phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ dầu diesel của việt nam giai đoạn 1995 2010

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đầuu tư chứng khoán của các NĐT tại TP Cần Thơ

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đầuu tư chứng khoán của các NĐT tại TP Cần Thơ

Tài chính - Ngân hàng

... Uyên Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư chứng khoán NĐT TP.Cần Thơ 2.2.2.3 Cách xác định nhân tố ảnh hưởng Sử dụng phương pháp vấn chuyên gia để xác định yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu ... SVTH: Nguyễn Ngọc Lan Uyên Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư chứng khoán NĐT TP.Cần Thơ CHƢƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU ĐẦU TƢ CHỨNG KHỐN CỦA CÁC NĐT TẠI TP.CẦN THƠ ... Xác định yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư chứng khốn NĐT TP.Cần Thơ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư chứng khoán NĐT TP.Cần Thơ Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm làm tăng nhu cầu đầu...
 • 58
 • 614
 • 0
Phân tích Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang Mỹ

Phân tích Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang Mỹ

Kinh tế - Thương mại

... kết hợp nhiều yếu tè như: SOT, SWT, OWT, SWOT Các yếu tố điểm mạnh, điểm yếu yếu tố bên (môi trường bên trong) cũn cỏc yếu tố hội, thách thức (môi trường bên ngoài) Sự kết hợp yếu tố bên bên vấn ... Mỹ, khoảng cách văn hoá kinh doanh Trong chương II phân tích sâu yếu tố đánh giá kết hợp yếu tố sở vận dụng mơ hình SWOT CHƯƠNG 2: XUẤT KHẨU HÀNG THUỶ SẢN VIỆT NAM SANG TRƯỜNG MỸ, ĐIỂM YẾU, ĐIỂM ... Thương vụ Việt Nam Mỹ II PHÂN TÍCH SWOT ĐỐI VỚI HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ Thế mạnh thủy sản Việt Nam 1.1 Tiềm ngành 1.1.1 Điều kiện tự nhiên Vị trí địa lí Việt Nam niềm...
 • 57
 • 466
 • 1
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quy mô xuất khẩu lao động của việt nam sang thị trường nhật bản

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quy mô xuất khẩu lao động của việt nam sang thị trường nhật bản

Kinh tế - Quản lý

... 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Phân tích thực trạng mối quan hệ song phương Việt Nam Nhật Bản, đặc biệt mối quan hệ mậu dịch lao động hai nước  Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quy mơ XKLĐ Việt Nam sang ... XKLĐ Việt Nam phát triển mạnh lượng chất không riêng thị trường Nhật Bản mà toàn giới 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích khả cạnh tranh yếu tố ảnh hưởng đến quy mô XKLĐ Việt Nam ... Việt Nam Nhật Bản 46 3.2.3 Chính sách thương mại quốc tế Nhật Bản Việt Nam 49 Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY MƠ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM SANG...
 • 91
 • 615
 • 1
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch tâm linh của người dân thành phố Long Xuyên tại thành phố Châu Đốc

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch tâm linh của người dân thành phố Long Xuyên tại thành phố Châu Đốc

Dịch vụ - Du lịch

... có đến 50,7% đáp viên cho yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu họ (chỉ xếp sau tỷ lệ 55,3% yếu tố “kiến trúc độc đáo” ) có 1,3% đáp viên cho yếu tố khơng ảnh hưởng, tất yếu tố đề cập Yếu tố đánh giá ảnh ... Cronbach Alpha, phân tích EFA để nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng, đồng thời mức độ tác động yếu tố đến hài lòng 14 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch ... hưởng yếu tố nhu cầu: Biểu đồ 20 cho thấy, “người thân” “bạn bè/ đồng nghiệp” yếu tốảnh hưởng đến nhu cầu du lịch tâm linh Châu Đốc (giá trị trung bình yếu tố nằm khoảng có ảnh hưởng đến nhu cầu...
 • 72
 • 935
 • 6
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư chứng khoán của các NĐT tại TP.Cần Thơ

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư chứng khoán của các NĐT tại TP.Cần Thơ

