phân tích một số chỉ tiêu kinh tế của cty tuyển than hon gai

LUẬN ÁN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT DẠNG CẦU DẦM GIẢN ĐƠN BTCT DƯL KHẨU ĐỘ 20 40M áp dụng cho các cầu trên tuyến đường Hồ Chí Minh

LUẬN ÁN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT DẠNG CẦU DẦM GIẢN ĐƠN BTCT DƯL KHẨU ĐỘ 20 40M áp dụng cho các cầu trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Kỹ thuật

... tuyến đường Hồ Chí Minh theo tiêu kinh tế Chương Phân tích kinh tế kỹ thuật số dạng cầu 83 đặc biệt sử dụng cho cầu tuyến đường Hồ Chí Minh 3-1 Phân tích đánh giá thông số kết cấu 83 nhịp cầu chéo ... ánh hoàn toàn xác tiêu kinh tế nên đưa tiêu chi phí vật liệu chủ yếu theo tiêu chí: a- Chỉ tiêu vật liệu phần kết cấu nhịp 1m2 kết cấu nhịp (không tính vật liệu mố trụ) b- Chỉ tiêu vật liệu toàn ... Chương Mục tiêu nghiên cứu luận án 31 Phân tích kinh tế 32 kỹ thuật dạng kết cấu nhịp cầu dầm giản đơn BTCTDƯL độ 20ữ40m sử dụng cho cầu tuyến đường Hồ Chí Minh 2-1 Phân tích đánh giá thông số kết...
 • 101
 • 1,213
 • 6
Một số chỉ tiêu kinh tế của công ty trong thời kỳ 2004 – 2007

Một số chỉ tiêu kinh tế của công ty trong thời kỳ 2004 – 2007

Quản trị kinh doanh

... lao ng .13 4.Danh mc mt hng kinh doanh ca cụng ty 17 Phn II: Hot ng kinh doanh ca cụng ty 18 Mc tiờu, nhim v sn xut kinh doanh: 18 Mt s ch tiờu kinh t ca cụng ty thi k 2004 2007 ... cụng ty Hng nm, Phũng ti chớnh k toỏn ó bỏm sỏt v hon thnh xut sc cỏc nhim v c giao: Kim soỏt chi phớ sn xut kinh doanh, phõn tớch hiu qu sn xut kinh doanh, ti chớnh cht ch, phc v nhu cu chi tiờu ... qu sn xut kinh doanh, Cụng ty s quyt nh mc thng nhm ng viờn cỏn b, cụng nhõn viờn nhõn cỏc ngy l ln Thng t xut : Thng nng sut: Cn c lng cụng vic hon thnh, m bo k hoch, tin sn xut kinh doanh...
 • 21
 • 347
 • 0
tìm hiểu, phân tích quy luật cung cấp nhiên liệu thực nghiệm và ảnh hưởng của quy luật cung cấp nhiên liệu đến một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và hàm lượng độc hại khí xả của động cơ

tìm hiểu, phân tích quy luật cung cấp nhiên liệu thực nghiệm và ảnh hưởng của quy luật cung cấp nhiên liệu đến một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và hàm lượng độc hại khí xả của động cơ

Kỹ thuật

... nghiệm động NHIềU xy lanh Phòng THí nghiệm động xy lanh Phòng THí Phòng THí nghiệm PHÂN nghiệm phân TíCH KHí thải TíCH KHí thải động xe động máy Phòng ĐIềU kiển chung (control room) Hỡnh 2.5: S ... tớch khớ thi hin i, cú chớnh xỏc cao Khong o v chớnh xỏc ca AVL DiGAS -4000 c trỡnh by bng 2.4 Bng 2.4: Khong o v chớnh xỏc ca AVL DiGAS - 4000 Loi khớ khong o chớnh xỏc CO ữ 10 [% th tớch] ... nghim, nhiờn liu truyn t BCA n VP, nhit cú th tng thờm khong 30 ữ 400C Do vy , AVL 753 thng c lp t cựng vi AVL 753, nú s dng nc tun hon vũng ngoi gi n nh nhit ca lng nhiờn liu ó c nh sn AVL...
 • 75
 • 493
 • 0
Khảo sát phân tích một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty dược phẩm và trang thiết bị y tế hà nội

