phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới mức và tỷ lệ hạ giá thành sản phẩm hàng hoá kì thực tế

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 10 potx

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 10 potx

Cao đẳng - Đại học

... thuế Vốn chủ sở hữu bình quân Cũng giống phân tích tiêu ROA, nhà phân tích thường dùng phương pháp phân tích tài DuPont để phân tích tiêu ROE Đây phương pháp phân tích dựa mối quan hệ tỷ số tài với ... động nhân tố tiêu hiệu sử dụng tài sản - Cho phép phân tích lượng hoá nhân tố ảnh hưởng đến suất sinh lời vốn chủ sở hữu phương pháp loại trừ - Đề sách phù hợp hiệu mức độ tác động khác nhân ... để làm tăng suất sinh lời Như vậy, ta có sơ đồ phân tích theo phương trình DuPont sau: 130 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Biểu 5-6: Sơ đồ phân tích khả sinh lời Vốn chủ sở hữu theo phương...
 • 13
 • 449
 • 1
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 9 pot

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 9 pot

Cao đẳng - Đại học

... phương pháp phân tích Phương pháp phân tích: sử dụng phương pháp phân tích nhân tố để đánh giá mức độ biến đổi nguyên nhân hệ kinh tế tốc độ luân chuyển vốn lưu động thay đổi Trình tự phân tích ... kỳ doanh thu thực tế kỳ Mức ảnh hưởng nhân tố đến Số vòng/Số ngày luân chuyển VLĐ thực tế kỳ so với Thực tế kỳ trước Kế hoạch kỳ Nhân tố Nhân tố Nhân tố Nhân tố VLĐ VLĐ tổng số tổng số bình bình ... triển trả nợ nhiều vay 5.5.2 Phân tích tình hình công nợ khả toán Để phân tích tình hình công nợ khả toán, trước hết người ta lập bảng phân tích, sau tính toán, xác định phân tích tiêu phản ánh khả...
 • 14
 • 280
 • 0
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 8 ppt

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 8 ppt

Cao đẳng - Đại học

... nghiệp thấp ngược lại Phương pháp phân tích cấu nguồn vốn phương pháp so sánh Khi phân tích, nhà phân tích sử dụng kỹ thuật so sánh dọc (phân tích dọc) so sánh ngang (phân ThS Phạm Quốc Luyến 105 ... việc phân bổ vốn cho giai đoạn, loại tài sản doanh nghiệp ThS Phạm Quốc Luyến 103 Để thực hai yêu cầu trên, cần phải lập bảng phân tích biến động tình hình phân bổ vốn (cơ cấu vốn) Khi phân tích ... liệu sử dụng để phân tích cấu nguồn vốn Bảng cân đối kế toán (phần “Nguồn vốn”) 106 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 5.4.2 Phân tích tình hình sử dụng nguồn tài trợ Để phân tích diễn biến...
 • 14
 • 287
 • 0
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 7 pot

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 7 pot

Cao đẳng - Đại học

... Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 II Quỹ khen thưởng, phúc lợi III.07 430 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 (440 = 300 + 400 ) CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 92 ( ) ( ) Phân tích hoạt động sản ... toán cho công nhân viên tiền lương BHXH, v v ), chi phí khác tiền (chi phí văn phòng phẩm, công tác phí, v v ) Các luồng tiền liên quan đến mua, bán chứng khoán mục đích thương mại phân loại luồng ... phát triển 417 Quỹ dự phòng tài 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác 431 Nguồn kinh phí 432 Nguồn...
 • 14
 • 195
 • 0
phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu sản lượng theo các chỉ tiêu khai thác và sử dụng phương tiện” và “phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu giá thành theo yếu tố” của doanh nghiệp vận chuyển

phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu sản lượng theo các chỉ tiêu khai thác và sử dụng phương tiện” và “phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu giá thành theo yếu tố” của doanh nghiệp vận chuyển

Kinh tế - Thương mại

... cng nh thớch nghi vi s phỏt trin v thay i nhanh chúng ca cụng ngh k thut hin i Vy nờn õy nguyên nhân khách quan tích cực - Nguyờn nhõn 3:Doanh nghip ỏnh giỏ li ti sn Trong k doanh nghip ó phõn ... đình cỏn b cụng nhõn viờn có hoàn cảnh khó khăn Tại thời điểm này, lạm phát kéo dài, gia đình công nhân gặp phải khó khăn khin sc khe tinh thn v th cht u bt ổn định gây ảnh hởng trực tiếp đến trình...
 • 65
 • 2,146
 • 46
Đề tài báo cáo Những vấn đề cơ bản của thống kê và vận dụng vào thực tế của doanh nghiệp ppt

