phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

Hóa học - Dầu khí

... 3Phần thứ nhất: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 4 Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 4 Phương pháp 2: Bảo toàn mol nguyên tử 13 Phương pháp 3: Bảo toàn ... ra các phương trình ion, đôi khi có một số bài tập không thể giải theo các phương trình phân tử được mà phải giải dựa theo phương trình ion. Việc giải bài toán hóa học bằng phương pháp ion ... toàn mol electron 22 Phương pháp 4: Sử dụng phương trình ion - electron 36 Phương pháp 5: Sử dụng các giá trị trung bình 49 Phương pháp 6: Tăng giảm khối lượng 60 Phương pháp 7: Qui đổi hỗn hợp...
 • 298
 • 2,295
 • 19
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

Hóa học - Dầu khí

... nhanh trắc nghiệm hóa học chúng tôi đều trình bày phần hướng dẫn giải mẫu chi tiết những bài tập trắc nghiệm khó, giúp học sinh có cách nhìn nhận mới về phương pháp giải bài tập trắc nghiệm ... 3Phần thứ nhất: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 4 Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 4 Phương pháp 2: Bảo toàn mol nguyên tử 13 Phương pháp 3: Bảo toàn ... gam. D. 72,35 gam.Đáp án các bài tập vận dụng1. B 2. B 3. A 4. B 5. C6. D 7. C 8. A 9. D 10. A3610 phương pháp Giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 1 Phương pháp 1ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO...
 • 299
 • 1,339
 • 6
Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệmhoá họcL U Y Ệ N T H I Đ Ạ I H Ọ C

Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệmhoá họcL U Y Ệ N T H I Đ Ạ I H Ọ C

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... hệ thống các phương pháp mới để giải các bài tập trắc nghiệm hoá học trong chương trình THPT một cách ngắn gọn, khoa học và chính xác. Nội dung cuốn sách gồm 10 phương pháp giải nhanh với hệ ... D. 70 g Lời giải   m 30m 60 (g)100 50 m 0 30 50 100 80 50 Lời nói đầu Cuốn Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hoá học - Luyện thi đại học cung cấp cho ... 68(2)x 0,2y 0,3 TS. PHẠM NGỌC SƠN Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm ho¸ häc L U Y Ệ N T H I Đ Ạ I H Ọ C ...
 • 61
 • 997
 • 28
Tài liệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÀ 25 ĐỀ THI MẪU potx

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÀ 25 ĐỀ THI MẪU potx

Hóa học - Dầu khí

... 10 phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học. Ở mỗi phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học chúng tôi đều trình bày phần hướng dẫn giải mẫu chi tiết những bài tập trắc nghiệm khó, giúp học ... 3Phần thứ nhất: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 4 Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 4 Phương pháp 2: Bảo toàn mol nguyên tử 13 Phương pháp 3: Bảo toàn ... Phần thứ nhất 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC Phương pháp 1 ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào...
 • 218
 • 1,124
 • 9
Tài liệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” pptx

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” pptx

Cao đẳng - Đại học

... phần: “10 PHƯƠNG PHÁP GI ẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PGS.TS Đặng Thị Oanh http://webdayhoc.nethttp://webdayhoc.net Tư liệu dành cho giáo viên trung h ọcMỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO ... viên trung h ọcĐáp án các bài tập vận dụng:1. B2. C3. C4. B5. A6. D7. D8. C9. A10. DTrích từ phần: “10 PHƯƠNG PHÁP GI ẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PGS.TS Đặng Thị Oanh http://webdayhoc.nethttp://webdayhoc.net ... 2007)Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3,84 gam Cu ph ản ứng với 80 ml dung dịch HNO31M thoát ra V1lít NO.Trích từ phần: “10 PHƯƠNG PHÁP GI ẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PGS.TS Đặng Thị...
 • 11
 • 902
 • 9
phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học

phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học

Hóa học

... thiệu các chuyên đề phương pháp gi ải nhanh bài tập hóa học 4-196Chuyên đề 1 : Phương pháp đường chéo 4Chuyên đề 2 : Phương pháp tự chọn lượng chất 25Chuyên đề 3 : Phương pháp bảo toàn nguyên ... đề 4 : Phương pháp bảo toàn khối lượng 52Chuyên đề 5 : Phương pháp tăng gi ảm khối lượng, số mol,thể tích khí 71Chuyên đề 6 : Phương pháp bảo toàn electron 88Chuyên đề 7 : Phương pháp quy ... Phương pháp quy đổi 123Chuyên đề 8 : Phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn 135Chuyên đề 9 : Phương pháp bảo toàn điện tích 159Chuyên đề 10 : Phương pháp sử dụng các giá trị trung b ình...
 • 200
 • 1,230
 • 57
Các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ

