phương pháp giải nhanh hoá hữu cơ

MỘT số PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HOÁ hữu cơ

MỘT số PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HOÁ hữu

Hóa học - Dầu khí

... từng bài, ñặc biệt là những phương pháp giải ngắn gọn không ngờ Trên ñây, chỉ là một số phương pháp mà chúng tôi rút ra ñược trong việc giải toán hoá học bằng phương pháp trắc nghiệm. Chắc hẳn ... - 11 HOÁ Chuyên ñề Hoá Hữu - Lớp 11 chuyên Hoá - Trường THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài liệu chia sẻ trên mạng http://maichoi.vuicaida.com Phương pháp 2 ... Chuyên ñề Hoá Hữu - Lớp 11 chuyên Hoá - Trường THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài liệu chia sẻ trên mạng http://maichoi.vuicaida.com II/ Phương pháp bảo toàn nguyên tố 1 .Cơ sở...
 • 72
 • 1,430
 • 8
phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ

phương pháp giải nhanh hóa hữu

Hóa học

... Bình13 Phương pháp giải nhanh bài tập Hoá Hữu cơ Phần 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN HỮU ĐƯỢC VẬN DỤNG ĐỂ LÀM CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN.1) Phương pháp ... Thăng Bình15 Phương pháp giải nhanh bài tập Hoá Hữu cơ Võ Hưng Sửu - Trường THPT Tiểu La - Thăng Bình16 2 số mol H2OSố mol hỗn hợp Phương pháp giải nhanh bài tập Hoá Hữu cơ RCOOH + NaOH ... oxi hoá rượu:Nếu thu được anđehyt -> rượu bậc INếu thu được xeton -> rượu bậc II Võ Hưng Sửu - Trường THPT Tiểu La - Thăng Bình4 Phương pháp giải nhanh bài tập Hoá Hữu cơ Cách giải nhanh: ...
 • 16
 • 948
 • 32
cac phuong phap giai nhanh hoa vo co

cac phuong phap giai nhanh hoa vo co

Hóa học

... 1.VII -Phương pháp ghép ẩn số*Nguyên tắc: Một số bài toán cho thiếu dữ kiện nên giải bằng phương pháp đại số ta số ẩn nhiều hơn số phương trình và dạng vô định, không giải được. Nếu dùng phương ... 240 g. My Hanh – THPT Giồng Thị Đam Trang 4 itsme_copehamhoc@gmail.com Phương pháp giải toán Hóa Học Vô I- Phương pháp tăng giảm khối lượng *Nguyên tắc : Dựa vào sự tăng giảm khối lượng ... 14,5. D. 16. My Hanh – THPT Giồng Thị Đam Trang 5 itsme_copehamhoc@gmail.com Phương pháp giải toán Hóa Học Vô A. 672 ml. B. 336 ml. C. 448 ml. D. 896 ml.3.10. Cho a gam hỗn hợp A gồm oxit...
 • 5
 • 2,111
 • 56
Phương pháp giải nhanh hóa học hữu cơ lớp 11

Phương pháp giải nhanh hóa học hữu lớp 11

Trung học cơ sở - phổ thông

... Chuyên ñề Hoá Hữu - Lớp 11 chuyên Hoá - Trường THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài liệu chia sẻ trên mạng http://maichoi.vuicaida.com MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH Phương pháp ... từng bài, ñặc biệt là những phương pháp giải ngắn gọn không ngờ Trên ñây, chỉ là một số phương pháp mà chúng tôi rút ra ñược trong việc giải toán hoá học bằng phương pháp trắc nghiệm. Chắc hẳn ... 11,25. Chuyên ñề Hoá Hữu - Lớp 11 chuyên Hoá - Trường THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài liệu chia sẻ trên mạng http://maichoi.vuicaida.com Phương pháp 5 : GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM...
 • 72
 • 79,564
 • 424
Phương pháp giải toán hóa vô cơ và hữu cơ

Phương pháp giải toán hóahữu

Trung học cơ sở - phổ thông

... H2 + O ( trong oxít) to H2OPHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỮU và VÔ CƠ& MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ  A-GIẢI NHANH BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ1/ H2SO4 → 2H+ + SO42- ... phương pháp đổi từ CTCT sang CTPT để dễ giải. VD : este 3 chức do rượu no 3 chức + 3 axit đơn chức (có 1 axit no, iaxit 1 nối đôi, 1 axit một nối ba) (este này mạch hở) Phương pháp giải ... cho CT dạng phân tử và một số tính chất của hợp chất hữu cơ.  Phương pháp :- Đưa CTPT về dạng CTCT nhóm chức của nó.- Đặt điều kiện theo cơng thức chung :+ Nếu no : k=0 thì ta ln số ngun...
 • 13
 • 2,346
 • 34
Phương pháp giải toán hoá vô cơ lớp 11

Phương pháp giải toán hoá lớp 11

Hóa học

... 2"#9!V.00b4HI4;"!p!.5':#:$;"!NP..64=V.<644!L4"8]=4+LD0+*ASPHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA VÔ CƠ(GV: Trương Châu Thành-Trường THPT Chuyên TG)A-GIẢI NHANH BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ1/→→↑ ...  b=%%#)*2J#  =9#J)*2J#  =%%#)*2+#  Giải: O84#L!`!'.!@?;"!"F8.%J:4$:LDH%ID:#H.""FV.I→:#:#bR].?D+4LD:#HI8C8H%I2/HI→4D:#tLD:#%Ob ... !=+S Giải: b4 + =:#:$ → n!B8.B"b4H +ID :#%  G  :#:$  D :#: →b4H +ID:#:→b4Db4HID:#:$:#:D:#%→...
 • 5
 • 1,139
 • 27
Chủ đề 4:Phương pháp giải nhanh hóa học(LTĐH)

Chủ đề 4:Phương pháp giải nhanh hóa học(LTĐH)

Hóa học

... Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh Trường THPT Vị Thủy3. Hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp muối:Đối với dạng toán này nếu giải theo thứ tự, khả năng xuầt hiện rất phức ... xuầt hiện rất phức tạp để đơn giản ta dùng: * * Định luật bảo toàn electron:Nguyên tắc của phương pháp :” Khi nhiều chất oxi hóa hoặc chất khử trong hỗn hợp phản ứng (nhiều phản ứng hoặc ... khửcho phải bằng tổng số mol electron mà các chất oxi hóa nhận”.Điều quan trọng khi áp dụng phương pháp này là nhận định đúng trạng thái đầu và cuối của các chất oxi hóa khử.VD: Cho hỗn hợp...
 • 8
 • 2,400
 • 185

Xem thêm