phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

Quản trị kinh doanh

... sau: - Điều chỉnh cấu hoạt động: điều chỉnh cấu mục tiêu chiến lược, ngành nghề kinh doanh, chủng loại sản phẩm hàng hóa, địa bàn hoạt động - Điều chỉnh cấu tồ chức máy: tái bố từ phân công chức ... vận chuyển đại, phía sau hệ thống kho bãi bao gồm từ kho số đến kho số 13 Diện tích xếp hàng là: 52.655m2, diện tích kho là: 29.023m2, diện tích kho bán lộ thiên là: 3.222m2 Sản lượng thông qua ... Định kỳ tiến hành phân tích hoạt động kinh tế đơn vị Thực chế độ hạch toán kinh tế Lập báo cáo tình hình tài chính, tình hình thu – chi  Ban y tế Phục vụ công tác chăm lo đời sống sức khoẻ cho...
 • 85
 • 917
 • 7
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Quản trị kinh doanh

... Phòng Phân tích số tiêu tài biện pháp nâng cao hiệu hoạt động tài Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Điện Lực CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNHPHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát tài ... pháp phân tích tỷ lệ: Trong phân tích tài doanh nghiệp, tỷ lệ tài phân thành nhóm tiêu đặc trưng phản ánh nội dung theo mục tiêu phân tích doanh nghiệp Nhưng nhìn chung có nhóm tiêu sau: + Nhóm tiêu ... nghiệp, thực phân tích tài doanh nghiệp - Thực việc dự báo kế hoạch hóa tài doanh nghiệp 1.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa phân tích hoạt động tài 1.2.1.1...
 • 88
 • 750
 • 4
XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Kinh tế - Thương mại

... mực quốc tế Các số tài Phân tích tài kỹ thuật phân tích quan trọng phân tích BCTC Phân tích tỷ số tài liên quan đến việc xác định sử dụng tỷ số tài công ty Có nhiều loại tỷ số tài khác Website: ... dụng số liệu để xác định, tỷ số tài chia thành ba loại: tỷ số tài xác định từ bảng cân đối tài sản, tỷ số tài từ báo cáo thu nhập tỷ số tài từ hai báo cáo vừa nêu Dựa vào mục tiêu phân tích, tỷ số ... chọn xây dựng số Giới thiệu chung phân tích tài chinh 1.1 Khái niệm phân tích tài Phân tích tài trình thu thập xử lý liệu kiện tài thông qua kỹ thuật công cụ thích hợp để tạo thông tin tài có giá...
 • 67
 • 530
 • 0
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty vận tải và dịch vụ điện lực

Quản trị kinh doanh

... Phòng Phân tích số tiêu tài biện pháp nâng cao hiệu hoạt động tài Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Điện Lực CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNHPHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát tài ... pháp phân tích tỷ lệ: Trong phân tích tài doanh nghiệp, tỷ lệ tài phân thành nhóm tiêu đặc trưng phản ánh nội dung theo mục tiêu phân tích doanh nghiệp Nhưng nhìn chung có nhóm tiêu sau: + Nhóm tiêu ... nghiệp, thực phân tích tài doanh nghiệp - Thực việc dự báo kế hoạch hóa tài doanh nghiệp 1.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa phân tích hoạt động tài 1.2.1.1...
 • 88
 • 466
 • 0
LUẬN VĂN: Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực ppt

LUẬN VĂN: Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực ppt

Tài chính - Ngân hàng

... luật pháp Việc phân tích số tiêu tài chủ yếu với mục đích phân tích hiệu hoạt động tài doanh nghiệp có ý nghĩa lớn hệ thống quản lý doanh nghiệp Mục đích nghiên cứu Phân tích số tiêu tài chủ yếu ... Phòng Phân tích số tiêu tài biện pháp nâng cao hiệu hoạt động tài Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Điện Lực CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNHPHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát tài ... pháp phân tích tỷ lệ: Trong phân tích tài doanh nghiệp, tỷ lệ tài phân thành nhóm tiêu đặc trưng phản ánh nội dung theo mục tiêu phân tích doanh nghiệp Nhưng nhìn chung có nhóm tiêu sau: + Nhóm tiêu...
 • 89
 • 535
 • 0
phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của tổng công ty cntt nam triệu

phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của tổng công ty cntt nam triệu

