phân tích một số chỉ tiêu kinh tế của công ty

một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty nạo vét xà xây dựng đường thuỷ

một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty nạo vét xà xây dựng đường thuỷ

Kinh tế - Quản lý

... hình thức phân tích thích hợp a Theo thời điểm phân tích cần phải phân biệt ba hình thức phân tích, phân tích trớc, phân tích thời phân tích sau - Phân tích trớc tiến hành hoạt động kinh doanh ... tập tốt nghiệp Khoa: Khoa học quản lý B Phân tích số tiêu kinh tế công ty I Phân tích tình hình thực Tiêu chi phí - lợi nhuận Phân tích tiêu chi phí 1.1 Mục tiêu ý nghĩa Để tiến hành sản xuất doanh ... thức phân tích đợc sử dụng để xây dung kế hoạch hoạt động trình sau b Theo độ dài thời gian phân tích cần phải phân biệt hai hình thức phân tích, phân tích thờng xuyên phân tích định kỳ - Phân tích...
 • 73
 • 492
 • 0
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thuỷ I.pdf

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thuỷ I.pdf

Quản trị kinh doanh

... kinh doanh Công ty: 2.2.4.1 Phân tích kết sản xuất kinh doanh Công ty: Bảng 11: Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Nạo vét Xây dựng đƣờng thuỷ I Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu 2007 ... Tổng công ty xây dựng đường thuỷ việc điều nguyên trạng tầu cuốc nhiều gầu TC91 công ty sang Công ty công trình Công ty cổ phần thi công giới, trực thuộc Tổng công ty Năm 2002 theo định số 786/QĐ ... – QT 1001N 25 Một số biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Nạo vét Xây dựng đƣờng thuỷ I 2.1.4 Đặc điểm sản phẩm Công ty: Công ty có nhiều sản phẩm, sản phẩm công ty mặt hàng nạo...
 • 74
 • 579
 • 2
LUẬN VĂN: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thuỷ I pdf

LUẬN VĂN: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thuỷ I pdf

Tài chính - Ngân hàng

... kinh doanh Công ty: 2.2.4.1 Phân tích kết sản xuất kinh doanh Công ty: Bảng 11: Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Nạo vét Xây dựng đƣờng thuỷ I Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu 2007 ... Tổng công ty xây dựng đường thuỷ việc điều nguyên trạng tầu cuốc nhiều gầu TC91 công ty sang Công ty công trình Công ty cổ phần thi công giới, trực thuộc Tổng công ty Năm 2002 theo định số 786/QĐ ... – QT 1001N 25 Một số biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Nạo vét Xây dựng đƣờng thuỷ I 2.1.4 Đặc điểm sản phẩm Công ty: Công ty có nhiều sản phẩm, sản phẩm công ty mặt hàng nạo...
 • 75
 • 259
 • 1
một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I

một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I

Kinh tế - Thương mại

... doanh lợi: + Tỷ số lợi nhuận vốn kinh doanh + Sức sản xuất vốn + Chỉ tiêu doanh thu đồng chi phí + Chỉ tiêu tỷ số lợi nhuận chi phí + Chỉ tiêu tỷ số lợi nhuận doanh thu ▪ Chỉ tiêu đánh giá hiệu ... sản xuất kinh doanh Công ty Nạo vét xây dựng đường thủy I ♦ Mục tiêu nghiên cứu: Dựa vào kết phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Nạo ... quản trị kinh doanh ♦ Các tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh ▪ Các tiêu kinh tế tổng hợp H=K/C Trong : + H hiệu kinh tế + K: Là kết sản xuất đạt + C: Là chi phí sản xuất bỏ ▪ Các tiêu doanh...
 • 19
 • 267
 • 0
một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty nạo vét và xây dựng đường thủy i

một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty nạo vét và xây dựng đường thủy i

Kinh tế - Thương mại

... niềm hăng say hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty làm tăng hiệu sản xuất kinh doanh Công ty 2.2.2.3 Một số tiêu tài quan trọng a Phân tích tình hình khả toán công ty Tình hình khả toán doanh nghiệp ... xuất kinh doanh công ty năm 2010) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NẠO VÉT VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY I 2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH ... phí giảm cho thấy công ty có điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý 2.2.2 Hiệu sản xuất kinh doanh công ty 2.2.2.1 Các tiêu hiệu sản xuất kinh doanh tổng hợp * Chỉ tiêu doanh thu đồng...
 • 62
 • 285
 • 0
Phân tích, đánh giá tình hình và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dược liệu Trung ương 2

Phân tích, đánh giá tình hình và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dược liệu Trung ương 2

