phương pháp nghiên cứu xác định race biovar của các isolates vi khuẩn r solanacearum

Bài tập môn Phương pháp nghiên cứu khoa học - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỘNG VIÊN ĐẾN SỰ THỎA MÃN CỦA CÁC NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI TẠI VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài tập môn Phương pháp nghiên cứu khoa học - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỘNG VIÊN ĐẾN SỰ THỎA MÃN CỦA CÁC NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI TẠI VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Xã hội học

... thuyết nghiên cứu: 2.3.1 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 2.3.2 Các giả thuyết nghiên cứu Phần 3: Nghiên cứu định tính 3.1 Mục tiêu nghiên cứu định tính Bài tập mơn Phương pháp nghiên cứu khoa học Chngày ... chân nhân vi n sau: - Xác định yếu tố quan trọng làm thỏa mãn nhu cầu nhân vi n ? - Xác định phương pháp tiếp cận: bảng câu hỏi hay phóng vấn trực tiếp nhân vi n 3.2 Phương pháp nghiên cứu: Dựa ... vi n 2.2.9 Kết nghiên cứu ơng Lê Thanh Dũng nghiên cứu Vi t Nam Các yếu tố động vi n nghiên cứu Wiley C (1997 – factors that motivate me) 2.3 Đánh giá, đề xuất mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên...
 • 19
 • 4,624
 • 29
Luận văn nghiên cứu tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn salmonella và escherrichia coli gây bệnh phân lập từ lợn tại một số trang trại và lò mổ khu vực phía bắc

Luận văn nghiên cứu tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn salmonella và escherrichia coli gây bệnh phân lập từ lợn tại một số trang trại và lò mổ khu vực phía bắc

Khoa học tự nhiên

... Phương pháp nghiên c u 3.3.1 Phương pháp ñi u tra Ti n hành ñi u tra hi n tr ng s d ng thu c kháng sinh t i trang tr i chăn nuôi l n b ng hình th c ph ng v n tr c ti p ch tr i 3.3.2 Phương pháp ... nh vi khu n: Vi khu n E.coli: môi trư ng Brilliant Green, MacConkey, thu c th Kovac,… Vi khu n Salmonella: môi trư ng Mueller Kauffmann, XLT4, Kligler, Simon Citrate, Ure, Lysine,… - Môi trư ... sinh theo phương pháp khu ch tán th ch d a theo nguyên lý c a Kirby – Bauer (Bauer, 1966) Phương pháp: Vi khu n ñư c nuôi môi trư ng ñ c hi u (vi khu n E.coli nuôi môi trư ng MacConkey, vi khu n...
 • 88
 • 753
 • 0
Nghiên cứu tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn salmonella và e coli gây bệnh phân lập từ lợn tại một số lò mổ khu vực hải phòng

Nghiên cứu tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn salmonella và e coli gây bệnh phân lập từ lợn tại một số lò mổ khu vực hải phòng

Nông - Lâm - Ngư

... Antimicrobial Resistance on Regulatory Policies in Veterinary Medicine: Status Report AAPS PharmSci 2002; (4) article 37 (http://www.aapspharmsci.org) 2.6 Marguerite A Neill, Phillip I Tarr, David ... Salmonella E.coli: 16 3.5.4 Phương pháp xác định độc lực chủng vi khuẩn phân lập chuột ( Carter, 1984) 20 3.5.5 Phương pháp định type chủng vi khuẩn phân lập phản ứng ngưng kết ... khuẩn lạc E.coli - Môi trường MacConkey: Vi khuẩn mọc thành khuẩn lạc tròn, trong, không màu, nhẵn bóng, lồi - Môi trường thạch Brilliant Green Agar: Vi khuẩn hình thành khuẩn lạc dạng S, màu hồng...
 • 48
 • 694
 • 0
nghiên cứu xác định hàm lượng của chì, cadmi trong một số mẫu mỹ phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ( gf - aas

nghiên cứu xác định hàm lượng của chì, cadmi trong một số mẫu mỹ phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ( gf - aas

