phân tích vai trò của đầu tư dối với nước ta hiện nay

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phân tích vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2013

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phân tích vai trò của đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2013

Kinh tế

... người tiêu dùng nước nhận đầu cấu thị trường nước nhận đầu yếu tố quan trọng chủ đầu cân nhắc để lựa chọn địa điểm đầu Khi lựa chọn địa điểm để đầu nước, nhà đầu nước nhắm đến ... việc khu vực có đầu trực tiếp nước Theo cách đó, đầu trực tiếp nước góp phần vào công xóa đói giảm nghèo nước phát triển nước nhận đầu Tác động tích cực đầu trực tiếp nước lên phúc ... gia Đầu trực tiếp nước đóng vai trò quan trọng việc gắn kết quốc gia đầu quốc gia tiếp nhận đầu tư, làm cho phân công lao động quốc tế diễn theo chiều sâu Những cam kết tự hoá đầu nước...
 • 123
 • 1,050
 • 2
Dựa vào các lý thuyết kinh tế về đầu tư giải thích vai trò của đầu tư đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế phần 1

Dựa vào các lý thuyết kinh tế về đầu giải thích vai trò của đầu đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế phần 1

Quản trị kinh doanh

... đến đầu t tăng Thuế có ảnh hởng ngợc chiều với đầu t Thuế tăng làm cho lợi nhuận giảm tích luỹ thấp đầu t giảm Lãi suất có tác động ngợc chiều với đầu t Bởi lãi xuất tăng làm cho chi phí đầu ... đầu t Tuy nhiên viết giúp cho có đợc hiểu biết định đầu t, đặc biệt lý thuyết kinh tế đầu t Ngoài đề tài cho thấy đợc vai trò đầu t tăng trởng phát triển kinh tế quan trọng Các mô hình phân tích ... Durbin-Watson stat 2.277039 Với mức tin cậy 5% ta có 0.05 Std Error t-Statistic 0.013943 -0.794546 8.78E-05 1.811285 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic...
 • 38
 • 1,423
 • 4
Dựa vào các lý thuyết kinh tế về đầu tư giải thích vai trò của đầu tư đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế phần 2

Dựa vào các lý thuyết kinh tế về đầu giải thích vai trò của đầu đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế phần 2

Quản trị kinh doanh

... VỀ ĐẦU GIẢI THÍCH VAI TRÒ CỦA ĐẦU ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ CƠ BẢN VỀ ĐẦU  Số nhân đầu  Lý thuyết gia tốc đầu  Lý thuyết quỹ nội đầu ... đến thực vốn đầu không đáp ứng, cầu vượt cung Kết luận chung lý thuyết gia tốc đầu số nhân đầu Lý thuyết gia tốc đầu số nhân đầu giải thích mối quan hệ qua lại đầu sản lượng ... làm cho mức đầu doanh nghiệp lớn Thực chất ta hiểu:Các doanh nghiệp thích sử dụng quỹ nội để đầu vay vốn để đầu 3.3 So sánh lý thuyết quỹ nội đầu lý thuyết gia tốc đầu Theo lý...
 • 37
 • 1,061
 • 2
Phân tích vai trò của đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế liên hệ thực tiễn ở việt nam

Phân tích vai trò của đầu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế liên hệ thực tiễn ở việt nam

Kinh tế - Quản lý

... phải đầu cho ngành thêm 2.2.Hệ số co dãn việc thay đổi cấu đầu với thay đổi cấu kinh tế ngành: 13 Nhóm – Môn kinh tế đầu 01 Phân tích vai trò ... gần đây, với chủ trương thông qua kỳ đại hội Đảng, nguồn vốn đầu có chuyển dịch 22 Nhóm – Môn kinh tế đầu 01 Phân tích vai trò đầu chuyển ... thuộc vào ICOR nước Vốn đầu Vốn đầu ICOR = - Suy ra: Mức đầu tư= -Mức tăng GDP ICOR Nếu ICOR không đổi, mức tăng GDP hoàn toàn phụ thuộc vào vốn đầu nước phát triển,ICOR...
 • 26
 • 588
 • 3
VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ LIÊN HỆ VỚI TÌNH HÌNH THỰC TIẾN Ở VIỆT NAM.DOC

