nạp lâu d i Về Hội họa, ... nghề quan trọng nghề tô chữ trang trí sách nghệ thuật Nghệ thuật Rôman, Điêu khắc Giotto di Bondone, Khóc thương chết Chúa Kitô, Tranh tường 180 x 120cm, Padua, Italia sử d ng nhà thờ, tu viện,cả ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sách”, hội họa Rôman thông điệp tôn giáo siêu tự nhiên thần diệu, giáo d c minh họa hình ảnh, hội họa Gôtích coi trọng tự nhiên người, tranh...
 • 13
 • 1,587
 • 0
Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty tnhh thực phẩm việt hùng.doc

Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty tnhh thực phẩm việt hùng.doc

Kế toán

... có dán nhãn với nội dung: ngày sản xuất, tên sản phẩm, trọng lượng, nơi sản xuất, hạn sử dụng và đem đóng thùng  Thành phẩm B : Sử dụng túi nhôm để đóng gói sản phẩm ... rộng tăng thêm các mặt hàng để có hiệu quả việc phát triển kinh doanh và tăng vốn hiện có 1.3.3 Quy trình công nghệ : Tùy thuộc vào vật liệu đưa vào sản xuất sản phẩm ... và thực hiện các hợp đồng với khách hàng SVTT: Nguyễn Huỳnh Hoa Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Văn Đính Là Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp phải thực hiện và...
 • 63
 • 585
 • 1
101 Xác định hàm cầu nhập khẩu vật tư nông nghiệp của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (lấy ví dụ phân bón URÊ)

101 Xác định hàm cầu nhập khẩu vật tư nông nghiệp của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (lấy ví dụ phân bón URÊ)

Quản trị kinh doanh

... research agenda should extend in several dimensions Firstly, disaggregated imports and exports should be taken into consideration in an initial attempt to figure out their determinants Secondly, a ... hoa nhõp khõu va xuõt khõu di dang khụng gụp (disaggregated import demand models) nhm cụ gng mụ ta cac biờn xac inh nờn chung; th hai, mụt mụul d bao cõn c thiờt lõp da trờn cac mụ hinh khụng ... forecasting module must be established upon these disaggregated models ;[43] u iờm c ban cua mụ hinh cõu NK da trờn ly thuyờt kinh tờ vi mụ la co thờ anh gia c dong hang hoa nhõp khõu da vao cac...
 • 170
 • 643
 • 0
kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại việt nam

kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại việt nam

Tiến sĩ

... doanh nghi p; * Phương pháp xác ñ nh giá tr doanh nghi p ñó c n nêu n i dung sau: Các phương pháp th m ñ nh giá lý áp d ng phương pháp này; Nh ng tính toán logic trình áp d ng m t hay nhi u phương ... xác ñ nh giá tr doanh nghi p 38 1.2.5 Các phương pháp xác ñ nh giá tr doanh nghi p 40 1.2.5.1 Phương pháp tài s n 40 1.2.5.2 Phương pháp d ng ti n chi t kh u 42 1.2.5.3 Phương pháp ñ nh lư ng ... 1.2.5 Các phương pháp xác ñ nh giá tr doanh nghi p [19], [27], [28] ð ti n hành xác ñ nh giá tr doanh nghi p, ñơn v th c hi n s d ng m t phương pháp sau: 1.2.5.1 Phương pháp tài s n * Phương pháp...
 • 293
 • 456
 • 0
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Thương mại Thành Phát.

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Thương mại Thành Phát.

Kế toán

... hng húa hoc dch v c trao i ly hng húa hoc dch v tng t v bn cht v giỏ tr thỡ vic trao i ú khụng c coi l mt giao dch to doanh thu - Khi hng húa hoc dch v c trao i ly hng húa hoc dch v khỏc khụng ... ca doanh nghip Do ú, ũi hi k toỏn doanh nghip phi xỏc nh v phn ỏnh mt cỏch ỳng n kt qu kinh doanh ca doanh nghip mỡnh 1.1.3 Yờu cu, nhim v ca k toỏn doanh thu, chi phớ xỏc nh kt qu kinh doanh doanh ... Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v + Ti khon 511 khụng cú s d cui k v cú ti khon cp TK 5111: Doanh thu bỏn hng hoỏ TK 5112: Doanh thu bỏn thnh phm TK 5113: Doanh thu cung cp dch v TK 5114: Doanh...
 • 85
 • 538
 • 0
kê tón thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần tứ gia

