phân tích những biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ mà tổng công ty đã áp dụng

Marketing dịch vụ chủ đề sự chia sẽ

Marketing dịch vụ chủ đề sự chia sẽ

Marketing

... cung ứng dịch vụ với mức chất lượng cao áp ứng yêu cầu khách hàng Với phân tích trên, nhóm lựa chọn chiến lược tập trung toàn diện (Số lượng thị trường phục vụ mức độ đa dạng dịch vụ thấp) 1.2 ... trưng bày quán  Các dịch vụ Xuất phát từ nhu cầu quán xác định phục vụ khách hàng khả quán, xác định số dịch vụ dịch vụ bổ sung kèm theo sau: DỊCH VỤ DVCB CƠ BẢN CHÍNH DỊCH VỤ BÀI TẬP NHÓM DVCB ... biết quán dịch vụ quán thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ Sau đó, hình thức quảng cáo tiếp tục áp dụng với mục tiêu trì biết đến dịch vụ GUITARISTS nhắc nhở khách hàng sử dụng dịch vụ Với phương...
 • 67
 • 313
 • 0

CNPM- các chủ đề khác trong SE

CNPM- các chủ đề khác trong SE

Kỹ thuật lập trình

... KĐ chất lượng sản phẩm K Chất lượng Chất lượng dựa vào trình HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2001 Quá trình chuẩn hoá C SE-VI.13 Xem xét lại chất lượng • • Là phương pháp để khẳng định chất lượng ... bảo chất lượng  Kế hoạch chất lượng: chọn thủ tục tương ứng, chuẩn kích thước  Điều khiển chất lượng: thủ tục chuẩn phải tôn trọng HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2001 SE-VI.12 Đảm bảo chất lượng ... (PM)0.32 với TDEV tổng thời gian cần thiết cho DA HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2001 SE-VI.10 II.Quản lý chất lượng (Quality Management) 1) Đảm bảo chất lượng trình 2) Xem xét lại chất lượng 3) Các...
 • 34
 • 283
 • 0

Chủ đề Sự rơi tự do ( TN + TL + Đáp án ) Nâmg caoooo

Chủ đề Sự rơi tự do ( TN + TL + Đáp án ) Nâmg caoooo

Vật lý

... Một vật rơi tự từ độ cao h Trong giây cuối trớc chạm đất vật rơi đợc 34,3 m Lấy g= 9,8 m/s2 a) Tìm thời gian rơi vật ? b) Xác định độ cao h ? Bài 4: Một vật rơi tự từ độ cao h Trong nửa giây ... núi, ngời ta cho đá rơi tự từ độ cao 20 m Sau 2,02 s đá chạm mặt đất a) Tìm gia tốc rơi tự đỉnh núi b) Tìm vận tốc vật chạm đất ? Bài 2: Một vật rơi tự từ độ cao 150 m Lấy g= 10 m/s2 a) Tìm thời ... đợc rơi từ độ cao ? Bài 5: Một vật rơi tự nơi có gia tốc g Trong giây thứ quãng đờng rơi đợc vật 24,5 m Vận tốc vật chạm đất 39,2 m/s a) Xác định gia tốc rơi tự g ? b) Tính độ cao nơi vật rơi...
 • 2
 • 467
 • 5

Chủ đề: Sử dụng đạo hàm chứng minh đẳng thức

Chủ đề: Sử dụng đạo hàm chứng minh đẳng thức

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... giải phơng pháp điều kiện cần đủ, nh vây từ ghi nhận thêm phơng pháp " Sử dụng đạo hàm tìm điều kiện tham số để phơng trình nhận xD làm nghiệm ", bạn đọc tham khảo thêm hai Phơng pháp giải Phơng ... +x " +arctg x 1+x Bài toán Tìm điều kiện tham số để biểu thức A(x) không phụ thuộc vào x phơng pháp chung Ta thực theo bớc sau: Bớc : Tính A'(x), tìm điều kiện để A'(x)=0, với x Bớc : Kết luận ... b) f'(x)=0, x(a, b) hàm số y=f(x) không đổi khoảng (a, b) Bài toán CMR A(x)=c số với xD phơng pháp chung Ta thực theo bớc sau: Bớc : Tính A'(x), khẳng định A'(x)=0, với xD Bớc : Chọn x0D A(x0)=c...
 • 6
 • 3,127
 • 64