VAI TRÒ CỦA ĐẦU ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ LIÊN HỆ VỚI TÌNH HÌNH THỰC TIẾN Ở VIỆT NAM.DOC

Kế toán

... chất đối ng đầu tư, có: đầu cho đối ng vật chất, đầu cho đối ng tài chính, đầu cho đối ng phi vật chất; Theo cấu tái sản xuất, có đầu chiều rộng, đầu chiều sâu;Theo ... hội kết đầu tư, có: đầu phát triển sản xuất kinh doanh, đầu phát triển khoa học kỹ thuật, đầu phát triển sở hạ tầng Theo quan hệ quản lý chủ đầu tư, có: đầu trực tiếp, đầu gián ... GDP cần nhiều đồng vốn đầu hơn, ví dụ để tạo đồng GDP cần tới 8,1 đồng vốn đầu năm 2009 Mặc dù tiêu cho ta biết vai trò đầu với tăng trưởng, thực tế hệ số ICOR nước ta có xu hướng gia tăng...
 • 7
 • 18,449
 • 279
Vai trò của đầu tư đối với sự hình thành và phát triển doanh nghiệp và sự tăng trưởng của nền kinh tế

Vai trò của đầu đối với sự hình thành và phát triển doanh nghiệp và sự tăng trưởng của nền kinh tế

Kinh tế - Thương mại

... đích đầu t phân loại đầu t thành: đầu t tăng lực sản xuất, đầu t đổi sản phẩm, đầu t nâng cao chất lợng sản phẩm, đầu t mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩmHoạt động đầu t phân theo mục đích đầu ... lỡng Vai trò đầu t tăng trởng kinh tế Hoạt động đầu t phơng diện vĩ mô kinh tế bao gồm hoạt động đầu t nớc hoạt động đầu t nớc Trong đó, hoạt động đầu t nớc đầu t nớc có mối quan hệ hữu với nhau, ... thu lợi cho sản phẩm có mà phân loại đầu t doanh nghiệp theo tiêu thức khác Theo cấu tài sản đầu t phân loại đầu t doanh nghiệp thành: Đầu t tài sản cố định, hoạt động đầu t nhằm mua sắm, cải tạo,...
 • 12
 • 653
 • 0
Vai trò của đầu tư đối với sự hình thành và phát triển doanh nghiệp và sự tăng trưởng của nền kinh tế

Vai trò của đầu đối với sự hình thành và phát triển doanh nghiệp và sự tăng trưởng của nền kinh tế

... nhắc kỹ lưỡng Vai trò đầu tăng trưởng kinh tế Hoạt động đầu phương diện vĩ mô kinh tế bao gồm hoạt động đầu nước hoạt động đầu nước Trong đó, hoạt động đầu nước đầu nước có mối ... mục đích đầu phân loại đầu thành: đầu tăng lực sản xuất, đầu đổi sản phẩm, đầu nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm…Hoạt động đầu phân theo ... sử dụng có hiệu đầu nước Nguồn vốn đầu nước doanh nghiệp tự đầu để mở rộng sản xuất kinh doanh có ý nghĩa to lớn việc tạo khả tốt cho đầu nước Vì hoạt động đầu nước hoạt động chủ...
 • 10
 • 622
 • 1
Vai trò của đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế và liên hệ với tình hình thực tiến ở việt nam

Vai trò của đầu đối với tăng trưởng kinh tế và liên hệ với tình hình thực tiến ở việt nam

Kinh tế - Thương mại

... tiến hành phân loại hoạt động đầu theo tiêu chí khác nhau, ví dụ: Nếu theo chất đối ng đầu tư, có: đầu cho đối ng vật chất, đầu cho đối ng tài chính, đầu cho đối ng phi ... tái sản xuất, có đầu chiều rộng, đầu chiều sâu;Theo lĩnh vực hoạt động xã hội kết đầu tư, có: đầu phát triển sản xuất kinh doanh, đầu phát triển khoa học kỹ thuật, đầu phát triển ... đầu phát triển sở hạ tầng Theo quan hệ quản lý chủ đầu tư, có: đầu trực tiếp, đầu gián tiếp Theo nguồn vốn, có: đầu nước, đầu nước ngoài, Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế...
 • 7
 • 1,129
 • 7
Lý luận Thực tiễn là gì phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Lý luận Thực tiễn là gì phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Khoa học xã hội

... ĐỀXUẤTNHIỆMVỤVÀGIẢIPHÁPCHOTƯƠNGLAI ng lai đất nước nằm tay sinh viên chúng ta, việc cải tạo nó, biến đổi làm cho ngày đẹp đẽ nhiệm vụ người dân Hiện nay, Việt Nam nước đứng vào hàng nước nghèo giới, việc đưa nước ta ... cho nước ta dễ dàng giao lưu với nước giới +Trên đất liền, nước ta giáp Trung Quốc, Lào, Campuchia Thông qua tuyến giao thông (đường bộ, đường sắt ) với cửa quan trọng, Việt Nam liên hệ với nhiều ... quốc gia - Mở rộng nâng cao hiệu kinh tếđối ngoại, gọi vốn đầu nước cách mở rộng, nới lỏng sách v đầu tư, hệ thống hoá luật đầu nước ngoài, tạo sở kinh tế thuận lợi dựán nhiều tiềm - Giải...
 • 27
 • 6,200
 • 16
DỰA VÀO CÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ VỀ ĐẦU TƯ GIẢI THÍCH VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

