phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty vận tải và dịch vụ điện lực

Quản trị kinh doanh

... pháp phân tích tỷ lệ: Trong phân tích tài doanh nghiệp, tỷ lệ tài phân thành nhóm tiêu đặc trưng phản ánh nội dung theo mục tiêu phân tích doanh nghiệp Nhưng nhìn chung có nhóm tiêu sau: + Nhóm tiêu ... SAU: Chương 1: Cơ sở lý luận tài phân tích tài doanh nghiệp Chương 2: Phân tích tình hình thực tiêu tài chủ yếu công ty CP vận tải dịch vụ Điện lực Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt ... khối lượng tiêu phân tích - So sánh số tương đối: kết phép chia trị số kỳ phân tích so với kỳ gốc tiêu kinh tế Kết so sánh phản ánh kết cấu, mối quan hệ, tốc độ phát triển mức độ phổ biến tiêu nghiên...
 • 88
 • 472
 • 0
phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần may hồ gươm

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần may hồ gươm

Kinh tế - Thương mại

... nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu (ROE) thành tích số chuỗi tỷ số có quan hệ nhân với Điều cho phép phân tích ảnh hởng tỷ số tỷ số tổng hợp 1.2.3 Nội dung phân tích TCDN 1.2.3.1 Phân tích khái quát hoạt ... sản, nhà phân tích kết hợp việc phân tích ngang, tức so sánh biến động kỳ phân tích với kỳ gốc (cả số tuyệt đối số tơng đối) tổng số tài sản nh theo loại tài sản Bên cạnh đó, nhà phân tích phải ... công ty cần có biện pháp thích hợp để tăng nguồn vốn chủ sở hữu lên 2.2.2 Phân tích tiêu tài chủ yếu : 2.2.2.1 Phân tích tiêu khả toán: Chỉ tiêu Khả toán tổng quát Khả toán hành Khả toán nhanh...
 • 47
 • 532
 • 0
phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần xây dựng tân long

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần xây dựng tân long

Kinh tế - Thương mại

... yếu Chơng 2: Thực trạng phân tích số tiêu tài chủ yếu công ty Chơng 3: Biện pháp hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động tài Chơng 1: Cở sở lý luận phân tích số tiêu tài chủ yếu 1.1 Khái quát tài hoạt ... dù phân tích đầy đủ nhóm tiêu phân tích tài chính, nhng nhóm tiêu cụ thể công ty bỏ sót số tiêu quan trọng nh nhóm tiêu khả hoạt động công ty cha tính đến tiêu hiệu tài sản cố định Khi phân tích ... Nhận thức đợc vai trò quan trọng công tác phân tích tài doanh nghiệp, từ thực tế phân tích tài công ty, em định chọn đề tài: Phân tích số tiêu tài chủ yếu biện pháp nâng cao hiệu hoạt động tài...
 • 46
 • 474
 • 0
phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty oriental logistics

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty oriental logistics

Kinh tế - Thương mại

... Trong phân tích tài tiêu tài chủ yếu thường phân thành nhóm : - Chỉ tiêu khả toán - Chỉ tiêu khả cân đối vốn cấu vốn - Chỉ tiêu khả hoạt động - Chỉ tiêu khả sinh lãi Tùy theo mục tiêu phân tích ... sau thuế vốn chủ sở hữu (ROE) thành tích số chuỗi số có mối quan hệ nhân với Điều cho phép phân tích ảnh hưởng tỷ số với tỷ số tổng hợp 1.2.2 : Nội dung phân tích 1.2.2.1 : Phân tích khái quát ... tốt mục tiêu nhiềm vụ đề năm Phương pháp phân tích tiêu tài chínhtại doanh nghiệp áp dụng chủ yếu phương pháp phân tích số công ty cồn sử dụng phương pháp so sánh kỳ phân tích so sánh với tiêu...
 • 71
 • 406
 • 1
phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương hải phòng

