phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi mẫu

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÀ 25 ĐỀ THI MẪU potx

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 25 ĐỀ THI MẪU potx

Hóa học - Dầu khí

... tớnh toỏn mt cỏch nhanh nht, thun li nht ng thi ỏp ng cho k thi tuyn sinh i hc v cao ng Chỳng tụi xin trõn trng gii thiu cun : 10 phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc v 25 thi th tuyn sinh i ... THPT theo qui nh ca B Giỏo dc v o to B thi cú khú tng ng hoc cao hn cỏc ó c s dng cỏc k thi tuyn sinh i hc v cao ng gn õy Phn III: ỏp ỏn ca b 25 thi ó gii thiu phn II Chỳng tụi hi vng cun sỏch ... tht ngn gn thi gian nhanh nht, bo m tớnh chớnh xỏc cao gii bi trc nghim nhanh vũng t 1-2 phỳt chỳng ta phi bit phõn loi v nm chc cỏc phng phỏp suy lun Vic gii bi trc nghim khụng nht thit phi theo...
 • 218
 • 1,124
 • 9
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

Hóa học - Dầu khí

... tớnh toỏn mt cỏch nhanh nht, thun li nht ng thi ỏp ng cho k thi tuyn sinh i hc v cao ng Chỳng tụi xin trõn trng gii thiu cun : 10 phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc v 25 thi th tuyn sinh i ... THPT theo qui nh ca B Giỏo dc v o to B thi cú khú tng ng hoc cao hn cỏc ó c s dng cỏc k thi tuyn sinh i hc v cao ng gn õy Phn III: ỏp ỏn ca b 25 thi ó gii thiu phn II Chỳng tụi hi vng cun sỏch ... trỡnh cỏc bc gii, khụng nht thit phi s dng ht cỏc d kin u bi v ụi khụng cn vit v cõn bng tt c cỏc phng trỡnh phn ng Phn II: 25 thi th tuyn sinh i hc, cao ng Cỏc thi c xõy dng vi ni dung a dng...
 • 298
 • 2,295
 • 19
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM hóa học

Hóa học - Dầu khí

... tớnh toỏn mt cỏch nhanh nht, thun li nht ng thi ỏp ng cho k thi tuyn sinh i hc v cao ng Chỳng tụi xin trõn trng gii thiu cun : 10 phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc v 25 thi th tuyn sinh i ... THPT theo qui nh ca B Giỏo dc v o to B thi cú khú tng ng hoc cao hn cỏc ó c s dng cỏc k thi tuyn sinh i hc v cao ng gn õy Phn III: ỏp ỏn ca b 25 thi ó gii thiu phn II Chỳng tụi hi vng cun sỏch ... tht ngn gn thi gian nhanh nht, bo m tớnh chớnh xỏc cao gii bi trc nghim nhanh vũng t 1-2 phỳt chỳng ta phi bit phõn loi v nm chc cỏc phng phỏp suy lun Vic gii bi trc nghim khụng nht thit phi theo...
 • 299
 • 1,339
 • 6
Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Xuất nhập khẩu

... nói đầu Cuốn Phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học - Luyện thi đại học cung cấp cho em hệ thống phương pháp để giải tập trắc nghiệm hoá học chương trình THPT cách ngắn gọn, khoa học xác Nội ... 10 phương pháp giải nhanh với hệ thống ví vụ minh họa hướng dẫn giải chi tiết Nội dung tập hoá học phong phú, đa dạng, cập nhật Tác giả hi vọng sách giúp cho bạn đọc hiểu chất phương pháp giải ... hoá học, nhằm đạt kết cao kì thi Quá trình biên soạn không tránh khỏi thi u sót, tác giả mong nhận góp ý xây dựng bạn đọc để sách hoàn thi n lần xuất sau Xin trân trọng cảm ơn ! TÁC GIẢ PHƢƠNG PHÁP...
 • 7
 • 2,887
 • 33
Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệmhoá họcL U Y Ệ N T H I Đ Ạ I H Ọ C

Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệmhoá họcL U Y Ệ N T H I Đ Ạ I H Ọ C

