phân tích cơ bản fundamental analysis

Tài liệu Phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật trong thị trường chứng khoáng pdf

Tài liệu Phân tích bảnphân tích kĩ thuật trong thị trường chứng khoáng pdf

Đầu tư Chứng khoán

... Quy trình Top - Down PHÂN TÍCH NỀN KINH TẾ Economic Analysis PHÂN TÍCH NGÀNH Industry Analysis PHÂN TÍCH CƠNG TY Company Analysis Phân tích kinh tế          Phân tích kinh tế sử dụng ... Theory) Lý thuyết Dow (Dow Theory) Phân tích (Fundamental Analysis)   Là phương pháp phân tích nhà phân tích phân tích yếu tố như: kinh tế, ngành điều kiện cụ thể cơng ty để từ xác định giá trị ... Nội dung Phân tích (Fundamental Analysis) Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) Mua đặc quyền kinh doanh Thơng tin (Information) Thời...
 • 49
 • 646
 • 7
ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BẰNG CÁCH SỬ DỤNG MÔ HÌNH CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BẰNG CÁCH SỬ DỤNG MÔ HÌNH CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH

Tài chính - Ngân hàng

... lớn phương pháp này, điều quan trọng cần nhận cách sử dụng số liệu lịch sử có, hai cách lại dựa phân tích ước lượng mà luôn hoàn hảo hay xác Trong trường hợp công ty làm ăn lãi, EPS âm, lúc việc ... gian, hai kì công bố bảng tổng kết tài sản, tùy theo kết kinh doanh xác định Nó tài sản cổ phần thường cổ đông tính cổ phiếu xác định sở số liệu sổ sách kế toán công ty (bảng tổng kết tài sản), ... công ty lợi nhuận, công ty vốn nhỏ Thông thường hệ số P/S nhỏ 0.75 thường đề cập tới, những phân tích thị trường gợi ý nhà đầu tư nên giữ khoảng cách với công ty hệ số P/S 1.5 lớn nên thận...
 • 26
 • 922
 • 1
Tài liệu Các hệ số tài chính ppt

Tài liệu Các hệ số tài chính ppt

Đầu tư Chứng khoán

... đông ROE= Lợi nhuận ròng/Vốn cổ đông hay giá trị tài sản ròng hữu hình Hệ số thường nhà đầu tư phân tích để so sánh với cổ phiếu khác thị trường Thông thường, hệ số thu nhập vốn cổ phần cao cổ ... thu Nếu tài sản sử dụng hiệu quả, thu nhập thu nhập đầu tư cao Hệ số giá thu nhập (P/E) số phân tích quan trọng định đầu tư chứng khoán nhà đầu tư Thu nhập từ cổ phiếu ảnh hưởng định đến ... ty với hệ số P/E cho giá loại cổ phiếu XYZ Tìm hiểu số P/E P/E số nhà đầu tư sử dụng phổ biến phân tích tài Tất nhiên tỷ lệ hạn chế định (chúng ta đề cập phần sau) ưu điểm dễ tính dễ hiểu...
 • 8
 • 549
 • 3
Tài liệu Các hệ số tài chính doc

Tài liệu Các hệ số tài chính doc

Đầu tư Chứng khoán

... thu Nếu tài sản sử dụng hiệu quả, thu nhập thu nhập đầu tư cao Hệ số giá thu nhập (P/E) số phân tích quan trọng định đầu tư chứng khoán nhà đầu tư Thu nhập từ cổ phiếu ảnh hưởng định đến ... hưởng đến giá cổ phiếu Thêm nữa, để khẳng định cổ phiếu bị đánh giá cao thấp, nhà đầu tư phải phân tích P/E PEG tương quan với nhóm ngành cổ phiếu với toàn thị trường PEG tốt P/E P/E = giá cổ ... lược đắn nhằm ngăn chặn đối thủ cạnh tranh gia nhập thị trường Ví dụ, Coca-Cola xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp đến mức mà mua sản phẩm thị trường Đây rào cản mạnh mẽ cho doanh nghiệp muốn...
 • 4
 • 578
 • 1
Tài liệu Các hệ số tài chính pdf

