phương pháp quản lý dự án công nghệ thông tin

Phương pháp quản dự án công nghệ thông tin

Phương pháp quản lý dự án công nghệ thông tin

Tài liệu khác

... 2001SE-II.1PhầnII Phương pháp Quảnl Dự án CNTTChương 4Quảnl dự án CNTTBộ môn Công nghệ PhầnmềmKhoa Công nghệ Thông tin ĐạihọcBáchKhoaHàNộiHUT, Falt. of IT© Dept. of SE, 2001SE-II.46Khi nào cầnquảnlýrủiroLậpkế ... điềuhànhdự án  Biểu đồ tổ chứcdự án: - cấutrúcquảnl dự án - cấutrúcđộidự án  Vai trò và trách nhiệmdự án  Mô tả công việcdự án  Các quyềnhạncủaHội đồng Tên các thành viên trong độidự án HUT, ... 2001SE-II.15Lậpkế hoạch quảnlýXác định ranh giớicủadự án ♦ độilậpkế hoạch, vănbản /thông tin hiệncóXây dựng các lựachọntiếpcậndự án ♦ chiếnlượcthựchiệnvàcácphương pháp luậntổ chức dự án Xây dựng các...
 • 99
 • 872
 • 7

Quản dự án Công nghệ thông tin

Quản lý dự án Công nghệ thông tin

Quản lý dự án

... niệm•Qui trình quản chi phí dự án •Phần mềm quản chi phí dự án (MP)•Mô hình COCOMO www.dtvc.edu.vn/?tvhao39 www.dtvc.edu.vn/?tvhao1QUẢN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình bày: ... performance index - SPI) của dự án này.b. Dự án đi trước hay đi sau lịch biểu? Dự án trong phạm vi ngân sách hay vượt ngân sáchc. Dùng CPI để tính giá trị EAC cho dự án này. Dự án được thực hiện tốt ... những công việc nào tương tự như dự án? –Tổ chức đó có đủ người, trang thiết bị và vật tư để thực hiện dự án? www.dtvc.edu.vn/?tvhao21Bài tậpBài 1: Cho trước thông tin sau đây về dự án...
 • 39
 • 1,493
 • 6

Quản dự án công nghệ thông tin , Lập kế hoạch

Quản lý dự án công nghệ thông tin , Lập kế hoạch

Quản lý dự án

... thúc dự án được gọi là “vòng đời dự án . –Để quảndự án hiệu quả hơn, cần chia nó thành nhiều module /công việc dự án. •Các kiểu mô hình vòng đời dự án điển hình–Mô hình thác đổ–Mô ... vi của dự án, phân chia công việc xây dựng các kết quả của dự án thành những đơn vị kiểm soát được. •Cấu trúc phân cấp và phát triển đi xuống–WBS xác định phạm vi toàn thể của dự án và minh ... (1)•Vai trò của người quảndự án: –Lập ra mô hình vòng đời hệ thống,–Xác định kĩ thuật phát triển hệ thống,–Xây dựng chuẩn phát triển, có tính tới việc định vị dự án, –Lập các đặc trưng...
 • 54
 • 2,720
 • 10

Quản dự án công nghệ thông tin

Quản lý dự án công nghệ thông tin

Tin học văn phòng

... giải pháp – Sau khi điều tra sâu về nguyên nhân, hãy tìm ra giải pháp – Giải pháp phải cụ thể và thực tế. Quản lí dự án Quản lí dự án Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 8 8 --Kĩ năng quản ... năng quản lí chungKĩ năng quản lí chung66Kĩ năng quảndự án Kĩ năng quảndự án • Qui trình quản lí dự án – Các hoạt động qui trình quảndự án – Các nhiệm vụ trong hoạt động quản ... thực hiện dự án • Điều phối và theo dõi dự án • Quảndự án • Đánh giá hoàn thành pha• Báo cáo trạng thái dự án • Kiểm soát tiến độ• Quản lí nguồn lực• Quản lí tổ chức và nhân viên• Quản lí...
 • 33
 • 841
 • 7

Tài liệu Quản dự án công nghệ thông tin P1 ppt

Tài liệu Quản lý dự án công nghệ thông tin P1 ppt

Quản trị mạng

... sắm10.10. Quản lí chi phí Quản lí chi phí11.11. Quản lí chất lượng Quản lí chất lượng12.12. Quản lí rủi ro dự án Quản lí rủi ro Quản lí dự án Quản lí dự án Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 1 ... người quản lí dự án quản lí dự án ––Xây dựng kế hoạch dự Xây dựng kế hoạch dự án án––Theo dõi và kiểm soát Theo dõi và kiểm soát thực hiện dự án thực hiện dự án –– Quản lí thay đổi Quản ... cho pha khởi đầu dự án dự án NgNgưười quảndự án được bổ nhiệmời quảndự án được bổ nhiệmTổ khởi đầu dự án được chọn raTổ khởi đầu dự án được chọn raTiện nghi dự án hay Phòng tác...
 • 51
 • 842
 • 2