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương hải phòng

Kinh tế - Thương mại

... 8B 2.2 Tình hình thực tiêu tài chủ yếu công ty 2.2.1 Phân tích tiêu tài chủ yếu công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thơng hảI phòng 2.2.1.1 Nhóm tiêu khả toán Phân tích tiêu toán giúp ta nhận ... xem xét tiêu doanh thu tiêu thụ đạt đợc kỳ, nhà phân tích xác định 100 đồng doanh thu có đồng lợi nhuận Chỉ tiêu đợc xác định cách chia lợi nhuận sau thuế cho doanh thu tiêu thụ Doanh lợi tiêu thụ ... thụ Tổng số vốn Tổng số vốn bao gồm toàn số vốn đợc doanh nghiệp sử dụng kỳ, không phân biệt nguồn hình thành Số liệu đợc lấy phần tổng cộng tài sản, mã số 250 Bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu làm...
 • 45
 • 489
 • 0
MỘT số CHỈ TIÊU CHỦ yếu PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH cơ bản của hộ

MỘT số CHỈ TIÊU CHỦ yếu PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH cơ bản của hộ

Quản lý nhà nước

... tính số giá cớc vận tải, tài liệu tập huấn nghiệp vụ - TCTK, Hà Nội, tháng 3/2006 Một số tiêu chủ yếu phân tích tình hình (tiếp theo trang 2) số lợng trồng phân tán số lâu năm chủ yếu, số lợng ... vùng, tiêu so sánh với tiêu năm 2001 - Số lợng máy móc chủ yếu, bình quân 100 hộ, số lợng máy móc chủ yếu bình quân 100 hộ trồng hàng năm nớc vùng năm 2006 so với năm 2001 Các tiêu phân tích đất ... vùng Các tiêu tính toán cần so sánh với tiêu năm 2001 - So sánh cấu hộ theo ngành sản xuất theo nguồn thu nhập Các tiêu phân tích việc trang bị máy móc: So sánh tiêu nêu năm 2006 với tiêu tơng...
 • 3
 • 225
 • 0
PHÂN TÍCH một số CHỈ TIÊU tài CHÍNH CHỦ yếu tại DOANH NGHIỆP

PHÂN TÍCH một số CHỈ TIÊU tài CHÍNH CHỦ yếu tại DOANH NGHIỆP

Kinh tế - Thương mại

... Một số tiêu kinh tế chủ yếu công ty 2.2 Phân tích nhóm tiêu tài công ty 2.2.1 Phân tích tình hình khả toán công ty 2.2.2 Phân tích mức độ độc lập mặt tài công ty 2.2.3 Phân tích hiệu suất hoạt ... chấp hành luật pháp.Việc phân tích số tiêu tài chủ yếu với mục đích phân tích hiệu hoạt động tài doanh nghiệp có ý nghĩa lớn hệ thống quản lý doanh nghiệp 2.Mục tiêu nghiên cứu - Lí luận , chung ... -Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu qua báo cáo tài liệu công ty TNHH đầu tư Thương mại ĐỨC GIANG -Phương pháp xử lý số liệu: lý luận chủ yếu sau tiến hành phân tích số liệu thực tế thông...
 • 33
 • 223
 • 3
PHÂN TÍCH một số CHỈ TIÊU tài CHÍNH CHỦ yếu tại DOANH NGHIỆP

PHÂN TÍCH một số CHỈ TIÊU tài CHÍNH CHỦ yếu tại DOANH NGHIỆP

Kinh tế - Thương mại

... Một số tiêu kinh tế chủ yếu công ty 2.2 Phân tích nhóm tiêu tài công ty 2.2.1 Phân tích tình hình khả toán công ty 2.2.2 Phân tích mức độ độc lập mặt tài công ty 2.2.3 Phân tích hiệu suất hoạt ... 21 2.2 Phân tích nhóm tiêu tài Công ty TNHH Đầu tư thương mại Đức Giang 2.2.1 Phân tích tình hình khả toán công ty Bảng 2.1 : Bảng phân tích số khả toán công ty Đơn vị : triệu đồng Chỉ tiêu ... pháp.Việc phân tích số chỉ tiêu tài chính chủ yếu với mục đích phân tích hiệu hoạt động tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn hệ thống quản lý doanh nghiệp 2.Mục tiêu nghiên...
 • 33
 • 176
 • 0
Đánh giá chung tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu và phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu chi phí theo khoản mục tại công ty vận tải biển việt nam VOSCO

