phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật dân sự về hợp đồng dân sự và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

luận văn thạc sĩ Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm

luận văn thạc sĩ Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm

Luật

... triển quy định pháp luật TTDS phiên tòa sơ thẩm Từ làm sở cho việc trình bày, phân tích chất pháp quy định pháp luật hành phơng hớng hoàn thiện quy định phiên tòa sơ thẩm dân 32 Chơng quy định ... hớng hoàn thiện quy định 49 pháp luật tố tụng dân phiên tòa sơ thẩm 3.1 Thực trạng quy định Bộ luật tố tụng dân phiên tòa sơ thẩm 49 3.2 Thực tiễn hoạt động áp dụng quy định pháp luật tố tụng dân ... đựng vài quy định xét xử sơ thẩm BLTTDS 2004 cho thấy quy định phiên tòa sơ thẩm dân bắt đầu quy định đơn lẻ phân tán sau phát triển thành chế định thống hoàn chỉnh, từ quy định có giá trị pháp lý...
 • 78
 • 794
 • 1

LUẬN VĂN: Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm doc

LUẬN VĂN: Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm doc

Thạc sĩ - Cao học

... triển quy định pháp luật TTDS phiên tòa sơ thẩm Từ làm sở cho việc trình bày, phân tích chất pháp quy định pháp luật hành phương hướng hoàn thiện quy định phiên tòa sơ thẩm dân Chương quy định ... thức pháp luật, nhận thức vai trò pháp luật việc điều chỉnh quan hệ dân sự, qua giúp cho họ tham gia quan hệ pháp luật có xử phù hợp với quy định pháp luật Đồng thời, phiên tòa sơ thẩm dân sự, ... Chương 1: Một số vấn đề luận phiên tòa sơ thẩm vụ án dân Chương 2: quy định phiên tòa sơ thẩm Bộ luật tố tụng dân Chương 3: Phương hướng hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng dân phiên tòa sơ thẩm...
 • 73
 • 639
 • 0

Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm

Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm

Quản trị kinh doanh

... thức pháp luật, nhận thức vai trò pháp luật việc điều chỉnh quan hệ dân sự, qua giúp cho họ tham gia quan hệ pháp luật có xử phù hợp với quy định pháp luật Đồng thời, phiên tòa sơ thẩm dân sự, ... Chương 1: Một số vấn đề luận phiên tòa sơ thẩm vụ án dân Chương 2: quy định phiên tòa sơ thẩm Bộ luật tố tụng dân Chương 3: Phương hướng hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng dân phiên tòa sơ thẩm ... định pháp luật hành phương hướng hoàn thiện quy định phiên tòa sơ thẩm dân Footer Page 28 of 166 Header Page 29 of 166 Chương quy định Phiên tòa sơ thẩm Bộ luật tố tụng dân 2.1 Quy định chung...
 • 73
 • 178
 • 0

Hãy chỉ ra những bất cập định hướng hoàn thiện các quy định trong Bộ luật dân sự 2005 về giao kết hợp đồng dân sự

Hãy chỉ ra những bất cập và định hướng hoàn thiện các quy định trong Bộ luật dân sự 2005 về giao kết hợp đồng dân sự

Tài liệu khác

... đối tượng với Kế thừa quy định hợp đồng dân giao kết hợp đồng dân Bộ luật dân 1995, Bộ luật dân 2005 đời hoàn thiện khiếm khuyết quy định vấn đề Bộ luật dân 1995 để phù hợp với tình hình thực ... kỳ môn luật dân 2, tìm hiểu Giao kết hợp đồng dân theo quy định pháp luật hành – số vấn đề luận thực tiễn, nhằm hiểuquy định giao kết hợp đồng dân đồng thời tìm hạn chế đề xuất phương ... trường hợp tương tự) coi đề nghị giao kết hợp đồng đặc biệt hay đề nghị giao kết hợp đồng công cộng +Về nội dung chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng: Các quy định hợp đồng Bộ luật Dân quy định...
 • 17
 • 361
 • 1

Luật dân sự 1 Hãy chỉ ra những bất cập định hướng hoàn thiện các quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005 về thừa kế theo di chúc

Luật dân sự 1 Hãy chỉ ra những bất cập và định hướng hoàn thiện các quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005 về thừa kế theo di chúc

