phương pháp phân tích hệ thống

phương pháp phân tích hệ thống để quản lý môi trường nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu SEASPIMEX Việt Nam

phương pháp phân tích hệ thống để quản lý môi trường nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu SEASPIMEX Việt Nam

Công nghệ - Môi trường

... phương pháp luận của các phương pháp: Phân tích Hoạt động – Khía cạnh – Tác động; đánh giá vòng đời sản phẩm LCA; phân tích khung luận lý LFA; phân tích các bên có liên quan SA và phân tích đa ... 6.5 Phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn MCA 6.5.1 Phương pháp luận MCA là một loại công cụ có thể áp dụng đặc biệt cho các trường hợp mà cách tiếp cận đơn tiêu chuẩn (như phân tích chi ... xếp thứ tự ưu tiên các phương án ta có: B>A>D>C 27  Phân tích các bên có liên quan: Sau khi phân tích các bên có liên quan đến dự án, ta có ma trận phân tích các bên có liên quan...
 • 51
 • 1,175
 • 25

Các phương pháp phân tích hệ thống quản lý

Các phương pháp phân tích hệ thống quản lý

Kĩ thuật Viễn thông

... ( loại hệ thống này chỉ tồn tại trên lý thuyết)ã Hệ thống đóng có quan hệ: Là hệ có quan hệ với bên ngoài và kiểm soát sự ảnh hởng qua đầu vào và đầu ra của Hệ thống ã Hệ thống mở: Là hệ chịu ... nhân lực + 3. Nội dung Phân tích hệ thống HTQLMục tiêu của nhiệm vụ Phân tích hệ thống là cụ thể hóa thành: Mô hình tổ chức của MIS (Phân tích ngữ cảnh- mối quan hệ của MIS với bộ máy tổ ... góc nhìn để phân biệt hệ nọ với hệ kia, nó ít đem đến thông tin về sinh ra và chế đi. -Hệ thống cũng có thể phân loại theo góc nhìn "đóng/ Mở":ã Hệ thống đóng: Là hệ thống không có...
 • 28
 • 530
 • 0

Tài liệu Phương pháp phân tích hệ thống và lời giải số trực tiếp pdf

Tài liệu Phương pháp phân tích hệ thống và lời giải số trực tiếp pdf

Kĩ thuật Viễn thông

... việc giải các phương trình biến trạng thái, bởi vì phương trình biến ra y dễ dàng tính được một khi chúng ta đã tìm được x + LỜI GIẢI SỐ TRỰC TIẾP CỦA PHƯƠNG TRÌNH ... LỜI GIẢI Hệ thống có thể được mô tả bởi 2 phương trình vi phân. Đối với mạch điện, ứng dụng định luật Kirchoff phân tích mạch vòng, ta có : ΣVđiện áp rơi = ... Cuối cùng , phương trình mô tả thống : =θ++=−θ+θieaaaatamVkiRdtdiLMikbJ&&&& Sắp xếp lại ở dạng ma trận bậc 2, phương trình vi phân mô tả...
 • 7
 • 481
 • 0

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN TÍNH CHỌN LỌC CỦA LƯỚI KÉO ĐÁY VÙNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LOGIC THÔNG TIN

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN TÍNH CHỌN LỌC CỦA LƯỚI KÉO ĐÁY VÙNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LOGIC THÔNG TIN

Tiến sĩ

... phèn bằng phơng pháp phân tích lô-gíc thông tin. 3. Phơng pháp nghiên cứu. 3.1 Phân tích và thiết kế mẫu điều tra. 3.2 Khảo sát và thu thập số liệu. 23.3 Xử lý số liệu, phân lớp và thành ... nêu trên. 1.2 Tình hình sử dụng phơng pháp phân tích lôgíc thông tin Phơng pháp phân tích lô-gic thông tin (Information- Logical Analysis (ILA) là phơng pháp đánh giá các hiện tợng nghiên cứu ... Jones, 1976). Phơng pháp phân tích lô-gíc thông tin cũng đợc sử dụng trong các lĩnh vực khoa học khác nh: Dùng phơng pháp phân tích lô-gíc thông tin để nghiên cứu điều kiện phân bố cá Tuyết khu...
 • 15
 • 714
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