Chủ đề: Sử dụng định nghĩa đạo hàm tìm giới hạn của hàm số

Chủ đề: Sử dụng định nghĩa đạo hàm tìm giới hạn của hàm số

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... định giới hạn phơng pháp thông thờng, ta cần: Thực phép nhận liên hợp cho x -2 ( x )2+2 x +4 b Ba ví dụ mang tính minh hoạ cho phơng pháp cha nêu nên đợc tính tiện lợi phơng pháp Ta tiếp tục xém ... hạn ta cần sử dụng phơng pháp gọi số vắng, để chia giới hạn ban đầu thành hai giới hạn là: x lim x + x x x2 x2 Sau sử dụng phép nhận liên hợp để xác định hai giới hạn b Cúng sử dụng kết quả: ... f( ) Khi đó: lim = x = f(0)=x x x 4002 Nhận xét: Để xác định giới hạn phơng pháp thông thờng ta cần sử dụng phơng pháp gọi số vắng, cách thêm bớt P(x)=x2+2001 vào tử n thức làm xuất dạng + ax...
 • 6
 • 2,249
 • 48

Chủ đề: Sử dụng sự biến thiên của hàm số giải phương trình, bất phương trình và hệ

Chủ đề: Sử dụng sự biến thiên của hàm số giải phương trình, bất phương trình và hệ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... f(u)>f(v) Bài toán Sử dụng tính chất đơn điệu hàm số để giải phơng trình , bất phơng trình hệ phơng pháp chung Dùng đạo hàm xét đợc tính đồng biến nghịch biến hàm số miền đó, ứng dụng để giải phơng ... , bất phơng trình hệ Chúng ta sử dụng tính chất sau: Tính chất Nếu hàm f tăng (hoặc giảm) khoảng (a, b) phơng trình f(x)=0 có không nghiệm khoảng (a, b) Tính chất Nếu hàm f tăng (hoặc giảm) khoảng ... Phần V: ứng dụng đạo hàm A Tính đơn điệu hàm số chủ đề ứng dụng tính đơn điệu hàm số để giải phơng trình, bất ph ơng trình hệ I Kiến...
 • 8
 • 2,517
 • 36

Chủ đề: Sự biến thiên của hàm số chứa tham số

Chủ đề: Sự biến thiên của hàm số chứa tham số

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... V: ứng dụng đạo hàm A Tính đơn điệu hàm số chủ đề biến thiên hàm số chứa tham số I Kiến thức Bài toán Cho hàm số y=f(x, m) Tuỳ theo giá trị tham số m khảo sát biến thiên hàm số phơng pháp chung ... 1: Tìm miền xác định hàm số Bớc 2: Tính đạo hàm y', thiết lập phơng trình y'=0 (1) Bớc 3: Giải biện luận phơng trình (1) từ đa bàng biến thiên cho trờng hợp Chú ý: Nếu y' hàm bậc dạng: ax+b cần ... Giới hạn: m x1>x2 m lim y=- & lim y = + x + x Bảng biến thiên x - y' + x2 - x1 + + Phần V: ứng dụng đạo hàm y A Tính đơn điệu hàm số + - Trờng hợp 3: m
 • 8
 • 7,920
 • 92

Chủ đề: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số chứng minh bất dẳng thức

Chủ đề: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số chứng minh bất dẳng thức

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... dụng đạo hàm A Tính đơn điệu hàm số chủ đề ứng dụng tính đơn điệu hàm số để chứng minh bất đẳng thức I Kiến thức Bài toán Sử dụng tính chất đơn điệu hàm số để chứng minh bất đẳng thức phơng pháp ... thiên x - -1/ 3 1/ y' - + - + Chủ đề 4: ứng dụng tính đơn điệu hàm số để chứng minh bất đẳng thức y Từ bảng biến thiên ta có f(x)= x(1-x2) áp dụng: ta có x( x ) (*) Do đó: với x(0, 1) x 3x2 ... x>0 ta có x2 -cosx rõ ràng khẳng định đợc với x>0, tr2 ờng hợp nh vậy, thủ thuật thông thờng đợc áp dụng liên tiếp tính đạo hàm để hạ bậc dần đa thức ẩn x f'(x)=1- Ví dụ (Đề 113) CMR x- x3
 • 8
 • 2,671
 • 175