Tài liệu khác

... khơng dự liệu pháp luật, nên dẫn tới lúng túng việc thực thi di chúc chung, khơng dám di chúc chung có đương nhiên bị hiệu lực, tình hay khơng Định hướng hoàn thiện quy định Bộ luật Dân năm 2005 ... chứng,…Dẫn đến quy định pháp luật áp dụng cho nhiều hình thức.Theo em, nên quy định riêng, cụ thể cho phần quy định hình thức lập di chúc Bộ luật. Để tránh trường hợp, đọc điều luật lại thấy mâu ... sản thuộc người quản lí hợp pháp di sản số người thuộc diện thừa kế theo pháp luật Có thể thấy, Bộ luật dự liệu nhiều trường hợp chưa hoàn tồn kín kẽ Ví dụ, trường hợp thứ ba người quản lí di sản...
 • 16
 • 471
 • 0

Phương hướng hoàn thiện các quy định về hình thức xử phạt VPHC biện pháp khắc phục hậu quả

Phương hướng hoàn thiện các quy định về hình thức xử phạt VPHC và biện pháp khắc phục hậu quả

Khoa học xã hội

... chủ thể có thẩm quy n, vào quy định pháp luật hành, định áp dụng biện pháp xử phạt hành biện pháp cưỡng chế hành khác tổ chức cá nhân VPHC trường hợp cần thiết theo quy định pháp luật Do yêu cầu ... phạt hành lĩnh vực quản nhà nước quy định áp dụng biện pháp hành vi VPHC cụ thể Tuy nhiên, hạn chế quy định pháp luật biện pháp khắc phục hậu xử VPHC biện pháp khắc phục hậu mơ tả chung chung, ... tổ chức thực với lỗi cố ý ý, vi phạm quy định pháp luật quản nhà nước mà tội phạm theo quy định pháp luật bị xử phạt hành chính” Vi phạm hành loại vi phạm pháp luật xảy phổ biến đời sống...
 • 12
 • 897
 • 1

Báo cáo "Sự cần thiết hướng hoàn thiện các quy định của luật hình sự về bảo vệ trẻ em " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... vi ph m t i Th ba, s b t c p c a h th ng quy ph m pháp lu t hình s v b o v tr em th hi n ch : Các văn b n hư ng d n, gi i thích c a quan có th m quy n v quy nh c a BLHS có liên quan n i tư ng b ... chưa chu n xác, th m chí có nh ng hư ng d n trái v i quy nh c a BLHS.(5) Hư ng hoàn thi n quy nh c a lu t hình s v b o v tr em Hoàn thi n quy nh c a lu t hình s v b o v tr em yêu c u c a th c ... quan có th m quy n c n ban hành văn b n hư ng d n, gi i thích s a i nh ng hư ng d n không phù h p quy nh c a lu t hình s Vi t Nam v b o v tr em có tính kh thi H th ng hoàn ch nh quy nh c a lu...
 • 6
 • 412
 • 0

LUẬN VĂN: Thực tiễn áp dụng pháp luật phương hướng hoàn thiện những quy định của pháp luật Việt Nam về diện hàng thừa kế doc

LUẬN VĂN: Thực tiễn áp dụng pháp luật và phương hướng hoàn thiện những quy định của pháp luật Việt Nam về diện và hàng thừa kế doc

Thạc sĩ - Cao học

... nước pháp luật, sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử Bên cạnh có phối hợp với số phương pháp khác như: phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh phương pháp ... sung Nhưng pháp luật quy định người nuôi thừa kế di sản cha mẹ nuôi để lại phải người ni hợp pháp Điều có nghĩa việc nhận nuôi phải theo quy định pháp luật Pháp luật Việt Nam quy định chặt chẽ ... thừa kế quy n công dân pháp luật bảo vệ Điều 58 Hiến pháp năm 1992 Việt Nam quy định "Nhà nước bảo hộ quy n sở hữu hợp pháp quy n thừa kế công dân" Để hiểu nhận thức sâu sắc khái niệm quy n thừa...
 • 118
 • 715
 • 0

Quyền của người biểu diễn theo quy định của luật sở hữu trí tuệ 2005 định hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật

Quyền của người biểu diễn theo quy định của luật sở hữu trí tuệ 2005 và định hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật

Kinh tế - Thương mại

... âm biểu diễn vào mục đích thương mại Định hướng hồn thiện quy định pháp luật Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định cụ thể quy n người biểu diễn Nhưng để quy định pháp luật thực vào sống, người ... hiểu đến quy n lợi ích bị xâm phạm Vậy xuất phát từ thực trạng nên tơi định chọn đề tài: Quy n biểu diễn theo quy định Luật sở hữu trí tuệ 2005 định hướng hoàn thiện quy định pháp luật. ” tập ... sở hữu quy n hiểuquy định pháp luật biết cách tự bảo vệ quy n lợi ích hợp pháp cơng tác bảo hộ quy n người biểu diễn đạt hiệu cao Khác với loại hình quy n khác, quy n người biểu diễn quy n...
 • 18
 • 792
 • 1