Quản trị kinh doanh

... hoàn chỉnh Hiện Công ty áp dụng dạng kênh phân phối hỗn hợp để đa sản phẩm Công ty đến với ngời tiêu dùng đồ 2: hệ thống kênh phân phối công ty Công ty cp dược liệu tw Cty dược phẩm TW 1, cty ... nh công cụ cạnh tranh Công ty áp dụng sách giá linh hoạt Phân tích tình hình kinh doanh qua hệ thống kênh phân phối Công ty Trang 18 Kể từ thành lập nay, Công ty bớc xây dựng hệ thống kênh phân ... thị trờng tiêu thụ Công ty 1.1 Thị phần Công ty Công ty Cổ phần Dợc liệu trung ơng đơn vị Tổng công ty Với mạnh có truyền thống nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, Công ty đặt mục tiêu chiếm...
 • 34
 • 598
 • 0
Phân tích, đánh giá tình hình và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH hiệp phong

Phân tích, đánh giá tình hình và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH hiệp phong

Quản trị kinh doanh

... ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY Phân tích thị trường tiêu thụ Công ty Thị trường tiêu thụ Công ty thị trường nội địa, thị trường miền Bắc miền Nam chủ yếu Cho đến Công ty có mạng lưới tiêu ... thị trường tiêu thụ Công ty 11 Phân tích sách định giá Công ty 11 Hệ thống kênh phân phối Công ty 12 Các hoạt động hỗ trợ công tác sản xuất kinh doanh 14 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH, ĐÁNH ... chỉnh Hiện tại, Công ty áp dụng dạng kênh phân phối hỗn hợp để đưa sản phẩm Công ty đến với người tiêu dùng 12 đồ 2: Hệ thống kênh phân phối công ty CÔNG TY TNHH HIÊP PHONG Cty dược phẩm tỉnh...
 • 27
 • 649
 • 0
phân tích, đánh giá tình hình và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh dược phẩm việt hùng

phân tích, đánh giá tình hình và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh dược phẩm việt hùng

Kinh tế - Quản lý

... thống kinh doanh công ty Các đơn vị kinh doanh công ty hạch toán phụ thuộc vào công ty, mang t cách pháp nhân, dấu tài khoản công ty, chịu điều hành trực tiếp từ công ty Công ty gồm đơn vị kinh ... hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Phân tích thị trờng tiêu thụ Công ty Thị trờng tiêu thụ Công ty thị trờng nội địa, thị trờng miền Bắc miền Nam chủ yếu Cho đến Công ty có mạng lới tiêu thụ ... kênh phân phối, đến hệ thống trở nên hoàn chỉnh Hiện tại, Công ty áp dụng dạng kênh phân phối hỗn hợp để đa sản phẩm Công ty đến với ngời tiêu dùng đồ 2: Hệ thống kênh phân phối công ty Công ty...
 • 30
 • 491
 • 0
Phân tích, đánh giá tình hình và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP dược liệu trung ương 2

Phân tích, đánh giá tình hình và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP dược liệu trung ương 2

Kinh tế - Quản lý

... ích Nhà nước ,Công ty đời sống cán công nhân viên III Tổ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY VÀ NHŨNG ĐẶC DIÊM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY Tổ chức máy quản lý Công ty Bộ máy quản lý Công ty cổ phần Dược ... Chương III PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TlNH HÌNH VÀ MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY cổ PHẨN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG I MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY cổ ... chophẩm phùđại hợp Số lượng Hiện đại10,5 lýnay ty ty đại cụ tỉnh, thành phố Công ty có lý Công c Công 30 Vitamin B6 0,025 10,2 XN dược TW 24 thốns kênh phân phối hoàn chỉnh Hiện Công ty áp dụns dạng...
 • 23
 • 370
 • 0
tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nạo vét và xây dựng đường thuỷ i

tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nạo vét và xây dựng đường thuỷ i

Kinh tế - Thương mại

... đồng Đây số tiền lớn Nguyên nhân làm cho tiêu tăng lên khách hàng nợ tiền công trình mà công ty cha thu đợc Mặt khác công ty cha tích cực công tác thu hồi khoản nợ Chính để thu đợc số tiền khách ... tổng số tài sản công ty Qua ta thấy đợc cấu tài sản công ty khỏ hợp lý Công ty cha trọng tài sản ngắn hạn vật t, hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh Nhng với đặc trng công ty no vột v xõy dng ... chia số khoản khác Do năm khoản phải thu công ty không thu đợc mà số khoản tăng lên làm cho tổng khoản phải thu khác tăng lên Điều có ảnh hởng không tốt đến việc kinh doanh công ty nên công ty...
 • 93
 • 452
 • 0
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh của Công ty Than & Vật liệu xây dựng Thanh niên Hà Nội

