phân tích vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt

vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt trong thực tiễn

vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt trong thực tiễn

Xuất nhập khẩu

... thường nghĩ tới vai trò hàng đầu của thuế trực thu, đặc biệtthuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, thuế gián thu, điển hình là Thuế TTĐB cũng phần nào đảm bảo được vai trò này. Thuế TTĐB không ... hội.2 3. Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế TTĐB là công cụ rất quan trọng để NN thực hiện chức năng quản lý, hướng dẫn sản xuất và điều tiết tiêu dùng XH.Việc thu thuế TTĐB ở khâu ... dịch vụ đặc biệt Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng. Mức độ động viên của Nhà nước thông qua thuế TTĐB thường cao hơn so với mức độ động viên thông qua các sắc thuế gián thu khác. Thuế suất...
 • 3
 • 1,521
 • 30
Tiểu luận Phân tích chính sách thuế Phân tích tác động của thuế tiêu thụ đặc biệt

Tiểu luận Phân tích chính sách thuế Phân tích tác động của thuế tiêu thụ đặc biệt

Tài chính thuế

... thuế tiêu thụ đặc biệt) Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.Việc khấu trừ tiền thuế tiêu thụ ... thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.Điều kiện khấu trừ thuế ... sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất...
 • 22
 • 2,544
 • 9
Luận văn Phân tích vai trò của thuế đối với nền kinh tế thị trường tại việt nam

Luận văn Phân tích vai trò của thuế đối với nền kinh tế thị trường tại việt nam

Tài chính thuế

... triển không thể thiếu đi vai trò của thuế, thuế là công cụ để Nhà nước điều tiết thị trường theo định hướng đã định.■ Tiếp đến, phân tích thực trạng tác động của thuế đối với nền kinh tế thị ... nền kinh tế.33 của thuế. Người nộp thuế theo quy định phải thực hiện quy trình tuân thủ thuế để chấp hành các quy định của Luật thuế. Nếu không tuân thủ các quy định của Luật thuế thì tùy theo ... đó là tiền thuế của Nhà nước.Tóm lại, nộp tiền thuế cho Nhà nước là một nghĩa vụ theo luật định của người nộp thuế. Người nộp thuế phải tuân thủ luật bằng cách nộp thuế và khi nộp thuế sẽ không...
 • 60
 • 3,542
 • 16
TẦM QUAN TRỌNG CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Kinh tế - Thương mại

... cứ vào tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt ngày , Cục thuế thông báo số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt cơ sở phải nộp như sau: Đơn vị:đồng VNSTT Chỉ tiêu Thuế tiêu thụ đặc biệt 1 Số thuế kỳ trước ... trọng của thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuế tiêu thụ đặc biệt có tầm quan trọng như sau: - Thông qua chế độ thu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhà nước động viên một phần thu nhập đáng kể của người tiêu ... TRỌNG CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 1. Khái niệm. Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ...
 • 14
 • 1,152
 • 2
KHÁI NIỆM - TẦM QUAN TRỌNG CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

KHÁI NIỆM - TẦM QUAN TRỌNG CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Kinh tế - Thương mại

... thu của cơ sở và thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, Chi cục thuế thông báo số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt cơ sở phải nộp của tháng năm như sau: Đơn vị:đồng VNSTT Chỉ tiêu Thuế tiêu thụ đặc biệt ... trọng của thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuế tiêu thụ đặc biệt có tầm quan trọng như sau: - Thông qua chế độ thu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhà nước động viên một phầnthu nhập đáng kể của người tiêu ... được hoàn thuế theo quy định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 2. Hoàn thuế: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng hóa ch ịu thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp...
 • 14
 • 1,858
 • 2
Phân tích vai trò của của khoản thu về thuế trong hệ thống các khoản thu ngân sách nhà nước. ppt

Phân tích vai trò của của khoản thu về thuế trong hệ thống các khoản thu ngân sách nhà nước. ppt

Quản lý nhà nước

... thì các khoản chi sẽ được cân đối hơn, có mức tăng tiến. Phân tích vai trò của của khoản thu về thuế trong hệ thống các khoản thu ngân sách nhà nước ... tiết chia thuế ra 2 loại: Thuế gián thu là các khoản thu mà người có nghĩa vụ nộp thuế thường là người gánh chịu thuế như thuế thu nhập , Thuế trực thu là khoản thu mà người gánh chịu thuế là ... nguồn thu nội bộ của nền kinh tế quốc dân. Theo khảo sát của ngân hàng thế giới tại 85 nước trên thế giới thì có 60 nước có khoản thu về thuế chiếm hơn 80% tổng thu ngân sách đặc biệt như là Dức...
 • 5
 • 766
 • 5
Tài liệu TIỂU LUẬN: Vận dụng Lý luận hình thái kinh tế – xã hội để phân tích vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế Việt nam hiện nay doc

