phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động

PHÂN TÍCH một số CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY dệt MAY HOÀ THỌ QUA 3 năm 2001 2002 2003

PHÂN TÍCH một số CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY dệt MAY HOÀ THỌ QUA 3 năm 2001 2002 2003

Quản trị kinh doanh

... âäüng måïi chỉa phạt huy hãút nàng lỉûc, mäüt säú lao âäüng chỉa thnh thảo vãư k thût, k nàng lm viãûc, chỉa âỉåüc âỉåüc phán cäng âụng ngỉåìi âụng viãûc, cäng tạc bäú trê nåi lm viãûc, täø chỉ c ... tiãúp sn xút gim Säú lao âäüng tàng thãm nàm chỉa thãø phạt huy âỉåüc nàng lỉûc chỉa quen tay nghãư v mäi trỉåìng lm viãûc, m cäng ty lải chỉa cọ cạch täø chỉ c sn xút håüp l nãn NSLÂ bçnh qn cäng ... conPh ngỉåì i v cạcháú c mạ y nmọ sn cpháø m may 2.2 Cạc phn g ban chỉ nàng a Phng täø chỉ c hnh chênh Xê nnghiãû p may Cọ chỉ c nàng qun l hnh chênh, vàn phng, cäng tạc tiãư lỉång c1a Ho tonTh...
 • 65
 • 338
 • 0
Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học: "Xây dựng một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn trong doanh nghiệp" potx

Báo cáo khoa học

... (15) Chỉ tiêu đợc so sánh với tiêu hệ số doanh lợi doanh thu: Nếu HCFSVDT > HDL chứng tỏ hiệu sử dụng vốn huy động thấp Nếu HCFSVDT < HDL chứng tỏ hiệu sử dụng vốn huy động cao IV Kết luận Huy động ... đợc hiệu việc huy động vốn tốt hay xấu, tiến hành so sánh tiêu hệ số chi phí sử dụng vốn tổng vốn với tiêu hiệu sử dụng vốn DN ( ROA = Lãi ròng ): Tổng vốn bq Nếu HCFSDV > ROA: hiệu huy động ... sử dụng vốn huy động thấp, ngợc lại, trị số tiêu thấp chứng tỏ hiệu sử dụng vốn huy động cao, dẫn tới hiệu sử dụng vốn nói chung DN cao Để thấy rõ điều này, so sánh với tiêu hệ số doanh lợi doanh...
 • 8
 • 438
 • 3
CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại

CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại

Tài chính - Ngân hàng

... nợ: Chỉ tiêu đánh giá khả huy động vốn chi nhánh để phục vụ cho vay, tiêu đánh giá ngân hàng có sử dụng hiệu vốn huy động vay hay khơng Tỷ lệ chi phí huy động vốn/tổng chi phí: Chỉ tiêu đánh giá ... 11 Số khách hàng vay vốn: - Chỉ tiêu phản ánh số lượng khách hàng ngân hàng qua thời kỳ, cho thấy khả thu hút khách hàng ngân hàng thời gian qua B Các tiêu đánh giá hoạt động huy động vốnhuy động ... hàng chưa sử dụng hiệu tồn nguồn vốn huy động, gây lãng phí Hệ số thu nợ ( % ): Doanh số thu nợ Hệ số thu nợ ( % ) = x 100% Doanh số cho vay - Chỉ tiêu đánh giá hiệu tín dụng việc...
 • 33
 • 9,359
 • 12
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Quản trị kinh doanh

... 4.2.5 Đánh giá hiệu tín dụng Hiệu hoạt động điều mà Hội đồng quản trị cán ngân hàng quan tâm Do đó, cần có tiêu đánh giá hoạt động qua năm, từ kết nhằm đưa định hướng hoạt động tốt Đối với hoạt động ... Trang:24 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh ng hàng TMCPNT Mỹ Xuyên ân 4.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn Bảng 4.2: Các tiêu đánh giá cấu nguồn vốn ĐVT:lần, % Chỉ tiêu Năm 2005 1.Vốn huy động/ Tổng ... Hoàng Quản trị ngân hàng thương mại 2007 NXB Lao Động) 2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 2.2.1 Các tiêu cấu vốn a Vốn huy động tổng nguồn vốn Vốn huy động Vốn huy động...
 • 60
 • 635
 • 0
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu

Quản trị kinh doanh

... dựa vào nhóm tiêu sau: 5/7 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động xuất nhập 6/7 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động xuất nhập Các tiêu hiệu sử dụng yếu tố riêng lẻ phản ánh hiệu sử dụng yếu tố tham gia ... kết cuối giá trị vật để đánh giá hiệu kinh doanh Quan điểm đòi hỏi đánh giá hiệu kinh doanh mặt cần phải vào số lượng sản phẩm tiêu thụ, mặt khác phải vào số lượng sản phẩm sản xuất ra, số lượng ... Phương pháp đánh giá hiệu Các quan điểm việc đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Hiệu sản xuất kinh doanh tiêu chất lượng tổng hợp có liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, đánh giá hiệu cần quán...
 • 7
 • 3,387
 • 21
Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển

Một số chỉ tiêu đánh giá kết quảhiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển

Kinh tế - Quản lý

... Một số tiêu đánh giá kết hiệu hoạt động đầu tư phát triển: Đe đánh giả kết hiệu hoạt động đầu tư sử dụng so tiêu sau: I Ket hoạt động đầu tư - Tổng vốn đầu tư: tổng số tiền chi để tiến hành hoạt ... nàn Trước đưa dự án vào hoạt động nhà đầu tư phải bỏ khối lượng vốn lớn cho việc mở mang đường sá, trang bị điện, nước Các hoạt động đầu tư gián tiếp mang tính chất hoạt động đầu tư phát triển, ... sách chuyển đối ngoại tệ, điều chỉnh giá thuê đất, giá thuê lao động Cải tiến thủ tục hành nhằm giảm bớt chồng chéo chức năng, phiền phức tệ quan liêu máy quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài, máy...
 • 40
 • 359
 • 2
Tài liệu Một số hệ số tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp docx

Tài liệu Một số hệ số tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp docx

Đầu tư Chứng khoán

... Hệ số lợi nhuận hoạt động = thu nhập trước thuế lãi (EBIT)/doanh thu Hệ số thước đo đơn giản nhằm xác định đòn bẩy hoạt động mà công ty đạt việc thực hoạt động kinh doanh Hệ số biên lợi nhuận hoạt ... nhuận hoạt động cho biết đồng vốn bỏ thu thu nhập trước thuế Hệ số lợi nhuận hoạt động cao có nghĩa quản lý chi phí có hiệu quả, hay doanh thu tăng nhanh chi phí hoạt động Các nhà quản lý cần ... nguyên nhân khiến hệ số lợi nhuận hoạt động cao hay thấp để từ họ xác định xem công ty hoạt độnghiệu hay không, xem giá bán sản phẩm tăng nhanh hay chậm chi phí vốn Hệ số lợi nhuận ròng: phản...
 • 5
 • 529
 • 1
Hãy trình bày nguyên tắc, yêu cầu đổi mới hoạt động công sở NN và đánh giá hiệu quả hoạt động công sở hiện nay

Hãy trình bày nguyên tắc, yêu cầu đổi mới hoạt động công sở NN và đánh giá hiệu quả hoạt động công sở hiện nay

Tài liệu khác

... cho công sở đảm bảo yêu cầu hiệu quả, văm minh công sở + tăng cường kỹ thuật ng vụ hành Hãy trình bày nguyên tắc, yeu cầu đổi hoạt động công sở NN đánh giá hiệu hoạt động công spở 1.KN Công sở ... hoạt động kiểm tra, đánh giá kết côg việc … Theo ng tắc này, địa điểm nơi công sở đóng trách nhiện phận phải giới thiệu rộng rãi nhằm ph vụ cho việc giao dịch thuận lơi Tính công khai hoạt động ... cg sở phận + Liên tục kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh mục tiêu cho thích hợp c) Có phân công rõ rang q hạn nh vụ nhân, phận : phân chia công việc theo từng mục tiêu theo qui trình gắn với trách...
 • 4
 • 1,245
 • 8
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

Quản trị kinh doanh

... doanh nghiệp bao gồm hoạt động sau: - Điều chỉnh cấu hoạt động: điều chỉnh cấu mục tiêu chiến lược, ngành nghề kinh doanh, chủng loại sản phẩm hàng hóa, địa bàn hoạt động - Điều chỉnh cấu tồ chức ... đội ngũ quản lý để phù hợp, đáp ứng với yêu cầu công việc tăng lên Số lao động trực tiếp có số lượng lớn gấp 14.7 lần số lao động gián tiếp Lao động trực tiếp chiếm 94.4% tổng số lao động toàn ... cho người lao động 67 3.2.6.4 Đánh giá công tác trả thù lao cho người lao động xí nghiệp 67 3.2.7 Công tác an toàn sức khoẻ người lao động 68 3.2.8 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn...
 • 85
 • 918
 • 7
Lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Kế toán