Thạc sĩ - Cao học

... dung môi thích hợp, sau đó phân tích kim loại trong dung dịch bằng các phương pháp thích hợp. Như vậy ta có thể dùng phương pháp phân tích nội điện phân như một biện pháp để vừa tách, vừa làm ... II.1.3. Phương pháp phân tích cực phổ II.1.3.1. Nguyên tắc của phương pháp cực phổ [5 ; 11 ; 12] Cực phổ là một phương pháp điện phân trong những điều kiện đặc biệt: - Chất bị điện phân có ... HÙNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐỂ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC HỌC PHẦN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOÁ LÝ TRONG HOÁ PHÂN TÍCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI...
 • 141
 • 4,111
 • 14

Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ

Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ

Kinh tế - Thương mại

... 31Chơng 1Tiếp cận phơng pháp phân tích chi phí - lợi ích Mở rộng cho hoạt động sản xuất giấyI. Cơ sở lý luận về phân tích chi phí lợi ích mở rộng Phơng pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng ... quả phân tích, thấy đợc những lợi ích của việc đầu t hệ thống xử lý nớc mang lại cho nhà máy nói riêng và cộng đồng nói chung và khẳng định sự cấp thiết phải đổi mới công nghệ và hệ thống ... những lý luận, phơng pháp luận kinh tế môi trờng và phơng pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để liệt kê và đánh giá những chi phí cũng nh lợi ích môi trờng của việc đầu t hệ thống xử lý nớc...
 • 103
 • 2,365
 • 27

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Công nghệ thông tin

... 1CHƯƠNG I: 3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3I. Khái niệm về hệ thống thông tin 3II. Phân loại HTTT. 5III. Các phương pháp tiếp cận HTTT 7IV. Phương pháp phân tích thiết kế hướng ... MườiCHƯƠNG III PHÂN TÍCH HỆ THỐNGI. Xác định các tác nhân của hệ thống: - Tác nhân của một phạm vi hệ thống được nghiên cứu có thể là một người,nhóm người, một bộ phận, một tổ chức hay một hệ thống ... cập đến quá trình sử dụng mộtcách có hệ thốngtích hợp các công cụ và kỹ thuật để trợ giúp thiết kế và phân tích HTTT theo hướng module hoá.Các phương pháp luận hướng cấu trúc sử dụng một...
 • 77
 • 361
 • 1

Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ

Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ

Công nghệ - Môi trường

... một phương pháp hữu hiệu trong số các phương pháp hoạch định chính sách và ra quyết định.1.1.2 Phân tích kinh tế và phân tích tài chính Phân tích kinh tế và phân tích tài chính đều là phân tích ... liệuChương 1Tiếp cận phương pháp phân tích chi phí - lợi ích Mở rộng chohoạt động sản xuất giấyI. Cơ sở lý luận về phân tích chi phí lợi ích mở rộng Phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở ... giấy)MNPBA1.1.2.1 Phân tích tài chính Phân tích tài chính dựa trên phân tích quá trình lưu chuyển dòng tiền tệtrong đời dự án mà khi thực hiện dự án đó có thể xảy ra. Trong phân tích tàichính...
 • 108
 • 1,219
 • 8

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Kỹ thuật lập trình

... thiết kế hệ thống I. Thế nào là phân tích hệ thống ? I.1. Khái niệm Theo từ điển Compuer Dictionary, Microsoft Press®, phân tích hệ thống (systems analysis) là sự khảo sát một hệ thống hay ... dưới đây trình bày cách triển khai các giai đoạn của một số phương pháp phân tích hệ thống hay gặp. Phương pháp Lập kế hoạch Phân tích hiện trạng Thiết kế chi tiết Triển khai Cài đặt SDM ... ngành phân tích hệ thống áp dụng Tin học. Lĩnh vực này luôn luôn được nghiên cứu và phát triển nhằm hoàn thiện việc xây dựng các hệ thống thông tin. Để thấy được vai trò của phân tích hệ thống, ...
 • 18
 • 2,498
 • 37