Kinh tế - Thương mại

... Uyên Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư chứng khoán NĐT TP.Cần Thơ 2.2.2.3 Cách xác định nhân tố ảnh hưởng Sử dụng phương pháp vấn chuyên gia để xác định yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu ... SVTH: Nguyễn Ngọc Lan Uyên Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư chứng khoán NĐT TP.Cần Thơ CHƢƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU ĐẦU TƢ CHỨNG KHỐN CỦA CÁC NĐT TẠI TP.CẦN THƠ ... Xác định yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư chứng khốn NĐT TP.Cần Thơ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư chứng khoán NĐT TP.Cần Thơ Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm làm tăng nhu cầu đầu...
 • 58
 • 902
 • 2
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tuân thủ hợp đồng của người nuôi tại tỉnh Tiền Giang

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tuân thủ hợp đồng của người nuôi tại tỉnh Tiền Giang

Kinh tế

... thành công Việc xác định phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định tuân thủ hợp đồng người nông dân phức tạp Với nhiều nghiên cứu thực tâm lý người nông dân, số yếu tốảnh hưởng đến q trình tn thủ hợp ... nguyên liệu Tiền Giang Các đánh giá sở cho việc xác định yếu tố ảnh hưởng đến định tuân thủ hợp đồng Tỉnh thời gian vừa qua Mục tiêu thứ ba, xác định yếu tố ảnh hưởng đến định tuân thủ hợp đồng ... định yếu tố ảnh hưởng đến định tuân thủ người nông dân Để yếu tố ảnh hưởng có sở tính thuyế phục cao, thực lượng hóa yếu tố mơ hình kinh tế lượng, cụ thể hàm xác suất Logit Đây sở để xem mức độ ảnh...
 • 93
 • 423
 • 0
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tuân thủ hợp đồng của người nuôi tại tỉnh Tiền Giang

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tuân thủ hợp đồng của người nuôi tại tỉnh Tiền Giang

Kinh tế

... thành công Việc xác định phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định tuân thủ hợp đồng người nông dân phức tạp Với nhiều nghiên cứu thực tâm lý người nông dân, số yếu tốảnh hưởng đến q trình tuân thủ ... nguyên liệu Tiền Giang Các đánh giá sở cho việc xác định yếu tố ảnh hưởng đến định tuân thủ hợp đồng Tỉnh thời gian vừa qua Mục tiêu thứ ba, xác định yếu tố ảnh hưởng đến định tuân thủ hợp đồng ... định yếu tố ảnh hưởng đến định tuân thủ người nông dân Để yếu tố ảnh hưởng có sở tính thuyế phục cao, thực lượng hóa yếu tố mơ hình kinh tế lượng, cụ thể hàm xác suất Logit Đây sở để xem mức độ ảnh...
 • 81
 • 474
 • 0
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tuân thủ hợp đồng của người nuôi cá tra tại tỉnh Tiền Giang

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tuân thủ hợp đồng của người nuôi cá tra tại tỉnh Tiền Giang

Kinh tế

... thành cơng Việc xác định phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định tuân thủ hợp đồng người nông dân phức tạp Với nhiều nghiên cứu thực tâm lý người nơng dân, số yếu tốảnh hưởng đến trình tuân thủ hợp ... định yếu tố ảnh hưởng đến định tuân thủ người nông dân Để yếu tố ảnh hưởng có sở tính thuyế phục cao, thực lượng hóa yếu tố mơ hình kinh tế lượng, cụ thể hàm xác suất Logit Đây sở để xem mức độ ảnh ... Giang Các đánh giá sở cho việc xác định yếu tố ảnh hưởng đến định tuân thủ hợp đồng Tỉnh thời gian vừa qua Mục tiêu thứ hai: Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định tuân thủ hợp đồng nông dân Tiến...
 • 105
 • 346
 • 0
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng giày dép của người dân quận ninh kiều thành phố cần thơ

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng giày dép của người dân quận ninh kiều thành phố cần thơ

Kinh tế - Quản lý

... có nhóm yếu tố ảnh hưởng mạnh đến hành vi tiêu dùng hàng may mặc thương hiệu Việt yếu tố văn hóa”, yếu tố xã hội”, yếu tố cá nhân” yếu tố tâm lý” Trong yếu tố tâm lý” ảnh hưởng mạnh đến hành ... cứu yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng quần áo thời trang nữ gồm: yếu tố ảnh hưởng từ môi trường; yếu tố cá nhân; yếu tố tâm lý định mua hàng người tiêu dùng Trong đó, yếu tố tâm lý ảnh hưởng ... người tiêu dùng Phân tích hồi quy bội sử dụng để phân tích ảnh hưởng yếu tố nhóm yếu tố mơi trường, yếu tố cá nhân yếu tố tâm lý đến định mua giày dép người dân Kết hồi quy bội xác định nhân tố...
 • 87
 • 1,484
 • 7
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của du khách khi đến tham quan du lịch tại thành phố châu đốc, tỉnh an giang