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... dch HCl 25% cn ly m1 gam dung dch HCl 45% pha vi m2 gam dung dch HCl 15% T l m1/m2 l A : B : C : D : Hng dn Ta cú s ng chộo: 15 25 m1 (HCl) 45 m1 15 25 10 25 m2 45 25 20 45 25 m2 (HCl) ... 0,1 125 Phn ứng : 0,3 0,1 125 Dư : 0,15 0,3375 0,1875 0,15 0,3 0,1 125 (1) 2Al 2OH 6H 2O 2[Al(OH) ] 3H Ban đầu : 0,15 Phn ứng : 0,15 Dư : 0,15 0,15 (2) 0, 225 (1) v (2) nKhớ = 0,1 125 + 0, 225 ... NaOH = 0,1 = 0,2 (mol) n (NH4 )2 CO3 = 0 ,25 = 0 ,25 (mol) ; n Ba(OH)2 = 0,1= 0,2 (mol) NaCl Na + Cl 0,3 0,3 0,3 (NH4)2CO3 NH + CO3 0 ,25 0,5 0 ,25 NaOH Na + OH 0,2 0,2 Ba(OH)2 Ba +...
 • 61
 • 997
 • 28
Tài liệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” pptx

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” pptx

Cao đẳng - Đại học

... trung học Trích từ phần: “10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PGS.TS Đặng Thị Oanh http://webdayhoc.net MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PH ƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG TỔNG ... Hướng dẫn giải http://webdayhoc.net Tư liệu dành cho giáo viên trung học Trích từ phần: “10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PGS.TS Đặng Thị Oanh http://webdayhoc.net Các phương ... viên trung học Trích từ phần: “10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PGS.TS Đặng Thị Oanh A < a < b C < B D a < b a b a b http://webdayhoc.net Hướng dẫn giải Các phương trình...
 • 11
 • 902
 • 9
phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học

phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học

Hóa học

... Giới thi u chun đề phương pháp gi ải nhanh tập hóa học 4-196 Chun đề : Phương pháp đường chéo Chun đề : Phương pháp tự chọn lượng chất 25 Chun đề : Phương pháp bảo tồn ngun tố 40 Chun đề : Phương ... Phương pháp bảo tồn khối lượng 52 Chun đề : Phương pháp tăng giảm khối lượng, số mol, thể tích khí 71 Chun đề : Phương pháp bảo tồn electron 88 Chun đề : Phương pháp quy đổi 123 Chun đề : Phương pháp ... Thanh B ình – SN 59 (Gần cổng trường CHV) PHẦN 1: GIỚI THI U CÁC CHUN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HĨA HỌC CHUN ĐỀ : PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO I Ngun tắc : - Các giá trị trung bình : Khối lượng...
 • 200
 • 1,230
 • 57
Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học (TS. PHẠM NGỌC SƠN ) doc

Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học (TS. PHẠM NGỌC SƠN ) doc

Cao đẳng - Đại học

... dch HCl 25% cn ly m1 gam dung dch HCl 45% pha vi m2 gam dung dch HCl 15% T l m1/m2 l A : B : C : D : Hng dn Ta cú s ng chộo: 15 25 m1 (HCl) 45 m1 15 25 10 25 m2 45 25 20 45 25 m2 (HCl) ... 0,1 125 Phn ứng : 0,3 0,1 125 Dư : 0,15 0,3375 0,1875 0,15 0,3 0,1 125 (1) 2Al 2OH 6H 2O 2[Al(OH) ] 3H Ban đầu : 0,15 Phn ứng : 0,15 Dư : 0,15 0,15 (2) 0, 225 (1) v (2) nKhớ = 0,1 125 + 0, 225 ... NaOH = 0,1 = 0,2 (mol) n (NH4 )2 CO3 = 0 ,25 = 0 ,25 (mol) ; n Ba(OH)2 = 0,1= 0,2 (mol) NaCl Na + Cl 0,3 0,3 0,3 (NH4)2CO3 NH + CO3 0 ,25 0,5 0 ,25 NaOH Na + OH 0,2 0,2 Ba(OH)2 Ba +...
 • 61
 • 1,083
 • 10
10 Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học - LTĐH pptx