Các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ

Hóa học

... C. Fe3O4 D. Fe3O2ĐÁP ÁN:1aD 1bB 2B 3aA 3bC 4C 5B 6D 7B Phương pháp 12:PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ NHÔMA. BÀI TẬP CÁC KÌ THI TRƯỚC1. Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ mol tương ... 5B 6C 7A 8B9C 10B 11B 12C 13D 14B 15B 16B17A 18B 19C 20C 21B 22C 23B 24A Phương pháp 8:PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊA. BÀI TẬP CÁC KÌ THI TRƯỚC1. Cho 10 lit (đkc) hỗn hợp A gồm N2 và CO2 vào 2 ... D. SrCl2, BaCl2ĐÁP ÁN:1B 2B 3D 4B 5B 6B 7ª8B 9C 10ª 11B 12A 13B 14B Phương pháp 5:PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉOA. BÀI TẬP CÁC KÌ THI TRƯỚC1. Một dd HCl nồng độ 35% và 1 dd HCl khác có nồng độ...
 • 42
 • 5,023
 • 22
Phân dạng và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan

Phân dạng và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan

Kỹ thuật lập trình

... giải một bài toán hóa học. Một số phương pháp thường dùng để giải một bài toán hóa học ở trường phổ thông là: phương pháp bảo toàn khối lượng, phương pháp bảo toàn điện tích, phương pháp tăng ... và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quanĐể có thể phát hiện ra vấn đề của một bài toán, yêu cầu học sinh phải nắm vững các lý thuyết cơ sở và các phương pháp vận dụng để giải ... phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan phần Hóa vô cơ ở trường THPT”.II. Mục đích và đối tượng nghiên cứu: - Mục đích: hình thành các phương pháp giải nhanh các dạng bài tập TNKQ...
 • 66
 • 5,782
 • 26
Các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Phần hoá học hữu cơ

Các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Phần hoá học hữu cơ

Hóa học - Dầu khí

... C3H7OH, C4H9OH D - C4H9OH, C5H11OH * Cách giải nhanh: Theo phương pháp M Các phơng pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Phần hoá học hữu cơ Biờn son : ThS NCS : Phm Ngc Sn 0989.882.333 ... M< M2 ( trong đó M1< M2 ) Đối với bài toán hữu cơ thì chủ yếu dùng phương pháp này. Một khối lượng các bài toán hữu cơ dùng phương pháp khối lượng mol trung bình , còn mở rộng thành ... Được este hóa hoàn toàn và vừa đủ thu được 1 este. Khi đốt cháy este này thì lượng nước sinh ra là: A - 1,8g B - 3,6g C - 19,8g D - 2,2g II. Phương pháp tăng giảm khối lượng Để giải bài toán...
 • 11
 • 2,621
 • 5
PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Toán học

...  Sách dành tặng học sinh phổ thông  16 Phương pháp và kĩ thuật giải nhanh hóa học  Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học 22 22 IV. BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 1 : Hỗn ... toàn thì việc sử dụng phương pháp này càng giúp đơn giản hóa bài toán hơn. - Các bài toán giải bằng phương pháp tăng giảm khối lượng đều có thể giải được theo phương pháp bảo toàn khối lượng, ... thể nói phương pháp tăng giảm khối lượng và bảo toàn khối lượng là 2 anh em sinh đôi. Tuy nhiên, tùy từng bài tậpphương pháp này hay phương pháp kia sẽ là ưu việt hơn. - Phương pháp tăng...
 • 236
 • 2,156
 • 14

Xem thêm