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh của Công ty Than & Vật liệu xây dựng Thanh niên Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... xuất kinh doanh công ty II- Phân tích thực trạng kinh doanh công ty 247 - Bộ quốc phòng : 1- Phân tích kết kinh doanh công ty 247 - Bộ quốc phòng : 1.1 Thị trờng, nguồn lực sản xuất kinh doanh công ... sản xuất kinh doanh Công ty 247 1- Quá trình thành lập Công ty 247 2- Tổ chức máy quản lý công ty 247 3- Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty 247 II- Phân tích thực trạng kinh doanh công ty 247 ... doanh công ty 247 : 1- Phân tích kết kinh doanh công ty 2- Đánh giá thực trạng kinh doanh công ty Phần III : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty 247 - quốc phòng I-...
 • 40
 • 406
 • 1
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Than & Vật liệu xây dựng Thanh niên Hà Nội

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Than & Vật liệu xây dựng Thanh niên Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... đạt đợc hiệu kinh tế cao góp phần cho tăng trởng kinh tế đất nớc nâng cao hiệu xã hội III Các tiêu phân tích đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Yêu cầu phân tích đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh ... đất nớc Chơng 2: Phân tích thực trạng đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Than VLXD Thanh niên Hà Nội I Giới thiệu chung Công ty Sự hình thành phát triển Công ty Công ty Than VLXD Thanh ... 10 Số vòng quay tổng vốn b/q 24 Đánh giá tổng quát thực trạng Công ty Qua số phân tích nghiên cứu thực tế cho phép ta rút nhận xét sau hiệu hoạt động Công ty 3.1 Hiệu đạt đợc 3.1.1 Hiệu kinh tế...
 • 39
 • 380
 • 0
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG.doc

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG.doc

Quản trị kinh doanh

... So sánh thông số kỹ thuật - kinh tế phương án kinh tế khác - Điều kiện so sánh phải đảm bảo thống nội dung kinh tế tiêu, đảm bảo thông phương pháp tính tiêu, thống đơn vị tính tiêu số lượng, thời ... QT901N 48 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Điện Hải Phòng 2.2.1 Phân tích hiệu sử dụng lao động 2.2.1.1 Đặc điểm lao động công ty *Cơ cấu lao động công ty Lao ... doanh 1.1.3.1 Hiệu mặt kinh tế Hiệu mặt kinh tế phản ánh trình đồ lợi dụng nguồn lực để đạt mục tiêu kinh tế thời kỳ Nếu đứng phạm vi yếu tố riêng lẻ có phạm trù hiệu kinh tế, xem xét vấn đề hiệu...
 • 90
 • 449
 • 2
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Hải Phòng.doc

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Hải Phòng.doc

Quản trị kinh doanh

... phớ kinh doanh" õy l quan im c nhiu nh kinh t v qun tr kinh doanh ỏp dng vo tớnh hiu qu kinh t ca cỏc qỳa trỡnh kinh t - Hai tỏc gi Whohe v Doring li a hai khỏi nim v hiu qu kinh t ú l hiu qu kinh ... thỡ hiu qu kinh t ca cỏc hot ng sn xut kinh doanh (hiu qu sn xut kinh doanh) l gỡ ? hiu c phm trự hiu qu kinh t ca hot ng sn xut kinh doanh thỡ trc tiờn chỳng ta tỡm hiu xem hiu qu kinh t núi ... phn ỏnh c tớnh hiu qu kinh t ca hot ng sn xut kinh doanh T cỏc quan im v hiu qu kinh t thỡ cú th a khỏi nim v hiu qu kinh t ca cỏc hot ng sn xut kinh doanh (hiu qu sn xut kinh doanh) ca cỏc doanh...
 • 95
 • 818
 • 3
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH hợp tác và phát triển Hoàng Dương

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH hợp tác và phát triển Hoàng Dương

Kinh tế - Thương mại

... 58,2% 100 Vốn kinh doanh Công ty với tổng vốn kinh doanh Công ty triệu 3707,587 đồng Do đặc điểm Công ty công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi nên nhu cầu vốn lu động lớn Hiện cấu vốn Công ty vốn lu ... động VLĐ Công ty cha tốt VCĐ Công ty tăng chậm, đặc biệt năm 2003 VCĐ Công ty giảm 0,76% Nh thấy Công ty cha quan tâm đầu t cho đầu t VCĐ Do ảnh hởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Trong ... trình công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi Nguyên liệu V- Trộn Nghiền Chứa Trộn Đóng bao kết kinh doanh Công ty Chỉ tiêu Bảng : Kết hoạt động kinh doanh Công ty Đ.vị 2000 2001 2002 2003 Số. tuyệ...
 • 36
 • 640
 • 0
457 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh tại Công ty sản xuất bao bì & hàng xuất khẩu Hà Nội