10 Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học - LTĐH pptx

Cao đẳng - Đại học

... 100 gam B 330 gam 250 gam C 60 gam 220 gam D 40 gam 240 gam PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO 1D 2D 3C 11 B 12 D 13 B 4C 14 A 5A 6A 7D 15 C 16 D 17 B 8B 18 B 9B 10C 19 C 20 D - PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL ... 0,15M ; 0,25M C 0,2M ; 0,3M D 0,25M ; 0,35M PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON 1C 2C 3B 4.D 5.B 6.A 7.C 8.C 9.B 10.C 11 B 12 C 13 A 14 D 15 B 16 D 17 D 18 C 19 A 20 B,A 21 D 22 B 23 C 24 B 25 A 26 A ... 64 gam; 25, 6 gam C 32 gam; 12,8 gam D 25, 6 gam; 64 gam Câu 13 Nhúng kim loại M hoá trị vào dung dịch CuSO4, sau thời gian lấy kim loại thấy khối lượng giảm 0,05% Mặt khác nhúng kim loại vào dung...
 • 34
 • 1,291
 • 5
Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn hóa học: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn hóa học: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Hóa học

... cht Fe, Fe2O3: Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 0, 025 0, 025 0, 025 mol m Fe2O3 = 560, 025 = 1,6 gam b) 1,6 = 0,02 mol 160 mFe = 56(0, 025 + 0,02) = 2,52 gam (ỏp ỏn A) m Fe ( Fe2O3 ) Phng ... 2O 0,5 mol t chỏy m gam D thu c: n CO2 6 ,25 0 ,25 mol n H2O 5 ,25 0 ,25 mol Do n CO2 n H2O D thuc CnH2n (ỏp ỏn C) b) mD = mC + mH = 0 ,25( 12 + 2) = 3,5 gam (ỏp ỏn D) GV: Mai Vn t Trng ... 2SO4 = 0, 125 Tng: n H = 0,5 mol ; n H ( tạo thành ) = 0,2375 mol Bit rng: c mol ion H+ mol H2 vy 0,475 mol H+ 0,2375 mol H2 n H ( dư ) = 0,5 0,475 = 0, 025 mol 0, 025 H 0 ,25 = 0,1 =...
 • 27
 • 1,056
 • 0
một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 9

một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 9

Hóa học

... LUẬN Trên “Một số phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm môn Hóa học 9” nhằm tạo thuận lợi cho học sinh giải tập trắc nghiệm Chắc hẳn nhiều vấn đề mà chưa phát hết mong qua giải pháp quý Thầy Cô ... dục Giải nhanh dạng toán trắc nghiệm hóa học 11 tác giả Huỳnh Văn t NXB đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học NXB giáo dục năm 2008 Đề thi tuyển ... sâu giải “Một số phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm môn Hóa học 9” PHẦN II: I NỘI DUNG CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Qua giải pháp mong muốn giáo viên chủ động hướng dẫn học sinh giải...
 • 21
 • 1,271
 • 3
10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học doc

10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học doc

Hóa học - Dầu khí

... = 0 ,25 mol ; n H2SO4 = 0, 125 Tng: n H = 0,5 mol ; n H ( tạo thành ) = 0,2375 mol Bit rng: c mol ion H+ mol H2 vy 0,475 mol H+ 0,2375 mol H2 n H ( dư ) = 0,5 0,475 = 0, 025 mol 0, 025 H ... lng mui gim 104 ,25 58,5 = 45,75 gam mNaI = 1500,5 = 75 gam mNaCl = 104 ,25 75 = 29 ,25 gam (ỏp ỏn A) Vớ d 7: Ngõm mt vt bng ng cú lng 15 gam 340 gam dung dch AgNO3 6% Sau mt thi gian ly vt thy ... Tng ne cho bng tng ne nhn Mt khỏc: 3x + y = 0,5 30x + 46y = 192(x + y) x = 0, 125 ; y = 0, 125 Vhh khớ (ktc) = 0, 1252 22,4 = 5,6 lớt (ỏp ỏn C) Vớ d 9: Nung m gam bt st oxi, thu c gam hn hp cht rn...
 • 81
 • 503
 • 2
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC PHƯƠNG PHÁP 1 ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ppt

