phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân tại ngân hang

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín PGD Ngô Quyền

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng nhân về dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín PGD Ngô Quyền

Tài chính - Ngân hàng

... m cho s hài lòng c a khách hàng: Theo nghiên c u c a Lassar tác gi khách hàng g m bi n quan sát sau: hài lòng c a ngân hàng Khách hàng s Khách hàng c y, s hài lòng c a khách hàng nhân v ... NHTM n s hài lòng c a khách hàng : Phân tích y u t nhân v d ch v ti n g i t Quy n ti n g i t n s hài lòng c a khách hàng - PGD Ngô 4: Gi i pháp nâng cao s hài lòng c a khách hàng nhân v d ... 13 iv ` 2.3 CÁC NGHIÊN C S HÀI LÒNG C A KHÁCH HÀNG 14 2.4 K T LU .15 PHÂN TÍCH CÁC Y U T N S HÀI LÒNG C A KHÁCH HÀNG NHÂN V D CH V TI N G I T I NGÂN HÀNG PGD NGÔ...
 • 88
 • 1,054
 • 8
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân vay vốn tại ngân hàng sacombank chi nhánh vĩnh long

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng nhân vay vốn tại ngân hàng sacombank chi nhánh vĩnh long

Kinh tế

... - PHÙNG THẾ VIỆT HÙNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH VĨNH LONG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 ... yếu tố hữu hình lãi suất Sáu nhân tốảnh hưởng mạnh mẽ, tích cực đến hài lòng vay vốn khách hàng Dựa kết nghiên cứu này, giúp cho Ngân hàng thấy hài lòng khách hàng nhân vay vốn Ngân hàng ... tuyến tính bội để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng nhân xem xét mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hoạt động cho vay khách hàng nhân ngân hàng Từ đề xuất giải pháp nhằm...
 • 116
 • 770
 • 6
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ USB 3G tại thành phố Hồ Chí Minh

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ USB 3G tại thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

... dịch vụ yếu tố quan trọng tác động mạnh đến hài lòng khách hàng vài yếu tố khác ảnh hưởng đáng kể đến hài lòng khách hàng Theo Zeithaml ctg (2009) hài lòng khách hàng chịu tác động yếu tố: chất ... khách hàng 27 2.4.2.2 Sự đáp ứng hài lòng khách hàng 28 2.4.2.3 Sự bảo đảm hài lòng khách hàng 28 2.4.2.4 Độ tin cậy hài lòng khách hàng 28 2.4.2.5 Chất lượng kỹ thuật hài ... đoán việc thực 2.2.5 Sự hài lòng khách hàng Có nhiều định nghĩa hài lòng khách hàng như: Theo Bachelet (1995) định nghĩa hài lòng khách hàng phản ứng mang tính cảm xúc khách hàng đáp lại với kinh...
 • 78
 • 1,015
 • 3
Luận văn thạc sĩ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng gửi tiền tại ngân hàng cổ phần thương mại quân đội chi nhánh bến thành và chi nhánh hồ chí minh

Luận văn thạc sĩ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng gửi tiền tại ngân hàng cổ phần thương mại quân đội chi nhánh bến thành và chi nhánh hồ chí minh

Kinh tế

... 1.1.4 Phân loại tiền gửi 1.2 Sự hài lòng khách hàng 1.2.1 Khái niệm hài lòng 1.2.2 Phân loại hài lòng khách hàng .9 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng ... 4.2.3 Các sách liên quan đến độ tin cậy khách hàng ngân hàng 86 4.2.4 Các sách liên quan đến đảm bảo mức độ hài lòng khách hàng 87 4.2.5 Các sách liên quan đến cảm thông ngân hàng khách hàng ... phân tích đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ tiền gửi MB Bank CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Trong chương dựa kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng...
 • 138
 • 629
 • 3
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sư hài lòng của nhân viên trong tỗ chức

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng của nhân viên trong tỗ chức