Khảo sát phân tích một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty dược phẩm và trang thiết bị y tế hà nội

Y khoa - Dược

... c s dng ngy cng hp lý, an ton, hiu qu T mt nn kinh t lp trung bao cp chuyn i sang nn kinh t th trng, cng nh cỏc ngnh kinh t khỏc, cỏc n v sn xut v kinh doanh ca ngnh Dc phi chp nhn mt cuc cnh ... rt quan trng kinh doanh vỡ nú nh hng trc tip n tỡnh hỡnh v kt qu kinh doanh Nu doanh nghip qun lý tt, chi phớ s cú tỏc dng thỳc y quỏ trỡnh hot ng kinh doanh, tng doanh thu v hiu qu kinh t Qun ... trin, m rng quy mụ kinh doanh, bt k mt doanh nghip no cng phi kinh doanh cú li nhun, -T sut li nhun trờn kinh doanh tng t 100%( nm 1996) ti 162,5%( nm 2000) Nm 2000 c u t ng kinh doanh thu c 0,026...
 • 58
 • 427
 • 0
phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty tnhh mtv xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật thông qua phân tích một số chi tiêu tài chính

phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty tnhh mtv xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật thông qua phân tích một số chi tiêu tài chính

Kế toán

... Phân tích i th y rõ nguyên nhân u c tiêu, kinh doanh công 1.4 a quan phân tích phát sinh doanh này, doanh n ng ng ng kinh doanh ông phân tích i dung phân u n u n t kinh doanh, 1.4.1 n is ng phân ... 1.1.1 ng kinh doanh ng lu kinh doanh [3,tr.68] 1.1.2 kinh doanh Thang Long University Library t kinh xong không ng nh 1.2 ng kinh doanh kinh doanh Thang Long University Library 1.3 ng kinh doanh ... 58 trình kinh doanh , phân tích ng kinh doanh (Technoimport) thông qua phân tích i (Technoim -2012 - ông ty u: H ng kinh doanh 2010 2012 Thang Long University Library :S i dung chung kinh doanh...
 • 73
 • 533
 • 0
phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh mtv lâm nghiệp vân đồn thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh mtv lâm nghiệp vân đồn thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Quản trị kinh doanh

... qu phân tích ng nhân t n i t i p xây Ngoài ra, phân tích hi u qu kinh doanh th c hi n nhi m v , phân tích d báo, phân tích sách r i ro m t ho ng c a doanh nghi p Cu i cùng, d a k t qu phân tích, ... t i Phân tích hi u qu ho ng s n xu t kinh doanh giúp doanh nghi p t c th c hi n ch tiêu kinh t nào, nh ng m c tiêu kinh t th c hi ng bi n t n d ng m t cách tri th m nh c a doanh nghi phân tích ... 1.3.3 Phân tích hi u qu s d ng v n .17 1.3.3.1 Phân tích hi u qu s d ng v n ch s h u 18 1.3.3.2 Phân tích hi u qu s d ng v n vay (Times interest earned Ratio) 21 1.3.4 Phân tích hi...
 • 136
 • 314
 • 1
phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn masan qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn masan qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Quản trị kinh doanh

... s n xu t kinh doanh c a công ty c ph n T 1.3.2 Phân tích hi u qu ho ng s n xu t kinh doanh thông qua ch tiêu tài 1.3.3 Phân tích hi u qu s d ng tài s n 1.3.4 Phân tích hi u ... ROA M t ng d ng c nh c t i nhi u nh t mô hình phân Phân tích hi u qu s d ng tài s n thông qua mô hình phân tích Dupont Phân tích Dupont k thu t phân tích b ng cách chia t s ROA thành nh ng b ph ... Ngoài ra, phân tích hi u qu kinh doanh nh quan tr ng ph c v cho vi c d báo xu th phát tri n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p T n tr s ng quy nh v chi c kinh doanh có hi u qu phân tích hi u...
 • 77
 • 328
 • 1
Khảo sát và phân tích một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm nam hà

Khảo sát và phân tích một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm nam hà