Tài liệu Quản dự án công nghệ thông tin P2 doc

Tài liệu Quản lý dự án công nghệ thông tin P2 doc

Quản trị mạng

... ảnh chụp, minh hoạ)Các dạng khác (ảnh vẽ, ảnh chụp, minh hoạ) Quản lí dự án Quản lí dự án Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 2 2 --Kĩ năng trao đổi Kĩ năng trao đổi ... hưởng tới dự án) hay ảnh hưởng tới dự án) c.c.ƯƯớc lượng về kênh thông tin ớc lượng về kênh thông tin Danh sách kiểm thông tin Danh sách kiểm thông tin 1.1.Trình độ chuyên môn của khán giả ... giảPhân loại nhóm khán giảVí dụ về dự án phát triển hệ thống mớiVí dụ về dự án phát triển hệ thống mớiMục tiêu chung: chấp thuận một dự án Mục tiêu chung: chấp thuận một dự án mớimới––Mức...
 • 56
 • 503
 • 2

Tài liệu Quản dự án công nghệ thông tin P3 ppt

Tài liệu Quản lý dự án công nghệ thông tin P3 ppt

Quản trị mạng

... phối hợpTích hợp và phối hợp Quản lí dự án Quản lí dự án Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 3 3 -- T Tư ư duy chiến lược về dự án duy chiến lược về dự án 12/10/200412/10/20043 3 ... rẻ hhơơnnNhấn mạnh mới vào các dự án Nhấn mạnh mới vào các dự án , “THẾ GIỚI DỰ , “THẾ GIỚI DỰ ÁN ÁN Các công cụ tốt hơn cho việc đi từCác công cụ tốt hơn cho việc đi từýý t ... -- T Tư ư duy chiến lược dự án duy chiến lược dự án 55Cách tiếp cận Cách tiếp cận TTưưduy chiến lược về dự duy chiến lược về dự án ánDựa trênDựa trênnnăăm khái niệmm khái...
 • 34
 • 416
 • 2

Tài liệu Quản dự án công nghệ thông tin P5 pptx

Tài liệu Quản lý dự án công nghệ thông tin P5 pptx

Quản trị mạng

... và kiểm soát dự án Theo dõi và kiểm soát dự án 445.1 Kiểm soát thực hiện dự án 5.1 Kiểm soát thực hiện dự án Nêu sứ mệnh của người quảndự án Nêu sứ mệnh của người quảndự án : : Phần ... kiểm soát dự án Theo dõi và kiểm soát dự án 335. Theo dõi và kiểm soát thực hiện 5. Theo dõi và kiểm soát thực hiện dự án dự án 1.1.Kiểm soát thực hiện Kiểm soát thực hiện dự án dự án 2.2.ĐĐiều ... bản của quản lí dự án là xây dựng kế hoạch kĩ lưỡng và cố gắng quản lí dự án là xây dựng kế hoạch kĩ lưỡng và cố gắng thực hiện dự án như đã lập kế hoạch. Nếu không tiến thực hiện dự án như...
 • 20
 • 498
 • 1

Tài liệu Quản dự án công nghệ thông tin P7 docx

Tài liệu Quản lý dự án công nghệ thông tin P7 docx

Quản trị mạng

... chúng.ng thực, đánh giá chúng.ĐĐánh giá dự án: ánh giá dự án: ––ĐĐánh giá quản lí vận hành dự án ánh giá quản lí vận hành dự án ––ĐĐánh giá dự án toàn thể và từng phaánh giá dự án toàn ... dự án (tiếp) dự án (tiếp)Nội dung báo cáo hoàn thành dự án (tiếp)Nội dung báo cáo hoàn thành dự án (tiếp) Quản lí dự án Quản lí dự án ––PhPhươương pháp quản lí, tổ chức, cơ chế và đánh ... Quảndự án Quản lí dự án Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 7 7 -- Quản lí thay đổi và kết thúc Quản lí thay đổi và kết thúc12/26/200412/26/20047 7 -- Quản lí thay...
 • 13
 • 513
 • 2

Tài liệu Quản dự án công nghệ thông tin P78 doc

Tài liệu Quản lý dự án công nghệ thông tin P78 doc

Quản trị mạng

... năng quản lí chungKĩ năng quản lí chung77Kĩ năng quảndự án (tiếp)Kĩ năng quảndự án (tiếp)Theo dõi và kiểm soát thực hiện dự án • Kiểm soát thực hiện dự án • Điều phối và theo dõi dự ... dõi dự án • Quảndự án • Đánh giá hoàn thành pha• Báo cáo trạng thái dự án • Kiểm soát tiến độ• Quản lí nguồn lực• Quản lí tổ chức và nhân viên• Quản lí mua sắm• Quản lí chi phí• Quản ... lí dự án • Qui trình quản lí dự án – Các hoạt động qui trình quảndự án – Các nhiệm vụ trong hoạt động quản lí dự án – Tri thức thực hành và cấu trúc tri thức lõi của người lãnh đạo dự...
 • 33
 • 451
 • 1