Đánh giá chung tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếuphân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu chi phí theo khoản mục tại công ty vận tải biển việt nam VOSCO

Kinh tế - Thương mại

... lệch tuyệt đối tiêu phân tích y1 trị số tiêu kỳ nghiên cứu y0 trị số tiêu kỳ gốc  Dạng liên hệ K= 100% Biến động tương đối = tiêu nghiên cứu Trị số tiêu kỳ NC - Trị số tiêu Hệ số tính x kỳ kế ... thương số trị số kỳ phân tích trị số kỳ gốc tiêu kinh tế Bao gồm: số tương đối định gốc số tương đối liên hoàn Cách tính: ∂y = 100% Trong trị số kỳ phân tích trị số kỳ gốc So sánh số tương đối kế ... sánh - So sánh số tuyệt đối: Số tuyệt đối phản ánh qui mô Là hiệu số - trị số kỳ phân tích trị số kỳ gốc tiêu kinh tế Do vậy, so sánh số tuyệt đối cho biết khối lượng, qui mô tiêu kỳ nghiên cứu...
 • 35
 • 352
 • 1
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐỒ HỘP.

CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐỒ HỘP.

Tài liệu khác

... BÀY I II So sánh tiêu thành phần có sản phẩm với tiêu chuẩn Việt Nam Các phương pháp xác định tiêu thành phần có thực phẩm SẢN PHẨM CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU: ĐỒ HỘP BẮP NON A So sánh tiêu thành phần ... Theo quy định 867-1998/QĐBYT Không có vi sinh vật gây bệnh nấm men nấm mốc B MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU THÀNH PHẦN CÓ TRONG SẢN PHẨM BẮP NON Phương pháp thử cảm quan theo TCVN 4410-87 ... 5% THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM Theo tiêu chuẩn đánh giá cảm quan 10 TCN 419-2000 - Kích thước bắp hộp phải + Chiều dài: 60mm-95mm + Đường kính: 12mm-16mm - Ngô non, chưa có xơ - Hạt thẳng, phân bố...
 • 10
 • 736
 • 4
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

Quản trị kinh doanh

... sau: - Điều chỉnh cấu hoạt động: điều chỉnh cấu mục tiêu chiến lược, ngành nghề kinh doanh, chủng loại sản phẩm hàng hóa, địa bàn hoạt động - Điều chỉnh cấu tồ chức máy: tái bố từ phân công chức ... vận chuyển đại, phía sau hệ thống kho bãi bao gồm từ kho số đến kho số 13 Diện tích xếp hàng là: 52.655m2, diện tích kho là: 29.023m2, diện tích kho bán lộ thiên là: 3.222m2 Sản lượng thông qua ... động Bảng 3.3: Đánh giá chất lượng lao động theo độ tuổi Năm 2009 STT Chỉ tiêu Năm 2010 Chênh lệch Số Tỷ trọng Số Tỷ trọng Số lượng (%) lượng (%) lượng Tỷ trọng (%) 18-30 325 15.37 398 20.70 73...
 • 85
 • 924
 • 7
Lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Kế toán

... Biên- Hà Nội Số TK: Số ĐT:047760451 Mã số thuế:1001021010 Họ tên người mua hàng: Công ty TNHH Phúc Hà Địa chỉ :Số 565 Giải Phóng –Hoàng Mai-Hà Nội 18 18 Số TK: Số ĐT:046643992 Mã số thuế:1000103101 ... SP Trong đó: Giá thực tế hàng tiêu thụ = Số lượng hàng tiêu thụ x Giá đơn vị bình quân VD: Phân bổ chi phí thu mua cho mặt hàng theo tiêu thức giá vốn hàng tiêu thụ Phân bổ cho nồi cơm điện = 341.000 ... - Hoàng Mai –Hà Nội Số TK :431101-000001 Số ĐT : 046643992 Mã số thuế: 1000103101 Họ tên người mua hàng:Ngô Văn Mạnh Địa :Số1 2 Phố Định Công- Hà Nội Số TK :X Số ĐT: : X Mã số thuế: X Hình thức...
 • 85
 • 742
 • 2
Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Kinh tế - Thương mại