Y khoa - Dược

... khó khăn 1.4 LÝ LUẬN CHƯNG VỂ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT 1.4.1 Phân tích hoạt động kinh doanh[2][12]: • Khái niệm: Phân tích hoạt động kinh doanh trình nghiên cứu để ... phần Dược phẩm Nam Hà giai đoạn 1998-2002 2) Phân tích hoạt động kinh doanh công ty qua số tiêu kinh tế 3) Đề số giải pháp góp phần nâng cao hiệu kinh doanh PHẦN I: TỔNG QUAN 1.1 VÀI NÉT VỂ THỊ ... sở doanh nghiệp xác định đắn mục tiêu chiến lược kinh doanh có hiệu * Phân tích hoạt động kinh doanh sở quan trọng để đề định kinh doanh * Phân tích hoạt động kinh doanh công cụ quan trọng chức...
 • 55
 • 331
 • 0
Khảo sát và phân tích một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm hà tây trong 5 năm (1997  2001)

Khảo sát và phân tích một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm hà tây trong 5 năm (1997 2001)

Y khoa - Dược

... phẩm Hà Tây giai đoạn 1997 - 2001 Phân tích hiệu qủa hoạt động kinh doanh cơng ty dưa tiêu kinh tế Nêu lên số nhận xét, kiến nghị, đề xuất đóng góp cho hoạt động kinh doanh cơng ty PHẦN I TỔNG ... xuất đến lưu thơng, phân phối thuốc có kế hoạch nhà nước giao, hệ thống DNDNN có nhiều hạn chế Nhưng từ kinh tế nước ta chuyển sang kinh tế thị trường, chức kinh doanh kinh tế Dược bước thừa nhận ... 1.3.2 Ý nghĩa phân tích HĐKD Phân tích q trình nhận thức hoạt động kinh doanh, sở cho việc định đắn chức quản lý, chức kiểm tra đánh giá điều hành HĐKD để đạt mục tiêu đề Thơng qua phân tích, doanh...
 • 61
 • 299
 • 0
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

Quản trị kinh doanh

... Định kỳ tiến hành phân tích hoạt động kinh tế đơn vị Thực chế độ hạch toán kinh tế Lập báo cáo tình hình tài chính, tình hình thu – chi  Ban y tế Phục vụ công tác chăm lo đời sống sức khoẻ cho ... sau: - Điều chỉnh cấu hoạt động: điều chỉnh cấu mục tiêu chiến lược, ngành nghề kinh doanh, chủng loại sản phẩm hàng hóa, địa bàn hoạt động - Điều chỉnh cấu tồ chức máy: tái bố từ phân công chức ... Phòng có vị trí địa lý 20050’ vĩ Bắc 106041’ kinh Đông, tiếp xúc với biển Đông qua cửa biển Nam Triệu 2.1.5 Vị trí kinh tế Cảng Hải Phòng chiếm vị trí kinh tế đặc biệt quan trọng, cầu nối giao thông...
 • 85
 • 917
 • 7
Lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Kế toán

... loại SP Trong đó: Giá thực tế hàng tiêu thụ = Số lượng hàng tiêu thụ x Giá đơn vị bình quân VD: Phân bổ chi phí thu mua cho mặt hàng theo tiêu thức giá vốn hàng tiêu thụ Phân bổ cho nồi cơm điện ... Biên- Hà Nội Số TK: Số ĐT:047760451 Mã số thuế:1001021010 Họ tên người mua hàng: Công ty TNHH Phúc Hà Địa chỉ :Số 565 Giải Phóng –Hoàng Mai-Hà Nội 18 18 Số TK: Số ĐT:046643992 Mã số thuế:1000103101 ... * Phương pháp phân bổ chi phí bán hàng vào giá vốn hàng tiêu thụ kỳ CP thu mua phân bổ Tổng chi phí mua hàng Giá vốn hàng cho SP tiêu thụ = Tổng giá vốn hàng tiêu thụ x tiêu thụ của loại SP kỳ...
 • 85
 • 734
 • 2
Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Kinh tế - Thương mại