Tài liệu Các hệ số tài chính pdf

Tài chính doanh nghiệp

... đông ROE= Lợi nhuận ròng/Vốn cổ đông hay giá trị tài sản ròng hữu hình Hệ số thường nhà đầu tư phân tích để so sánh với cổ phiếu khác thị trường Thông thường, hệ số thu nhập vốn cổ phần cao cổ ... thu Nếu tài sản sử dụng hiệu quả, thu nhập thu nhập đầu tư cao Hệ số giá thu nhập (P/E) số phân tích quan trọng định đầu tư chứng khoán nhà đầu tư Thu nhập từ cổ phiếu ảnh hưởng định đến...
 • 4
 • 423
 • 2
Tài liệu Phân tích đầu tư chứng khoán: Các hệ số tài chính, nội dung quan trọng pdf

Tài liệu Phân tích đầu tư chứng khoán: Các hệ số tài chính, nội dung quan trọng pdf

Đầu tư Chứng khoán

... Hệ số tài phân chia thành nhóm dựa tiêu chí hoạt động, khả toán, nghĩa vụ nợ khả sinh lời công ty Nhóm hệ...
 • 5
 • 628
 • 3
Tài liệu Phân tích đầu tư CK: Các hệ số tài chính, nội dung quan trọng Bên cạnh việc docx

Tài liệu Phân tích đầu tư CK: Các hệ số tài chính, nội dung quan trọng Bên cạnh việc docx

Đầu tư Chứng khoán

... ra, việc phân tích hệ số tài cho phép nhà đầu tư hiểu rõ mối quan hệ bảng cân đối tài sản báo cáo tài (ví dụ để tính toán thu nhập đầu tư công ty cần phải lấy số liệu tổng tài sản từ bảng cân ... liệu tổng tài sản từ bảng cân đối kế toán số liệu lợi nhuận ròng từ báo cáo thu nhập) Hệ số tài phân chia thành nhóm dựa tiêu chí hoạt động, khả toán, nghĩa vụ nợ khả sinh lời công ty Nhóm hệ...
 • 5
 • 301
 • 0
Các hệ số tài chính pdf

Các hệ số tài chính pdf

Đầu tư Chứng khoán

... ra, việc phân tích hệ số tài cho phép nhà đầu tư hiểu rõ mối quan hệ bảng cân đối tài sản báo cáo tài (ví dụ để tính toán thu nhập đầu tư công ty cần phải lấy số liệu tổng tài sản từ bảng cân ... Việc sử dụng hệ số tài phân tích đầu tư vốn thị trường chứng khoán tạo chi phí thấp mà hiệu lại cao hơn, việc thị trường ... liệu tổng tài sản từ bảng cân đối kế toán số liệu lợi nhuận ròng từ báo cáo thu nhập) Hệ số tài phân chia thành nhóm dựa tiêu chí hoạt động, khả toán, nghĩa vụ nợ khả sinh lời công ty Nhóm hệ...
 • 9
 • 308
 • 0
Các hệ số tài chính pot

Các hệ số tài chính pot

Đầu tư Chứng khoán

... đông ROE= Lợi nhuận ròng/Vốn cổ đông hay giá trị tài sản ròng hữu hình Hệ số thường nhà đầu tư phân tích để so sánh với cổ phiếu khác thị trường Thông thường, hệ số thu nhập vốn cổ phần cao cổ ... thu Nếu tài sản sử dụng hiệu quả, thu nhập thu nhập đầu tư cao Hệ số giá thu nhập (P/E) số phân tích quan trọng định đầu tư chứng khoán nhà đầu tư Thu nhập từ cổ phiếu ảnh hưởng định đến...
 • 7
 • 223
 • 1
Các hệ số tài chính. pps