Cao đẳng - Đại học

... Tổ Chức – Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mực độ hài lòng nhân viên tổ chức - Mong muốn làm việc có ý nghĩa (bwportal.com.vn) II .Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên ... – Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mực độ hài lòng nhân viên tổ chức tận tay nhân viên – cách trả lương công khai mức lương người Tuy nhiên, thực không công dễ dẫn đến xung đột nhân viên với nhân ... Hành Vi Tổ Chức – Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mực độ hài lòng nhân viên tổ chức  Khoảng cách đồng nghiệp  Sự riêng tư  Sự thông thoáng  Vệ sinh  An toàn Những yếu tố yếu tố góp phần đem...
 • 27
 • 1,054
 • 2
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng

Kinh tế

... ảnh hưởng nhóm nhân tố đến hài lòng nhà đầu tư nước ngoài, giá trị cao mức độ ảnh hưởng mạnh Như xếp theo thứ tự từ mạnh đến yếu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà đầu tư nước sau: Nhóm nhân tố ... có biến hài lòng nhà đầu tư KMO quan sát đo lường mức độ hài đảm bảo có ý nghĩa mặt thống = 0,668 với Sig = 0,000 Kết lòng trích biến đại diện phân tích nhân tố cho thấy nhóm nhân tố hài lòng kê ... 0,723 (G) Nhân tố công tác quản lý nhân tố cách tính trung bình với Sig = 0,000 cho thấy hỗ trợ quyền địa cộng biến quan sát thuộc biến tổng thể có mối phương (U) Nhóm nhân tố nhân tố Các biến...
 • 6
 • 999
 • 6
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng đối với căn hộ phân khúc trung bình tại TP.Hồ Chí Minh

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng đối với căn hộ phân khúc trung bình tại TP.Hồ Chí Minh

Quản trị kinh doanh

... N khách hàng r t lên hàng c phòng cháy ch a cháy t t khách hàng s c m th y an tâm tho ng is ng ý nói chung 93 khách hàng Cu i th ng kê v s hài lòng c a khách hàng Theo k t qu th ng kê, khách hàng ... ta ti n hành phân tích nhân t l n hai K t qu phân tích nhân t l tiêu chu n v phân tích nhân t (B ng 20 Ph l c I) : phân tích nhân t phù h p Th nh t h s KMO = 0,739 > 0,5 Th hai ki c nhân t tho ... Ch t t yêu c u 2.2 Phân tích nhân t khám phá (EFA) 2.2.1 Phân tích nhân t iv mc Trong phân tích nhân t khám phá, tr s KMO (Kaiser ch s Olkin) xem xét s thích h p c a phân tích nhân t Tr s KMO...
 • 74
 • 399
 • 0
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ DÀNH CHO CÁ NHÂN - TRƯỜNG HỢP KHẢO SÁT TẠI TPHCM.PDF

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ DÀNH CHO NHÂN - TRƯỜNG HỢP KHẢO SÁT TẠI TPHCM.PDF

Kinh tế

... CỨU 2.1 Sự hài lòng khách hàng 2.1.1 Đị ĩa hài lòng khách hàng Có nhiều định n hĩa h hài lòng khách hàng a h l t (199 ) định n hĩa hài lòng khách hàng phản ứng mang tính cảm xúc khách hàng sử ... định yếu tố t độn đến hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ n ân hàn điện tử dành ho h h hàn nhân tr n địa bàn TPHCM (2) Đo lường kiểm định mứ độ ảnh hưởng yếu tố đến hài lòng khách hàng nhân sử ... cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho nhân – trư ng h p nghi n u TP.HCM Tr n sở tham khảo mô hình nghiên cứu tron n oài nước hài lòng khách...
 • 129
 • 711
 • 4
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics tại công ty TNHH giao nhận t a

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics tại công ty TNHH giao nhận t a

