phương pháp bảo toàn khối lượng trong hóa học

phương pháp bảo toàn khối lượng trong hoá học

phương pháp bảo toàn khối lượng trong hoá học

Hóa học

... 28B 29C18 Phương pháp 2: Bảo toàn khối lượng • Với axit H2SO4 đặc, nóng và HNO3: Sử dụng phương pháp ion – electron (xem thêm phương pháp bảo toàn electron hoặc phương pháp bảo toàn nguyên ... gam.18 Phương pháp 2: Bảo toàn khối lượng PHƯƠNG PHÁP GIẢI1. Nội dung phương pháp - Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng (BTKL): “ Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các ... n(H2O) → m = m - m[O]3. Đánh giá phương pháp bảo toàn khối lượng. Phương pháp bảo toàn khối lượng cho phép giải nhanh được nhiều bài toán khi biết quan hệ về khối lượng của các chất trước và sau...
 • 18
 • 1,806
 • 2

Tài liệu phương pháp bảo toàn điện tích trong hoá học doc

Tài liệu phương pháp bảo toàn điện tích trong hoá học doc

Hóa học - Dầu khí

... l Cuc sng 1 Ph-ơng pháp định luật bảo toàn điện tích. I. Nội dung ph-ơng pháp . 1. Trong phản ứng trao đổi ion của dung dịch chất điện li trên cơ sở của định luật bảo toàn điện tích ta thấy ... hoạt động X, Y có hóa trị không đổi chia thành 2 phần bằng nhau: - Phần 1 nung trong ôxi d- để ôxi hóa hoàn toàn thu đ-ợc 4,74 hỗn hợp 2 ôxít. - Phần 2 hòa tan hoàn toàn trong dung dịch chứa ... âm. 3. Trong các phản ứng oxi hóa khử thì tổng số mol e do các chất khử nh-ờng bằng tổng số mol e do các chất oxi hóa nhận. 4. Một hỗn hợp nhiều kim loại có hóa trị không đổi và có khối l-ợng...
 • 8
 • 672
 • 9

Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn khối lượng

Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn khối lượng

Hóa học

... PHƢƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƢỢNG PHƢƠNG PHÁP GIẢI 1. Nội dung phƣơng pháp - Áp dụng định luật bảo toàn khối lƣợng (BTKL): “ Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng ... xảy ra hoàn toàn hay không hoàn toàn thì việc sử dụng phƣơng pháp này càng giúp đơn giản hóa bài toán hơn. Phƣơng pháp bảo toàn khối lƣợng thƣờng đƣợc sủ dụng trong các bài toán nhiều chất. ... Với axit H2SO4 đặc, nóng và HNO3: Sử dụng phƣơng pháp ion – electron (xem thêm phƣơng pháp bảo toàn electron hoặc phƣơng pháp bảo toàn nguyên tố) Hệ quả 3: Bài toán khử hỗn hợp oxit kim...
 • 13
 • 1,118
 • 8

Phương pháp bảo toàn khối lượng

Phương pháp bảo toàn khối lượng

Hóa học - Dầu khí

... dạng toán hóa vô cơ không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng bằng 24 gam . Tính a ?Đs : 21.6 gam . DẠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON Câu 1:Hoà tan hoàn toàn 12 ... : Onthihoa.tk : Các dạng toán hóa vô cơ DẠNG 1 : PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 1Câu 1 :Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 , MgO , ZnO trong 500 ml dung dịch axit H2SO4 ... tủa . Lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là ? ĐS : 48 gam Câu 9 : Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 trong dung...
 • 26
 • 1,714
 • 14

PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNGPHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG

Kỹ thuật lập trình

... Phươn g ph áp bảo to n k hà ối lượng v phà ương ph áp tăng giảm khối lượng Dec. 10 PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNGPHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNGI. Phương pháp bảo toàn khối lượng :[2], ... hợp giải quyết với phương pháp tăng giảm khối lượng. II. Phương pháp tăng giảm khối lượng: [2], [13], [14] II.1. Nguyên tắc của phương pháp: Dựa vào sự tăng (giảm) khối lượng khi chuyển từ ... luật BTKL để tính khối lượng hợp chất sẽ được phát triển thêm, hình thành nên một phương pháp được ứng dụng phổ biến trong giải toán hóa học. Đó là phương pháp tăng giảm khối lượng. Do đó, các...
 • 23
 • 1,679
 • 41