Khoa học tự nhiên

... cực than lớp xetylpyridin-tetrabromocadmat Điện cực than đƣợc nhúng trực tiếp vào dung dịch tetrahydrofuran có chứa PVC, xetylpyridin-tetraiodocadmat (I) xetylpyridin- tetrabromocadmat (II), dioctyl ... A MacCrehan (Mỹ, 1974) làm giầu xác định cadmi nƣớc cột sắc ký pha đảo phổ hấp thụ nguyên tử 1.4 Các phƣơng pháp xác định 1.4.1 Phƣơng pháp phân tích hóa học Nhóm phƣơng pháp dùng để xác định ... Absorption Spectrocopy AES: Atomic Emission Spectrocopy CI: Confidence Interval %RSD: Coefficient Variation F-AAS: Flame Atomic Absorption Spectrocopy GF-AAS: Graphite Furnace Atomic Absorption...
 • 88
 • 1,678
 • 0
Nghiên cứu áp dụng phương pháp U Pb xác định tuổi kết tinh các đá khu vực Đại Lộc, Chu Lai miền trung Việt Nam

Nghiên cứu áp dụng phương pháp U Pb xác định tuổi kết tinh các đá khu vực Đại Lộc, Chu Lai miền trung Việt Nam

Báo cáo khoa học

... phóng xạ nhiều phương pháp bao gồm phương pháp K/Ar, phương pháp vết phân hach, phương pháp Ar/Ar, phương pháp Rb/Sr chí phương pháp Ư/Th/Ư cho khoáng vật khác Tuy nhiên kết biết chưa trả lời câu ... vây, vi c xác định tuổi bảng phương pháp K/Ar, Rb/Sr Ar/Ar không thẻ phát huy hièu muốn Xác định dược đặc điếm cùa hoạt động siêu biên chất hình Ihành grnilmigmatit càn phải sử dụng phương pháp ... dụng phương pháp U/Pb xác định tuổi đồng vị phóng xạ khôi gơnai Đại Lộc cho phép kết luân chác khối Đai Lộc kết tinh cách ngày 406,6 triệu năm Trước đây, sử dụng phương pháp khác Ar/Ar xác định...
 • 56
 • 703
 • 3
một số vấn đề phương pháp nghiên cứu lịch sử.Y nghĩa của vấn đề đó với việc nghiên cứu lịch sử.

một số vấn đề phương pháp nghiên cứu lịch sử.Y nghĩa của vấn đề đó với việc nghiên cứu lịch sử.

Khoa học xã hội

... với vi c nghiên cứu lịch sử 3.2 Nhiệm vụ - Quá trình phát triển phương pháp luận sử học - Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử Phương pháp nghiên cứu - Dựa sở phương ... quy luật phát triển cách mạng vậy, kết nghiên cứu lịch sử dân tộc trực tiếp giúp ích cho vi c nghiên cứu lịch sử Đảng, kết nghiên cứu lịch sử Đảng lại soi sáng cho vi c nghiên cứu lịch sử dân ... khẳng định Gulưga nhà triết học lịch sử Xô vi t trước Bởi vì, người nghiên cứu lịch sử phải đặt giải vấn đề phương pháp luận theo quan điểm giai cấp định Trong ý nghĩa mức độ định, phương pháp...
 • 25
 • 1,859
 • 0
BÀI tập PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học HIỆU QUẢ của mô PHỎNG QUẢN lý

BÀI tập PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học HIỆU QUẢ của mô PHỎNG QUẢN lý

Cao đẳng - Đại học

... hiệu suất nhóm E.g Arbaugh, 2000; Martins and Kellermanns, 2004: Nghiên cứu quản lý giáo dục trước sử dụng lý thuyết chấp nhận kỹ thuật Bài nghiên cứu mở r ng cách kiểm tra mối liên hệ tính thực ... Likert từ 1”không cả” tới r t nhiều” Độ tin cậy alpha phương pháp nghiên - cứu 0.93 Tính dễ sử dụng: Vi c sử dụng dễ dàng đo lường khoản mục theo cấp độ Likert ¼ “ R t không đồng ý” 71/4 “ R t ... thiết nghiên cứu 10 GVHD: Th.S Nguyễn Hùng Phong SVTH: Nhóm – Đêm – K20 Câu 1: Mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu: - Gia tăng hiểu biết yếu tố định...
 • 14
 • 1,345
 • 1
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và tầm quan trọng của ngữ âm học (tóm tắt) ppt