LỰA CHỌN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

LỰA CHỌN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Kế toán

... CHỌN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆPI: Lựa chọn hệ thống chỉ tiêu1: Những vấn đề chung khi xây dựng hệ thống chỉ tiêuXây dựng một hệ thống ... nghiệp.- Số liệu thu thập được thông qua hệ thống chỉ tiêu cho phép vận dụng toàn bộ các phương pháp thống kê hiện đại, phương pháp toán học để nghiên cứu và phân tích đầy đủ, sâu sắc tình hình cũng ... cố định và vốn lưu động.II: Một số phương pháp thống kê cơ bản được vận dụng trong phân tích hoạt động nhập khẩu vật tư và thiết bị máy móc1: Phương pháp phân tổ1.1. Khái niệmLà căn cứ vào...
 • 26
 • 627
 • 0

Tài liệu V. SAI SỐ HỆ THỐNG TRONG PHƯƠNG PHÁP PHAN TÍCH THỂ TÍCH ( docx

Tài liệu V. SAI SỐ HỆ THỐNG TRONG PHƯƠNG PHÁP PHAN TÍCH THỂ TÍCH ( docx

Hóa học - Dầu khí

... Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)B. Sai số củahệ trao đổitiểu phân Biểuthứctổng quát tính sai số trước ĐTĐ:GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)B. Sai số củahệ trao đổitiểu phân Đặt:pXtđ= ... 10%)E-(EnC0fC059,0=ΔGV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)A. Hệ oxy hoá khửTính từ FTính từ biểuthứctrựctiếpB. Hệ trao đổitiểu phân Sai số chỉ thịđốivớicác hệ phản ứng cụ thểGV: Trần T Phương Thảo BM ... Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)B. Sai số củahệ trao đổitiểu phân GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)nCKhX+ nXOxC→ nCOxX+ nXKhCVXVtCTạithời điểmt:Thể tích dd...
 • 72
 • 423
 • 2

Tài liệu Sai số hệ thống trong phương pháp phân tích thể tích doc

Tài liệu Sai số hệ thống trong phương pháp phân tích thể tích doc

Cao đẳng - Đại học

... Tính sai số bằng cáchgiảiphương trìnhGV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)B. Sai số củahệ trao đổitiểu phân GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)d. ... Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)B. Sai số củahệ trao đổitiểu phân C + X CXßCXkCX, TCXGV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)A. Hệ oxy hoá ... T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)V. SAI SỐ HỆ THỐNG TRONG PPPT THỂ TÍCH (2LT+2BT)1. Do hằng số cân bằng không đủlớn2. Sai số do dụng cụ, máy đo, hoáchất…3. Sai số do chỉ thịGV: Trần T Phương...
 • 72
 • 434
 • 0

Tài liệu Phương pháp Phân tích (Các) Hệ thống trong Quy hoạch Môi trường doc

Tài liệu Phương pháp Phân tích (Các) Hệ thống trong Quy hoạch Môi trường doc

Điện - Điện tử

... mưa axit…) - Các hệ thống khác nhau: o Hệ thống tự nhiên o Hệ thống xây dựng o Các hoạt động của con người o Hệ thống văn hóa o Hệ thống xã hội - Các thành tố trong mỗi hệ thống: o Các hoạt ... những mô hình. Tại sao lại là các hệ thống? Như đã giới thiệu trong định nghĩa khái niệm ở trên, thuật ngữ chính xác của phương pháp là Phân tích Các Hệ thống (Môi trường). Có lẽ cần phải ... mặt định tính lẫn định lượng trong quá trình ra quyết định. 8. Phân tích vòng đời (Life cycle analysis): là một phương pháp hệ thống để đánh giá tác động môi trường của một sản phẩm hay hành...
 • 5
 • 685
 • 1

Xem thêm