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC PHƯƠNG PHÁP 1 ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ppt

Hóa học - Dầu khí

... mol 0,01  72 101  13,04% 5,52  %mFeO =  %Fe2O3 = 86,96% (Đáp án A) MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 01 Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, ... không cần viết phương trình phản ứng từ rượu tách nước tạo thành ete, không cần tìm CTPT rượu ete Nếu bạn xa đà vào việc viết phương trình phản ứng đặt ẩn số mol ete để tính toán không giải mà tốn ... điều không quan trọng việc cân phương trình không cần thi t, quan trọng số mol CO phản ứng số mol CO2 tạo thành nB  11,2  0,5 22,5 mol Gọi x số mol CO2 ta có phương trình khối lượng B: 44x...
 • 15
 • 657
 • 3
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC+ĐÁP ÁN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC+ĐÁP ÁN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Hóa học

... dch HCl 25% cn ly m1 gam dung dch HCl 45% pha vi m2 gam dung dch HCl 15% T l m1/m2 l A : B : C : D : Hng dn Ta cú s ng chộo: 15 25 m1 (HCl) 45 m1 15 25 10 25 m2 45 25 20 45 25 m2 (HCl) ... 0,1 125 Phn ứng : 0,3 0,1 125 Dư : 0,15 0,3375 0,1875 0,15 0,3 0,1 125 (1) 2Al 2OH 6H 2O 2[Al(OH) ] 3H Ban đầu : 0,15 Phn ứng : 0,15 Dư : 0,15 0,15 (2) 0, 225 (1) v (2) nKhớ = 0,1 125 + 0, 225 ... NaOH = 0,1 = 0,2 (mol) n (NH4 )2 CO3 = 0 ,25 = 0 ,25 (mol) ; n Ba(OH)2 = 0,1= 0,2 (mol) NaCl Na + Cl 0,3 0,3 0,3 (NH4)2CO3 NH + CO3 0 ,25 0,5 0 ,25 NaOH Na + OH 0,2 0,2 Ba(OH)2 Ba +...
 • 78
 • 698
 • 0
TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC pdf

TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC pdf

Hóa học - Dầu khí

... 0,5 Mt khỏc: 30x + 46y = 19ì2(x + y) x = 0, 125 ; y = 0, 125 Vhh khớ (ktc) = 0, 125 2ì22,4 = 5,6 lớt (ỏp ỏn C) nh Sao_HBKH N Tng hp Cỏc Phng phỏ p gii Nhanh Húa Hc Tr 40 Vớ d 10: Hn hp X gm hai kim ... + ì = 0,05 mol nAl2O3 (Z) = = 0, 025 mol 27 102 mZ = mAl2O3 (Z) = 0, 025. 102 = 2,55 gam Đáp án D nAl(Al2O3 , Z) = nh Sao_HBKH N Tng hp Cỏc Phng phỏ p gii Nhanh Húa Hc Tr 48 B Cỏc thớ d minh ... tớnh toỏn v nhm nhanh ỏp s Rt phự hp vi vic gii cỏc dng bi toỏn húa hc trc nghim Cỏch thc gp nhng phng trỡnh lm mt v cỏch lp phng trỡnh theo phng phỏp bo ton nguyờn t s c gii thiu mt s vớ d sau...
 • 150
 • 3,383
 • 12
Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 9. ppt

Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 9. ppt

Báo cáo khoa học

... xây dựng giải pháp hữu ích” Một số phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm môn Hóa học 9” Do thời gian lực có hạn Tôi sâu giải “Một số phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm môn Hóa học 9” PHẦN ... LUẬN Trên “Một số phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm môn Hóa học 9” nhằm tạo thuận lợi cho học sinh giải tập trắc nghiệm Chắc hẳn nhiều vấn đề mà chưa phát hết mong qua giải pháp quý Thầy Cô ... dạy nhận thấy “Một số phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm môn Hóa học 9” Đạt hiệu tốt Học sinh cảm thấy tự tin giải tập trắc nghiệm khách quan em làm nhanh hơn, bị lạc đề Chất lượng môn có...
 • 10
 • 738
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25