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và tầm quan trọng của ngữ âm học (tóm tắt) ppt

Cao đẳng - Đại học

... hội Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát, miêu tả; - Phương pháp suy luận Trong hai phương pháp này, phương pháp miêu tả thường trước bước chuẩn bị cho phương pháp suy luận Nhưng phương ... ^ Ngữ âm học miêu tả: nghiên cứu ngữ âm trạng thái (đương đại) ^ Ngữ âm học lịch sử: nghiên cứu trình phát triển lịch sử hệ thống ngữ âm - Mặt âm ngôn ngữ xem xét ... phương pháp suy luận lại phương pháp chủ yếu ngữ âm học Xem chi tiết Tầm quan trọng ngữ âm học - Cơ sở để xây dựng âm chuẩn cho ngôn ngữ, đặt chữ vi t cải tiến chữ vi t; - Cần thiết cho vi c dạy...
 • 3
 • 804
 • 5
.MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2 3. Giới hạn của vấn đề 9 4. Phương pháp nghiên cứu 11 5. Đóng góp của luận văn 12 6. Cấu trúc của luận văn 12 TrangChương 1:VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ NHỮNG THÀNH TỰU CHỦYẾU CỦA TIỂU THUY doc

.MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2 3. Giới hạn của vấn đề 9 4. Phương pháp nghiên cứu 11 5. Đóng góp của luận văn 12 6. Cấu trúc của luận văn 12 TrangChương 1:VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ NHỮNG THÀNH TỰU CHỦYẾU CỦA TIỂU THUY doc

Khoa học xã hội

... ĐẦU Trang Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Giới hạn vấn đề Phương pháp nghiên cứu 11 Đóng góp luận văn 12 Cấu trúc luận văn 12 Chương 1: VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA ... tơi, đầu bịt trùm khăn r n, miệng ngậm trầu búng, tay mặt cầm khúc cóc, tay trái xách xâu hai cá lóc với ba bốn cá r …” (Cha nghĩa nặng, nhà in Đức Lưu Phương, Sài Gòn, 1938, tr 45) Cuộc đời ... hình ảnh Tám Lọ, người giúp vi c cho Thành Trai tiểu thuyết Mảnh trăng thu: “Tám lọ thân hình vạm vỡ, hai mắt tròn vo, trán r ng, má bầu, miệng lớn, mũi to, mặc áo vải trắng, quần đen, tác độ mười...
 • 30
 • 4,474
 • 4
tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học trong xây dựng các phiên bản của hệ điều hành windows

tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học trong xây dựng các phiên bản của hệ điều hành windows

Quản trị kinh doanh

... Terminal Services Có Windows 2000 t thấp đến cao: Professional, Server,Advanced Server, Datacenter Server Microsoft phát hành Windows 2000 Advanced Server Limited Edition Windows 2000Datacenter ... trình di n (Presentation Virtualization), ảo hóa ứng dụng (Application Virtualization), ảo hóa desktop (Desktop Virtualization), ảo h a lưu trữ(StorageVirtualization) ảo hóa mạng (NetworkVirtualization) ... Media Player, khía cạnh giao diện người dùng m c định Lương Minh Huấn Trang 20 Phương pháp nghiên cứu Khoa học Tin học Các phiên sau với Service Pack 2, Internet Explorer đ giải số lo ngại Các nguyên...
 • 25
 • 1,254
 • 1
bài tập phương pháp nghiên cứu khoa học hiệu quả của mô phỏng quản lý