... hai đại lợng để đánh giá tiêu vi sinh coliindex trị số coli: Coliindex (chỉ số coli) đại lợng dùng để tính số lợng trực khuẩn có lít nớc thải Chỉ số coli (colinit) thể tích nớc thải nhỏ (tính ... biệt nớc thải sinh hoạt nhiễm nhiều vi sinh vật có lẫn phân ngời phân súc vât Trong có nhiều vi khuẩn gây bệnh, đặt biệt gây bệnh đờng tiêu hoá nh tả, lỵ, thơng hàn nh vi khuẩn gây ngộ độc thực ... 1.2.2.4 pH Phm Th Thu Hoi - K50a Hoỏ Hc Niờn lun GVHD: T.S Quang Trung Độ pH tiêu xác định chất lợng nớc cấp nớc thải Chỉ số cho thấy cần thiết phải trung hoà hay không tính lợng hoá chất cần thiết...
 • 33
 • 1,863
 • 15
Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Kế toán

... thức để điều chỉnh sổ sách: - Nếu số thuế TNDN phải nộp lớn số tạm nộp phản ánh số thuế TNDN phải nộp định khoản: Nợ 421 Số thuế Có 3334 phải nộp - Nếu số thuế TNDN phải nộp nhỏ số tạm nộp Kế ... lại, đợc miễn giảm Mã Chỉ tiêu Số tiền Kỳ Luỹ kế 25.786.582 số 10 Thuế GTGT đợc khấu trừ Số thuế GTGT đợc khấu trừ 11 Số thuế GTGT đợc khấu trừ phát 25.786.582 12 sinh Số thuế GTGT đợc khấu trừ, ... doanh thực tế năm báo cáo Phân tích hoạt động tài a) Các tiêu khả toán - = = = 2,8 (lần) - = = = 1,64 (lần) b) Chỉ tiêu kết cấu tài - Hệ số nợ = = 0,108 (lần) - = = c) Các tiêu sử dụng nguồn lực...
 • 33
 • 1,309
 • 1
191 Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

191 Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Kế toán

... thức để điều chỉnh sổ sách: - Nếu số thuế TNDN phải nộp lớn số tạm nộp phản ánh số thuế TNDN phải nộp định khoản: Nợ 421 Số thuế Có 3334 phải nộp - Nếu số thuế TNDN phải nộp nhỏ số tạm nộp Kế ... lại, đợc miễn giảm Mã Chỉ tiêu Số tiền Kỳ Luỹ kế 25.786.582 số 10 Thuế GTGT đợc khấu trừ Số thuế GTGT đợc khấu trừ 11 Số thuế GTGT đợc khấu trừ phát 25.786.582 12 sinh Số thuế GTGT đợc khấu trừ, ... doanh thực tế năm báo cáo Phân tích hoạt động tài a) Các tiêu khả toán - = = = 2,8 (lần) - = = = 1,64 (lần) b) Chỉ tiêu kết cấu tài - Hệ số nợ = = 0,108 (lần) - = = c) Các tiêu sử dụng nguồn lực...
 • 33
 • 858
 • 0
33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Kế toán

... tô số Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội Phiếu chi Mẫu 02-TT số (QĐ số 1141TC/QĐ) Số 01 Ngày tháng năm 2004 Họ tên ngời nhận tiền: Đoàn Văn Đông Địa chỉ: Lý chi: Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu Số ... tải ô tô số Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội chứng từ ghi sổ Ngày tháng năm 2004 Chứng từ Trích yếu Số hiệu Ngày HĐ 2/6 Mặt Culasse MAF PC-02 7/6 Chi phí vận chuyển Cộng Số hiệu tài khoản Số tiền Nợ ... luận gồm có phần: Phần thứ nhất: Quá trình hạch toán chủ yếu Phần thứ hai: Kế toán nghiệp vụ khác Phần thứ ba: Lập báo cáo tài phân tích số tiêu tình hình tài doanh nghiệp Lại Thị Thanh Hơng Lớp...
 • 65
 • 501
 • 0
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Quản trị kinh doanh

