phương hướng và mục tiêu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại phòng giao dịch huyện khoái châu

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại phòng giao dịch huyện khoái châu

Quản trị kinh doanh

... huy động hoạt động song hành huy động vốn NHTM sử dụng vốn thông qua hoạt động : hoạt động cho vay, hoạt động đầu tư hoạt động ngân quỹ - Hoạt động cho vay la hướng nghiệp vụ sử dụng vốn Hoạt động ... thuộc môi trường kinh doanh : Hoạt động ngân hàng cầu nối lĩnh vực kinh tế khác nên tác động bất ổn kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng Hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động nguồn vốn ... 1.2.2 .Hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn hai hoạt động NHTM Việc huy động vốn chịu tác động nhiều nhân tố tỉ lệ lạm phát ( Rate of Inflation ), tốc độ tăng trưởng kinh tế, số giá tiêu...
 • 55
 • 251
 • 0
Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Sở giao dịch NHNo và PTNT Việt Nam

Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Sở giao dịch NHNo PTNT Việt Nam

Kế toán

... trỡnh định đảm bảo huy động lượng vốn yêu cầu dễ dàng cho quản lý nguồn vốn huy động Trong bỏo cỏo tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh hàng năm phương hướng hoạt động SGD năm đặt mục tiêu chiến lược mà ... Việt Nam cấu tổ chức hợp lý, làm tảng sở vững cho hoạt động kinh doanh Sở giao dịch 2.1.3 Nội dung hoạt động SGD Huy động vốn: Bao gồm hoạt động khai thác nhận tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, ... lượng tăng năm trước 2.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn SGD NHNo & PTNT Việt Nam 2.2.1 Khái quát hoạt động huy động vốn SGD NHNo & PTNT Việt Nam Công tác huy động vốn SGD NHNo & PTNT Việt Nam...
 • 18
 • 250
 • 0
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... thôn Việt Nam Ngân hàng thương mại hoạt động chủ yếu nguồn vốn tự mà chủ yếu nguồn vốn huy động, hoạt động huy động vốn hoạt động quan trọng định đến hiệu kinh doanh không Ngân hàng nông nghiệp ... như: hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần hình thức đầu tư khác với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác Ngân hàng Nông nghiệp cho phép *Thực thử nghiệm dịch vụ, sản phẩm hoạt động kinh doanh ngân hàng ... trưởng nhanh tập trung vào số khách hàng lớn nên hoạt động kinh doanh Sở giao dịch dễ bị ảnh hưởng định tình hình kinh doanh đối tượng Nguồn huy động dân cư tăng chậm hiệu công tác khách hàng hạn...
 • 26
 • 345
 • 0
thực trạng huy động vốn tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

thực trạng huy động vốn tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam

Tài chính - Ngân hàng

... thôn Việt Nam Ngân hàng thơng mại hoạt động chủ yếu nguồn vốn tự mà chủ yếu nguồn vốn huy động, hoạt động huy động vốn hoạt động quan trọng định đến hiệu kinh doanh không Ngân hàng nông nghiệp ... hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần hình thức đầu t khác với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác đợc Ngân hàng Nông nghiệp cho phép *Thực thử nghiệm dịch vụ, sản phẩm hoạt động kinh doanh ngân hàng ... trởng nhanh nhng tập trung vào số khách hàng lớn nên hoạt động kinh doanh Sở giao dịch dễ bị ảnh h ởng định tình hình kinh doanh đối tợng Nguồn huy động dân c tăng chậm hiệu công tác khách hàng hạn...
 • 24
 • 178
 • 0
BÁO CÁO THỰC TẬP Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh, NHTMCP Đại Á, chi nhánh Hà Nội

BÁO CÁO THỰC TẬP Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh, NHTMCP Đại Á, chi nhánh Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... mại lĩnh vực kinh doanh tiền tệ Trang Báo cáo kiến tập 1.2 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm hoạt động huy động vốn NHTM Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại hoạt động mà ngân ... dụng vốn vay mục đích, quy trình, ) 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Tình hình hoạt động kinh doanh PGD sau hai năm hoạt động (2009-2010) Đơn vị: Triệu đồng Tăng trưởng 2005 / Chỉ tiêu Năm 2009 ... vốn hoạt động NHTM Cũng đơn vị kinh doanh khác, muốn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại phải sở đólà vốn Vôn đóng vai trò vô quan trọng hoạt động NHTM Thứ nhất, vốn sở để loại hình doanh...
 • 25
 • 182
 • 2
thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại phòng giao dịch nguyễn chí thanh, nhtmcp đại á, chi nhánh hà nội