Một số kiến nghị về phương hướng hoàn thiện các quy định củapháp luật về trình tự, thủ tục đình công

Một số kiến nghị về phương hướng hoàn thiện các quy định củapháp luật về trình tự, thủ tục đình công

Luật

... luận định xử NSDLĐ sai tương ứng quy n lợi NLĐ bị xử kỷ luật trái pháp luật Ngồi ra, NLĐ hưởng quy n lợi tương tự trường hợp NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật quy định ... tạp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Việc sa thải phải tuân theo trình tự, thủ tục định theo quy định pháp luật lập phiên họp xử kỷ luật, định kỷ luật còn đơn phương chấm dứt hợp đồng thủ ... xử kỷ luật lao động anh H 4.Hãy giải quy n lợi cho anh H theo quy định pháp luật hành? Trong trường hợp trên, cơng ty bảo hiểm TP.Hồ Chí Minh làm trái quy định pháp luật thủ tục xử kỷ luật...
 • 18
 • 140
 • 0

Bình luận các quy định của pháp luật về phí lệ phí. Bước đầu đề xuất hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn đề này

Bình luận các quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Bước đầu đề xuất hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn đề này

Luật

... ngân sách, pháp luật quy định vấn đề này? Bài viết phân tích bình luận quy định pháp luật nguồn thu ngân sách từ phí lệ phí đồng thời hạn chế bước đầu đề xuất giải pháp để hoàn thiện pháp luật nguồn ... Trường Đại học Luật Hà Nội BÀI TẬP HỌC KÌ Mơn: Luật Tài Chính Đề số 02: Bình luận quy định pháp luật phí lệ phí Bước đầu đề xuất hướng hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề Hà Nội, 11 ... trường… II Đề Xuất Các Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Thu Ngân Sách Từ Phí Lệ Phí Về mặt luận 1.1 Xác định lệ phí phí thuộc Ngân sách nhà nước Cần thiết phải tuân thủ quy trình quản lí phí...
 • 13
 • 216
 • 0

THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ DIỆN HÀNG THỪA KẾ

THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ

Luật dân sự

... THỰC TIỄN ÁP DỤNG LUẬT PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ DIỆN HÀNG THỪA KẾ Thực trạng tranh chấp nguyên nhân tranh chấp thừa kế Các tranh chấp dân sảy đời sống ... Thừa kế theo pháp luật Điều 674 BLDS năm 2005 quy định: “thừa kế theo pháp luật thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện trình tự thừa kế pháp luật quy định Theo quy định thừa kế theo pháp luật sau ... tranh chấp mang pháp luật phổ biến đồng thời hiểu biết quy định pháp luật nhà nước đại phận người dân quy định pháp luật thừa kế hạn chế - Tranh chấp người thừa kế theo pháp luật với chia thừa...
 • 22
 • 394
 • 0

Đặt cọc tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 định hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật.

Đặt cọc tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 và định hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật.

Tài liệu khác

... hợp bên có thoả thuận pháp luậtquy định điều kiện đặt cọc bị hiệu hợp đồng bị hiệu, hợp đồng đương nhiên bị hiệu đặt cọc bị hiệu Việc xử đặt cọc bị hiệu hợp đồng bị hiệu ... hiệu thực theo quy định Điều 137 BLDS 2005 4 .Định hướng hoàn thiện quy định pháp luật đặt cọc: Hiện nay, chế định đặt cọc quy định Điều 358 Bộ luật dân 2005 số nghị định hướng dẫn giao dịch ... +Nếu khơng có hợp đồng khơng có hợp đồng bảo đảm +Hợp đồng bảo đảm có giao kết trước, chấm dứt trước hợp đồng thức Hợp đồng đặt cọc chấm dứt hợp đồng tồn ; hợp đồng chấm dứt hợp đồng đặt cọc chấm...
 • 15
 • 435
 • 1

Nhận xét, đánh giá những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự nêu hướng hoàn thiện các quy định trên

Nhận xét, đánh giá những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự và nêu hướng hoàn thiện các quy định trên