Các hệ số tài chính. pps

Đầu tư Chứng khoán

... ra, việc phân tích hệ số tài cho phép nhà đầu tư hiểu rõ mối quan hệ bảng cân đối tài sản báo cáo tài (ví dụ để tính toán thu nhập đầu tư công ty cần phải lấy số liệu tổng tài sản từ bảng cân ... Việc sử dụng hệ số tài phân tích đầu tư vốn thị trường chứng khoán tạo chi phí thấp mà hiệu lại cao hơn, việc thị trường ... liệu tổng tài sản từ bảng cân đối kế toán số liệu lợi nhuận ròng từ báo cáo thu nhập) Hệ số tài phân chia thành nhóm dựa tiêu chí hoạt động, khả toán, nghĩa vụ nợ khả sinh lời công ty Nhóm hệ...
 • 9
 • 219
 • 0
Các hệ số tài chính pptx

Các hệ số tài chính pptx

Đầu tư Chứng khoán

... đông ROE= Lợi nhuận ròng/Vốn cổ đông hay giá trị tài sản ròng hữu hình Hệ số thường nhà đầu tư phân tích để so sánh với cổ phiếu khác thị trường Thông thường, hệ số thu nhập vốn cổ phần cao cổ ... thu Nếu tài sản sử dụng hiệu quả, thu nhập thu nhập đầu tư cao Hệ số giá thu nhập (P/E) số phân tích quan trọng định đầu tư chứng khoán nhà đầu tư Thu nhập từ cổ phiếu ảnh hưởng định đến...
 • 7
 • 221
 • 0
Phân tích đầu tư chứng khoán: Các hệ số tài chính potx

Phân tích đầu tư chứng khoán: Các hệ số tài chính potx

Đầu tư Chứng khoán

... ra, việc phân tích hệ số tài cho phép nhà đầu tư hiểu rõ mối quan hệ bảng cân đối tài sản báo cáo tài (ví dụ để tính toán thu nhập đầu tư công ty cần phải lấy số liệu tổng tài sản từ bảng cân ... liệu tổng tài sản từ bảng cân đối kế toán số liệu lợi nhuận ròng từ báo cáo thu nhập) Hệ số tài phân chia thành nhóm dựa tiêu chí hoạt động, khả toán, nghĩa vụ nợ khả sinh lời công ty Nhóm hệ...
 • 11
 • 246
 • 0
Phân tích đầu tư chứng khoán: Các hệ số tài chính, nội dung quan trọng ppsx

Phân tích đầu tư chứng khoán: Các hệ số tài chính, nội dung quan trọng ppsx

Đầu tư Chứng khoán

... cao kh toán lãi c a công ty cho ch n l n Phân Tích Đầu Tư_CK NHUTLEVAN Page 4/5/2011 H s thu nh p tr lãi đ nh kỳ = EBIT/ Chi phí tr lãi hàng năm Phân Tích Đầu Tư_CK ... n ròng t báo cáo thu nh p) H s tài đư c phân chia thành nhóm d a tiêu chí v ho t đ ng, kh toán, nghĩa v n kh sinh l i c a công ty Nhóm h s kh toán Phân Tích Đầu Tư_CK NHUTLEVAN Page 4/5/2011 Tính ... n ng n h n, đ m b o kh toán nhanh sau tài s n đư c lo i b b i hàng t n kho tài s n tính kho n Phân Tích Đầu Tư_CK NHUTLEVAN Page 4/5/2011 H s kh toán nhanh = (Tài s n lưu đ ng- Hàng d tr )/N ng...
 • 7
 • 286
 • 0
Luận văn thạc sĩ phân tích các hệ số tài chính chủ yếu qua hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất của tổng công ty sông đà

Luận văn thạc sĩ phân tích các hệ số tài chính chủ yếu qua hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất của tổng công ty sông đà

Kinh tế

... báo cáo tài c a công ty, phân tích ch tiêu ch y u v tình hình tài cu i phân tích báo cáo lưu chuy n ti n t Phân tích ch tiêu tình hình tài ñi phân tích h s tài Vi c phân tích h s tài m t khâu vô ... hay y u Tóm l i, vi c phân tích h s tài không th tách r i phân tích chung v tình hình tài c a công ty ñ ng ñ c l p m t th th c phân tích riêng 2.2.2 H th ng h s tài Phân tích báo cáo tài không ... 12 2.2 Phân tích báo cáo tài qua phân tích h s tài 13 2.2.1 Khái ni m, phương pháp t m quan tr ng c a vi c phân tích h s tài 14 2.2.2 H th ng h s tài 17 ð C ðI M B N C...
 • 119
 • 550
 • 0
Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp  chương 6 phân tích các hệ số tài chính