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của du khách khi đến tham quan du lịch tại thành phố châu đốc, tỉnh an giang

Tài chính - Ngân hàng

... CỨU 3.1 Khung phân tích Từ mục tiêu cụ thể đề tài là: - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch Châu Đốc; - Đánh giá hài lòng du khách dịch vụ du lịch Châu Đốc Đối với mục tiêu 1: thực ... Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng du khách đến tham quan: sở lý thuyết hài lòng, yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng du khách dựa vào đặc điểm du lịch địa phương, đề tài đưa nhân tố Cụ thể: Nhân tố ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ HỒNG MAI PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU DU LỊCH CỦA DU KHÁCH KHI ĐẾN THAM QUAN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC, TỈNH AN GIANG Chuyên...
 • 75
 • 3,920
 • 7
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing kinh doanh bất động sản trong giai đoạn hiện nay tại VN

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing kinh doanh bất động sản trong giai đoạn hiện nay tại VN

Quản trị kinh doanh

... vực bất động sản  Các sách thuế Nhà nước bất động sản,…vvv Các yếu tố Kinh tế: - Việt Nam nước phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ đến tốc độ tăng trưởng ... xúc” Để có phân tích, đánh giá mang tính tổng quan hội Marketing lĩnh vực kinh doanh bất động sản Việt Nam giai đoạn cần có nhìn đa chiều Cụ thể ta vận dụng, phân tích yếu tố ảnh hưởng từ môi ... bốn yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành kinh tế nói chung có lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng, yếu tố yếu tố bên doanh nghiệp ngành, ngành phải chịu tác động đem lại yếu tố...
 • 13
 • 579
 • 0
phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng chính thức của các hộ nuôi tôm ở cà mau

phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng chính thức của các hộ nuôi tôm ở cà mau

Kinh tế - Quản lý

... 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC HỘ NI TƠM Ở CÀ MAU 29 4.1 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VAY HAY KHÔNG VAY NGUỒN VỐN CHÍNH THỨC CỦA ... CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC HỘ NI TƠM Ở CÀ MAU 4.1 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VAY HAY KHƠNG VAY NGUỒN VỐN CHÍNH THỨC CỦA HỘ ... dụng nguồn vốn − Mục tiêu 2: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng thức hộ ni tơm Cà Mau  Mơ hình Binary Logistic sử dụng để xác định nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn hộ nuôi...
 • 72
 • 384
 • 0
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Quản trị kinh doanh

... nên xếp vào ngành khác, ngân hàng quan tâm đến 4.3.4 Phân tích số ảnh hưởng đến nghiệp vụ cho vay Bảng 15: CÁC CHỈ SỐ DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG Năm Chỉ tiêu Tổng nguồn vốn huy động Doanh số thu ... Sau phân tích trên, để dễ dàng nhận thấy vấn đề, ta nhìn vào đồ thị đây: ĐVT: Triệu đồng Hình 6: THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ LỢI NHU N CỦA NGÂN HÀNG 4.5 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ LỢI NHU N ... Việt Nam việc đánh giá lại chất lượng tín dụng, có ½ tổng dư nợ đánh giá lại khách hàng suy giảm khả trả nợ xử lý theo chế Cuối cùng, phân tích số ảnh hưởng đến nghiệp vụ cho vay, khơng nói đến...
 • 27
 • 1,321
 • 3
Slide phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn lựa ngân hàng của khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP an bình thừa thiên huế

Slide phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn lựa ngân hàng của khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP an bình thừa thiên huế

Tài chính - Ngân hàng

... Huỳnh Thị Hà LOGO Phân tích nhân tố khám phá nhân tố Sử dụng phương pháp rút trích principal components phép quay varimax Phân tích nhân tố khám phá EFA Thang đo yếu tố ảnh hưởng Kiểm định KMO ... 0,792 Số nhân tố rút trích Tổng phương sai rút trích 69.644% GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào SVTH: Huỳnh Thị Hà Phân tích nhân tố khám phá nhân tố LOGO Phân tích nhân tố khám phá nhân tố LOGO Có người ... chủ yếu tất ngân hàng thương mại bối cảnh kinh tế đâu yếu tố để khách hàng định lựa chọn ngân hàng GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào SVTH: Huỳnh Thị Hà LOGO Mục tiêu nghiên cứu Nhận dạng nhân tố ảnh hưởng...
 • 45
 • 710
 • 0
Slide PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG INTERNET BANKING của KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín, CHI NHÁNH điện BIÊN PHỦ  hồ CHÍ MINH