Tài liệu TIỂU LUẬN: Vận dụng Lý luận hình thái kinh tế – xã hội để phân tích vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế Việt nam hiện nay doc

Khoa học xã hội

... máy nhà nước. + Phải phân biệt rõ chức năng cảu các cấp các ngành. TIỂU LUẬN: Vận dụng Lý luận hình thái kinh tế – xã hội để phân tích vai trò của nhà nước đối với ... Giải pháp nâng cao vai trò nhà nước Trên cơ sở phân tích nhà nước đã làm được và chưa làm được trong thời gian vừa qua.ta có thể đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước trong ... sản xuất của nó tương ứng với trình độ nhất định của lực lượng sản xuất. Quan hệ sản xuất, đó là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt xã hội cụ thể này với xã hội cụ thể khác, đồng thời tiêu biểu...
 • 25
 • 618
 • 0
Phân tích vai trò của công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiểu luận triết

Phân tích vai trò của công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiểu luận triết

Triết học Mác - Lênin

... đất nớc5. Vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng6. Vấn đề nâng cao hiệu lực, vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nớcV. Vai trò của CNH- HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xà héi ë níc ta hiÖn nayC. ... giao của sự phát triển kinh tế đó là nâng cao vai trò kinh tế của nhà nớc ,nâng cao khả năng tích luỹ ,mở rộng sản xuất, phát triển hiều nghành nghề mới, đáp ứng cac nhu cauviệc làm của ngời ... nâng cao hiệu lực, vai trò điều tiết vĩ mô của Nhà nớcQuá trình công nghiệp hoá ngày nay không còn tính tự phát nh trớc đây nó đà từng ở các nớc đi trớc. Nhà nớc đóng vai trò quan trọng không...
 • 30
 • 533
 • 0
Tiểu luận:

Tiểu luận:"Phân tích vai trò của màu sắc trong chất lượng cảm quan chung của sản phẩm" pot

Báo cáo khoa học

... màu sắc của vật th mới trở nên thấyđược – tại sao? Màu sắc không thể được xem là đặc tính riêng của một vật thể như làhình thù của vật thể đó. Đặc tính cố hữu của các vật thể là hấp thụ hoặc ... không đảm bảođược những đặc trưng màu sắc của từng loại bia thì sẽ gây ra những ảnhhưởng tiêu cực.II. Màu đặc trưng của một số loại biaMỗi sản phẩm bia yêu cầu có màu sắc đặc trưng khác nhau vì ... xác màu sắc của nó nhưng với nhữngngười bị mù màu thì mặc dù vẫn thu nhận được ánh sáng phản chiếu đếnmắt nhưng lại không phân biệt được màu sắc của các tia sáng đó.27 Màu sắc của bia còn...
 • 37
 • 807
 • 0
Tiểu luận triết học: VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI ĐỂ PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY pps

Tiểu luận triết học: VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI ĐỂ PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY pps

Báo cáo khoa học

... GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ NHÀ NƯỚC TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH NHÀ NƯỚC ĐÃ LÀM ĐƯỢC VÀ CHƯA LÀM ĐƯỢC TRONG THỜI GIAN VỪA QUA.TA CÓ THỂ ĐƯA RA MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG ... SẢN XUẤT CỦA NÓ TƯƠNG ỨNG VỚI TRÌNH ĐỘ NHẤT ĐỊNH CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. QUAN HỆ SẢN XUẤT, ĐÓ LÀ TIÊU CHUẨN KHÁCH QUAN ĐỂ PHÂN BIỆT XÃ HỘI CỤ THỂ NÀY VỚI XÃ HỘI CỤ THỂ KHÁC, ĐỒNG THỜI TIÊU BIỂU ... PHỐI SỰ VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ- XÃ HỘI THÌ QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT CÓ VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH NHẤT. TỪ LỰC...
 • 36
 • 617
 • 0
Tiểu luận: Phân tích vai trò của thị trường chứng khoán ppt

Tiểu luận: Phân tích vai trò của thị trường chứng khoán ppt

Đầu tư Chứng khoán

... Chương III: Vai trò của thị trường chứng khoán trong 10 năm qua:1. Tập trung tích tụ vốn cho thị trườngQuy mô thị trường có bước tăng trưởng mạnh mẽ, vững chắc, từng bước đóng vai trò làkênh ... nguy hiểm, bước vào 1 định chế tài chính phức tạp Tiểu luận: Phân tích vai trò của thị trường chứng khoán. Đánh giá sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 10 năm qua. Bình luận về ... thể chuyển chứng khoán của họ thành tiền mặt bấtcứ lúc nào họ muốn.III- Vai trò của thị trường chứng khoán:Cụ thể : trái phiếu chính quyền địa phương. Theo thống kê của Ngân hàng Đầu tư -...
 • 18
 • 904
 • 4

Xem thêm