phương hướng giải pháp kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân téc trong xây dựng lối sống ở việt nam hiện nay

luận vănKế thừa giá trị truyền thống văn hóa dân tộc trong xây dựng nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam

luận vănKế thừa giá trị truyền thống văn hóa dân tộc trong xây dựng nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Việt Nam học

... K THA V PHT HUY CC GI TR VN HểA TRUYN THNG CA DN TẫC - MT QU TRèNH TT YU TRONG XY DNG LI SNG VIT NAM Truyền Thống Của DÂN Tộc - Một Quá Trình Tất Yếu TRONG XÂY Dựng Lối Sống Việt NAM 1.1 CC KHI ... Giỏ tr húa : Giá trị văn hóa - XHCN: Xó hi ch ngha : Xã hội chủ nghĩa - KTTT: Kinh t th trng : Kinh tế thị trờng - TS: Tin s : Tiến sĩ - GS: Giỏo s : Giáo s - PGS: Phú giỏo s : Phó giáo s M U Tớnh ... phỏt huy cỏc GTVH truyn thng ca dõn tộc xõy dng li sng Vit Nam i mi 2.3 Nhng t vic k tha v phỏt huy cỏc GTVH truyn thng ca dõn tộc xõy dng li sng Vit Nam hin 2.3.1 Mõu thun gia k tha v phỏt huy...
 • 168
 • 493
 • 0
Kinh doanh trà hoa: Kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống pptx

Kinh doanh trà hoa: Kế thừa phát huy những giá trị văn hóa truyền thống pptx

Kế hoạch kinh doanh

... có máy lạnh, tầng kết hợp thưởng thức trà với loại ẩm thực khác,… Cách thiết kế đậm văn hóa Việt quán trà Thiên Sơn Lối thiết kế kết hợp văn hóa Phương Đông Thuyết trà Xây dựng menu cho quán ... thiết kế thể ý tưởng quán trà hoa Hiện sau năm xây dựng, quán Trà hoa có khoảng 60 loại Tùy vào công thức pha chế để đưa bảng giá hợp lý cho loại trà Giá trung bình trà hoa từ 28-30.000 VNĐ, mức giá ... văn hóa riêng mà quán làm được: khách vào quán bỏ giày, không hút thuốc, không ngả ngớn, Đây yêu cầu đến với không gian văn hóa trà Trà không đắt, người thưởng trà phải có trình độ, có văn hóa...
 • 18
 • 579
 • 0
Giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thái ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thái huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... tìm giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Vì vậy, chọn vấn đề “Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái huy n Qùy Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn nay ... giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái huy n Qùy Châu, tỉnh Nghệ An Chương Quan điểm số giải pháp nhằm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái huy n Qùy ... phát huy nhiều loại hình văn hóa dân tộc phương châm quan trọng, có tầm ảnh hưởng sống đến tương lai phát triển văn hóa Việt Nam 1.3 Tầm quan trọng việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống...
 • 111
 • 546
 • 5
Giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dàn tộc thái ở huyện qùy châu, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay

Giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dàn tộc thái huyện qùy châu, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay

Giáo dục học

... Đảng Cộng sản Việt Nam, sách Nhà nước giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc 82 3.2 Một số giải pháp nhằm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái huy n Qùy Châu, ... tìm giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Vì vậy, chọn vấn đề “Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dàn tộc Thái huy n Qùy Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn nay ' ... huy nhiều loại hình văn hóa dân tộc phương châm quan trọng, có tầm ảnh hưởng sống đến tương lai phát triên văn hóa Việt Nam 1.3 Tầm quan trọng việc giũ’ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống...
 • 107
 • 350
 • 0
LUẬN VĂN: Kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam hiện nay pptx

LUẬN VĂN: Kế thừa phát huy những giá trị đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam hiện nay pptx