... Trong thực tế tồn hai đại lợng để đánh giá tiêu vi sinh coliindex trị số coli: Coliindex (chỉ số coli) đại lợng dùng để tính số lợng trực khuẩn có lít nớc thải Chỉ số coli (colinit) thể tích nớc ... biệt nớc thải sinh hoạt nhiễm nhiều vi sinh vật có lẫn phân ngời phân súc vât Trong có nhiều vi khuẩn gây bệnh, đặt biệt gây bệnh đờng tiêu hoá nh tả, lỵ, thơng hàn nh vi khuẩn gây ngộ độc thực ... 1.2.2.4 pH Phm Th Thu Hoi - K50a Hoỏ Hc Niờn lun GVHD: T.S Quang Trung Độ pH tiêu xác định chất lợng nớc cấp nớc thải Chỉ số cho thấy cần thiết phải trung hoà hay không tính lợng hoá chất cần thiết...
 • 33
 • 1,852
 • 15
Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Kế toán

... hoạt động kinh doanh thực tế năm báo cáo Phân tích hoạt động tài a) Các tiêu khả toán - = = = 2,8 (lần) - = = = 1,64 (lần) b) Chỉ tiêu kết cấu tài - Hệ số nợ = = 0,108 (lần) - = = c) Các tiêu sử ... Đơn vị: Cty SXVL - XD số Địa chỉ: Mỹ Đức - Hà Tây chứng từ ghi sổ TK3336 Tháng 05 năm 2003 Chứng từ SH NT Diễn giải Số d đầu kỳ 30/5 Số phát sinh kỳ Cộng Số d cuối kỳ Số hiệu TK Nợ Có Số tiền ... Mẫu số 02-TT Phiếu chi Đơn vị: Cty SXVL-XD số Địa chỉ: Mỹ Đức - Hà Tây Quyển sốsố 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 1-11-1996 BTC Số Ngày tháng năm 2003 Nợ: 331 Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Nguyễn Thanh...
 • 33
 • 1,302
 • 1
191 Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

191 Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Kế toán

... hoạt động kinh doanh thực tế năm báo cáo Phân tích hoạt động tài a) Các tiêu khả toán - = = = 2,8 (lần) - = = = 1,64 (lần) b) Chỉ tiêu kết cấu tài - Hệ số nợ = = 0,108 (lần) - = = c) Các tiêu sử ... Đơn vị: Cty SXVL - XD số Địa chỉ: Mỹ Đức - Hà Tây chứng từ ghi sổ TK3336 Tháng 05 năm 2003 Chứng từ SH NT Diễn giải Số d đầu kỳ 30/5 Số phát sinh kỳ Cộng Số d cuối kỳ Số hiệu TK Nợ Có Số tiền ... Mẫu số 02-TT Phiếu chi Đơn vị: Cty SXVL-XD số Địa chỉ: Mỹ Đức - Hà Tây Quyển sốsố 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 1-11-1996 BTC Số Ngày tháng năm 2003 Nợ: 331 Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Nguyễn Thanh...
 • 33
 • 852
 • 0
33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Kế toán

... vận tải ô tô số Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội chứng từ ghi sổ Lại Thị Thanh Hơng 14 Lớp 14A3 Báo cáo thực tập Trờng Trung học Kinh tế Kỹ thuật bán công Số: Tháng năm 2004 Chứng từ Số hiệu Ngày ... tô số Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội Phiếu chi Mẫu 02-TT số (QĐ số 1141TC/QĐ) Số 01 Ngày tháng năm 2004 Họ tên ngời nhận tiền: Đoàn Văn Đông Địa chỉ: Lý chi: Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu Số ... xuất kinh doanh kế toán lập chứng từ ghi sổ Đơn vị: Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số Lại Thị Thanh Hơng 21 Lớp 14A3 Báo cáo thực tập Trờng Trung học Kinh tế Kỹ thuật bán công Địa chỉ: Thanh...
 • 65
 • 498
 • 0
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Quản trị kinh doanh

... rộng rãi phổ biến phân tích kinh tế nói chung phân tích tài nói riêng, xác định vị trí xu hướng biên động tiêu phân tíchTiêu chuẩn để so sánh: Tùy thuộc vào mục đích phân tích mà lựa chọn gốc ... khối lượng tiêu phân tích - So sánh số tương đối: kết phép chia trị số kỳ phân tích so với kỳ gốc tiêu kinh tế Kết so sánh phản ánh kết cấu, mối quan hệ, tốc độ phát triển mức độ phổ biến tiêu nghiên ... pháp phân tích tỷ lệ: Trong phân tích tài doanh nghiệp, tỷ lệ tài phân thành nhóm tiêu đặc trưng phản ánh nội dung theo mục tiêu phân tích doanh nghiệp Nhưng nhìn chung có nhóm tiêu sau: + Nhóm tiêu...
 • 88
 • 750
 • 4
XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Kinh tế - Thương mại

