phân loại các hệ cơ sở dữ liệu

 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Quản trị mạng

... tin trong các hệ sở dữ liệu Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Doãn Vinh.Sinh viên : Lê Văn Đảm.I. Mục đích yêu cầu chung:• Bảo mật là những vấn dề chung của các hệ CSDL và các hệ thống khác.• ... cáo sĩ số. 2. kiểm bài cũ và gợi động cơ( 5’):câu hỏi 1: bài học trước đã học bài gì?Câu hỏi 2: các loại kiến trúc của hệ sở dữ liệu? 3. Gợi động cơ( 4’)Một phần mềm CSDL dùng để tạo lập, ... được dữ liệu gốc. Chú ý: các bản sao dữ liệu thường được mã hóa và nén bằng các chương trình riêngthức coi thông tin là một tài nguyên quan trọng, cần trách nhiệm cao, thực hiện tốt các...
 • 7
 • 66,258
 • 294
Giáo trình các hệ cơ sở dữ liệu - Cơ sở dữ liệu Access

Giáo trình các hệ sở dữ liệu - sở dữ liệu Access

Cơ sở dữ liệu

... (0-59) s Giây (0-59) Giáo trình Các hệ quản trị sở dữ liệu& quot; Khoa Công nghệ Thông tin http://www.ebook.edu.vn 79 Chng 1 TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS 1. GIỚI THIỆU MICROSOFT ... 3.4. Các thành phần bản của một tập tin CSDL ACCESS Một tập tin CSDL ACCESS gồm 6 thành phần bản sau Bảng (Tables) : Là nơi chứa dữ liệu Giáo trình Các hệ quản trị sở dữ liệu& quot; ... nhập dữ liệu cho một trường. Các ký tự định dạng trong input mask Giáo trình Các hệ quản trị sở dữ liệu& quot; Khoa Công nghệ Thông tin http://www.ebook.edu.vn 112 4.2.5. Chọn các bản...
 • 112
 • 2,025
 • 10
Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Tin học

... - Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu để tăng cường khả năng bảo mật Bài 13Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu HÃy nêu các giải pháp bảo mật hệ ... nhận dạng người dùng2. Phân quyền truy cập và nhận dạng người dùngThế nào là bảng phân quyền truy cập?ã Là dữ liệu của CSDLã Được tổ chức và xây dựng như những dữ liệu khácã Được quản ... khaiã Chỉ người quản trị hệ thống mới quyền truy cập, bổ sung, sửa đổiMỗi bản ghi của bảng phân quyền xác định các quyền nào cho người sử dụng từng loại dữ liệu của CSDL?ã Đọc ( Đ)ã...
 • 9
 • 18,952
 • 145
Chương 1 Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

Chương 1 Đại cương về các hệ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

... nghĩacấutrúccáctệpvàchỉ dẫn đượcsửdụng trong sở dữ liệu (cách lưutrữ dữ liệu như thế nào)định nghĩacấutrúclogic củadữ liệu, dữ liệunàođượclưutrữ và mối quan hệ giữacácdữ liệu mô tả cách mà ... liệu CCááccttíínhnhnăngnăngccủủaahhệệququảảnntrtrịịCSDLCSDL18CCááccngônngônngngữữ• Ngôn ngữđịnh nghĩadữ liệu( Data Definition Language - DDL)–Cấutrúcdữ liệu –Mốiliênhệ giữacácdữ liệuvàquytắc, ràngbuộcápđặtlêndữ liệu • Ngôn ngữ thao tác dữ liệu( Data Manipulation Language ... liệu –Quảnlýlưutrữ•Truyxuấtdữ liệumộtcáchhiệuquả–Biểudiễn các thao tác dữ liệu –Xử lý câu hỏi–Quảntrị giao dịch17•Hỗ trợ ít nhấtmộtmôhìnhdữ liệu • Đảmbảo tính độclậpdữ liệu •Hỗ trợ các ngôn ngữ cấpcaonhấtđịnh...
 • 7
 • 1,216
 • 0
Tài liệu Chương 1 Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu doc

Tài liệu Chương 1 Đại cương về các hệ sở dữ liệu doc

Cơ sở dữ liệu

... nghĩacấutrúccáctệpvàchỉ dẫn đượcsửdụng trong sở dữ liệu (cách lưutrữ dữ liệu như thế nào)định nghĩacấutrúclogic củadữ liệu, dữ liệunàođượclưutrữ và mối quan hệ giữacácdữ liệu mô tả cách mà ... trongtrongchươngchươngnnààyy•Cáchtiếpcậntệp vs. cách tiếpcậnCSDL•CSDL vs. hệ QTCSDL vs. hệ CSDL•Kiếntrúc3 mứccủahệ CSDL•Cácchứcnăng chính củamộthệQTCSDL•Ngườisử dụng trong mộthệ CSDL•Phânloạicáchệ CSDL11ChươngChương11ĐĐạạiicươngcươngvvềềccáácchhệệ cơ cơssởởddữữliliệệuuNguyNguyễễnnHHồồngngPhươngPhươngphuongnh@itphuongnh@it--hut.edu.vnhut.edu.vnBBộộmônmônHHệệththốốngngthôngthôngtintinKhoaKhoaCôngCôngnghnghệệthôngthôngtintinĐĐạạiihhọọccBBááchchKhoaKhoaHHààNNộộii2NNộộiidung ... thừa và không nhấtquándữ liệu •Khókhăn trong truy nhậpdữ liệu •Côlậpvàhạnchế chia sẻ dữ liệu •Cácvấn đề về an toàn và toàn vẹn•Cácvấn đề vềđộtin cậy•Sự phụ thuộcdữ liệucủacácchươngtrình ứng...
 • 7
 • 1,207
 • 0
Bài 12 Các Loại Kiến Trúc Của Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