Thạc sĩ - Cao học

... nêu lên giá trị đạo đức truyền thống phụ nữ Việt Nam cần kế thừa phát huy - Đề xuất giải pháp có tính định hướng để kế thừa phát huy giá trị đạo đức truyền thống phụ nữ Việt Nam việc xây dựng người ... cầu kế thừa, phát huy chúng giai đoạn 1.1 Giá trị đạo đức truyền thống dân tộc phụ nữ Việt Nam 1.1.1 Truyền thống đạo đức dân tộc Trong truyền thống dân tộc có truyền thống tốt truyền thống không ... với Một văn hóa đóng cửa dẫn đến suy thoái Giao lưu văn hóa động lực phát triển văn hóa, có đạo đức Vì vậy, giao lưu văn hóa điều thiếu trình kế thừa phát huy giá trị đạo đức truyền thống dân tộc...
 • 90
 • 1,036
 • 1
Kế thừa và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.PDF

Kế thừa phát huy các giá trị đạo đức truyền thống trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay.PDF

Thạc sĩ - Cao học

... việc kế thừa phát huy giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam - Phân tích thực trạng kế thừa phát huy giá trị đạo đức truyền thống vừa qua, từ đặt số vấn đề đưa số giải pháp chủ yếu để kế thừa phát ... giá trị đạo đức truyền thống không phủ nhận khứ, tương lai dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam 1.2 TÍNH TẤT YẾU, YÊU CẦU CỦA VIỆC KẾ THỪA PHÁT HUY GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM HIỆN ... việc kế thừa phát huy giá trị đạo đức truyền thống nước ta nay, luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm kế thừa phát huy giá trị đạo đức truyền thống điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam 3.2...
 • 103
 • 918
 • 12
tìm hiểu vấn đề gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống ở thừa thiên huế

tìm hiểu vấn đề gìn giữ phát huy các giá trị văn hoá truyền thống thừa thiên huế

Thạc sĩ - Cao học

... truyền thống hay giá trị truyền thống văn hoá nói tới giá trị văn hoá tốt đẹp đợc tích luỹ từ xa xa lịch sử Một giá trị trở thành giá trị truyền thống bao hàm ý nghĩa lâu dài, nói, giá trị xét ... nghĩa giá trị truyền thống Tuy nhiên, việc khai thác giá trị truyền thống nh phát triển bảo tồn lại công việc tất ngời sống không gian văn hoá Chơng Vấn đề gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá truyền ... t tởng chiến lợc văn hoá T tởng động lực thúc đẩy phát triển văn hoá Việt Nam thời đại Để thực t tởng Đảng nhiệm vụ hoạt động văn hoá phải ý mức, khôi phục phát huy giá trị văn hoá truyền thống...
 • 18
 • 470
 • 0
Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa ở Việt Nam hiện nay.PDF

Giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa Việt Nam hiện nay.PDF

Khoa học xã hội

... học Hoàng Phạm Xuân 2.1 Văn hóa giá trị văn hóa truyền thống dân tộc 2.1.1 Khái niệm văn hóa Khái niệm văn hóa sử dụng nhiều vào kỷ XX Việt Nam, người bàn nhiều đến văn hóa thu nhiều thành tựu ... thể 2.1.2 Giá trị văn hoá truyền thống giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam Truyền thống thói quen lặp lặp lại nhiều lần lịch sử để trở thành nếp, thói quen đạt tới giá trị chuẩn mực ... giá trị văn hoá truyền thống, tức kế thừa truyền thống khía cạnh tích cực, khía cạnh giá trị, phản văn hoá, phản giá trị Chính thế, tác giả Nguyễn Thừa Hỷ cho rằng: Truyền thống văn hoá số văn...
 • 104
 • 892
 • 3
Phân tích sự kế thừa và phát triển các quyền về văn hóa – giáo dục của công dân theo Hiến pháp 1992 so với Hiến pháp 1980

Phân tích sự kế thừa phát triển các quyền về văn hóa – giáo dục của công dân theo Hiến pháp 1992 so với Hiến pháp 1980