Tài liệu 10 câu hỏi sự chia sẻ cho hành trình cuộc sống pptx

Tài liệu 10 câu hỏi sự chia sẻ cho hành trình cuộc sống pptx

Tâm lý - Nghệ thuật sống

... loài người biến khỏi mặt đất Điều có không? Hoặc có dấu hiệu thay đổi tích cực lạc quan cho thấy khả người thích nghi tồn tại? Những câu hỏi đưa cho nhiều nhân vật trả lời khác tùy theo tính cách ... chìm đắm âm nhạc chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên? Hoặc thản đến ta hoạt động, giao tiếp với khác tích cực tranh đấu? Vốn sống bạn nào? Nietzche nói, đời sống tiến lên phía trước thấu hiểu khứ Có ... khác? Ai thần tượng bạn ngưỡng mộ giới này? Chúng ta nên đánh giá người cách xét xem họ ai, họ làm những hoài bão họ? Trong thời đại chúng ta, có sở hữu tính cách thành tựu rực rỡ anh hùng chăng?...
 • 6
 • 419
 • 1

Về tác phẩm nổi tiếng nhất trong chủ đề “Sự khổ nạn của Đấng Cứu Thế" ppt

Về tác phẩm nổi tiếng nhất trong chủ đề “Sự khổ nạn của Đấng Cứu Thế

Điêu khắc - Hội họa

... không cốt tìm kiếm định luật bí ẩn đẹp, có mục đích, mục đích toàn nghệ thuật tôn giáo thời Trung Cổ: cung cấp giảng hình ảnh công bố chân lý thánh thiêng Giáo Hội truyền dạy…” Về tác phẩm ... thợ thủ công đơn thuần, ông gặp khó khăn truyền thống nghệ thuật tôn giáo bất biến phát triển vào cuối thời Gothic Dù rõ ràng ông quen thuộc với số phát kiến lớn nghệ thuật Italia, ông sử dụng chúng ... Grünewald ỏi mơ hồ Thậm chí tên ông, biết nay, suy đoán Ông khác với phần đông họa sĩ Đức mang nặng tinh thần nghệ thuật Trung Cổ đương thời Ông khác họa sĩ “cấp tiến” tên tuổi lừng lẫy thời Albrecht...
 • 10
 • 455
 • 0

Bí quyết để trẻ chia sẻ với cha mẹ pdf

Bí quyết để trẻ chia sẻ với cha mẹ pdf

Tâm lý - Nghệ thuật sống

... Những câu hỏi kiểu "Hôm có hoàn thành lớp không?", hay từ "cấm, không" phần nguyên nhân dẫn đến việc trẻ ngại chia sẻ với cha mẹ Theo Tomson Nguyễn, giảng viên chuyên nghiên cứu phương pháp ... chuyên nghiên cứu phương pháp học tập đỉnh cao, trẻ nghe câu hỏi quan tâm phụ huynh kiểu “Hôm điểm? Hôm có kiểm tra không? Hôm có hoàn thành lớp không?”… tạo áp lực cho trẻ, khiến chúng ngại ngùng ... bắt đầu câu hỏi đơn giản dần bạn chuyển đến chủ đề nhạy cảm bé không muốn nói Điều quan trọng bạn nói theo ngôn ngữ tư trẻ thông điệp áp đặt cho chúng Dưới câu hỏi giúp bạn chia sẻ với dễ hơn:...
 • 5
 • 218
 • 0