bài tập phương pháp nghiên cứu khoa học hiệu quả của mô phỏng quản lý

Tài chính - Ngân hàng

... trị vi n trò chơi cần phải xác định mục tiêu họ r r ng Độc đáo / giá trị - N ghiên cứu tăng hiểu biết yếu tố định hiệu nhữ ng mô quản lý Nghiên u lấp kín nhữ ng khoảng trống hiểu biết người cách ... động nhóm Những nghiên cứu giáo dục q uản lý trư ớc sử dụng lý thuyết chấp nhận kỹ thuật ( A rbaugh,2000; Martin Kellermanns, 2004) Chúng m r ng phạm vi nghiên cứu cách kiểm tra liên kết giữ ... hiệu suất nhóm E.g Arbaugh, 200 0; Ma rti ns a nd Ke llerma nns, 004 : Nghiên cứu quản lý giáo dục trư ớc sử dụng lý thuyết chấp nhận kỹ thuật Bài nghiên cứu mở r ng cách kiểm tra mối liên hệ tính...
 • 47
 • 1,062
 • 0
Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học Vai trò của Chat trong đời sống đô thị Việt nam đương đại

Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học Vai trò của Chat trong đời sống đô thị Việt nam đương đại

Quản trị kinh doanh

... dùng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm để kiểm đònh chỉnh đổi giả thuyết b Phương pháp thu thập thông tin: Chủ yếu phương pháp điều tra, có kết hợp với phương pháp khác - Phương pháp nghiên cứu ... III ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 16 Mục tiêu nghiên cứu 16 Nội dung nghiên cứu 16 Phương pháp nghiên cứu 16 Sản phẩm nghiên cứu 17 Kế họach nghiên cứu ... Ở room ? (không 3) a YM: Room 1: Room 2: _ Room 3: _ Không: b MSN: Room 1: Room 2: _ Room 3: _ Không: c mIRC: Room 1: Room 2: _ Room 3: _ Không: d Paltalk: Room 1: Room 2: _ Room...
 • 22
 • 2,230
 • 11
phương pháp nghiên cứu sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hoàng anh

phương pháp nghiên cứu sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hoàng anh

Kinh tế - Quản lý

... Hồng Duyân II Phương pháp nghiên cứu phát triển công ty cổ phần đâu tư xây dựng phát triển Hoàng Anh giai đoạn tới Đứng trước môi trường cạnh tranh ngày liệt Vi t Nam trở thành thành vi n tổ chức ... diện theo pháp luật Công ty quản lý hoạt động tất phòng ban, xí nghiệp, trung tâm, xưởng, chịu giám sát Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị trước pháp luật vi c thực quyền ... trưởng kiêm kế toán tổng hợp: người chịu trách nhiệm chung toàn công tác kế toán, giao dịch, hướng dẫn, đạo, kiểm tra công vi c nhân vi n phòng, chịu trách nhiệm theo dõi toán công nợ, chịu trách...
 • 12
 • 344
 • 0
các phương pháp nghiên cứu tính chất điện hoá của mno2

các phương pháp nghiên cứu tính chất điện hoá của mno2

Thạc sĩ - Cao học

... học Rct >> Zw Zr = Rdd + Zi = Cuối ta có Rct 2 + C lk Rct C lk Rct 2 + C lk Rct (Zr Rdd - Rct R ) + (Zi)2 = ( ct )2 2 Đó biểu thức vòng tròn bán kính R ct/2 cắt trục Zr Rdd Rdd + Rct ... Tổng trở Randles Trong trờng hợp phản ứng điện cực bị khống chế giai đoạn chuyển điện tích khuếch tán ta có tổng trở Ersler Randles Zr = Rct + (1 - j) RT +r Trong : = ( nF ) C * 2D 0 39 RT R = ... Trong đồ thị, quan hệ Zi theo Zr ( phổ Nyquist) nhận đợc cung bán nguyệt với bán kính (R P Rdd)/2 Có thể xác định giá trị R dd RP từ điểm cắt cung trục thực (Z r) Điện dung Clk xác định từ RP...
 • 92
 • 708
 • 0
đề tài phương pháp nghiên cứu kinh tế ảnh hưởng của vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đến phát triển bền vững ở việt nam giai đoạn 2001-2014

đề tài phương pháp nghiên cứu kinh tế ảnh hưởng của vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đến phát triển bền vững ở việt nam giai đoạn 2001-2014