Tài liệu Quản dự án công nghệ thông tin P79 ppt

Tài liệu Quản lý dự án công nghệ thông tin P79 ppt

Quản trị mạng

... xử lí thông tin? Cách thức tổ chức tổ dự án, mối liên hệ bên trong tổ?Cách thức tổ chức tổ dự án, mối liên hệ bên trong tổ? Quản lí dự án Quản lí dự án Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 9 ... xây dựng để lập và quản lí thực hiện dự án đầu tư xây dựng dựng để lập và quản lí thực hiện dự án đầu tư xây dựng --ban quảndự án chỉ làm việc quản lí thực hiện dự án. ban quảndự án ... Nam88 Quản lí dự án chung Quản lí dự án chungXây dựng đề án Lãnh đạo, khách hàngNgười quảndự án Tư vấn, trao đổiLập kế hoạch dự án Lập tổ dự án Mục đích chiến lượcThực hiện dự án Chấp...
 • 24
 • 452
 • 1

Tài liệu Bài Giảng Xây dựng và quản dự án công nghệ thông tin ppt

Tài liệu Bài Giảng Xây dựng và quản lý dự án công nghệ thông tin ppt

Kỹ năng quản lý

... các dự án công nghệ thông tin chưa từng được thực hiện trước đây và các dự án công nghệ thông tin không có dữ liệu lịch sử. Còn các dự án công nghệ thông tin tương tự như các dự án khác hoặc ... 1.4. Vai trò của người quản dự án 8 Chƣơng 2. Dự án Công nghệ Thông tin 10 2.1. Các đặc điểm của dự án Công nghệ Thông tin 10 2.2. Các giai đoạn của dự án (Project phases) 10 2.3. ... Bài tập 1) Đặc điểm của các dự án Công nghệ Thông tin 2) Các giai đoạn của một dự án 38 Cấu trúc theo dự án Hay dự án thuần tuý”  Giám đốc dự án và đội dự án nòng cốt hoạt động như một...
 • 54
 • 1,052
 • 8

QUẢN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ppt

QUẢN LÝ DỰ ÁNCÔNG NGHỆ THÔNG TIN ppt

Cơ sở dữ liệu

... lại www.dtvc.edu.vn/?tvhao39 www.dtvc.edu.vn/?tvhao2Phần 2: QUẢN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẢN CHI PHÍ DỰ ÁN Trương Vĩnh Hảo www.dtvc.edu.vn/?tvhao15Kiểm soát - Điều chỉnh ... www.dtvc.edu.vn/?tvhao1QUẢN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình bày: Ths Trương Vĩnh Hảo www.dtvc.edu.vn/?tvhao4Tầm quan trọng của việc quản Chi phí •Những dự án về CNTT có hồ sơ theo ... Lọai ước tính chi phí: www.dtvc.edu.vn/?tvhao12 Dự tóan Chi phí •Dựa vào ước tính chi phí, người quản trị dự án dự toán chi phí cho dự án. www.dtvc.edu.vn/?tvhao16Kiểm soát - Điều...
 • 39
 • 4,210
 • 20

quản dự án công nghệ thông tin

quản lý dự án công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

... định dự án Bài 3. Lập kế hoạch thực hiện dự án Bài 4. Các công cụ phục vụ quản dự án Bài 5. Quản lý, kiểm soát việc thực hiện dự án Bài 6. Kết thúc dự án Quản Dự án CNTT Quản Dự án ... hoạch dự án Danh sách công việcước lượng Lên lịch biểu Lên ngân sáchXác định dự án Xây dựng Phác thảo công việc Công bố dự án Tổ chức dự án Lập tài liệu dự án và hoạt động quản dự án Lập ... mục tiêu kinh doanh của dự án và tổ chứcKết thúc dự án 173. Hạ cánh (WINDING DOWN)3. Hạ cánh (WINDING DOWN)Thải bớt người, phân công lại công việcXác nhận và công bố những cá nhân/đơn...
 • 21
 • 775
 • 1

Đồ án quản dự án công nghệ thông tin Ứng dụng IOS

Đồ án quản lý dự án công nghệ thông tin Ứng dụng IOS

Lập trình

... thành viên trong dự án Công việc Quản lí dự án - Lên kế hoạch cho dự án. - Quản / kiểm soát dự án. - Phân chia công việc, đảm bảo dự án vận hành đúng tiến độ.Nhân viênMarketing- Publish sản ... với Oakclub” Trang 18 Quản dự án công nghệ thông tin Quá trình: Cài đặt + kiểm thửĐề tài: “Ứng dụng IOS: Hẹn hò với Oakclub” Trang 23 Quản dự án công nghệ thông tin 3. Giải quyết rủi ro:Đảm ... với Oakclub” Trang 22 Quản dự án công nghệ thông tin MỞ ĐẦUHiện nay, ngành công nghệ thông tin ngày càng phát triễn, đi kèm với nó là việcứng dụng công nghệ thông tin vào hầu hết các lĩnh...
 • 30
 • 924
 • 12

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008