... vụ: Số lao động Công ty phân làm hai phận lao động trực tiếp lao động giám tiếp - Lao động trực tiếp: phận bán hàng: Có 19 người - Lao động giám tiếp: phận văn phòng: Có người 2.1.Về máy quản ... kỳ loại SP Trong đó: Giá thực tế hàng tiêu thụ = Số lượng hàng tiêu thụ x Giá đơn vị bình quân VD: Phân bổ chi phí thu mua cho mặt hàng theo tiêu thức giá vốn hàng tiêu thụ Phân bổ cho nồi cơm ... chi phí quản lý … - Kết từ hoạt động tài số chênh lệch thu chi tài - Kết hoạt động khác số chênh lệch thu, chi khác.(kì không có) Kết cấu: 911 + Giá vốn hàng bán + Doanh thu + Chi phí hoạt động...
 • 85
 • 736
 • 2
Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Kinh tế - Thương mại

... tồn hai đại lợng để đánh giá tiêu vi sinh coliindex trị số coli: Coliindex (chỉ số coli) đại lợng dùng để tính số lợng trực khuẩn có lít nớc thải Chỉ số coli (colinit) thể tích nớc thải nhỏ (tính ... sinh hoạt nhiễm nhiều vi sinh vật có lẫn phân ngời phân súc vât Trong có nhiều vi khuẩn gây bệnh, đặt biệt gây bệnh đờng tiêu hoá nh tả, lỵ, thơng hàn nh vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm Để đánh giá ... Quang Trung Độ pH tiêu xác định chất lợng nớc cấp nớc thải Chỉ số cho thấy cần thiết phải trung hoà hay không tính lợng hoá chất cần thiết trình xử lý đông tụ, khử khuẩn Sự thay đổi giá trị pH làm...
 • 33
 • 1,854
 • 15
Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Kế toán

... thực hoạt động kinh doanh thực tế năm báo cáo Phân tích hoạt động tài a) Các tiêu khả toán - = = = 2,8 (lần) - = = = 1,64 (lần) b) Chỉ tiêu kết cấu tài - Hệ số nợ = = 0,108 (lần) - = = c) Các tiêu ... Cty SXVL - XD số Địa chỉ: Mỹ Đức - Hà Tây chứng từ ghi sổ TK3336 Tháng 05 năm 2003 Chứng từ SH NT Diễn giải Số d đầu kỳ 30/5 Số phát sinh kỳ Cộng Số d cuối kỳ Số hiệu TK Nợ Có Số tiền Nợ Có ... hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động 10 11 20 21 22 30 kinh doanh Thu nhập hoạt động tài Chi phí hoạt động tài Lợi nhuận từ hoạt động tài 31 32 40 10 Các khoản thu nhập bất thờng...
 • 33
 • 1,302
 • 1
191 Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

191 Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Kế toán

... thực hoạt động kinh doanh thực tế năm báo cáo Phân tích hoạt động tài a) Các tiêu khả toán - = = = 2,8 (lần) - = = = 1,64 (lần) b) Chỉ tiêu kết cấu tài - Hệ số nợ = = 0,108 (lần) - = = c) Các tiêu ... Cty SXVL - XD số Địa chỉ: Mỹ Đức - Hà Tây chứng từ ghi sổ TK3336 Tháng 05 năm 2003 Chứng từ SH NT Diễn giải Số d đầu kỳ 30/5 Số phát sinh kỳ Cộng Số d cuối kỳ Số hiệu TK Nợ Có Số tiền Nợ Có ... hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động 10 11 20 21 22 30 kinh doanh Thu nhập hoạt động tài Chi phí hoạt động tài Lợi nhuận từ hoạt động tài 31 32 40 10 Các khoản thu nhập bất thờng...
 • 33
 • 855
 • 0
33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Kế toán

... Phòng - Số hiệu Ngân hàng B: Ngân hàng Công thơng Thành phố Hà Nội - Số hiệuhiệu điện báo: Ngày 21/6/2004 Tên đơn vị trả: Công ty cổ hần dịch vụ vận tải ô tô số Địa chỉ /Số CMND Số hiệu tài ... tải ô tô số Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội chứng từ ghi sổ Ngày tháng năm 2004 Chứng từ Trích yếu Số hiệu Ngày HĐ 2/6 Mặt Culasse MAF PC-02 7/6 Chi phí vận chuyển Cộng Số hiệu tài khoản Số tiền Nợ ... phần dịch vụ vận tải ô tô số Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội chứng từ ghi sổ Số Tháng năm 2004 Chứng từ Trích yếu Số hiệu Ngày PX01 3/6/04 Giá vốn TP dịch vụ PX02 4/6/04 Giá vốn TP dịch vụ Tài khoản...
 • 65
 • 499
 • 0
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Quản trị kinh doanh

