phương pháp đánh dấu phóng xạ

Các loại mẫu dò và phương pháp đánh dấu

Các loại mẫu dò và phương pháp đánh dấu

Sinh học

... dGTP) cần đánh dấu 1 loại là được.-KQ: DNA được đánh dấu trên khắp chiều dài phân tử-Sau phản ứng các dNTPs tự do được loại bỏ.* Đánh dấuđầu 3’1. Tác nhân đánh dấu mẫu dò2) Đánh dấu bằng ... đổi. Ánh sáng phát ra in dấu ấn lên phim.3) Phương pháp đánh dấu các oligonucleotide* Đánh dấuđầu 5’- Các oligonucleotide được tổng hợp dưới dạng mạch đơn rồi đánh dấuđầu 5’ nhờ enzyme ... hiệu mầu nhận được trên màng lai.Các loại mẫu dò và phương pháp đánh dấu Khái niệm: mẫu dò (probe) là một trình tự DNA/RNA được đánh dấu phóng xạ hay huỳnh quang dùng để phát hiện một trình tự...
 • 12
 • 3,764
 • 28

Kiểm tra và giải đoán khuyết tật một số vật liệu kim loại trong sản phẩm công nghiệp bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia X

Kiểm tra và giải đoán khuyết tật một số vật liệu kim loại trong sản phẩm công nghiệp bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia X

Thạc sĩ - Cao học

... kết quả ban đầu này đã đánh dấu sự ra đời của phương pháp RT, đây là một phương pháp có khả năng phát hiện các khuyết tật nằm sâu bên trong đối tượng kiểm tra. Phương pháp này đã và đang được ... nghệ thì có rất nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá chất lượng của một sản phẩm hoặc một chi tiết sản phẩm công nghiệp. Một trong những phương pháp đó là ứng dụng bức xạ trong kiểm tra sản ... phẩm công nghiệp. Chụp ảnh phóng xạ (Radiography Testing - RT) là một trong những phương pháp kiểm tra không phá hủy (Non-Destructive Testing - NDT). Nó là phương pháp rất hữu ích để đảm bảo...
 • 68
 • 1,333
 • 12

Bước đầu nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế hội của dự án quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hải Phòng

Bước đầu nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hải Phòng

Kinh tế - Thương mại

... II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của một dự án 1. Các chỉ tiêu đánh giá khía cạnh tài chính của dự án Đánh giá khía cạnh tài chính là một nội dung kinh tế quan trọng nhằm đánh giá tính khả ... khác. 2. Các phơng pháp định giá thiệt hại do ô nhiễm2.1. Phơng pháp định giá trực tiếpCó rất nhiều phơng pháp định giá trực tiếp thiệt hại do ô nhiễm. Một trong số phơng pháp quan trọng hay ... tiêu chí đánh giá hiệu qủa kinh tế hội đối với một dự án quy hoạch hệ thống thoát nớc. I. Sự cần thiết đánh giá hiệu quả kinh tế x hội một dự ánÃ1. Khái niệm, mục đích của việc đánh giá...
 • 85
 • 1,134
 • 2

Bước đầu nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế hội của dự án quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hải Phòng

Bước đầu nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hải Phòng

... II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của một dự án 1. Các chỉ tiêu đánh giá khía cạnh tài chính của dự án Đánh giá khía cạnh tài chính là một nội dung kinh tế quan trọng nhằm đánh giá tính khả ... khác. 2. Các phơng pháp định giá thiệt hại do ô nhiễm2.1. Phơng pháp định giá trực tiếpCó rất nhiều phơng pháp định giá trực tiếp thiệt hại do ô nhiễm. Một trong số phơng pháp quan trọng hay ... tiêu chí đánh giá hiệu qủa kinh tế hội đối với một dự án quy hoạch hệ thống thoát nớc. I. Sự cần thiết đánh giá hiệu quả kinh tế x hội một dự ánÃ1. Khái niệm, mục đích của việc đánh giá...
 • 86
 • 627
 • 0

buoc dau nghien cuu phuong phap danh gia hieu qua kinh te xa hoi cua du an quy hoach tong the he thong thoat nuoc thanh pho hai phong

buoc dau nghien cuu phuong phap danh gia hieu qua kinh te xa hoi cua du an quy hoach tong the he thong thoat nuoc thanh pho hai phong

Môi trường

... lợi ích là một phương pháp để đánh giá giá trị kinh tế này và giúp cho việc lựa chọn.Phân tích chi phí - lợi ích là một phương pháp để đánh giá sự mong muốn tương đối giữa các phương án cạnh ... đo lường bằng giá trị kinh tế tạo ra cho toàn hội. Phương pháp này tìm ra sự đánh đổi giữa các lợi ích thực mà hội có được từ một phương án cụ thể với các nguồn tài nguyên thực mà hội ... thực mà hội phải từ bỏ để đạt được lợi ích đó. Theo cách này, đây là phương pháp ước tính sự đánh đổi thực sự giữa các phương án và nhờ đó giúp cho hội đạt được những lựa chọn ưu tiên kinh...
 • 79
 • 758
 • 3

Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư. Lấy ví dụ để triển khai quá trình đánh giá và lựa chọn dự án đó.doc

Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư. Lấy ví dụ để triển khai quá trình đánh giá và lựa chọn dự án đó.doc

Quản trị kinh doanh

... thường sử dụng 2 phương pháp: phương pháp thử và sai với phương pháp nội suy. Phương pháp thử và sai:6Chương 1: Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư.1.1. Phương pháp thời gian ... đánh giá và lựa chọn dự án. Những tiêu chuẩn thường được sử dụng là: Phương pháp thời gian hoàn vốn (PBP) Phương pháp giá trị hiện tại thuần (NPV) Phương pháp tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR) Phương ... thì phương pháp này tỏ ra hiệu quả hơn các phương pháp khác. Phương pháp này cũng thường giả định tỷ lệ tái đầu tư bằng với mức chi phí sử dụng vốn, điều này cũng tương tự như trong phương pháp...
 • 18
 • 23,066
 • 96

Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, KTXH của dự án xây dựng.doc

Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, KTXH của dự án xây dựng.doc

Kinh tế - Thương mại

... động dự án.- Đánh giá: Nếu dự án có NPV > 0 thì dự án đáng giá về mặt tài chính .Nếu dự án có nhiều phương án loại bỏ nhau thì phương án có NPV lớn nhất là phương án đáng đánh giá nhất ... mỗi phương án đều có xác suất xuất hiện nào đó. Để có thể đánh giá được một chuỗi các tình huống có thể xảy ra ứng với từng khả năng biến động của biến số, người ta có thể áp dụng một phương pháp ... dự án hoàn thành cần thiết đánh giá dự án nhằm cho phép các nhà phân tích đánh giá được hình thức và kết quả dự án. Đây là giai đoạn cuối cùng trong chu kỳ dự án. Đánh giá không giới hạn cho...
 • 94
 • 623
 • 2

Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế hội của dự án xây dựng: ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của công ty xây dựng công trình văn hóa

Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng: ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của công ty xây dựng công trình văn hóa

Tài chính - Ngân hàng

... Dựa vào việc đánh giá hiệu quả tài chính - kinh tế hội chủ đầu t mới ra quyết định đầu t, có biện pháp thu hút đợc nhà tài trợ hay các đối tác liên doanh hay không. Vì vậy, việc đánh giá hiệu ... dự án hoàn thành cần thiết đánh giá dự án nhằm cho phép các nhà phân tích đánh giá đợc hình thức và kết quả dự án. Đây là giai đoạn cuối cùng trong chu kỳ dự án. Đánh giá không giới hạn cho ... cao.3Phơng pháp 2: Phân tích ảnh hởng đồng thời của nhiều yếu tố (trong các tình huống tốt, xấu, khác nhau) đến chỉ tiêu hiệu quả tài chính xem xét để đánh giá độ an toàn của dự án.Phơng pháp 3:...
 • 69
 • 621
 • 4

Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế hội của dự án xây dựng

Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng

Tài chính - Ngân hàng

... dự án đầu t và đánh giá hiệu quả dự án.Chơng II: Đánh giá hiệu quả dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá.Chơng III: Đề xuất phơng pháp đánh giá hiệu quả ... hiệu quả xem xét để từ đó có biện pháp quản lý trong quá trình thực hiện dự án. Phân tích độ nhạy của dự án đợc thực hiện theo các phơng pháp sau:Phơng pháp 1: Phân tích độ nhạy của từng chỉ ... hiệu quả gì cho chủ đầu t và hội. Qua ý tởng này em đi sâu vào nghiên cứu đề tài: Phơng pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế hội của dự án xây dựng: ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp...
 • 69
 • 567
 • 1

Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế hội của dự án xây dựng ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá

Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá

Quản trị kinh doanh

... án đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án. Chương II: Đánh giá hiệu quả dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá. Chương III: Đề xuất phương pháp đánh giá hiệu ... động dự án. - Đánh giá: Nếu dự án có NPV > 0 thì dự án đáng giá về mặt tài chính . Nếu dự án có nhiều phương án loại bỏ nhau thì phương án có NPV lớn nhất là phương án đáng đánh giá nhất ... chính quyền địa phương sở tại. III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN. Một dự án có được đầu tư hay không thì phải được xem xét trên khía cạnh tài chính và kinh tế hội. Dựa vào việc đánh giá hiệu quả...
 • 73
 • 559
 • 1

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) để xác định sẵn lòng chi trả (WTP) của người dân ở Viên Chăn cho việc bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững trong Khu bảo tồn Houay Nhang

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) để xác định sẵn lòng chi trả (WTP) của người dân ở Viên Chăn cho việc bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững trong Khu bảo tồn Houay Nhang

Kinh tế - Thương mại

... Trường Lào.4. Phương pháp nghiên cứu• Phương pháp thu thập thông tin: tổng hợp tài liệu thứ cấp và phỏng vấn trực tiếp• Phương pháp thực địa• Phương pháp điều tra hội học• Phương pháp chuyên ... của nó 151.2. Khái niệm phương pháp đánh gía ngẫu nhiên 211.3. Các bước tiến hành phương pháp đánh giá ngẫu nhiên 231.4. Những ưu điểm và hạn chế của phương pháp đánh giá ngẫu nhiên 24 CHƯƠNG ... định chính sách và sử dụng. 1.4. Những ưu điểm và hạn chế của phương pháp đánh giá ngẫu nhiên Ưu điểm của phương pháp: • Phương pháp này rất thuận lợi trong việc sử dụng hàng hoá môi trường...
 • 58
 • 1,767
 • 14

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ PHI THỊ TRƯỜNG VÀ KHÔNG GIAN VĂN HÓA - KIẾN TRÚC 1.1 Phương pháp đánh giá hàng hóa dịch vụ phi thị trường1.1.1 Tổng quan về phương pháp đánh ... khách 381.1.2 Phương pháp đánh giá áp dụng trong nghiên cứuTrong các phương pháp đánh giá giá trị kinh tế cho những hàng hóa, dịch vụ không có giá trên thị trường thì CVM là phương pháp có tính ... thấp hơn so với giá trị thực của nó. Chính vì vậy, phương pháp CVM là phương pháp chính được nghiên cứu sử dụng.1.1.2.1 Khái niệmCVM là phương pháp sử dụng để lượng hóa giá trị môi trường thông...
 • 72
 • 1,612
 • 2

Xem thêm