... chuẩn mực quốc tế Các số tài Phân tích tài kỹ thuật phân tích quan trọng phân tích BCTC Phân tích tỷ số tài liên quan đến việc xác định sử dụng tỷ số tài công ty Có nhiều loại tỷ số tài khác Website: ... tỷ số khoản, tỷ số nợ, tỷ số khả hoàn trả lãi vay, tỷ số hiệu hoạt động, tỷ số khả sinh lời tỷ số tăng trưởng 2.1 Chỉ số khoản Tỷ số khoản tỷ số lường khả toán nợ ngắn hạn công ty Loại tỷ số ... dụng số liệu để xác định, tỷ số tài chia thành ba loại: tỷ số tài xác định từ bảng cân đối tài sản, tỷ số tài từ báo cáo thu nhập tỷ số tài từ hai báo cáo vừa nêu Dựa vào mục tiêu phân tích, tỷ số...
 • 67
 • 531
 • 0
PHÂN TÍCH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG

Kinh tế - Quản lý

... đại học trở lên - Chỉ tiêu cấu lao động theo ngành kinh tế: Ngành kinh tế khu vực I, ngành kinh tế khu vực II, ngành kinh tế khu vực III - Chỉ tiêu cấu lao động theo khu vực kinh tế: Khu vực I (khai ... giới - Chỉ tiêu tỷ lệ diện tích gieo trồng giống tổng số diện tích gieo trồng Chỉ tiêu xác định số diên tích gieo trồng giống tổng số diện tích gieo trồng địa phương 46 - Chỉ tiêu tỷ lệ số đầu ... kinh tế hợp lý Cơ cấu kinh tế hiểu theo nghĩa rộng bao gồm : cấu ngành lĩnh vực kinh tế, cấu thành phần kinh tế hướng phát triển vùng kinh tế Cơ cấu kinh tế theo nghĩa hẹp tổng thể quan hệ kinh...
 • 93
 • 417
 • 0
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA CÔNG TY BÁCH HÓA HÀ NỘI

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA CÔNG TY BÁCH HÓA HÀ NỘI

Quản trị kinh doanh

... PHẦN IV PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CÔNG TY I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TẠI CÔNG TY Công ty Bách hoá hà Nội Công ty hoạt động với quy mô lớn, doanh số hàng ... đánh giá tiêu để từ đưa kế hoạch, biện pháp tổ chức kinh doanh phù hợp nhằm đem lại hiệu kinh tế cao cho Công ty II PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA CÔNG TY Tỷ suất đầu tư Tỷ suất đầu tư tính theo ... khác Như vậy, tổng số thuế mà Công ty phải nộp số lớn đơn vị chưa hoàn thành nghĩa vụ ngân sách Nhà nước Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm Chênh lệch Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền TL (%) 12.089.312.811...
 • 31
 • 347
 • 0
LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Kế toán

... nhập 12 Số phát sinh năm Số lại phải nộp đầu kỳ Số phải nộp Số nộp Luỹ kế từ đầu năm Số nộp Số phải nộp cuố kỳ Số nộp 19.047.37 98.216.695 70.743.490 46.520.57 91.216.695 63.743.490 Thuế tiêu thụ ... ĐỊA Cty TNHH PHÚC HÀ Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Chỉ tiêusố Số tiền Kỳ Luỹ kế từ đầu năm I Thuế GTGT khấu trừ Số thuế GTGT khấu trừ 10 x Số thuế GTGT khấu trừ phát sinh 11 213.088.804 3 .Số ... nguồn * Chỉ tiêu kết cấu tài Tổng nợ Hệ số nợ = Tổng nguồn vốn 9 Hệ số nợ đầu kỳ Hệ số nợ cuối kỳ 9.718.545.645 11.423.580.907,5 = = 10.834.984.060 11.846.991.849,3 = 0,85 = 0.91 * Chỉ tiêu sử...
 • 17
 • 512
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25