Kinh tế - Thương mại

... phận hoạt động tài trờng hợp khác nhau, tuỳ theo giác độ phân tích, ngời phân tích lựa chọn nhóm tiêu khác để phục vụ mục tiêu phân tích - Nội dung phân tích tài doanh nghiệp - Phân tích khái quát ... để đạt hiệu cao 1.1.4 Tài liệu phân tích: Để tiến hành phân tích tình hình tài chính, nhà phân tích phải sử dụng nhiều tài liệu khác nhau, đó, chủ yếu báo cáo tài Báo cáo tài hữu ích với việc ... tình hình tài doanh nghiệp để tiến hành phân tích tình hình tài ta sử dụng nhiều tài liệu khác nhau, báo cáo tài có vai trò quan trọng 2.2.2 Phân tích cấu tài sản nguồn vốn Phân tích cấu tài sản...
 • 60
 • 442
 • 0
phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty techconvina thương vận

phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty techconvina thương vận

Kinh tế - Thương mại

... doanh nghiệp Phân tích tài phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Việc phân tích báo cáo tài trình tìm hiểu kết quản lý điều hành tài doanh nghiệp mà phản ánh báo cáo tài Phân tích báo cáo tài đánh giá ... doanh nghiệp + Phân tích tình hình dự trữ TSLĐ + Phân tích hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp + Phân tích số hoạt động + Phân tích hệ số sinh lời 1.2.3 Các phương pháp sử dụng phân tích tài doanh nghiệp ... mục tiêu chủ yếu đó, nhiệm vụ phân tích tình hình tài doanh nghiệp là: + Phân tích khái quát tình hình tài doanh nghiệp + Phân tích diễn biến sử dụng tài sản nguồn hình thành tài sản + Phân tích...
 • 73
 • 517
 • 0
phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty tnhh xuân khánh

phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty tnhh xuân khánh

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp 1.2.NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp 1.2.1.1 Khái niệm phân tích tài Phân tích tài tập hợp khái niệm, phương ... NGHIỆP 1.2.3.2 Phân tích tiêu tài chủ yếu Trong phân tích tài chính, thường dùng nhóm tiêu đánh giá sau: - Nhóm tiêu khả toán - Nhóm tiêu cấu vốn - Nhóm tiêu khả hoạt động - Nhóm tiêu khả sinh ... lai để đưa định xử lý phù hợp tuỳ theo mục tiêu theo đuổi 1.2.1.2 Mục tiêu phân tích tài Phân tích tài giúp nhà quản trị phân tích đánh giá sức mạnh tài chính, khả sinh lợi, tiềm năng, hiệu hoạt...
 • 72
 • 428
 • 0
phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần may hồ gươm

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần may hồ gươm

Kinh tế - Thương mại

... Phơng pháp phân tích tài Phân tích tài doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng, đó, phơng pháp sử dụng để phân tích đóng vài trò định Một số phơng pháp đợc sử dụng phổ biến để phân tích tài phơng pháp ... Nói cách khác, phân tích tài sở để dự đoán tài ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp * Đối với nhà quản trị tài doanh nghiệp Họ tiến hành nghiên cứu hoạt động tài gọi phân tích tài nội Trên sở ... 1.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp : 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp Khái niệm Phân tích tài việc ứng dụng công cụ kĩ thuật phân tích báo cáo tài tổng hợp mối...
 • 47
 • 530
 • 0
phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần xây dựng tân long

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần xây dựng tân long

Kinh tế - Thương mại

... phân tích số tiêu tài chủ yếu Chơng 2: Thực trạng phân tích số tiêu tài chủ yếu công ty Chơng 3: Biện pháp hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động tài Chơng 1: Cở sở lý luận phân tích số tiêu tài chủ ... trò quan trọng công tác phân tích tài doanh nghiệp, từ thực tế phân tích tài công ty, em định chọn đề tài: Phân tích số tiêu tài chủ yếu biện pháp nâng cao hiệu hoạt động tài Công ty cổ phần xây ... tiêu phân tích tài chính, nhng nhóm tiêu cụ thể công ty bỏ sót số tiêu quan trọng nh nhóm tiêu khả hoạt động công ty cha tính đến tiêu hiệu tài sản cố định Khi phân tích công ty sử dụng số cuối...
 • 46
 • 470
 • 0
phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty oriental logistics

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty oriental logistics

Kinh tế - Thương mại

... tiêu tài Trong phân tích tài tiêu tài chủ yếu thường phân thành nhóm : - Chỉ tiêu khả toán - Chỉ tiêu khả cân đối vốn cấu vốn - Chỉ tiêu khả hoạt động - Chỉ tiêu khả sinh lãi Tùy theo mục tiêu phân ... tăng đáng kể Chỉ tiêu khả cân đối vốn bao gồm : Tỷ số nợ tổng tài sản ( hệ số nợ ) , tỷ số toán lãi vay , tỷ số tự tài trợ ( hệ số vốn chủ sở hữu ) a Tỷ số nợ tổng tài sản ( hệ số nợ ) : Đây ... chất lượng phân tích tiêu tài Hiệu hoạt động phân tích tiêu tài phụ thuộc vào khả cán phân tích điều biểu qua hiểu biết , kinh nghiệm , tính kỷ luật phẩm chất đạo đức người làm cán phân tích * Chất...
 • 71
 • 401
 • 1
phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương hải phòng