Kinh tế - Thương mại

... mở đầu Lý lựa chọn đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu (câu hỏi, giả thuyết) Phương pháp nghiên cứu Dự kiến đóng góp đề tài II Phần ... triển kinh tế Vi t Nam, Tạp chí Khoa học trị, số 1/2005  Các tác giả nêu khái niệm, vai trò ảnh hưởng nguồn vốn FDI nước tiếp nhận đầu tư Mục Tiêu nghiên cứu - Chỉ thực trạng FDI với PTBV Vi t ... 1.1.3.3 FDI phát triển bền vững môi trường FDI đóng vai trò quan trọng trình phát triển bền vững môi trường nước nhận đầu tư: Các chủ dự án FDI có công nghệ sạch, áp dụng chuẩn môi trường cao so với...
 • 17
 • 519
 • 2
Tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học CẤU TRÚC CỦA BÀI BÁO KHOA HỌC

Tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học CẤU TRÚC CỦA BÀI BÁO KHOA HỌC

Quản trị kinh doanh

... kết nghiên cứu Qui trình nghiên cứu (Procedures): Trong phần này, tác giả phải tóm lược bước nghiên cứu, kể dẫn cho đối tượng nghiên cứu Vi c phân nhóm nghiên cứu, chi tiết can thiệp hay điều trị ... tình trạng tri thức Câu văn thứ hai mô tả mục đích nghiên cứu cách gọn phải r r ng • Phương pháp nghiên cứu Cần phải mô tả công trình nghiên cứu thiết kế theo mô hình gì, đối tượng tham gia nghiên ... cần phải thận trọng phần mô tả Phương pháp nghiên cứu, nói cho “what did you do” (bạn làm nghiên cứu này) [5] 2.3.3 Kết (Result) Tiếp theo phần phương pháp phần trình bày kết nghiên cứu Một khó...
 • 24
 • 1,574
 • 5
Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học VẤN ĐỀ CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học VẤN ĐỀ CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU

Quản trị kinh doanh

... đề” nghiên cứu 3.3 Xác định mục tiêu nghiên cứu vi c vật lộn với vấn đề nghiên cứu nhận dạng Sau nhận dạng vấn đề nghiên cứu, nhà nghiên cứu cần xác định r cần nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu ... cần nghiên cứu (phát triển “vấn đề” r ng để nghiên cứu) Đôi người nghiên cứu thấy điều chưa r nghiên cứu trước muốn chứng minh lại Đây tình quan trọng để xác định “vấn đề” nghiên cứu • Trong ... tập trung vào vi c làm cách để thu thập nắm bắt vấn đề vi c nghiên cứu cách thỏa đáng CHƯƠNG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 2.1Quan điểm quy trình nghiên cứu Nghiên cứu thường nghĩ tới trình, tức tổ hợp...
 • 31
 • 835
 • 1
NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CÁC KIM LOẠI KẼM, CAĐIMI, CHÌ, ĐỒNG TRONG NƢỚC VÀ TRẦM TÍCH SÔNG CẦU BỐN (QUẢNG NINH) THEO MỘT SỐ THÁNG TRONG NĂM 2010

NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CÁC KIM LOẠI KẼM, CAĐIMI, CHÌ, ĐỒNG TRONG NƢỚC VÀ TRẦM TÍCH SÔNG CẦU BỐN (QUẢNG NINH) THEO MỘT SỐ THÁNG TRONG NĂM 2010

Khoa học tự nhiên

... phổ POL150 thiết bị kèm theo Nghiên cứu, xây dựng quy trình phân tích định lƣợng sử dụng phƣơng pháp von-ampe hòa tan anot xung vi phân phƣơng pháp thêm chuẩn nhằm xác định hàm lƣợng kim loại kẽm,cađimi, ... biệt vi c xác định hàm lượng tổng nguyên tố loạt, đặc ± ± 0,001 0,065 kẽm, cađimi, chì, đồng vi c xác định hàm lượng ion kim loại nặng 1,0 0,026 0,78 phương pháp von-ampe hà tan anot không phương ... thành công vi c định lƣợng đồng thời ion kim loại bề mặt điện cực giọt thủy ngân treo, xây dựng quy trình xác định đồng thời nhiều nguyên tố nƣớc trầm tích phƣơng pháp DP-ASV với vi c xử lí số...
 • 28
 • 254
 • 0

Xem thêm