kê tón thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần tứ gia

Kế toán

... thành giá bán Do , Doanh nghiệp áp d ng hình thức sau : Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phơng pháp thực tế đích danh : Theo phơng pháp Doanh nghiệp ... trờng định hớng cho doanh nghiệp d i nhiều hình thức doanh nghiệp muốn tồn đứng vững phải biết thích nghi khai thác thật tốt thị trờng tiêu d ng Đặc biệt Doanh Nghiệp Cổ Phần doanh nghiệp sản xuất ... xuất tiêu d ng , hoạt động chủ yếu Doanh nghiệp tiêu thụ hàng hoá , d ng vận đọng hàng hoá qua khâu trung gian thơng mại để tiếp tục cho sản xuất tiêu d ng cá nhân Một Doanh nghiệp áp d ng hình...
 • 81
 • 240
 • 0
xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng sản xuất nấm rơm tại xã phú lương, phú vang, thừa thiên huế

xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng sản xuất nấm rơm tại xã phú lương, phú vang, thừa thiên huế

Kinh tế - Quản lý

... rơm d học d d ng áp d ng d n Nó không đòi hỏi kỹ thuật tinh vi phức tạp, mà người d n d d ng học hỏi áp d ng nhanh Qua khảo sát 100% số hộ hỏi cho biết: Kỹ thuật trồng nấm đơn giản, d học d ... cấp: sử d ng số công cụ PRA như: Phỏng vấn cấu trúc, vấn bán cấu trúc, phương pháp so sánh đối chiếu phương pháp cho điểm - Phỏng vấn hộ sản xuất: Thông tin chung về các hộ sản suất, ... năm 2010 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Tình hình sản xuất của vùng 3.3.2 Đặc điểm chung của các hộ sản xuất nấm rơm 3.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sản xuất nấm rơm...
 • 42
 • 914
 • 0
Xác định biên độ bán phá giá theo phương pháp Zeroing cho hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ và giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Xác định biên độ bán phá giá theo phương pháp Zeroing cho hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ và giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... 12-2010, DOC có thông báo đề xuất 25 thay đổi phương pháp tính biên độ phá giá, không áp d ng phương pháp Quy không mà d kiến sử d ng phương pháp tính bình quân Tuy nhiên, thực tế DOC chưa thực ... Kỳ lên DSB pháp luật, quy định phương pháp tính biên độ phá giá (Phương pháp Quy không – Zeroing) vụ kiện DS 294; tiếp đó, năm 2006, EC lần khởi kiện Hoa Kỳ việc tiếp tục áp d ng phương pháp ... tiễn áp d ng phương pháp Zeroing điều tra chống bán phá giá Hoa Kỳ, mâu thuẫn tính toán biên độ theo phương pháp với quy định WTO ảnh hưởng áp d ng Zeroing tới doanh nghiệp xuất Phương pháp nghiên...
 • 86
 • 814
 • 8
Đề án chuyên ngành Phương pháp xác định và hoạch toán thuế thu nhập

Đề án chuyên ngành Phương pháp xác định và hoạch toán thuế thu nhập

Kinh tế - Quản lý

... 110.000 đồng Doanh thu để tính TNCT 100.000 đồng Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp giá trị gia tăng doanh thu bao gồm thuế giá trị gia tăng Ví d : Doanh nghiệp ... 2.3.1 Tài khoản sử d ng 2.3.2 Phương pháp hạch toán thuế TNDN 2.3.2.1 Phương pháp hạch toán thuế TNDN hành 2.3.2.2 Phương pháp hạch toán thuế TNDN hoãn lại Phần ... doanh”… 2.3.2 Phương pháp hạch toán thuế TNDN 2.3.2.1 Phương pháp hạch toán thuế TNDN hành 22 - Hằng quý, tiến hành xác định số thuế TNDN phải nộp ngân sách, kế toán ghi: Nợ TK 821 (8211): tăng...
 • 36
 • 360
 • 0
đề tài phương pháp xác định và hoạch toán thuế thu nhập trong doanh nghiệp