Tài liệu BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG docx

Tài liệu BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG docx

Hóa học - Dầu khí

... , nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng bằng 24 gam . Tính a ? Đs : 21.6 gam . DẠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON Câu 1:Hoà tan hoàn toàn 12 ... toàn hỗn hợp đó bằng CO thì lượng CO thu được khi cho qua dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa sinh ra là bao nhiêu ? DẠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 2 VD1 : Cho chuỗi ... tủa . Lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là ? ĐS : 48 gam Câu 9 :Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 trong dung...
 • 40
 • 1,061
 • 16

vận dụng phương pháp bảo toàn điện tích trong giải toán hóa học

vận dụng phương pháp bảo toàn điện tích trong giải toán hóa học

Hóa học

... CKV1,2,3,4,5,9,11,12,13, 20).Chìa khóa vàng 11.Ph ơng pháp định luật bảo toàn điện tích.I. Nội dung phơng pháp .1. Trong phản ứng trao đổi ion của dung dịch chất điện li trên cơ sở của định luật bảo toàn điện tích ... loại hoạt động X, Y có hóa trị không đổi chiathành 2 phần bằng nhau:- Phần 1 nung trong ôxi d để ôxi hóa hoàn toàn thu đợc 4,74 hỗn hợp 2 ôxít.- Phần 2 hòa tan hoàn toàn trong dung dịch chứa ... cho bất kỳ tác nhân oxi hóa nào.II. Phạm vi sử dụng.Định luật bảo toàn điện tích đợc áp dụng trong các trờng nguyên tử, phân tử dung dịchtrung hoà điện. Xác định khối lợng chất rắn sau khi...
 • 7
 • 1,604
 • 57

vận dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố trong giải toán hóa học

vận dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố trong giải toán hóa học

Hóa học

... 20).Chìa khóa vàng 5. ph ơng pháp bảo toàn nguyên tốI. cơ sở lý thuyếtDựa vào định luật bảo toàn nguyên tố (BTNT) " ;Trong các phản ứng hoá học thôngthờng thì các nguyên tố luôn đợc bảo toàn& quot;.Nghĩa ... O trong oxít để tạo thành nớc theo sơ đồ: O (trong oxít) + H2 H2O 0,05 0,05 0,05áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố đối với oxi ta có:x + 4y + 3z = 0,05 (1)áp dụng định luật bảo toàn ... hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu đ ợc 0,075 mol khí Y duy nhất. Y là : A. NO2 B. NO C. N2O D. N2Bài 22: Cho tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm S, FeS và FeS2 trong...
 • 9
 • 1,514
 • 33

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ VÀ BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG TRONG GIẢI TOÁN HÓA HỌC

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ VÀ BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG TRONG GIẢI TOÁN HÓA HỌC

Hóa học

... nhanh.43Dựa vào định luật bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng. * Hệ quả 1: Trong các phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứngbằng tổng khối lượng các sản phẩm tạo thành.PƯHH: ... mặt toán học, bản chất hóa học chưa đượcchú ý. Thuật toán hóa học lấn át bản chất của các hiện tượng, các phản ứng hóa học. Áp dụng nguyên tắc bảo toàn e- trong việc giải bài toán oxi hóa - khử ... luật bảo toàn khối lượng: Tổng khối lượng các chất tham giaphản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm:mhh sau = mhh trước = 5,4 + 4,8 = 10,2(g) Vậy đáp án (C) đúngVí dụ 5: Đốt cháy hoàn toàn...
 • 70
 • 882
 • 0

Giải bài tập bằng phương pháp bảo toàn năng lượng

Giải bài tập bằng phương pháp bảo toàn năng lượng

Trung học cơ sở - phổ thông

... dụng định luật bảo toàn năng lượng. • Áp dụng các định luật bảo toàn cơ năng hoạc bảo toàn năng lượng để giải.• Kiểm tra kết quả thu được.B. Bài tập vận dụng:Bài 1: Một vật khối lượng m = 1kg ... luật bảo toàn cơ năng tổng quát : Trong hệ kín không có lực ma sát, có sự biến đổi giữa động năng và thế năng nhưng cơ năng được bảo toàn. 5) Định luật bảo toàn năng lượng: a) Định luật bảo toàn ... bài toán này được áp dụng như phương pháp chung trong định luật bảo toàn động lượng: • Xác định hệ kín và phương chiều các vectơ động lượng, vận tốc của các vật trong hệ (xác định hệ đang khảo...
 • 42
 • 13,532
 • 45

16 Phương pháp bảo toàn khối lượng_01

16 Phương pháp bảo toàn khối lượng_01

Trung học cơ sở - phổ thông

... oxit 5 5 3. Đánh giá phương pháp bảo toàn khối lượng. Phương pháp bảo toàn khối lượng cho phép giải nhanh được nhiều bài toán khi biết quan hệ về khối lượng của các chất trước và sau ... 4 4 Phơng pháp 1 Phơng pháp bảo toàn khối lợngPhơng pháp bảo toàn khối lợngPhơng pháp bảo toàn khối lợngPhơng pháp bảo toàn khối lợng 1. Ni dung phng phỏp - p dng nh lut bo ton ... phản ứng xảy ra hoàn toàn hay không hoàn toàn thì việc sử dụng phương pháp này càng giúp đơn giản hóa bài toán hơn. Phương pháp bảo toàn khối lượng thường được sủ dụng trong các bài toán nhiều...
 • 12
 • 513
 • 4

Xem thêm