phí chuyển tiền vào tài khoản acb

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản 123doc bằng thẻ cào và baokim.vn (Hỗ trợ tải tài liệu có thu phí liên hệ Facebook hỗ trợ 24/7: https://www.facebook.com/dowloadtailieu/

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản 123doc bằng thẻ cào và baokim.vn (Hỗ trợ tải tài liệu có thu phí liên hệ Facebook hỗ trợ 24/7: https://www.facebook.com/dowloadtailieu/

An ninh - Bảo mật

... tài khoản của bạn không đủ tiền để thanh toán, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Bảo Kim theo các cách sau: 1. Nạp bằng thẻ ATM online 2. Nạp bằng Internet Banking Xem hướng dẫn nạp tiền ... tiền vào tài khoản Bảo Kim sau 01 phút. Xem hướng dẫn nạp tiền qua Internet Banking của các Ngân hàng tại đây 3. Chuyển khoản tại máy ATM 4. Nạp tại trụ sở Bảo Kim Xem hướng dẫn nạp tiền ... bạn sẽ hoàn thành sau 5-10 phút. Nạp tiền thành công Nạp tiền vào tài khoản 123doc.vn bằng tài khoản Bảo Kim Bước 1: Đăng nhập tài khoản Bạn có thể sử dụng 1 trong những email nằm trong hệ...
 • 12
 • 61,054
 • 2,715
Công tác hạch toán vốn bằng tiền vào các khoản thanh toán tại công ty cổ phần

Công tác hạch toán vốn bằng tiền vào các khoản thanh toán tại công ty cổ phần

Kế toán

... 6chi tiết tài khoản 131. Cuối kỳ căn cứ vào chứng từ gốc kế toán ghi vào sổ cái. Sổ cái dùng để đối chiếu với bảng tổng hợp chi tiết TK 131.b. Tài khoản sử dụng:Công ty sử dụng tài khoản 131 ... lương, tiền thưởng theo lương vào các tài khoản tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh, kế toán tiến hành trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy điịnh vào chi phí ... vào chứng từ gốc đã kiểm tra và ký duyệt để ghi vào bảng kê tài khoản 136, định kỳ căn cứ vào bảng kê để ghi vào chứng từ ghi sổ đồng thời ghi vào sổ ĐKCTGS. Đồng thời ghi sổ kế toán ghi vào...
 • 76
 • 665
 • 3
Tài liệu Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu tại Kho bạc Nhà nước doc

Tài liệu Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu tại Kho bạc Nhà nước doc

Tài liệu khác

... của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước quan Kho bạc Nhà nước+ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và ... về phí và lệ phí + Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí + Thông tư ... Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế...
 • 2
 • 562
 • 0
Kế toán Vốn bằng tiền và thiết lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Nhà máy Thuốc lá Cửu Long.doc

Kế toán Vốn bằng tiền và thiết lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Nhà máy Thuốc lá Cửu Long.doc

Kế toán

... BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ CỬU LONG:2.1 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN:2.1.1 Kế toán Tiền mặt: 2.1.1.1 Tài khoản sử dụng:- Công ty sử dụng tài khoản 1111- Tiền ... bằng chuyển khoản) trình kế toán trưởng và Giám đốc duyệt.Phiếu chi được duyệt chuyển thủ quỹ lập thủ tục chi tiền và ghi vào sổ quỹ tiền mặt (hoặc sổ tiền gửi ngân hàng đối với trường hợp chuyển ... Cửu Long )2.2.2 Kế toán phải thu khác: 2.2.2.1 Tài khoản sử dụng: - Công ty sử dụng tài khoản 138 để hạch toán.- Tài khoản dùng phản ánh các khoản nợ phải thu khác.Sinh viên thực hiện:…………………...
 • 42
 • 1,237
 • 10
Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang.doc

Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang.doc

Kế toán

... các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản tiền gửi của đơn vị, ghi: Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122) Có TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132) † Ngân hàng báo Nợ các khoản tiền ... cáo tài chính; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước; - Các tài liệu kế toán khác như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản Tiền mặt”, Tiền gửi ngân hàng”, Tiền đang chuyển ; ... Thanh NguyệtSố tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý hiện còn gửi tại ngân hàng. Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng”, có 3 tài khoản cấp 2: + Tài khoản 1121 - Tiền Việt Nam:...
 • 131
 • 2,928
 • 16
Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang.pdf

Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang.pdf

Kế toán

... - Căn cứ vào phiếu thu – chi tiền mặt vào tài khoản tiền gửi ngân hàng, thủ quỹ nộp tiền mặt và lấy giấy báo từ ngân hàng về, kế toán tiền gửi ngân hàng ghi vào sổ tài khoản tiền gửi ngân ... với tiền mặt ngoại tệ). * Số dư bên Nợ: Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý tồn quỹ vào cuối kỳ Tài khoản 111 – Tiền mặt, có 3 tài khoản cấp 2: + Tài khoản ... Căn cứ vào giấy báo Có từ ngân hàng các khoản tiền chuyển đến công ty vào sổ tiền gửi ngân hàng. - Lập các Uỷ nhiệm chi (UNC) chuyển khoản trả tiền hàng và các khoản khác, lập séc rút tiền...
 • 77
 • 1,804
 • 2
Hạch toán vốn bằng tiền và việc tăng cường quản lý lưu chuyển tiền tệ tại công ty TNHH Mai Văn Đáng

Hạch toán vốn bằng tiền và việc tăng cường quản lý lưu chuyển tiền tệ tại công ty TNHH Mai Văn Đáng

Kế toán

... toán sử dụng tài khoản 112 (TK 112 - tiền gửi ngân hàng)Kết cấu của TK 112 tiền gửi ngân hàng, nh sau:Bên nợ: Ghi các khoản tiền gửi vào ngân hàng.Bên có: Ghi các khoản rút tiền từ ngân hàng.D ... chi tài chính tiền mặt kế toán sử dụng tài khoản 111 (tiền mặt). Nội dung:Bên Nợ: Ghi các khoản tiền mặt tăng trong kỳ do thu, nhập quỹ, số tiền thừa phát hiện khi kiểm kê.Bên Có: Ghi các khoản ... dòng tiền thu vào của hoạt động đầu t phát sinh ít mà nhu cầu cho khoản mua sắm tài sản cố định và xây dựng kho bÃi.c/ Lu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.- Dòng tiền thu vào là do đi vay...
 • 55
 • 463
 • 1
Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Kế toán

... hạch toán tiền đang chuyển gồm: phiếu thu, giấy nộp tiền, biên lai thu tiền, phiếu chuyển tiền, … * Kế toán tổng hợp sử dụng tài khoản 113 – Tiền đang chuyển để phản ánh tiền đang chuyển ... đánh giá lại số dư ngoại tệ tiền đang chuyển cuối kỳ. * Số dư bên Nợ: Các khoản tiền còn đang chuyển cuối kỳ - Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển , có 2 tài khoản cấp 2: Khoá Luận Tốt ... từ ngân hàng về, kế toán tiền gửi ngân hàng ghi vào sổ tài khoản tiền gửi ngân hàng. - Căn cứ vào giấy báo Có từ ngân hàng các khoản tiền chuyển đến công ty vào sổ tiền gửi ngân hàng. ...
 • 77
 • 1,147
 • 3
“Hạch toán vốn bằng tiền và việc tăng cường quản lý lưu chuyển tiền tệ tại công ty TNHH Mai Văn Đáng, Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy tại khu công nghiệp Hoà Xá - thành phố Nam Định”

“Hạch toán vốn bằng tiền và việc tăng cường quản lý lưu chuyển tiền tệ tại công ty TNHH Mai Văn Đáng, Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy tại khu công nghiệp Hoà Xá - thành phố Nam Định”

Kế toán

... ánh vào tài khoản tiền hay tài khoản không phản ánh trực tiếp đến tiền, để cuối kỳ, kế toán sẽ tập hợp quá trình lu chuyển tiền đó và phản ánh lợng tiền còn tồn ở cuối kỳ. Chênh lệch của tài khoản ... séc vào ngân hàng.- Chuyển tiền qua bu điện để trả cho các đơn vị khác.- Thu tiền bán hàng nộp ngay vào ngân hàng, kho bạc.Để theo dõi tiền đang chuyển. Tài khoản sử dụng: TK 113 Tiền đang chuyển. Kết ... Tiền đang chuyển. Kết cấu của tài khoản này nh sau:Bên nợ: Ghi các khoản tiền đà nộp vào ngân hàng hay đà chuyển vào bu điện để chuyển vào ngân hàng hay sang tài khoản khác khi nhận đợc giấy...
 • 53
 • 680
 • 0
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang" pptx