DỰA VÀO CÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ VỀ ĐẦU GIẢI THÍCH VAI TRÒ CỦA ĐẦU ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Quản trị kinh doanh

... đến đầu t tăng Thuế có ảnh hởng ngợc chiều với đầu t Thuế tăng làm cho lợi nhuận giảm tích luỹ thấp đầu t giảm Lãi suất có tác động ngợc chiều với đầu t Bởi lãi xuất tăng làm cho chi phí đầu ... đầu t Tuy nhiên viết giúp cho có đợc hiểu biết định đầu t, đặc biệt lý thuyết kinh tế đầu t Ngoài đề tài cho thấy đợc vai trò đầu t tăng trởng phát triển kinh tế quan trọng Các mô hình phân tích ... ngoại tệ tăng lên làm cho giá trị đồng ngoại tệ so với đồng nội tệ tăng lên kích thích nhà đầu t nớc mang ngoại tệ vào nớc đầu t làm cho cầu đầu t tăng lên Hàm xuất -nhâp khẩu: EM = + * GDP...
 • 39
 • 847
 • 4
VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

VAI TRÒ CỦA ĐẦU ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Quản trị kinh doanh

... 1.2 Phân loại đầu tư: Căn vào kết hoạt động đầu tư, chất lợi ích đầu đem lai chia đầu làm loại: đầu tài chính, đầu thương mại đầu phát triển *Đầu tài chính: Đầu tài loại đầu ... kinh tế đầu giải thích vai trò đầu tăng trưởng phát triển kinh tế CHƯƠNG II: VAI TRÒ CỦA ĐẦU ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM I/ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU VÀ ... kinh tế xã hội Ba loại đầu tồn có mối quan hệ ng hỗ với nhau, đầu phát triển nhất, tạo tiền đề đề tăng tích lũy, phát triển hoạt động đầu tài đầu thương mại Đầu phát triển điều...
 • 60
 • 838
 • 4
Phân tích vai trò của pháp luật đối với kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Phân tích vai trò của pháp luật đối với kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... (thông tư, nghị định…) cho phù hợp với thay đổi kinh tế thị trường Cụ thể đơn giản hóa khâu trình áp dụng luật Đặc biệt lĩnh vực đầu tư, tạo điều kiện để kinh tế nước ta thu hút vốn đầu nước ... Nhà nước hoàn thiện Luật Đầu tư, thu hút nhiều vốn ODA, FDI, Từ năm 1988 đến hết năm 2006, có 8.000 dự án đầu FDI với tổng vốn đăng ký 74 tỉ USD Năm 2008, dù kinh tế giới suy thoái, nguồn đầu ... kinh tế mà xây dựng phải có quản lý Nhà nước Kiên trì tưởng đó, Đại hội X, Đảng ta nhấn mạnh cần thiết phải “bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết kinh tế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” 1.4...
 • 10
 • 2,508
 • 39
Phân tích vai trò của pháp luật đối với kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Phân tích vai trò của pháp luật đối với kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... (thông tư, nghị định…) cho phù hợp với thay đổi kinh tế thị trường Cụ thể đơn giản hóa khâu trình áp dụng luật Đặc biệt lĩnh vực đầu tư, tọa điều kiện để kinh tế nước ta thu hút vốn đầu nước ... Biểu rõ Nhà nước hoàn thiện Luật Đầu tư, thu hút nhiều vốn ODA, FDI, Từ năm 1988 đến hết năm 2006, có 8.000 dự án đầu FDI với tổng vốn đăng ký 74 tỉ USD Năm 2007, nguồn vốn ODA từ nước, tổ chức ... kinh tế mà xây dựng phải có quản lý Nhà nước Kiên trì tưởng đó, Đại hội X, Đảng ta nhấn mạnh cần thiết phải “bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết kinh tế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” 1.4...
 • 6
 • 16,071
 • 219
Dựa vào các lý thuyết kinh tế và đầu tư giải thích vai trò của đầu tư đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế

Dựa vào các lý thuyết kinh tế và đầu giải thích vai trò của đầu đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế

Kinh tế - Thương mại

... Phân loại đầu Căn vào kết hoạt động đầu tư, chất lợi ích đầu đem lai chia đầu làm loại : đầu tài chính, đầu thương mại đầu phát triển Đầu tài chính: Đầu tài loại đầu ... 2: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA ĐẦU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÔNG QUA CÁC LÝ THUYẾT VỀ KINH TẾ ĐẦU I CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐẦU Số nhân đầu Số nhân đầu phản ánh vai trò đầu ... trưởng II PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA ĐẦU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Đầu kích thích tổng cầu kinh tế: 1.1 Vai trò đầu với tổng cầu thông qua mô hình số nhân Keynes: Số nhân đầu phản...
 • 53
 • 498
 • 0
DỰA VÀO CÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ VỀ ĐẦU TƯ GIẢI THÍCH VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