Slide PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG INTERNET BANKING của KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín, CHI NHÁNH điện BIÊN PHỦ hồ CHÍ MINH

Tài chính - Ngân hàng

... Phủ- HCM -Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ IB KHCN Ngân hàng Sacombank-ĐBP + Kiểm định độ tin cậy thang đo + Phân tích nhân tố khám phá EFA Chương III + Phân tích hồi quy ... dịch vụ Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Điện Biên Phủ - Hồ Chí Minh ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu nghiên ... tranh, thõa mãn tối đa nhu cầu khách hàng Phát triển nhanh mạnh dịch vụ Internet Banking Tuy nhiên, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ chưa cao Vấn đề đặt cho Ngân hàng phân tích nhân tố khiến khách...
 • 10
 • 667
 • 0
Tài liệu PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG RAU AN TOÀN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ doc

Tài liệu PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG RAU AN TOÀN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ doc

Báo cáo khoa học

... xuất tiêu thụ RAT TP Cần Thơ, (2) phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định mua RAT, (3) phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mức chi tiêu cho RAT người tiêu dùng TP Cần Thơ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cách ... sản phẩm, tính sẵn có RAT yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức chi tiêu RAT người tiêu dùng Có lẻ nhiều yếu tố khác ngồi ba yếu tố tìm nghiên cứu có ảnh hưởng đến mức chi tiêu cho việc sử dụng RAT, ... RAT chưa kết nối với nhà phân phối để tiêu thụ sản phẩm RAT sản xuất Nhu cầu tiêu dùng RAT TP Cần Thơ có xu hướng tăng Có ba yếu tố ảnh hưởng đến mức chi tiêu RAT: khoảng cách mua hàng, niềm tin...
 • 7
 • 2,144
 • 30
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tách gum dầu thô đậu nành của công ty Bunge bằng phương pháp thủy hóa sử dụng nước ở quy mô phòng thí nghiệm

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tách gum dầu thô đậu nành của công ty Bunge bằng phương pháp thủy hóa sử dụng nước ở quy mô phòng thí nghiệm

Nông - Lâm - Ngư

... nguyên liệu yếu tố ảnh hưởng đến q trình thủy hóa ly tâm tách gum dầu thô Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu Đồ án tốt nghiệp Khoa Hóa Học Cơng Nghệ Thực Phẩm • • • • • Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ... án tốt nghiệp Khoa Hóa Học Cơng Nghệ Thực Phẩm Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tách gum Từ thí nghiệm mà tơi khảo sát tơi đưa quy trình hồn chỉnh cho đề tài Phân tích yếu tố ảnh hưởng ... đánh giá ảnh hưởng hàm lượng dầu đến hiệu suất tách gum dầu thơ q trình ly tâm tách gum dầu thô Hàm lượng dầu thô dùng để thực đề tài quan trọng ảnh hưởng đến tất yếu tố lại Nếu hàm lượng dầu thơ...
 • 42
 • 1,038
 • 2
các nguyên lý định lượng vật liệu rời. phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và lượng cung cấp của các nguyên lý đó.

các nguyên lý định lượng vật liệu rời. phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và lượng cung cấp của các nguyên lý đó.

Nông - Lâm - Ngư

... bao bì 2.4 Phân tích yếu ảnh hưởng đến suất lương cung cấp nguyên lý Các yếu tố ảnh hưởng đến suất lượng cung cấp hai nguyên lý định lượng nêu chia thành hai nhóm sau: - Nhóm yếu tố vật liệu ... chỉnh tốc độ cấp liệu phạm vi rộng Trường hợp tốc độ cấp liệu không đổi, cần phải có cấu thay đổi tiết diện Qua phân tích ta thấy yếu tố ảnh hưởng đến suất lượng cung cấp nguyên lý vận tốc làm ... Định lượng phần 12 2.4 Phân tích yếu ảnh hưởng đến suất lương cung cấp nguyên lý 12 2.4.1 Nhóm yếu tố vật liệu định lượng 12 2.4.2 Nhóm yếu tố máy định lượng 13 Kết...
 • 16
 • 2,229
 • 1

Xem thêm