Báo cáo khoa học

... khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản tiền gửi của đơn vị, ghi: Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122) Có TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132) † Ngân hàng báo Nợ các khoản tiền ... từ ngân hàng về, kế toán tiền gửi ngân hàng ghi vào sổ tài khoản tiền gửi ngân hàng. - Căn cứ vào giấy báo Có từ ngân hàng các khoản tiền chuyển đến công ty vào sổ tiền gửi ngân hàng. ... 3.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng (VND): Tài khoản sử dụng 112 (1121)  Trình tự ghi chép: - Căn cứ vào phiếu thu – chi tiền mặt vào tài khoản tiền gửi ngân hàng, thủ quỹ nộp tiền mặt và...
 • 78
 • 1,762
 • 6
Nghiên cứu hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu và vận tải Hằng Thông

Nghiên cứu hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu và vận tải Hằng Thông

Kế toán

... lý các tài sản cố định và đầu tƣ dài hạn, đƣợc trình bày bằng cách khấu trừ giá trị ghi sổ của tài sản và các khoản chi phí thanh lý có liên quan vào giá bán tài sản; - Các khoản chi phí đƣợc ... sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu, thực chi tiền và đƣợc ghi nhận vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của các kỳ kế toán liên quan. Các khoản chi phí đƣợc ghi nhận vào Báo cáo kết quả ... trọng dòng tiền Dòng tiền chi hoạt động tài chính chi hoạt động = tài chính Tổng dòng tiền chi các hoạt động 1.3.4  bằng tiền = Nợ ngắn hạn Tỷ số thanh toán bằng tiền cho biết...
 • 146
 • 753
 • 6
Lý do tiền vào chứng khoán giảm mạnh ppt

Lý do tiền vào chứng khoán giảm mạnh ppt

Đầu tư Chứng khoán

... đây. Một góc nhìn khác về thanh khoản liên quan đến vị thế giao dịch của những nhà đầu tư lớn. Khi nền kinh tế vận hành trơn tru thì những nh Lý do tiền vào chứng khoán giảm mạnh Các bất ... hướng, dòng tiền cạn kiệt dần khi thị trường không có xu hướng chủ đạo. Dòng tiền tháo chạy tại những doanh nghiệp yếu kém dần được thỏa mãn sau một giai đoạn giảm dài, thanh khoản trở nên ... những vấn đề vĩ mô cùng với kết quả kinh doanh yếu kém của doanh nghiệp đã dội gáo nước lạnh vào dòng tiền cơ bản có ý định tham gia thị trường. Gần đây, thị trường liên tục các tin đồn cũng...
 • 4
 • 125
 • 0
Sao lưu và phục hồi danh sách cuộc gọi, SMS vào tài khoản Gmail pptx

Sao lưu và phục hồi danh sách cuộc gọi, SMS vào tài khoản Gmail pptx

Cơ sở dữ liệu

... bạn hãy nhấn vào tùy chọn Auto backup để thiết bị của bạn luôn trong tình trạng tự động đồng bộ sao lưu với tài khoản Gmail Sao lưu và phục hồi danh sách cuộc gọi, SMS vào tài khoản Gmail ... gọi và tin nhắn vào tài khoản Gmail thì chắc hẳn sẽ dễ khôi phục lại nếu có sự cố. Dưới đây là các bước hướng dẫn để sao lưu tất cả danh sách cuộc gọi và tin nhắn vào tài khoản Gmail Bước ... Khôi phục Tương tự, khi bạn muốn khôi phục các dữ liệu, bạn hãy cài đặt ứng dụng này, sử dụng tài khoản Gmail mà mình đã sao lưu dữ liệu trước đó và nhấn chọn tab Restore, sao đó nhấn chọn các...
 • 5
 • 260
 • 0
bài giảng nguyên lý kế toán (lê thị minh châu) - chuyên đề 3 tài khoản và ghi sổ kép

bài giảng nguyên lý kế toán (lê thị minh châu) - chuyên đề 3 tài khoản và ghi sổ kép

Quản lý dự án

... của tài khoản liên quan;4. Lập định khoản kế toán căn cứ vào ảnh hưởng của nghiệp vụ;5. Sử dụng định khoản để ghi vào tài khoản 28Áp dụng vào tài khoản • Bút toán: Cách gọi khác của định khoản – ... quan hệ giữa tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết; – Lập và sử dụng bảng cân đối tài khoản. 1223Nguyên tắc• Một nghiệp vụ sẽ được ghi ít nhất vào 2 tài khoản, một tài khoản được ghi ... dụ: – Tài khoản Tiền mặt– Tài khoản Hàng hóa– Tài khoản Phải trả người bán…8Kết cấu tài khoản • Các thông tin cơ bản– Tình trạng của đối tượng kế toán đầu kỳ kế toán dưới dạng số tiền, ...
 • 26
 • 1,271
 • 2

Xem thêm