Kinh tế

... yếu tố tác động nhiều đến hài lòng khách hàng “ Hình ảnh doanh nghiệp” (0,296) 16 Sự tín nhiệm (0,286) yếu tố thứ tác động nhiều đến hài lòng khách hàng Các yếu tố lại ảnh hưởng không nhỏ đến hài ... hình nhân tố tác động đến hài lòng Hình 2.3 khách hàng Đỗ Tiến Hoà (2007) 17 Mô hình nhân tố tác động đến hài lòng Hình 2.4 khách hàng Trần Thiệu Khải (2010) 18 Mô hình nhân tố tác động đến hài lòng ... dựng phân tích khoảng cách chất lượng dịch vụ Khoảng cách (KC1): khoảng cách nhận thức công ty kỳ vọng khách hàng với kỳ vọng khách hàng Khoảng cách (KC2): khoảng cách nhận thức công ty kỳ vọng khách...
 • 126
 • 1,447
 • 12
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ atm tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam, chi nhánh thừa thiên huế

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ atm tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam, chi nhánh thừa thiên huế

Kinh tế

... vụ hài lòng khách hàng 13 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng 14 2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 14 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách ... Hình 2.1 Quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng (Spreng Mackoy, 1996) 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng 2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Có nhiều tác ... Sureshchandar (2001), lĩnh vực Ngân hàng, tác giả đưa yếu tố định hài lòng khách hàng Cơ sở lý thuyết chương II tảng để phân tích, đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ ATM Vietinbank...
 • 106
 • 1,011
 • 7
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán hàng của hệ thống siêu thị coopmart

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán hàng của hệ thống siêu thị coopmart

Kinh tế - Quản lý

... ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG Ở chương , xác đònh nhân tốảnh hưởng đáng kể đến mức độ hài lòng cuả khách hàng là: phong cách phục vụ nhân viên, an toàn siêu thò, giá cảm nhận, chủng loại hàng ... hàng dựa vào sở đo lường Hayef (1994) bao gồm biến quan sát: 27 Khách hàng hài lòng chủng loại hàng hóa siêu thò 28 Khách hàng hoàn toàn hài lòng phong cách nhân viên siêu thò 29 Khách hàng hài ... Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Thu Mục tiêu đề tài: - Khám phá yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng - Giải pháp nhằm tăng hài lòng khách hàng dòch vụ bán hàng hệ thống siêu...
 • 61
 • 1,650
 • 25
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán hàng của BIGC

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán hàng của BIGC

Báo cáo khoa học

... luận hài lòng khách hàng - Chương 2: phương pháp nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ bán hàng hệ thống siêu thị CooMart - Chương 3: Biện pháp nhằm tăng hài lòng khách hàng ... hàng hài lòng hệ thống trưng bày siêu thị 30 Khách hàng ln hài lòng mặt siêu thị 31 Khách hàng hồn tồn hài lòng an tồn siêu thị 32 Khách hàng hồn tồn hài lòng giá hàng hóa siêu thị 33 Kháchhàng ... khách hàng dựa vào sở đo lường Hayef (1994) bao gồm biến quan sát: 27 Khách hàng ln hài lòng chủng loại hàng hóa siêu thị 28 Khách hàng hồn tồn hài lòng phong cách nhân viên siêu thị 29 Khách hàng...
 • 55
 • 1,253
 • 1
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho cửa hàng thế giới Nệm

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho cửa hàng thế giới Nệm

Quản trị kinh doanh

... (2000), mức ộ hài lòng o lường với 5- khoảng cách thang iểm ikert ể cho iểm khoảng cách uck aton ó thể sử dụng iểm lớn, mức ộ hài lòng cao có nh n tố ảnh hưởng ến hài lòng khách hàng: h ơng tiện ... inh  Yếu tố khách hàng quan t m sử dụng dịch vụ?   u yếu tố ảnh hưởng ến hài lòng khách hàng? ánh giá khách hàng v dịch vụ cửa hàng?  Mong muốn khách hàng sử dụng dịch vụ? ác yếu tố cần ý: ... lòng khách hàng chất lượng dịch vụ cửa hàng Từ ó i u chỉnh vào thang o cho yếu tố ảnh hưởng ến hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ cửa hàng hương pháp lấy mẫu thuận tiện, ối tượng khách hàng...
 • 114
 • 513
 • 2
các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng gửi tiền tiết kiệm đối với ngân hàng tmcp kiên long tại kiên giang

các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng gửi tiền tiết kiệm đối với ngân hàng tmcp kiên long tại kiên giang