Khoa học xã hội

... tồn phát triển xã hội (2) SỰ KẾ THỪA PHÁT TRIỂN CÁC QUYỀN VỀ VĂN HÓA, GIÁO DỤC CỦA CÔNG DÂN THEO HIẾN PHÁP 1992 SO VỚI HIẾN PHÁP 1980 Các quyền văn hóa, giáo dục công dân quy định hai Hiến pháp ... quốc” Trong sống đại, hoạt động phát triển thể lực, trí tuệ, đạo đức, khiếu, yếu tố văn hóa truyền thống dân tộc ý thức công dân cần giáo dục với tầng lớp niên, để họ biết bảo tồn giá trị truyền thống ... (Điều 72 Hiến pháp 1980, Điều 60 Hiến pháp 1992) Các quyền này, Hiến pháp 1992 có nhiều điểm kế thừa phát triển so với Hiến pháp 1980 2.1 Sự kế thừa phát triển quyền học tập công dân Giáo dục đào...
 • 8
 • 766
 • 0
Sự kế thừa và phát triển các quyền về văn hoá, giáo dục của công dân trong lịch sử lập hiến Việt Nam

Sự kế thừa phát triển các quyền về văn hoá, giáo dục của công dân trong lịch sử lập hiến Việt Nam

Khoa học xã hội

... quyền văn hoá, giáo dục quyền công dân 2)Sự kế thừa phát triển quyền văn hoá - giáo dục công dân lịch sử lập hiến Việt Nam 2.1 Sự kế thừa phát triển quyền văn hoá - giáo dục công dân hiến pháp ... nhân dân 2.2 Sự kế thừa phát triển quyền văn hoá, giáo dục công dân hiến pháp 1980 so với hiến pháp 1959: Hiến pháp 1980 hiến pháp thứ ba lịch sử lập hiến Việt Nam Các quyền văn hoá công dân hiến ... chung, hiến pháp 1992 kế thừa phát triển quyền văn hoá giáo dục công dân từ hiến pháp trước Tình dân chủ hiến pháp 1992 tiếp tục kế thừa, bảo tồn phát triển Bên cạnh quyền lợi có, người dân có thêm...
 • 10
 • 1,109
 • 5
Tiểu luận kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống trong quá trình xây dựng ý thức XH mới ở nước ta hiện nay

Tiểu luận kế thừa phát huy các giá trị truyền thống trong quá trình xây dựng ý thức XH mới nước ta hiện nay

Khoa học xã hội

... I - KẾ THỪA PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG – MỘT QUÁ TRÌNH TẤT YẾU TRONG VIỆC XÂY DỰNG Ý THỨC XÃ HỘI MỚI NƯỚC TA HIỆN NAY 1.1 Sự cần thiết khách quan việc kế thừa phát huy giá trị truyền ... lối sống thực dụng, vị kỷ, lai căng Trong trình toàn cầu hóa nay, vấn đề kế thừa phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặt thiết hết quốc gia Bởi lẽ, văn hóa truyền thống tảng, văn hóa truyền thống ... Để kế thừa phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam bối cảnh toàn cầu hóa nay, cần bảo đảm yêu cầu sau: Một là, kế thừa có tính phê phán, chọn lọc Trong truyền thống có mặt giá trị phi giá...
 • 23
 • 348
 • 0
Hướng đi cho những năm tiếp theo trong việc vận dụng lý luận quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam hiện nay.doc

Hướng đi cho những năm tiếp theo trong việc vận dụng lý luận quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay.doc

Kế toán

... đai thị trờng nhà Xây dựng phát triển thị trờng thông tin, thị trờng khoa học công nghệ Hoàn thiện loại thị trờng đôi với xây dựng khuôn khổ pháp lý thể chế, tăng cờng kiểm tra, giám sát nhà nớc, ... Muốn giữ vững ổn định trị nớc ta cần phải giữ tăng cờng vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nớc, phát huy quyền làm chủ nhân dân Hệ thống pháp luật đồng công ... lớn Việt Nam Chúng ta vận dụng hợp lý quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất vào thực Việt Nam Tuy vậy, thực tế đặt vấn đề nan giải làm để phát...
 • 21
 • 2,234
 • 3
Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các lễ hội ở bắc ninh phục vụ phát triển du lịch

Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa của các lễ hội bắc ninh phục vụ phát triển du lịch