Đề tài báo cáo Những vấn đề cơ bản của thống kê và vận dụng vào thực tế của doanh nghiệp ppt

Tài chính - Ngân hàng

... Các loại phân tổ thống kê Căn vào nhiệm vụ phân tổ thống kê chia thành loại: Phân tổ phân loại ,phân tổ kết cấu ,phân tổ liên hệ Căn vào số lượng tiêu thức phân tổ phân tổ thống kê gồm: phân tổ ... 5.250 Bảng số liệu công nhân sản xuất áo phân xưởng công ty may Mười tỉnh Thái Bình Khi nghiên cứu suấtlao động công nhân phân xưởng ta tiến hành phân tổ sau: -Tiêu thức phân tổ:Năng suất lao động ... sống công nhân ta tiến hành phân tổ với tiêu thức phân tổ tiền lương công nhân, chỉ tiêu giải thích số công nhân. Kết phân tổ thể bảng thống kê sau: Tiền lương công nhân( 1000đ)
 • 16
 • 569
 • 0
Đề tài báo cáo những vấn đề cơ bản của thống kê và vận dụng vào thực tế của doanh nghiệp pot

Đề tài báo cáo những vấn đề cơ bản của thống kê và vận dụng vào thực tế của doanh nghiệp pot

Quản trị kinh doanh

... Các loại phân tổ thống kê Căn vào nhiệm vụ phân tổ thống kê chia thành loại: Phân tổ phân loại, phân tổ kết cấu ,phân tổ liên hệ Căn vào số lượng tiêu thức phân tổ phân tổ thống kê gồm: phân tổ ... 5.250 Bảng số liệu công nhân sản xuất áo phân xưởng công ty may Mười tỉnh Thái Bình Khi nghiên cứu suất lao động công nhân phân xưởng ta tiến hành phân tổ sau: -Tiêu thức phân tổ:Năng suất lao ... sống công nhân ta tiến hành phân tổ với tiêu thức phân tổ tiền lương công nhân, chỉ tiêu giải thích số công nhân. Kết phân tổ thể bảng thống kê sau: Tiền lương công nhân( 1000đ)
 • 16
 • 475
 • 0
những vấn đề cơ bản của phân tổ thống kê và vận dụng phân tổ thống kê trong hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp

những vấn đề cơ bản của phân tổ thống kê và vận dụng phân tổ thống kê trong hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... Các loại phân tổ thống kê Căn vào nhiệm vụ phân tổ thống kê chia thành loại: Phân tổ phân loại, phân tổ kết cấu ,phân tổ liên hệ Căn vào số lượng tiêu thức phân tổ phân tổ thống kê gồm: phân tổ ... 5.250 Bảng số liệu công nhân sản xuất áo phân xưởng công ty may Mười tỉnh Thái Bình Khi nghiên cứu suất lao động công nhân phân xưởng ta tiến hành phân tổ sau: -Tiêu thức phân tổ:Năng suất lao ... sống công nhân ta tiến hành phân tổ với tiêu thức phân tổ tiền lương công nhân, chỉ tiêu giải thích số công nhân. Kết phân tổ thể bảng thống kê sau: Tiền lương công nhân( 1000đ)
 • 16
 • 835
 • 3
Trình tự và phương pháp xây dựng kế hoạch tiêu thu sản phẩm của doanh nghiệp thương mại

Trình tự và phương pháp xây dựng kế hoạch tiêu thu sản phẩm của doanh nghiệp thương mại

Quản trị kinh doanh

... phẩm sản xuất kinh doanh Qua xác định lực, khả doanh nghiệp dự báo, phân tích lực tiềm tàng tương lai tất lĩnh vực như: nguồn nhân lực, yếu tố vốn, tài chính, kĩ thuật công nghệ sản xuất, sản phẩm ... tư tưởng nội dung kế hoạch đến cán chủ chốt nhân viên thực hiện, phải phổ biến thành nhiệm vụ đến phận thực Phải có kế hoạch chi tiết, cụ thể, rõ ràng phân công phối hợp phận, thành viên việc triển ... chung phương pháp cân đối, phương pháp quan hệ động, phương pháp tỉ lệ cố định, phương pháp phân tích nhân tố tác động, phương pháp kinh kế… Trong số phương pháp phương pháp cân đối doanh nghiệp...
 • 5
 • 322
 • 0
Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG ĂN VÀO, TỈ LỆ TIÊU HÓA, CÂN BẰNG NI-TƠ VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG LÁ CHUỐI LÀM THỨC ĂN CHO DÊ ppt

Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG ĂN VÀO, TỈ LỆ TIÊU HÓA, CÂN BẰNG NI-TƠ VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG LÁ CHUỐI LÀM THỨC ĂN CHO DÊ ppt

Báo cáo khoa học

... ăn, mẫu phân mẫu nước tiểu lấy giai đoạn thu mẫu (liên tục ngày) để phân tích thành phần hóa học Vật chất khô (DM), vật chất hữu (OM), nitơ tổng số, mỡ thô (EE), khoáng tổng số (Ash) phân tích ... gạo + 1,3kg urê + 0,3kg Diammonium phosphate + 0,5kg muối ăn + 0,5kg vôi + 0,1kg lưu huỳnh Kết phân tích thành phần dinh dưỡng loại thức ăn sử dụng thí nghiệm trình bày bảng Bảng Thành phần hóa ... tổng số (GE) xác định Bomb Calorimeter (Bomb Calorimeter 6300, Đức) Số liệu xử lý theo mô hình phân tích thống kê GLM dùng cho thiết kế thí nghiệm theo kiểu ô vuông la tinh với độ tin cậy P
 • 8
 • 590
 • 1
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG ĂN VÀO, TỈ LỆ TIÊU HÓA, CÂN BẰNG NI-TƠ VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG THÂN CHUỐI SAU THU HOẠCH LÀM THỨC ĂN CHO DÊ doc

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG ĂN VÀO, TỈ LỆ TIÊU HÓA, CÂN BẰNG NI-TƠ VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG THÂN CHUỐI SAU THU HOẠCH LÀM THỨC ĂN CHO DÊ doc

Báo cáo khoa học

... ăn, mẫu phân mẫu nước tiểu lấy giai đoạn thu mẫu (liên tục ngày) để phân tích thành phần hóa học Vật chất khô (DM), vật chất hữu (OM), nitơ tổng số, mỡ thô (EE), khoáng tổng số (Ash) phân tích ... lý theo mô hình phân tích thống kê GLM dùng cho thiết kế CRD với độ tin cậy P
 • 11
 • 627
 • 0
Ứng dụng mô hình Mike 11 để xác định mực nước và lưu lượng lũ thiết kế cho các tuyến sông thuộc địa bàn Thành Phố Hải Dương

Ứng dụng mô hình Mike 11 để xác định mực nước và lưu lượng lũ thiết kế cho các tuyến sông thuộc địa bàn Thành Phố Hải Dương

Công nghệ - Môi trường

... lưu lượng dọc theo chiều dài sông theo thời gian Sơ đồ sai phân ẩn điểm trung tâm Sơ đồ sai phân hoá phương trình liên tục Sơ đồ sai phân hoá phương trình động lượng Sơ đồ bước áp dụng mô hình ... sai phân ẩn điểm trung tâm Phương trình liên tục sai phân hoá bước thời gian n + sau : ∆xj ∆2xj ∆xj+1 TIMESTEP n+1 Q h Q n + 1/2 ∆t CENTERPOINT n Q h j -1 j Q j+1 GRIDPOINT Hình 5: Sơ đồ sai phân ... sông Đuống tuyến ngã ba Nấu Khê km, Sông Thái Bình Nấu Khê phân làm nhánh : dòng Thái Bình sông Kính Thày, Tại nước sông Thái Bình phân phối theo nhánh với tỷ lệ khác nhau, tuỳ thuộc vào chế...
 • 119
 • 1,044
 • 4
Tài liệu Tiểu luận:Xác định mục tiêu và đào tạo pptx