DỰA VÀO CÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ VỀ ĐẦU GIẢI THÍCH VAI TRÒ CỦA ĐẦU ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Kinh tế - Quản lý

... Phân loại đầu Căn vào kết hoạt động đầu tư, chất lợi ích đầu đem lai chia đầu làm loại : đầu tài chính, đầu thương mại đầu phát triển Đầu tài chính: Đầu tài loại đầu ... 0918.775.368 CHƯƠNG II VAI TRÒ CỦA ĐẦU TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ QUA PHÂN TÍCH CỦA CÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ Chúng ta biết đầu yếu tố nằm tổng cầu kinh tế Trong đầu nhỏ nhiều so với tiêu dùng GDP, ... tăng đầu mới, tăng đầu lại làm tăng thu nhập Cứ vậy, đầu định thu nhập, thu nhập lại tạo tiền đề để gia tăng đầu Lý thuyết gia tốc đầu 2.1 tưởng trung tâm mô hình gia tốc đầu tư...
 • 42
 • 781
 • 2
Dựa vào các lý thuyết kinh tế và đầu tư giải thích vai trò của đầu tư đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế

Dựa vào các lý thuyết kinh tế và đầu giải thích vai trò của đầu đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế

Kinh tế - Thương mại

... thích vai trò đầu tăng trưởng phát triển kinh tế’ CHƯƠNG I CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU VAI TRÒ CỦA ĐẦU VỚI TẰNG TRƯỞNG KINH TẾ I Khái niệm phân loại đầu tư: Khái niệm đầu tư: Đầu nói chung ... thuật, sở hạ tầng hoạt động đầu khác Theo đặc điểm kết đầu tư: Các hoạt động đầu phân thành đầu đầu vận hành Đầu nhằm tái sản xuất tài sản cố định Đầu vận hành nhằm tạo tài sản ... doanh nghiệp Đầu định đâù vận hành, đầu vận hành tạo điều kiện cho kết đầu phát huy tác dụng Không có đầu vận hành kết đầu không vận hành được, ngược lại đầu thì đầu vận hành...
 • 48
 • 531
 • 0
Vai trò của đầu tư đối với sự hình thành và phát triển doanh nghiệp và sự tăng trưởng của nền kinh tế

Vai trò của đầu đối với sự hình thành và phát triển doanh nghiệp và sự tăng trưởng của nền kinh tế

Quản trị kinh doanh

... nhắc kỹ lưỡng Vai trò đầu tăng trưởng kinh tế Hoạt động đầu phương diện vĩ mô kinh tế bao gồm hoạt động đầu nước hoạt động đầu nước Trong đó, hoạt động đầu nước đầu nước có mối ... mục đích đầu phân loại đầu thành: đầu tăng lực sản xuất, đầu đổi sản phẩm, đầu nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm…Hoạt động đầu phân theo ... sử dụng có hiệu đầu nước Nguồn vốn đầu nước doanh nghiệp tự đầu để mở rộng sản xuất kinh doanh có ý nghĩa to lớn việc tạo khả tốt cho đầu nước Vì hoạt động đầu nước hoạt động chủ...
 • 13
 • 587
 • 0
Dựa vào các lý thuyết kinh tế về đầu tư, giải thích vai trò của đầu tư đối với TT&PT kinh tế.

Dựa vào các lý thuyết kinh tế về đầu tư, giải thích vai trò của đầu đối với TT&PT kinh tế.

Lý luận chính trị

... vốn đầu khá, vốn đầu nước chiếm tỷ lệưu so với vốn đầu nước ngoài, năm qua tỷ trọng vốn đầu nước tăng dần qua năm: Năm 2003 tỷ lệ vốn đầu nước so với vốn đầu nước 2.29 lần, năm ... mở rộng bạn hàng thị phần nước Ngược lại đầu nước tác động lớn đến đầu nước làđịnh hướng cho dòng chảy đầu đầu nước vào ngành lĩnh vực cần thiết Khi đầu nước tập trung tạo sở hạ ... cho nh đầu nước, sau làđể tạo điều kiện thu hút vốn đầu nước Mặt khác nguồn vốn nước sởđể thu hút vốn đầu nước Nguồn vốn nước • Nguồn vốn nước có tác động tích cực tới nguồn vốn nước a...
 • 76
 • 691
 • 1

Xem thêm