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại phòng giao dịch nguyễn chí thanh, nhtmcp đại á, chi nhánh hà nội

Ngân hàng - Tín dụng

... thương mại lĩnh vực kinh doanh tiền tệ Trang 1.2 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm hoạt động huy động vốn NHTM Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại hoạt động mà ngân hàng tìm ... dụng vốn vay mục đích, quy trình, ) 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Tình hình hoạt động kinh doanh PGD sau hai năm hoạt động (2009-2010) Đơn vị: Triệu đồng Tăng trưởng 2005 / Chỉ tiêu Năm 2009 ... vốn hoạt động NHTM Cũng đơn vị kinh doanh khác, muốn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại phải sở đólà vốn Vôn đóng vai trò vô quan trọng hoạt động NHTM Thứ nhất, vốn sở để loại hình doanh...
 • 25
 • 218
 • 0
Thực trạng và giải pháp nâng caohiệu quả hoạt động huy động vốn tại phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh,NHTMCP Đại Á, chi nhánh Hà Nội

Thực trạng giải pháp nâng caohiệu quả hoạt động huy động vốn tại phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh,NHTMCP Đại Á, chi nhánh Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... vay mục đích, quy trình, ) 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Tình hình hoạt động kinh doanh PGD sau hai năm hoạt động (20092010) Đơn vị: Triệu đồng Tăng trưởng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Huy động ... vực kinh doanh tiền tệ 1.2 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm hoạt động huy động vốn NHTM Trang Email: luanvan84@gmail.com download luận văn tại luanvan.forumvi.com Hoạt động ... nhất, vốn sở để loại hình doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh Hơn nữa, với đặc trưng hoạt động ngân hàng, vốn không phương tiện kinh doanh mà đối tượng kinh doanh chủ yếu Trên thực tế,...
 • 29
 • 219
 • 0
Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam -CN Sở giao dịch 1

Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam -CN Sở giao dịch 1

Tài chính - Ngân hàng

... Kết hoạt động sản xuất kinh doanh SGD1 BIDV giai đoạn 2009 – 2011 Mặc dù gặp nhiều khó khăn hoạt động kinh doanh tập thể cán nhân viên, Chi nhánh SGD1 nỗ lực kinh doanh đạt kết định góp phần vào ... độ công việc, nên ngân hàng sử dụng tạm thời tồn khoản vào kinh doanh 1.2.2 Các hình thức huy động vốn NHTM Hoạt động thiếu ngân hàng thương mại tiến hành huy động vốn để ngân hàng vào hoạt động ... hiệu công tác huy động vốn NHTM Sự đa dạng công cụ huy động thể trước hết số lượng công cụ ngân hàng sử dụng Tuỳ theo đặc điểm, mục tiêu chiến lược kinh doanh, ngân hàng đưa loại công cụ huy động...
 • 67
 • 327
 • 0
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÁCH KHOA.DOC

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÁCH KHOA.DOC

Kế toán

... chức hoạt động kinh doanh Nếu thiếu vốn NHTM thực hoạt động kinh doanh, ngân hàng vốn lớn mạnh kinh doanh Vì vốn điểm xuất phát hoạt động kinh doanh NHTM  Vốn định quy mô hoạt động tín dụng hoạt ... kinh tế xã hội Hoạt động ngân hàng hoạt động chụi tác động mạnh mẽ công nghệ, hoạt động ngân hàng hoạt động tách rời khỏi phát triển công nghệ đặc biệt công nghệ thông tin Công nghệ ảnh hưởng ... xuất phát điểm hoạt động NHTM Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh cần vốn, vốn định đến khả kinh doanh doanh nghiệp Đối với NHTM vốn đói tượng kinh doanh chủ yếu,...
 • 64
 • 3,006
 • 52
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÁCH KHOA