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương hải phòng

Kinh tế - Thương mại

... thống nhóm tiêu đánh giá tình hình tài Trong phân tích tài chính, thờng dùng nhóm tiêu đánh giá sau: - Nhóm tiêu khả toán Sinh viên: Phạm Lơng Hà Nam Lớp: KTDN 8B - Nhóm tiêu cấu vốn - Nhóm tiêu khả ... 8B 2.2 Tình hình thực tiêu tài chủ yếu công ty 2.2.1 Phân tích tiêu tài chủ yếu công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thơng hảI phòng 2.2.1.1 Nhóm tiêu khả toán Phân tích tiêu toán giúp ta nhận ... khách hàng lớn, giữ chân khách hàng Thực việc phân tích tài cách sâu sắc thờng xuyên thông qua số tiêu phù hợp với mục đích phân tích Việc phân tích tài công ty nên giao cho cán có lực, trình độ...
 • 45
 • 484
 • 0
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Tài chính doanh nghiệp

... luật pháp Việc phân tích số tiêu tài chủ yếu với mục đích phân tích hiệu hoạt động tài doanh nghiệp có ý nghĩa lớn hệ thống quản lý doanh nghiệp Mục đích nghiên cứu Phân tích số tiêu tài chủ yếu ... Phòng Phân tích số tiêu tài biện pháp nâng cao hiệu hoạt động tài Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Điện Lực CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNHPHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát tài ... pháp phân tích tỷ lệ: Trong phân tích tài doanh nghiệp, tỷ lệ tài phân thành nhóm tiêu đặc trưng phản ánh nội dung theo mục tiêu phân tích doanh nghiệp Nhưng nhìn chung có nhóm tiêu sau: + Nhóm tiêu...
 • 89
 • 362
 • 0
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Tài chính - Ngân hàng

... luật pháp Việc phân tích số tiêu tài chủ yếu với mục đích phân tích hiệu hoạt động tài doanh nghiệp có ý nghĩa lớn hệ thống quản lý doanh nghiệp Mục đích nghiên cứu Phân tích số tiêu tài chủ yếu ... Phòng Phân tích số tiêu tài biện pháp nâng cao hiệu hoạt động tài Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Điện Lực CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNHPHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát tài ... pháp phân tích tỷ lệ: Trong phân tích tài doanh nghiệp, tỷ lệ tài phân thành nhóm tiêu đặc trưng phản ánh nội dung theo mục tiêu phân tích doanh nghiệp Nhưng nhìn chung có nhóm tiêu sau: + Nhóm tiêu...
 • 89
 • 392
 • 2
phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty tnhh mtv xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật thông qua phân tích một số chi tiêu tài chính

phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty tnhh mtv xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật thông qua phân tích một số chi tiêu tài chính

Kế toán

... Phân tích i th y rõ nguyên nhân u c tiêu, kinh doanh công 1.4 a quan phân tích phát sinh doanh này, doanh n ng ng ng kinh doanh ông phân tích i dung phân u n u n t kinh doanh, 1.4.1 n is ng phân ... .39 40 56 B 57 58 58 trình kinh doanh , phân tích ng kinh doanh (Technoimport) thông qua phân tích i (Technoim -2012 - ông ty u: H ng kinh doanh 2010 2012 Thang Long ... ROE ngành (%) 2012 226 ROE (%) 2011 10-11 11-12 13 11 (2) (2) ch tài chính_ [2,tr.68]) 0,65 o -9,4 i 10,05 6,82 kinh doanh Phân tích ROE theo mô hình Dupont Cô u = X Doanh thu X ROE = ROS x -2012...
 • 73
 • 533
 • 0
phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh mtv lâm nghiệp vân đồn thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh mtv lâm nghiệp vân đồn thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Quản trị kinh doanh