đề tài phương pháp xác định và hoạch toán thuế thu nhập trong doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... 110.000 đồng Doanh thu để tính TNCT 100.000 đồng Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp giá trị gia tăng doanh thu bao gồm thuế giá trị gia tăng Ví d : Doanh nghiệp ... 2.3.1 Tài khoản sử d ng .19 2.3.2 Phương pháp hạch toán thuế TNDN 21 2.3.2.1 Phương pháp hạch toán thuế TNDN hành 21 2.3.2.2 Phương pháp hạch toán thuế TNDN hoãn lại ... kinh doanh”… 2.3.2 Phương pháp hạch toán thuế TNDN 2.3.2.1 Phương pháp hạch toán thuế TNDN hành - Hằng quý, tiến hành xác định số thuế TNDN phải nộp ngân sách, kế toán ghi: Nợ TK 821 (8211): tăng...
 • 36
 • 295
 • 0
bài giảng quản trị chiến lược kd chương 2 xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp

bài giảng quản trị chiến lược kd chương 2 xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... tượng doanh nghiệp tâm theo đuổi d án kinh doanh  Phản ánh đánh giá doanh nghiệp thân 2-6 Đặc điểm sứ mệnh doanh nghiệp  Sứ mệnh phải nêu lên được:  Sản phẩm (d ch vụ) chủ yếu phạm vi kinh doanh ... chiến lược doanh nghiệp  Triết lý phát triển doanh nghiệp  Mục đích doanh nghiệp 2-10 Nhiệm vụ chiến lược doanh nghiệp  Là định hướng chiến lược mà doanh nghiệp cam kết theo đuổi lâu d i  Tính ... Nội dung Khái niệm sứ mệnh doanh nghiệp Các yếu tố hợp thành tuyên bố sứ mệnh doanh nghiệp Cách thức phát triển nhiệm vụ chiến lược doanh nghiệp 2-3 Khái niệm sứ mệnh doanh nghiệp ...
 • 21
 • 421
 • 1
kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh công ty tnhh xây dựng phú thuận

kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh công ty tnhh xây dựng phú thuận

Kế toán

... tháng HD7801 01 01/10 HD7802 02 10/10 HD7803 03 20/10 HD7804 04 31/10 HD7805 05 05/11 HD7806 06 15/11 HD7807 07 25/11 HD7808 08 30/11 HD7809 09 10/12 HD7810 10 20/12 HD7811 11 31/12 HD7812 12 ... và thể hiện được cấu sản xuất riêng của mình 2.1.3.3 Phương thức tổ chức qui trình sản xuất: Phương thức tổ chức sản xuất của Công ty là phân tán dọc theo các tổ d ̣i thi ... thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán thành phẩm - Phản ánh và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm về các...
 • 56
 • 173
 • 1
phân tích vi sinh thực phẩm phương pháp để xác định nguồn gốc ô nhiễm

phân tích vi sinh thực phẩm phương pháp để xác định nguồn gốc ô nhiễm

Công nghệ thực phẩm

... từ động vật), hỗ trợ cho các điều tra viên chất lượng nước Tác giả đưa ba phương pháp để xác định nguồn ô nhiễm phân người hay phân động vật: PHƯƠNG PHÁP VI SINH Chất tẩy rửa / làm ... chọn địa điểm sử d ng đất Cùng tìm hiểu NỘI DUNG CHÍNH Giới thiêêu nội dung tác giả đề cập báo Một số phương pháp định lượng Fecal Coliform & Fecal Streptococci hiện Nội dung tác giả đề ... nghiệm Indol  Tỉ lệ xác nhận:  R = (số KL indol (+)) / (số KL cấy)  C = (N / nVf) * R Coliforms phân Đếm số ống MT EC(+) & Indol(+) tra bảng MPN Định lượng Fecal Coliform (bằng phương pháp MPN)...
 • 34
 • 475
 • 0
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD

Kế toán

... IấM KINH DOANH VA Tễ CHC QUAN LY K TON TIấU THU VA XAC INH KấT QUA TIấU THU HNG HO TAI CễNG TY TNHH EDD 1.1 c iờm kinh doanh Cụng ty TNHH EDD - Tờn cụng ty: Cụng ty TNHH EDD - Tờn giao dich: - ... Thị Huyền Diệu Trờng ĐH Lao Động Xã Hội 12 Lớp C11 KTC PHN THC TRANG K TON TIU THU VA XAC INH KấT QUA TIấU TH HNG HO TAI CễNG TY TNHH EDD 2.1 Thc tran thu hang hoa tai Cụng ty TNHH EDD 2.1.1 Thu ... 1.3 C cõu tụ chc bụ may cua Cụng ty TNHH EDD S ụ 1: S ụ tụ chc bụ may Cụng ty TNHH EDD Giám đốc Phòng giám đốc kinh doanh Phòng tổ chức hành Phòng kinh doanh Phòng kế Phòng toán tổng bảo hợp vệ...
 • 45
 • 233
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25