Bài 12 Các Loại Kiến Trúc Của Hệ Sở Dữ Liệu

Tin học

... nhất quán của dữ liệucác ràng buộc được định nghĩa và kiểm tra chỉ tại máy chủ.+ Bổ sung thêm máy khách là dễ dàng.Giáo án Tin học 12§12 CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA HỆ SỞ DỮ LIỆUTiết 43,44,45Tuần:26-27-28I. ... hạn).Như vậy các CSDL ở các chi nhánh được gọi là CSDL con.GV: Cần phải phân biệt CSDL phân tán với xử lí phân tán. Điểm quan trọng trong khái niệm CSDL phân tán là ở chỗ các dữ liệu được chia ... tán.2. Các hệ CSDL phân tána. Khái niệm CSDL phân tán- CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu có liên quan (về logic) được dùng chung và phân tán về mặt vật lí trên một mạng máy tính.Một hệ QTCSDL...
 • 6
 • 9,563
 • 32
Phần II Các công nghệ sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Phần II Các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tán

Cơ sở dữ liệu

... II Các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tánI. Kiến trúc bản của CSDL phân tán.Tuy không là kiến trúc tờng minh cho tất cả các CSDL phân tán, nhng kiến trúc dới đây thể hiện cách ... (SC)Begin_transaction,Read, Write,Commit, Abort Các kết quả Các TM khác Các SC khác Các bộ xử lý dữ liệu khác Các yêu cầulập lịch/huỷ lịchBộ giám sát thựchiện phân tánTới các bộ xử lý dữ liệu Hình 4.II: Mô hình ... chính là: Phân đoạn ngang và phân đoạn dọc. Phân đoạn hỗn hợp là phơng pháp kết hợp củahai phơng pháp trên.+ Phân đoạn ngang: Phân đoạn ngang sở: Phân đoạn ngang sở tập trung ở các hàng...
 • 14
 • 1,195
 • 6
Phần 2 các công nghệ sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Phần 2 các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tán

Kỹ thuật lập trình

... của CSDL phân tán. Còn một số vấn đề cần quan tâm là:1. Các thuật toán điều khiển tơng tranh.phần II Các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tánI. Kiến trúc bản của CSDL phân tán.Tuy ... (SC)Begin_transaction,Read, Write,Commit, Abort Các kết quả Các TM khác Các SC khác Các bộ xử lý dữ liệu khác Các yêu cầulập lịch/huỷ lịchBộ giám sát thựchiện phân tánTới các bộ xử lý dữ liệu Hình 4.II: Mô hình ... Lỗi toàn bộ các vị trí trong hệ thống phân tán.- Lỗi một phần các vị trí trong hệ thống phân tán.c. Các lỗi môi trờng: Các lỗi môi trờng qui về các lỗi của các thiết bị lu trữ: Lỗi hệ điều hành,...
 • 14
 • 793
 • 0
Tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu phân tán.DOC

Tổng quan về hệ sở dữ liệu phân tán.DOC

Công nghệ thông tin

... CSDLPT dựa trên một mạng máy tính và một tập các hệ quản trị sở dữ liệu ở mỗi trạm (Kỳ sau: sở dữ liệu phân tán trong hệ thống Ngân hàng.)ài liệu tham khảo* GS.TS Hồ Thuần: Một số bài ... hỏi các dịch vụ truy cập CSDL từ các máy tính phía sau nếu cần thiết. Ta không xem kiểu hệ thống này là một SDLPT tuy rằng dữ liệu đợc phân bố vật lý trên nhiều bộ xử lý khác nhau, sự phân ... hàng nh ở trên nhng với cấu hình hệ thống đợc cho ở hình 3. Dữ liệu của các chi nhánh đợc phân bố ( phân tán ) trên ba máy tính "phía sau " thực hiện các chức năng quản trị CSDL. Quá...
 • 5
 • 4,058
 • 43
Giáo trình hệ cơ sở dữ liệu Phần 1 Cơ sở dữ liệu, Phần 2 SQL Server