Làm thế nào để trẻ chia sẻ với bạn những gì xảy ra ở trường học docx

Làm thế nào để trẻ chia sẻ với bạn những gì xảy ra ở trường học docx

Tâm lý - Nghệ thuật sống

... viên, bạn bè công việc trẻ làm lớp Hỗ trợ trẻ Trẻ cần cảm thấy cha mẹ người tin cậy để chia sẻ cảm xúc không sợ bị phê phán Bởi số trẻ không muốn nói chuyện tiêu cực lớp bắt nạt, áp lực bạn ... không nên hỏi câu hỏi chung chung "Ngày hôm nào?" Những câu hỏi gây nhiều áp lực cho trẻ Thay vậy, bạn nên hỏi vấn đề cụ thể "Cô giáo nghĩ tập toán làm tối qua?" "Con biết không, mẹ thực thích ... trẻ không cảm thấy bạn chất vấn trẻ Ngoài ra, bạn nên ý để không thường xuyên hỏi câu tương tự Hiểu trẻ Ngoài ra, bạn không nên tập trung tìm hiểu người trẻ giao tiếp, bạn nên tìm hiểu trẻ...
 • 5
 • 361
 • 0

Thiết Kế Hiệu Ứng Photoshop: Chủ Đề Sự Huyền Bí (phần III) ppsx

Thiết Kế Hiệu Ứng Photoshop: Chủ Đề Sự Huyền Bí (phần III) ppsx

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... trong, giảm Opacity Brush Để vẽ brush stroke xung quanh Edge hình ảnh Opacity 100%, sau đó, giảm Opacity xuống 65%, giảm opacity Kết cuối trông Barrier xù xì light/shadow Tôi áp dụng hiệu ứng cho ... cân màu sắc> áp dụng cài đặt hiển thị đây: Bước 18: Làm cho tất layer ẩn bạn nhìn thấy, sau chọn ‘black background’ layer bao phủ toàn hình ảnh gốc, sử dụng eraser brush lớn, mềm để xóa hình màu ... Opacity 25%) để chọn trời / chân trời bị ẩn, để lại thấy cỏ Những hình ảnh pha trộn với tốt, để có thoát khỏi cạnh tinh tế kết hợp chúng thành lớp chỉ, sau chọn công cụ smudge (10px brush, opacity...
 • 16
 • 308
 • 0

Thiết Kế Hiệu Ứng Photoshop: Chủ Đề Sự Huyền Bí (phần I) pot

Thiết Kế Hiệu Ứng Photoshop: Chủ Đề Sự Huyền Bí (phần I) pot

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... gặp phải vấn đề thiết kế, thủ thuật tìm giải pháp thay Để đánh giá thiệt hại việc chiết ảnh gây ra, tạo layer bên layer hình ảnh xanh chiết tô màu đen cho Thật ngạc nhiên không tệ Bước 4: ... ảnh chiết ra, nhận thấy có thông điệp Photoshop báo lỗi “không thể sử dụng History Brush kích thước hình ảnh không phù hợp với tình trạng History.” Điều phiền phức, không timg giải pháp để ... đảm bảo bạn ẩn Background Photo Layer gốc ĐÂY LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG! — Chúng sử dụng Extract Tool (công cụ giải nén), công cụ hữu ích với bạn Trước tiên, bạn phải xem Video nàyđể hiểu bước hướng...
 • 9
 • 331
 • 0

Thiết Kế Hiệu Ứng Photoshop: Chủ Đề Sự Huyền Bí (phần II) pptx

Thiết Kế Hiệu Ứng Photoshop: Chủ Đề Sự Huyền Bí (phần II) pptx

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... tăng opacity layer từ 50% lên 100% để tạo hiệu ứng bóng xinh xắn phần Bước 11: Tiếp theo, sử dụng pen tool để tạo Curved Line xinh đẹp ngang qua hình ảnh Tôi không hướng dẫn làm sử dụng pen tool ... chút, vậy, giảm Opacity Layer xuống 50% Bước 9: Bây giờ, chép‘tree colors’ layer chứa Brush có sẵn Vào Layer Blending Options để chép layer thiết lập Color Overlay sang màu trắng Bước 10: Chọn ... Bước 6: Bây giờ, Opacity layer Brush có sẵn xuống 70% thiết lập Bleding Mode layer sang ‘Screen’ Bước 7: Bây giờ, quay trở lại Tree Image Layer chọn xung quanh xanh, sử dụng Magic Wand Tool Sau...
 • 11
 • 267
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Các chủ đề khác trong SE part 6 doc