... pháp phân tích tỷ lệ: Trong phân tích tài doanh nghiệp, tỷ lệ tài phân thành nhóm tiêu đặc trưng phản ánh nội dung theo mục tiêu phân tích doanh nghiệp Nhưng nhìn chung có nhóm tiêu sau: + Nhóm tiêu ... SAU: Chương 1: Cơ sở lý luận tài phân tích tài doanh nghiệp Chương 2: Phân tích tình hình thực tiêu tài chủ yếu công ty CP vận tải dịch vụ Điện lực Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt ... khối lượng tiêu phân tích - So sánh số tương đối: kết phép chia trị số kỳ phân tích so với kỳ gốc tiêu kinh tế Kết so sánh phản ánh kết cấu, mối quan hệ, tốc độ phát triển mức độ phổ biến tiêu nghiên...
 • 88
 • 756
 • 4
Một số chỉ tiêu chủ yếu của công ty thương mại và dịch vụ Nam Long

Một số chỉ tiêu chủ yếu của công ty thương mại và dịch vụ Nam Long

Kinh tế - Thương mại

... Tổng số Thành tên 12/3 Trực buồng 13h 21h 2000đ 16.000 Nga 10/3 Lễ tân 7h 11h 2000đ 8000 Nga Ngời duyệt (Ký, Họ tên) Ngời kiểm tra (Ký, Họ tên) Ngời báo thêm (Ký, Họ tên) Một số tiêu chủ yếu ... khoản: Chi phí phải trả Số hiệu: TK 335 Ngày tháng Chứng từ ghi sổ Số Ngày Diễn giải tháng ghi sổ hiệu Số hiệu Số tiền Nợ tài Có khoản - Số d đầu tháng Ghi đối ứng 4.892.120 -Số phát sinh tháng 30/3 ... toán lơng Bảng phân bổ tiền lơng Chứng từ ghi sổ 24 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Số: 43 Ngày 31 tháng 03 năm 2007 Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi...
 • 47
 • 406
 • 0
XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Kinh tế - Thương mại

... chuẩn mực quốc tế Các số tài Phân tích tài kỹ thuật phân tích quan trọng phân tích BCTC Phân tích tỷ số tài liên quan đến việc xác định sử dụng tỷ số tài công ty Có nhiều loại tỷ số tài khác Website: ... tỷ số khoản, tỷ số nợ, tỷ số khả hoàn trả lãi vay, tỷ số hiệu hoạt động, tỷ số khả sinh lời tỷ số tăng trưởng 2.1 Chỉ số khoản Tỷ số khoản tỷ số lường khả toán nợ ngắn hạn công ty Loại tỷ số ... dụng số liệu để xác định, tỷ số tài chia thành ba loại: tỷ số tài xác định từ bảng cân đối tài sản, tỷ số tài từ báo cáo thu nhập tỷ số tài từ hai báo cáo vừa nêu Dựa vào mục tiêu phân tích, tỷ số...
 • 67
 • 538
 • 0
PHÂN TÍCH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG

Kinh tế - Quản lý

... giới - Chỉ tiêu tỷ lệ diện tích gieo trồng giống tổng số diện tích gieo trồng Chỉ tiêu xác định số diên tích gieo trồng giống tổng số diện tích gieo trồng địa phương 46 - Chỉ tiêu tỷ lệ số đầu ... phương + Chỉ tiêu số đề tài khao học đăng ký thực thời gian 42 c- Nhóm tiêu phản ánh cán cân toán: Nhóm tiêu bao gồm tiêu sau: - Chỉ tiêu quy mô nợ nước - Chỉ tiêu chênh lệch XNK 2.2 Hệ thống tiêu ... THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG I - Khái niệm phương pháp phân tích thống kê: 1-Khái niêm - Các phương pháp phân tích thống...
 • 93
 • 420
 • 0

Xem thêm