Giáo trình hệ sở dữ liệu Phần 1 sở dữ liệu, Phần 2 SQL Server

Công nghệ thông tin

... trình SỞ DỮ LIỆU Trang 1 Trung Tâm CNTT-ðHCN Tp.HCMMỤC LỤC Chương 1 . 3 MÔ HÌNH QUAN HỆ 3 I NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI CỦA MÔ HÌNH QUAN HỆ 3 II SỞ DỮ LIỆUHỆ QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆU ... trình SỞ DỮ LIỆU Trang 22 Trung Tâm CNTT-ðHCN Tp.HCMChương 2 . NGÔN NGỮ TRUY VẤN SQL I CÁCH TẠO QUAN HỆ BẰNG ACCESS Microsoft Access là một hệ quản trị sở dữ liệu quan hệ. Ta ... trình SỞ DỮ LIỆU Trang 4 Trung Tâm CNTT-ðHCN Tp.HCM1 CSDL là gì? Một sở dữ liệu thể định nghóa tạm như sau: một chỗ chứa tổ chức tập hợp các tập tin dữ liệu tương quan, các...
 • 243
 • 1,199
 • 2
Phần I Tổng qua về hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Phần I Tổng qua về hệ sở dữ liệu phân tán

Cơ sở dữ liệu

... bất cứ vị trí nào. Các thao tác để lấy hoặc cập nhật dữ liệu tại một điểm dữ liệu ở xa đợc tự động thực hiện bởi hệ thống tại điểm đa ra yêuphần I tổng quan về hệ sở dữ liệu phân tánI. Giới ... đếnsupercomputer.II. Các đặc điểm chính của hệ phân tán. Hệ phân tán các đặc điểm:1. Chia xẻ tài nguyên.Thuật ngữ tài nguyên dùng để chỉ tất cả mọi thứ thể chia xẻ bởi Hệ phân tán, bao gồm các thiết ... phân tánI. Giới thiệu chung.Định nghĩa: Hệ CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu mà về mặt logic tập dữ liệu này thuộc về một hệ thống,nhng đợc trải trên các vị trí khác nhau và chúng thể kết...
 • 5
 • 885
 • 2
Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phân tán trong kế toán tài chính

Xây dựng hệ sở dữ liệu phân tán trong kế toán tài chính

Cơ sở dữ liệu

... dữ liệu ORACLE, công cụ để kết nối sở dữ liệu, hệ quản trị sở dữ liệu đà sẵn. Vì vậy công việc thiết kế còn lại chỉ là thiết kế sở dữ liệu phân tán và quản trị sở dữ liệu phân ... trí đặt cơ sở dữ liệu tiện lợi nhất: +Tần xuất sử dụng sở dữ liệu. +Số lần liên kết sở dữ liệu. +Các tham chiếu đến sở dữ liệu để cập nhật, đọc hay thay đổi. Dựa trên các tiêu chuẩn ... dựng hệ thống nhỏ nhất. Trên sở các yêu cầu, vị trí của các sở dữ liệu đợc đặt nh sau. 1.Lựa chọn vị trí đặt sở dữ liệuphân nhóm ngời sử dụng Đánh gía vị trí đặt sở dữ liệu...
 • 43
 • 834
 • 3
Tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Tổng quan về hệ sở dữ liệu phân tán

Kỹ thuật lập trình

... quan về hệ sở dữ liệu phân tánI. Giới thiệu chung.Định nghĩa: Hệ CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu mà về mặt logic tập dữ liệu này thuộc về một hệ thống, nhng đợc trải trên các vị trí ... xẻ bởi Hệ phân tán, bao gồm các thiết bị phần cứng: Đĩa, máy in tới các đối tợng nh file, các cửa sổ, CSDL và các đối tợng dữ liệu khác.Việc chia xẻ tài nguyên trên hệ phân tán - nơi mà các tài ... vẹn dữ liệu. - Tốc độ truy cập sẽ trở nên rất chậm: Nếu dữ liệu không đợc phân tán theo đúng yêu cầu sử dụng hoặc các bảng truy vấn đợc thiết lập không đúng đắn thì việc tìm kiếm và xử lý dữ liệu...
 • 5
 • 1,355
 • 31
Phần 1 tổng qua về hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Phần 1 tổng qua về hệ sở dữ liệu phân tán

Kỹ thuật lập trình

... nào. Các thao tác để lấy hoặc cập nhật dữ liệu tại một điểm dữ liệu ở xa đợc tự động thực hiện bởi hệ thống tại điểm đa ra yêucầu. Ngời sử dụng không cần biết đến sự phân tán của tất cả dữ liệu ... Tính mở của Hệ phân tán dựa trên việc cung cấp chế truyền thông giữa các tiến trình và công khai các giaodiện dùng để truy nhập các tài nguyên chung.3. Khả năng song song. Hệ phân tán hoạt ... sử dụng. III. Các lí do sử dụng CSDL phân tán.Tuy việc quản trị một hệ thống CSDL phân tán gặp nhiều khó khăn hơn so với hệ CSDL tập trung nh ng xu hớngxây dựng các hệ CSDL phân tán ngày càng...
 • 5
 • 739
 • 0

Xem thêm