Tài liệu Tiểu luận:Xác định mục tiêu và đào tạo pptx

Khoa học xã hội

... sản xuất dịch vụ, khoa học công nghệ cá nhân Đối tượng họat động đào tạo người mục đích đào tạo chung hướng tới hình thành phát triển nhân cách người, nhân cách nghề nghiệp thích hợp với nhu ... nghiệp nhu cầu nhân lực xã hội Cấu trúc tài liệu phân tích đặc điểm chuyên môn nghề: Tên ngành nghề: Phạm vi họat động ý nghĩa, vai trò ngành nghề kinh tế quốc dân vùng, địa phương Phân tích nội ... đào tạo 1.2.1 Về phẩm chất đạo đức công dân: Những yêu cầu hình thành phát triển phẩm chất nhân cách ( cá nhân, xã hội Nghề nghiệp) phù hợp với giai đọan phát triển đời sống kinh tế xã hội lao động...
 • 20
 • 427
 • 0
Xác định mức lysine và năng lượng (l/nl) đối với lợn con móng cái giai đoạn sau cai sữa pdf

Xác định mức lysine và năng lượng (l/nl) đối với lợn con móng cái giai đoạn sau cai sữa pdf

Báo cáo khoa học

... ăn đ ợc phân tích theo ph ơng pháp phân tích th ờng quy phòng thí nghiệm Hàm l ợng axit amin thức ăn đ ợc ớc tính dựa ... lợn nội nuôi thịt (Tiêu chuẩn ăn cho lợn - NXB Nông nghiệp, 1986) Số liệu đ ợc phân tích ph ơng sai theo mô hình nhân tố x Ph ơng pháp LSD đ ợc sử dụng để kiểm tra sai khác giá trị trung bình ... thông qua nồng độ chất dinh d ỡng thức ăn để đáp ứng nhu cầu dinh d ỡng cho tăng tr ởng lợn Kết phân tích ph ơng sai cho thấy tăng mật độ l ợng phần từ 13,0 lên 13,5 Mj DE/kg nh tăng tỷ lệ lysine...
 • 4
 • 347
 • 1
BÁO CÁO KHOA HỌC : XÁC ĐỊNH MỨC PROTEIN VÀ MỘT SỐ AXIT AMIN QUAN TRỌNG TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN NUÔI ĐÀ ĐIỂU GIAI ĐOẠN ĐẺ TRỨNG docx

BÁO CÁO KHOA HỌC : XÁC ĐỊNH MỨC PROTEIN VÀ MỘT SỐ AXIT AMIN QUAN TRỌNG TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN NUÔI ĐÀ ĐIỂU GIAI ĐOẠN ĐẺ TRỨNG docx

Báo cáo khoa học

... xanh cho ăn theo tỷ lệ tinh/xanh 1/tự Các nguyên liệu thức ăn trước phối trộn phân tích giá trị dinh dưỡng phòng phân tích Viện Chăn nuôi Lập phần cho đà điểu thí nghiệm máy vi tính phần mềm ... mức protein axit amin đến tỷ lệ đẻ suất trứng Ảnh hưởng mức protein đến tỷ lệ đẻ suất trứng Phân tích nhân tố mức protein tác động độc lập nhận thấy lô TN sử dụng KPTA có mức protein khác cho NST ... đến khả sinh sản đà điểu Phương pháp nghiên cứu Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm bố thí theo mô hình nhân tố, mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên Sơ đồ bố trí thí nghiệm sau: Chọn 108 đà điểu thí nghiệm đạt tiêu...
 • 9
 • 303
 • 0
Giáo án công nghệ lớp 7 - XỬ LÍ HẠT GIỐNG BẰNG NƯỚC ẤM XÁC ĐỊNH SỨC NẢY MẦM& TỈ LỆ NẢY MẦM CỦA HẠT GIỐNG docx

Giáo án công nghệ lớp 7 - XỬ LÍ HẠT GIỐNG BẰNG NƯỚC ẤM XÁC ĐỊNH SỨC NẢY MẦM& TỈ LỆ NẢY MẦM CỦA HẠT GIỐNG docx

Điện - Điện tử

... Hoạt động 1: Tổ chức thực hành - GV kiểm tra chuẩn bị HS: hạt giống , chậu, xô, rỗ, khay đĩa - Phân công nhiệm vụ cho nhóm - Xác định sức nảy mầm tỉ lệ nảy mầm theo quy trình hướng dẫn Hoạt động ... nảy mầm TLNM( % ) = 100 ( Sau gieo từ 7- 14 ngày ) Tổng số hạt đem gieo - HS thực hành theo nhóm phân công - GV theo dõi, sửa chữa, uôn nắn sai sót HS - Củng cố : - HS thu dọn dụng cụ, vật liệu,...
 • 4
 • 2,247
 • 2

Xem thêm