... ROA x 1- Hv Phương pháp phân tích Dupont giúp nhà phân tích nhận biết mối quan hệ tương hỗ số hoạt động phương diện chi phí số hiệu sử dụng vốn giúp nhà phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân ... biến động giá , thay đổi yếu tố có tác động tích cực hay tiêu cực đến hoạt dộng kinh doanh hoạt động tài DN Vì vậy, Sinh viên: Đỗ Thị Hƣơng Giang_QT1002N_Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 26 Phân tích số tiêu ... trừ ảnh hưởng biến động giá 1.2.2.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ: Trong phân tích tài doanh nghiệp, tỷ lệ tài phân thành nhóm tiêu đặc trưng phản ánh nội dung theo mục tiêu phân tích doanh nghiệp...
 • 88
 • 750
 • 4
XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Kinh tế - Thương mại

... tỷ số khoản, tỷ số nợ, tỷ số khả hoàn trả lãi vay, tỷ số hiệu hoạt động, tỷ số khả sinh lời tỷ số tăng trưởng 2.1 Chỉ số khoản Tỷ số khoản tỷ số lường khả toán nợ ngắn hạn công ty Loại tỷ số ... nhưng, hợp lý? Muốn biết điều phân tích tỷ số sau: 2.2.1 Chỉ số hoạt động tồn kho ( Inventory activity) Để đánh giá hiệu quản lý tồn kho công ty sử dụng tỷ số hoạt động tồn kho Doanh thu Vòng quay ... chuẩn mực quốc tế Các số tài Phân tích tài kỹ thuật phân tích quan trọng phân tích BCTC Phân tích tỷ số tài liên quan đến việc xác định sử dụng tỷ số tài công ty Có nhiều loại tỷ số tài khác Website:...
 • 67
 • 532
 • 0
PHÂN TÍCH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG

Kinh tế - Quản lý

... giới - Chỉ tiêu tỷ lệ diện tích gieo trồng giống tổng số diện tích gieo trồng Chỉ tiêu xác định số diên tích gieo trồng giống tổng số diện tích gieo trồng địa phương 46 - Chỉ tiêu tỷ lệ số đầu ... Dân số bình quân thời kỳ - Chỉ tiêu phản ánh suất lao động xã hội, tiêu phản ánh suất lao động sống lao động vật hoá, ký hiệu (W) ΣGDP ΣGDP W = = -Tổng chi phí lao động (T) ... + Chỉ tiêu số đề tài khao học đăng ký thực thời gian 42 c- Nhóm tiêu phản ánh cán cân toán: Nhóm tiêu bao gồm tiêu sau: - Chỉ tiêu quy mô nợ nước - Chỉ tiêu chênh lệch XNK 2.2 Hệ thống tiêu phản...
 • 93
 • 417
 • 0
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA CÔNG TY BÁCH HÓA HÀ NỘI

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA CÔNG TY BÁCH HÓA HÀ NỘI

Quản trị kinh doanh

... phải số khó khăn, trở ngại hiệu từ hoạt động kinh doanh Công ty năm 1999 không đạt hiệu cao Có thể minh hoạ tình hình hoạt động kinh doanh Công ty số tiêu qua hai năm hoạt động 1998 - 1999 sau: Chỉ ... PHẦN IV PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CÔNG TY I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TẠI CÔNG TY Công ty Bách hoá hà Nội Công ty hoạt động với quy mô lớn, doanh số hàng ... kiểm soát, giám đốc hoạt động phòng ban, hoạt động cửa hàng, phận cá thể công ty - Phòng Kinh doanh: Tiến hành hoạt động nghiên cứu, đánh giá nhu cầu mong muốn chưa thoả mãn người tiêu dùng để...
 • 31
 • 347
 • 0
[Luận văn]tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn trên địa bàn tỉnh bắc giang và một số chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh sản của lợn cái sau dịch

[Luận văn]tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn trên địa bàn tỉnh bắc giang và một số chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh sản của lợn cái sau dịch

Thạc sĩ - Cao học

... nhiễm, khoa Thú y, trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội mà trực tiếp thầy giáo, PGS.TS Trơng Quang Bên cạnh đó, nhận đợc giúp đỡ, động viên tạo điều kiện lãnh đạo Chi cục Thú y Bắc Giang, Trung tâm ... hoàn thành luận văn, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới nhà trờng, thầy cô giáo, quan, bạn bè đồng nghiệp ngời thân động viên tạo điều kiện giúp đỡ thời gian học tập nghiên cứu thực đề tài Hà ... L I CAM OAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu v kết nghiên cứu luận văn l trung thực v cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị n o - Tôi xin...
 • 102
 • 682
 • 0

Xem thêm