Bài giảng công nghệ phần mềm : Các chủ đề khác trong SE part 6 doc

Cao đẳng - Đại học

... IT  Dept of SE, 2001 SE-VI.29 Phân loại quy trình • Việc phân loại độ chín quy trình thường áp dụng cho DA lớn • Phân loại:  Quy trình không hình thức : trình mô hình không định nghĩa cách ... hình thức đảm bảo chất lượng, thủ tục điều khiển cấu hình Tổ chức lặp lại DA kiểu  Mức có định nghĩa: mức này, tổ chức có định nghĩa qua trình có sở cho trình cải tiến chất lượng Các thủ tục ... thu thập liệu chất lượng Số đo trình thủ rục sưu tập cho hoạt động trình cải tiến  Mức tối ưu: Đã thoả thuận tiếp tục trình cải tiến Quá trình có ngân sách kế hoạch để thực phần tích hợp trình...
 • 5
 • 348
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Các chủ đề khác trong SE part 5 pps

Bài giảng công nghệ phần mềm : Các chủ đề khác trong SE part 5 pps

Cao đẳng - Đại học

... quy trình (tiếp) • Phân tích quy trình: xem xét quy trình tồn tại, tạo mô hình quy trình để lập TL hiểu quy trình • Xác định cải tiến: sử dụng kết phân tích để xác định chất lượng, lập lịch hay ... tục, phương pháp, công cụ tích hợp với tồn • Đào tạo: không đào tạo quy trình thất bại • Hiệu chỉnh thay đổi: thay đổi có tác dụng với HT HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-VI.22 Chất lượng quy ... of SE, 2001 SE-VI.23 Mô hình hoá phân tích quy trình • Vai trò: nghiên cứu quy trình tồn phát triển mô hình trừu tượng cho quy trình (thâu tóm đặc trưng) • Phân tích nghiên cứu để hiểu mối liên...
 • 5
 • 243
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Các chủ đề khác trong SE part 4 pot

Bài giảng công nghệ phần mềm : Các chủ đề khác trong SE part 4 pot

Cao đẳng - Đại học

... SE-VI.17 Độ đo chất lượng SP • Việc biểu diễn, đánh giá độ đo số liệu kinh nghiệm • Độ đo chất lượng TK (xem chất lượng TK phần IV: tính liên kết, độ liên kết, dễ hiểu thích hợp) • Độ đo chất lượng CT: ... trình tồn thay đổi quy trình để nâng cao chất lượng SP hay giảm chi phí & thời gian phát triển • Không đơn giản chấp nhận phương pháp hay công cụ đặc biệt hay sử dụng mô hình quy trình sử • Quá ... Cải tiến Quy trình (Process Improvement) • • • • • Chất lượng quy trình sản phẩm Mô hình hoá phân tích quy trình Độ đo Mô hình thục khả SEI Phân loại quy trình HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001...
 • 5
 • 291
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Các chủ đề khác trong SE part 2 pptx

Bài giảng công nghệ phần mềm : Các chủ đề khác trong SE part 2 pptx

Cao đẳng - Đại học

... (PM)0.32 với TDEV tổng thời gian cần thiết cho DA HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-VI.9 II.Quản lý chất lượng (Quality Management) 1) Đảm bảo chất lượng trình 2) Xem xét lại chất lượng 3) Các ... hình chi phí thuật toán (tiếp) 2) Mô hình định cỡ (calibrate model): sử dụng mô hình ước đoán có hiệu quả, cần có CSDL phân lịch cố gắng dự án trọn vẹn Nó dùng kết hợp với mô hình COCOMO 3) mô ... Xem xét lại chất lượng 3) Các chuẩn phần mềm 4) Các chuẩn tài liệu 5) Độ đo phần mềm 6) Độ đo chất lượng sản phẩm HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-VI.10 ...
 • 5
 • 231
 • 0

Xem thêm