457 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh tại Công ty sản xuất bao bì & hàng xuất khẩu Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... tập thể cán công nhân viên Công ty II số giải pháp Công ty đ ã thực nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 1- Đào tạo ngời : Luôn trọng công tác giáo dục trị t tởng cho cán bộ, công nhân viên ... dẫn Công ty Đào tạo Công ty, Công ty cử nhân viên dự khoá huấn luyện hội thảo Công ty trờng đào tạo có điều kiện Việc cử học phải đợc quản lý chặt chẽ có định hớng rõ ràng, cố gắng kế thừa kinh ... nhiều độc giả quan tâm nh thời báo kinh tế, đầu t, Doanh nghiệp báo phơng tiện gián tiếp đa ngời tiêu dùng đến với Công ty Công ty nên trì quảng cáo cách đặn Công ty nên tổ chức cửa hàng giới thiệu...
 • 18
 • 389
 • 0
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng

Quản trị kinh doanh

... năm 2008 2.2.2.2 Phân tích tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn: a Phân tích tiêu hiệu sử dụng vốn kinh doanh: BẢNG 5: BẢNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Năm 2008 Vốn kinh doanh Vốn cố ... mặt kinh tế, phƣơng pháp tính tiêu, đơn vị tính tiêu số lƣợng thời gian giá trị Mục tiêu so sánh phân tích kinh doanh xác định mức biến động tuyệt đối, tƣơng đối biến động xu hƣớng tiêu phân tích ... VINASHIN Bạch Đằng, hoạt động theo mô hình công ty mẹ -công ty Công ty mẹ -Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng công ty TNHH thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đầu tƣ 100%...
 • 75
 • 356
 • 0
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần công nghiệp Việt Hoàng

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần công nghiệp Việt Hoàng

Quản trị kinh doanh

... lý kinh tế cấp quản lý kinh tế quốc dân Phân loại hiệu kinh tế theo cấp hiệu ngành nghề, tiềm lực theo đơn vị kinh tế bao gồm: + Hiệu kinh tế quốc dân; Hiệu kinh tế vùng (địa phương) + Hiệu kinh ... dọc +Phân tích tiêu tổng quát (ROS) +Phân tích hiệu sử dụng lao động +Phân tích hiệu sử dụng chi phí +Phân tích hiệu sử dụng vốn tài sản công ty +Các hệ số khả toán 1.4 Các phƣơng pháp phân tích ... xuất kinh doanh - Phân tích hiệu kinh tế tài ,khả sinh lời hoạt động kinh doanh công ty * Phòng kinh doanh - Phòng kinh doanh phòng có chức tham mưu giúp việc cho giám đốc công ty công tác kinh...
 • 81
 • 346
 • 0
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu Hà nội

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu Hà nội

Kế toán

... giám sát phận Mở lớp đào tạo Công ty, môn học chung cho tất phận theo quy định hướng dẫn Công ty Đào tạo Công ty, Công ty cử nhân viên dự khoá huấn luyện hội thảo Công ty trường đào tạo có điều ... nhiều độc giả quan tâm thời báo kinh tế, đầu tư, Doanh nghiệp báo phương tiện gián tiếp đưa người tiêu dùng đến với Công ty Công ty nên trì quảng cáo cách đặn 5 Công ty nên tổ chức cửa hàng giới ... chiếu cố lẫn quan hệ buôn bán kinh doanh Khi thực hợp đồng, Công ty có đối tác nước xí nghiệp may, Công ty thực phẩm, Công ty sản xuất bột ngọt, siêu thị Công ty xuất nhập Các mối quan hệ mặt...
 • 13
 • 354
 • 0
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Quản trị kinh doanh

... Thanh An Lớp: QT901N Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Điện Hải Phòng Bảng 3.6 Bảng số liệu tiết kiệm chi phí điện chiếu sáng Tiêu Số ngày Tiêu thụ/ngày làm ... Bảng số liệu số lượng giấy sử dụng lãng phí Số lượng điện thoại Sinh viên: Nguyễn Thanh An Lớp: QT901N Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Điện Hải Phòng Số ... kinh doanh luôn vấn đề cần doanh nghiệp quan tâm cách mức Sau áp dụng sở lý luận vào phân tích cụ thể hoạt động SXKD công ty Công ty Cổ phần Điện Hải Phòng em nhận thấy hoạt động kinh doanh công...
 • 15
 • 385
 • 0

Xem thêm