Khoa học xã hội

... 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỄ HỘI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BẮC NINH 3.1 Định hướng phát triển du lịch lễ hội Bắc Ninh 3.1.1 Định hướng phát triển du lịch ... Chương 2: Thực trạng bảo tồn phát huy giá trị lễ hội phục vụ phát triển du lịch Bắc Ninh Chương 3: Đề xuất số giải pháp góp phần bảo tồn phát huy giá trị lễ hội phục vụ phát triển du lịch Bắc Ninh ... đề xuất số giải pháp góp phần bảo tồn phát huy giá trị lễ hội phục vụ phát triển du lịch Bắc Ninh Đối tượng nghiên cứu Lễ hội truyền thống ngƣời Việt địa bàn Bắc Ninh (Lễ hội văn hóa, lễ hội...
 • 19
 • 1,523
 • 5
TIỂU LUẬN: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY docx

TIỂU LUẬN: XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VIỆT NAM HIỆN NAY docx

Báo cáo khoa học

... nhân lực; "xây dựng hoàn thiện giá trị, nhân cách người Việt Nam, bảo vệ phát huy sắc văn hoá dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế Bồi dưỡng giá trị văn hoá niên, ... chấn hưng giáo dục Việt Nam (6) Ba là, bước hoàn thiện mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ nhân dân lĩnh vực Dân chủ vấn đề hệ thống trị toàn hoạt động đời sống xã hội Trong ... bộ” phát triển văn hóa đánh giá cách tích cực, “lý tưởng tiến bộ” bắt đầu giữ vị trí tối cao thước đo giá trị văn minh công nghiệp Một tương tự có xã hội truyền thống Tư tưởng tiến với tư cách giá...
 • 125
 • 960
 • 2
luận văn - vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống ở vùng núi đông bắc nước ta hiện nay

luận văn - vấn đề bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống vùng núi đông bắc nước ta hiện nay

Việt Nam học

... vệ, phát huy giá trị văn hóa sinh thái truyền thống vùng đóng góp không nhỏ vào trình xây dựng phát triển bền vững đất nước Trong đó, việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa sinh thái truyền thống ... Chương Thực trạng giải pháp bảo tồn phát huy giá trị văn hóa sinh thái truyền thống vùng núi Đông Bắc nước ta 2.1 Thực trạng bảo tồn phát huy giá trị văn hóa sinh thái truyền thống vùng núi Đông ... người dân nơi giá trị văn hóa sinh thái truyền thống vùng Từ đó, khích lệ động viên người dân địa phương - chủ thể giá trị văn hóa sinh thái truyền thống tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ giá trị...
 • 77
 • 2,846
 • 4
LUẬN VĂN: Vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống ở vùng núi Đông Bắc nước ta hiện nay pdf

LUẬN VĂN: Vấn đề bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống vùng núi Đông Bắc nước ta hiện nay pdf

Thạc sĩ - Cao học

... vệ, phát huy giá trị văn hóa sinh thái truyền thống vùng đóng góp không nhỏ vào trình xây dựng phát triển bền vững đất nước Trong đó, việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa sinh thái truyền thống ... Chương Thực trạng giải pháp bảo tồn phát huy giá trị văn hóa sinh thái truyền thống vùng núi Đông Bắc nước ta 2.1 Thực trạng bảo tồn phát huy giá trị văn hóa sinh thái truyền thống vùng núi Đông ... người dân nơi giá trị văn hóa sinh thái truyền thống vùng Từ đó, khích lệ động viên người dân địa phương - chủ thể giá trị văn hóa sinh thái truyền thống tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ giá trị...
 • 77
 • 641
 • 0
LUẬN VĂN: Vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống ở vùng núi Đông Bắc nước ta hiện nay potx

LUẬN VĂN: Vấn đề bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống vùng núi Đông Bắc nước ta hiện nay potx

Thạc sĩ - Cao học

... vệ, phát huy giá trị văn hóa sinh thái truyền thống vùng đóng góp không nhỏ vào trình xây dựng phát triển bền vững đất nước Trong đó, việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa sinh thái truyền thống ... Chương Thực trạng giải pháp bảo tồn phát huy giá trị văn hóa sinh thái truyền thống vùng núi Đông Bắc nước ta 2.1 Thực trạng bảo tồn phát huy giá trị văn hóa sinh thái truyền thống vùng núi Đông ... người dân nơi giá trị văn hóa sinh thái truyền thống vùng Từ đó, khích lệ động viên người dân địa phương - chủ thể giá trị văn hóa sinh thái truyền thống tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ giá trị...
 • 74
 • 594
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25