... tích m i liên h gi a ch tiêu tài Chính nh s phân tích m i liên k t gi a ch tiêu tài chính, có th phát hi n nh ng nhân t trình t nh nh n ch tiêu phân tích theo m t phân tích t su t sinh l i c a ... ra, phân tích hi u qu kinh doanh th c hi n nhi m v , phân tích d báo, phân tích sách r i ro m t ho ng c a doanh nghi p Cu i cùng, d a k t qu phân tích, doanh nghi p l p báo cáo k t qu phân tích, ... l i t ng tài s n (ROA) .7 1.3.2 Phân tích hi u qu s d ng tài s n 1.3.2.1 Hi u qu s d ng tài s n chung 1.3.2.2 Phân tích hi u qu s d ng TSNH 10 1.3.2.3 Phân tích hi u...
 • 136
 • 313
 • 1
phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn masan qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn masan qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Quản trị kinh doanh

... Doanh thu thu n S vòng quay t ng tài s n = Giá tr bình quân t ng tài s n Ch tiêu cho bi t m t k phân tích tài s ng tài s n t c ng doanh thu thu n, ch tiêu cao ch ng t tài s n v ng nhanh, góp ph nâng ... ph n ch tiêu h s thu nh p 30 B ng 2.5 Phân tích hi u qu s d ng tài s n chung .32 B ng 2.6 M ng c a ROS hi u su t s d ng tài s n lên ROA 36 B ng 2.7 Phân tích hi u qu s d ng tài s ... ch tiêu phân tích v i tr s c a ch tiêu k g c K t qu so sánh bi u hi n kh ng, quy mô c a hi ng kinh t = Ch tiêu k phân tích So sánh b ng s g c c a ch t ng th t l ,t phát tri n, m nh s Ch tiêu...
 • 77
 • 328
 • 1
PHÂN TÍCH một số CHỈ TIÊU tài CHÍNH CHỦ yếu tại DOANH NGHIỆP

PHÂN TÍCH một số CHỈ TIÊU tài CHÍNH CHỦ yếu tại DOANH NGHIỆP

Kinh tế - Thương mại

... ty 2.1.4 Một số tiêu kinh tế chủ yếu công ty 2.2 Phân tích nhóm tiêu tài công ty 2.2.1 Phân tích tình hình khả toán công ty 2.2.2 Phân tích mức độ độc lập mặt tài công ty 2.2.3 Phân tích hiệu suất ... động ,phân phối ,sử dụng quản lý vốn cho có hiệu sở tôn trọng nguyên tắc tài chính, tín dụng chấp hành luật pháp.Việc phân tích số tiêu tài chủ yếu với mục đích phân tích hiệu hoạt động tài doanh ... mặt tài Ngày việc trang bị máy móc thiết bị công nghệ thực dễ dàng, nhiên doanh nghiệp cần phải sử dụng với quy mô hợp lí đem lại hiệu tài cao 18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH...
 • 33
 • 220
 • 3
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 3d

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 3d

Kinh tế - Thương mại

... đề tài Phân tích số tiêu tài biện pháp nâng cao hiệu hoạt động tài công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 3D” làm chuyên đề tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận phân ... 1.2.2: Một số tiêu phản ánh hoạt động tài doanh nghiệp 1.2.2.1: Hệ số khả toán tổng quát -Hệ số khả toán tổng quát mối quan hệ tổng tài sản mà doanh nghiệp quản lí sử dụng tổng số nợ phải trả Hệ số ... hiểu phân tích số tiêu tài công ty Qua làm rõ vấn đề lý luận phân tích báo cáo kết kinh doanh hiệu kinh doanh doanh nghiệp nói chung công ty nói riêng Em tự nhận thấy tầm quan trọng việc phân tích...
 • 46
 • 203
 • 0
PHÂN TÍCH một số CHỈ TIÊU tài CHÍNH CHỦ yếu tại DOANH NGHIỆP

PHÂN TÍCH một số CHỈ TIÊU tài CHÍNH CHỦ yếu tại DOANH NGHIỆP

Kinh tế - Thương mại

... ty 2.1.4 Một số tiêu kinh tế chủ yếu công ty 2.2 Phân tích nhóm tiêu tài công ty 2.2.1 Phân tích tình hình khả toán công ty 2.2.2 Phân tích mức độ độc lập mặt tài công ty 2.2.3 Phân tích hiệu suất ... chung tài doanh nghiệp 1.1 Tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niêm tài doanh nghiệp 1.1.2 Mục tiêu tài doanh nghiệp 1.1.3 Chức tài doanh nghiệp 1.2 Các nhóm tiêu tài chủ yếu doanh nghiệp 1.2.1 Nhóm tiêu ... pháp.Việc phân tích số chỉ tiêu tài chính chủ yếu với mục đích phân tích hiệu hoạt động tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn hệ thống quản lý doanh nghiệp 2.Mục tiêu nghiên...
 • 33
 • 175
 • 0

Xem thêm