Khoa học xã hội

... giá quy định Bộ luật Tố tụng hình biện pháp tạm giữ, tạm giam tố tụng hình hướng hồn thiện quy định nêu Biện pháp tạm giữ a Đối tượng, áp dụng biện pháp tạm giữ Khoản Điều 86 BLTTHS 2003 quy định: ... chỉnh chúng có hiệu lực pháp luật + Tạm giam tạo sở pháp vững bảo đảm tôn trọng quy n công dân Hiến pháp luật ghi nhận Đảm bảo khơng cơng dân bị tạm giam khơng có trái pháp luật + Tạm giam thể ... ngoại” c Thẩm quy n áp dụng biện pháp tạm giam Thẩm quy n áp dụng biện pháp tạm giam quy định khoản Điều 88 BLTTHS 2003: “… Những người có thẩm quy n lệnh bắt quy định Điều 80 Bộ luậtquy n lệnh...
 • 9
 • 1,795
 • 18

Vi phạm cơ bản theo công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế định hướng hoàn thiện các quy định có liên quan của pháp luật việt nam

Vi phạm cơ bản theo công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và định hướng hoàn thiện các quy định có liên quan của pháp luật việt nam

Tiến sĩ

... cập quy định vi phạm hợp đồng pháp luật Việt Nam; Kết hợp luận thực tiễn làm sở đề xuất 19 định hướng giải pháp hoàn thiện quy định có liên quan pháp luật Việt Nam vi phạm hợp đồng - Phương pháp ... quy định thực tiễn áp dụng quy định vi phạm 127 ii pháp luật Việt Nam 5.2 Định hướng hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam vi phạm 153 hợp đồng 5.3 Một số giải pháp cụ thể sửa đổi, bổ sung quy ... cạnh pháp luật thực định pháp luật số quốc gia giới văn pháp quốc tế có quy định khơng giống hợp đồng MBHHQT, ví dụ: - Điều 56 Luật mua bán hàng hóa năm 1979 Anh quy định hợp đồng MBHHQT hợp đồng...
 • 197
 • 1,953
 • 5

Vi phạm cơ bản hợp đồng theo quy định của Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế định hướng hoàn thiện các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam

Vi phạm cơ bản hợp đồng theo quy định của Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và định hướng hoàn thiện các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam

Tiến sĩ

... hợp đồng có điểm tương đồng với quy định vi phạm hợp đồng pháp luật Việt Nam?; Những bất cập quy định thực tiễn áp dụng quy định vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt am gì? Định hướng để hồn thiện, ... hợp đồng 1.3 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp kết hợp luận, thuyết với thực tiễn; Phương pháp thống kê; Phương pháp phân tích tổng hợp; Phương pháp hệ thống hóa; Phương pháp so sánh luật ... cập đó? Giải pháp cụ thể để hoàn thiện, khắc phục bất cập quy định vi phạm hợp đồng gì? 1.2.2 thuyết nghiên cứu Các thuyết liên quan đến hợp đồng, hiệu lực hợp đồng, vi phạm hợp đồng, vi phạm...
 • 27
 • 733
 • 2

Vi phạm cơ bản theo Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế định hướng hoàn thiện các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam

Vi phạm cơ bản theo Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và định hướng hoàn thiện các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... phạm hợp đồng có điểm tương đồng với quy định vi phạm hợp đồng pháp luật Việt Nam? - Những bất cập quy định thực tiễn áp dụng quy định vi phạm co hợp đồng theo pháp luật Việt Nam gì? Định hướng ... cạnh pháp luật thực định pháp luật số quốc gia giới văn pháp quốc tế có quy định khơng giống hợp đồng MBHHQT, ví dụ: - Điều 56 Luật mua bán hàng hóa năm 1979 Anh quy định hợp đồng MBHHQT hợp đồng ... điểm vi phạm hợp đồng - Vi phạm hợp đồng hành vi vi phạm luật bên Hợp đồng giao kết hợp pháp “có hiệu lực pháp luật , “là pháp luật bên” [1, tr.7] Có nghĩa, hiệu lực hợp đồng tạo quy n nghĩa...
 • 197
 • 549
 • 1

Một số giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản trị công ty cổ phần.doc

Một số giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản trị công ty cổ phần.doc

Quản trị kinh doanh

... hồn thiện quy định pháp luật quản trị công ty cần thực theo định hướng sau: - Hoàn thiện quy định pháp luật quản trị CTCP phải vào đặc điểm kinh tế thị trường Việt Nam - Các quy định pháp luật quản ... tranh Về phương diện luận, hoàn thiện quy định pháp luật quản trị cơng ty ln có tính tương đối, thích ứng với giai đoạn phát triển kinh tế Vì vậy, việc xây dựng, hồn thiện quy định pháp luật quản ... doanh); quy định việc kiểm sốt hợp đồng với người có liên quan 16 17 Chương III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Những yêu cầu việc tiếp tục hồn thiện...
 • 26
 • 1,004
 • 10

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25