Kinh tế

... Ngoài việc phân loại hài lòng khách hàng mức độ hài lòng củng ảnh hưởng lớn đến hành vi khách hàng Ngay khách hànghài lòng tích cực mức độ hài lòng mức hài lòng họ tìm đến nhà cung cấp khác ... "Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng gửi tiền tiết kiệm Ngân hàng TMCP Kiên Long Kiên Giang" Nhằm phân tích đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng ... Nghiên cứu Sự hài lòng khách hàng dịch vụ Ngân hàng Việt Á – Khu vực Đồng Sông Cửu Long ( Nguyễn Thị Hoa 2010) 26 1.6.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng nhân ngân hàng tmcp...
 • 134
 • 1,575
 • 11
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng khách sạn Kaiteki

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng khách sạn Kaiteki

Thạc sĩ - Cao học

... chức để đánh giá chất lƣợng dịch vụ 2.4 Sự hài lòng khách hàng nhân tố ảnh hƣởng tới hài lòng khách hàng 2.4.1 Sự hài lòng khách hàng Sự hài lòng khách hàng trở thành chủ đề phổ biến marketing ... khách hàng Đặt hài lòng khách hàng lên hàng đầu, nhƣ chắn tác động tích cực tới hài lòng khách hàng Vì nghiên cứu đƣa giả thuyết: H4: Nhân tố cảm thông ảnh hƣởng tích cực đến hài lòng khách hàng ... 2.4.1 Sự hài lòng khách hàng 19 2.4.2 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hài lòng khách hàng dịch vụ 20 2.4.2.1 Mối quan hệ chất lƣợng dịch vụ hài lòng khách hàng 20 2.4.2.2 Mối quan hệ yếu tố...
 • 141
 • 670
 • 2
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ điện thoại di động Vinaphone trên địa bàn tỉnh Long An

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ điện thoại di động Vinaphone trên địa bàn tỉnh Long An

Thạc sĩ - Cao học

... mức độ hài lòng khách hàng Phương pháp đánh giá ảnh hưởng yếu tố đến hài lòng sử dụng phương pháp đánh giá ảnh hưởng yếu tố riêng biệt đến hài lòng tổng hợp yếu tố dẫn đến hài lòng khách hàng Cụ ... có ảnh hưởng gián tiếp đến hài lòng khách hàng xét góc độ CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 2.1 Khái niệm, chất vai trò yếu tố tác động đến hài lòng ... yếu tố tác động đến hài lòng khách hàng 2.1.1 Khái niệm hài lòng khách hàng yếu tố tác động đến hài lòng họ 2.1.1.1Khái niệm hài lòng khách hàng: Sự hài lòng khách hàng thuật ngữ nhận nhiều quan...
 • 90
 • 694
 • 4
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với hệ thống cửa hàng tiện lợi 24h Shop & Go tại Tp.HCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với hệ thống cửa hàng tiện lợi 24h Shop & Go tại Tp.HCM

Tài liệu khác

... định đến hài lòng khách hàng mua sắm cửa hàng tiện lợi Đó lý khiến chọn đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng cửa hàng tiện lợi 24H – Shop & Go địa bàn TP HCM ” để có cách nhìn khách ... Bảng 4.4 : Kết ma trận nhân tố xoay 48 Bảng 4.5: Tổng hợp nhân tố hài lòng khách hàng 49 Bảng 4.6: KMO and Bartlett’s Test phân tích nhân tố mức độ hài lòng 49 Bảng 4.7 : Phân tích phương sai Anova ... chọn cho khách hàng đặc biệt mặt hàng rau củ, quả, thịt tươi sống… 17 2.1.4 Các nhân tố tác động đến hoạt động phát triển CHTL 2.1.4.1 Các nhân tố khách hàng: Thói quen tiêu dùng: Là cách tiêu...
 • 91
 • 3,796
 • 23

Xem thêm