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÁCH KHOA

Tài chính - Ngân hàng

... chức hoạt động kinh doanh Nếu thiếu vốn NHTM thực hoạt động kinh doanh, ngân hàng vốn lớn mạnh kinh doanh Vì vốn điểm xuất phát hoạt động kinh doanh NHTM  Vốn định quy mô hoạt động tín dụng hoạt ... kinh tế xã hội Hoạt động ngân hàng hoạt động chụi tác động mạnh mẽ công nghệ, hoạt động ngân hàng hoạt động tách rời khỏi phát triển công nghệ đặc biệt công nghệ thông tin Công nghệ ảnh hưởng ... xuất phát điểm hoạt động NHTM Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh cần vốn, vốn định đến khả kinh doanh doanh nghiệp Đối với NHTM vốn đói tượng kinh doanh chủ yếu,...
 • 64
 • 559
 • 1
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÁCH KHOA

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÁCH KHOA

Kế toán

... lược huy động vốn địa bàn hoạt động Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung dài hạn theo định hướng kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam Tổng hợp, theo dõi tiêu kế hoạch kinh doanh định kế hoạch đến ... nước cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp quốc doanh mở rộng sang cho vay doanh nghiệp quốc doanh Để thực mục tiêu trên, năm qua Chi nhánh không ngừng đẩy mạnh hoạt động huy động, quản lý ... tài Nền kinh tế chuyển hướng với phát triển nhiều thành phần kinh tế, tác phong kinh doanh xuất hiện, tổ chức tài quan hệ kinh doanh đại đựơc đẩy mạnh Thị trường tài với phát triển công ty chứng...
 • 27
 • 581
 • 0
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH HẢI DƯƠNG

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Kế toán

... hoạch huy động vốn, tạo điều kiện thuận lợi thực hoạt động khác, đặc biệt hoạt động kinh doanh, góp phần đảm bảo hiệu hoạt động ngân hàng Đầu tư phát triển tỉnh Hải Dương Thực trạng huy động vốn ... nhất, động đạo điều hành triển khai thực Do hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch kinh doanh thực tốt nhiệm vụ đề Tuy nhiên nhiều tổ chức tín dụng quốc doanh hoạt động địa bàn nên thị phần hoạt động ... từ chỗ lao động thủ công đến chi nhánh thiết bị dàn hệ thống vi tính đại, ứng dụng nhiều tiến kĩ thuật công nghệ vào hoạt động kinh doanh điều hành, chương trình phần mền phục vụ công tác: quản...
 • 21
 • 727
 • 1
Thực trạng huy dộng vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

Thực trạng huy dộng vốn tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

Tài chính - Ngân hàng

... lãi suất huy động NHĐT&PT cao 2.3.2.2 Nguyên nhân tồn a Về phía môi trờng khách quan Hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động huy động vốn ngân hàng nói riêng gắn với môi trờng kinh doanh, đặc ... thôn Hoà Bình thực góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế dân c phát triển sản xuất kinh doanh, đứng vững chế thị trờng, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lĩnh vực vật t ... điều lệ quỹ NHNo&PTNT Việt Nam quản lý tập trung Với chức kinh doanh trực tiếp địa bàn, để đạt đợc mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, NHNo&PTNT tỉnh Hoà Bình khai thác nguồn vốn nâng cao...
 • 27
 • 544
 • 0
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH QUANG TRUNG

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH QUANG TRUNG

Tài chính - Ngân hàng

... huy động vốn để đưa lại nguồn vốn phục vụ hoạt động khác Từ kết đạt khẳng định mối quan hệ tín dụng huy động vốn Hoạt động sở để phát triển hay kìm hãm hoạt động Mục đích cuối hoạt động huy động ... theo hướng sát với thị trường, nâng cao tính động, sáng tạo, mở rộng loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu khác khách hàng, đồng thời chủ động hoạt động kinh doanh Các kết hoạt động kinh doanh: ... bạch, xác 2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NH ĐT & PT CHI NHÁNH QUANG TRUNG Dựa vào tiêu đánh giá hiệu hoạt động huy động vốn nêu phần 1.5.2, hiệu huy động vốn NH ĐT & PT chi nhánh...
 • 17
 • 445
 • 0
tình hình huy dộng vốn tại PHÒNG GIAO DỊCH DUYÊN HẢI - NGÂN HÀNG MHB

tình hình huy dộng vốn tại PHÒNG GIAO DỊCH DUYÊN HẢI - NGÂN HÀNG MHB

Quản trị kinh doanh

... đầu tư 4 .Mục tiêu nghiên cứu a .Mục tiêu chung Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – chi nhánh Duyên Hải,từ đề giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh củangân ... tục 2.Tầm quan trọng huy động vốn a Đối với NHTM Hoạt động huy động vốn góp phần mang lại nguồn vốn cho ngân hàng để thực hoạt động kinh doanh khác Không hoạt động huy động vốn NHTM không đủ ... động vốn NHTM không đủ nguồn vốn tài trợ cho hoạt động khác thể nói hoạt động huy động vốn góp phần giải “ đầu vào” ngân hàng Thông qua hoạt động huy động vốn NHTM đo lường uy tín tính nhiệm...
 • 16
 • 345
 • 2
Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng Nông  nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình

Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình

Tài chính - Ngân hàng

... lãi suất huy động NHĐT&PT cao 2.3.2.2 Nguyên nhân tồn a Về phía môi trờng khách quan Hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động huy động vốn ngân hàng nói riêng gắn với môi trờng kinh doanh, đặc ... thôn Hoà Bình thực góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế dân c phát triển sản xuất kinh doanh, đứng vững chế thị trờng, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lĩnh vực vật t ... điều lệ quỹ NHNo&PTNT Việt Nam quản lý tập trung Với chức kinh doanh trực tiếp địa bàn, để đạt đợc mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, NHNo&PTNT tỉnh Hoà Bình khai thác nguồn vốn nâng cao...
 • 26
 • 304
 • 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG tác HUY ĐỘNG vốn tại PHÕNG GIAO DỊCH TECHCOMBANK THỦY NGUYÊN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG tác HUY ĐỘNG vốn tại PHÕNG GIAO DỊCH TECHCOMBANK THỦY NGUYÊN

Kinh tế - Thương mại

... hoạt động kinh doanh ngân hàng 12 1.2.2 Vai trò vốn huy động hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 13 1.2.2.1 Nguồn vốn huy động giúp Ngân hàng tổ chức hoạt động kinh doanh ... chức hoạt động kinh doanh Trong kinh tế thị trƣờng, doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh cần phải vốn vốn phản ánh lực chủ yếu để định khả kinh doanh doanh nghiệp Riêng NHTM doanh nghiệp kinh ... kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt tiền tệ nguồn vốn huy động vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM Một Ngân hàng hoạt động kinh doanh tốt hoạt động nghiệp vụ hoàn toàn phụ thuộc vào...
 • 95
 • 282
 • 1
MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG vốn tại PHÒNG GIAO DỊCH số 17 NHNO&PTNT

MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG vốn tại PHÒNG GIAO DỊCH số 17 NHNO&PTNT

Quản trị kinh doanh

... 1.2.2.1.Chi phí huy động vốn: Chi phí tất khoản mà ngân hàng để phục vụ cho hoạt động họat động kinh doanh Chi phí tính định hoạt động kinh doanh, chi phí thấp hoạt động kinh doanh diễn thuận ... vốn huy động hình thức: tiền gửi, tiền vay… Do hoạt động kinh doanh ngân hàng phụ thuộc phần lớn vào công tác huy động vốn: quy mô - cấu, chất lượng huy động vốn 1.2.1 Quy mô cấu huy động vốn: ... tưởng vào Ngân hàng tất yếu họ gửi tiền vào nhiều * Công khai báo cáo hoạt động kinh doanh Ngân hàng Khi khách hàng lựa chọn Ngân hàng để gửi tiền, họ phải tìm hiểu xem Ngân hàng hoạt động kinh doanh...
 • 56
 • 544
 • 0
thực trạng huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh tây sài gòn

thực trạng huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn - chi nhánh tây sài gòn

Kế toán

... Ngân hàng quan tâm đến công tác huy động vốn, với phương châm kinh doanh nguồn vốn huy động để nâng cao hoạt động kinh doanh Em xin chọn đề tài: “Thực trạng công tác huy động vốn Ngân hàng Nông ... luân chuyển vốn, kích thích hoạt động kinh tế phát triển Đồng thời hoạt động lại định tồn phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng 1.2.2 Đặc điểm vốn huy động - Vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn tổng ... Vai trò vốn huy động 1.2.3.1 Vốn sở để Ngân hàng tổ chức hoạt động kinh doanh Bất kỳ doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh phải cần vốn, đặc biệt ngành Ngân hàng - tổ chức kinh doanh loại hàng...
 • 94
 • 254
 • 0

Xem thêm