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp chương 6 phân tích các hệ số tài chính

Quỹ đầu tư

... dung chính: • • • • • MỤC TIÊU PHÂN TÍCH TÀI LIỆU PHÂN TÍCH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN PHÂN TÍCH CẤU TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI MỤC TIÊU PHÂN TÍCH • ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THANH TOÁN ... TÀI LIỆU PHÂN TÍCH 1.Bảng cân đối kế toán (B01 - DN) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ( B02 - DN) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ( B03 - DN) Bảng thuyết minh báo cáo tài ( B09 – DN) PHÂN TÍCH KHẢ ... tốt, khoản cao 4 Phân tích tỷ số sinh lời vốn 4.1 Tỷ lệ hoàn vốn (Return On Investment – ROI) • Tỷ lệ hoàn vốn phản ánh mức lợi nhuận tạo từ đồng vốn đầu tư vào công ty, không phân biệt vốn đầu...
 • 74
 • 519
 • 0
Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp I Hải Phòng.pdf

Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp I Hải Phòng.pdf

Quản trị kinh doanh

... phiếu, phí bảo hiểm… 1.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp  Khái niệm phân tích tài doanh nghiệp Phân tích tài chính: trình xem xét, ... trạng tài tiềm doanh nghiệp  Ý nghĩa phân tích tài Phân tích tài doanh nghiệp cụ thể hoá trình phân tích tình hình tài doanh nghiệp hay cụ thể hoá trình phân tích báo cáo tài doanh nghiệp trình ... đòi hỏi thông tin ngƣời phân tích muốn Tuy nhiên phân tích tình hình tài doanh nghiệp bao gồm nội dung sau: 1.2.3.1 Phân tích khái quát tình hình tài doanh nghiệp - Phân tích khái quát tình hình...
 • 80
 • 1,163
 • 7
Điều quan trọng hơn các chỉ số tài chính

Điều quan trọng hơn các chỉ số tài chính

PR - Truyền thông

... không giới thiệu hay quảng cáo mình, danh tiếng công ty khó mà tăng lên được, thế, công ty nên tích cực tham gia vào kiện triển lãm, hội thảo, hội nghị, thi đua, hay làm thành viên tổ chức chuyên...
 • 3
 • 782
 • 0
ý nghĩa các chỉ số tài chính

ý nghĩa các chỉ số tài chính

Ngân hàng - Tín dụng

... tư ngắn hạn + cấu tài sản = Tổng tài sản cố định đầu tư dài hạn cấu tài sản cho biết tỷ lệ tài sản cố định tài sản lưu động tổng tài sản cấu tùy thuộc ... ánh khả hoạt động Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp gắn liều với tồn phát triển doanh nghiệp Do qua phân tích tiêu phản ánh hoạt động biết trình độ sử dụng nguồn lực doanh nghiệp đạt kết cao với ... nhau, thân ngành công ty quản lý sử dụng yếu tố đầu vào tốt hệ số lợi nhuận cao Hiện nay, phân tích cổ phiếu, nhóm số thiếu Cụ thể: Lợi nhuận sau thuế + Hệ số lợi nhuận ròng = ...
 • 5
 • 35,004
 • 654
Các chỉ số tài chính

Các chỉ số tài chính

Tài liệu khác

... vụ phân tích xác định hớng phát triển, giải pháp tài Phơng pháp phân tích Để tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh nh phân tích hoạt động tài ngời ta không dùng riêng lẻ phơng pháp phân tích ... xác thực trạng, tiềm DN B Nội dung hoạt động phân tích tài doanh nghiệp I Những việc tiến hành trớc phân tích Tài liệu phục vụ cho phân tích: Phân tích tài sử dụng nguốn thông tin khả làm rõ ... tới mục tiêu phân tích họ Các bớc tiến hành phân tích: Phân tích tài đợc ứng dụng theo hớng khác với mục đích tác nghiệp khác nhau: mục đích nghiên cứu thông tin theo vị trí nhà phân tích (trong...
 • 62
 • 1,158
 • 7

Xem thêm