phân cấp quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam ở nước ta

tiểu luận 'hoàn thiện phân cấp trong quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam tại việt nam hiện nay'

tiểu luận 'hoàn thiện phân cấp trong quản nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam tại việt nam hiện nay'

Giáo dục học

... II QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM: 1.Quan điểm Đảng Nhà nước tổ chức phi phủ: 2.Nguyên tắc quản nhà nước tổ chức phi phủ: 3.Nội dung quản nhà nước tổ chức ... chức phi phủ: Phương thức quản nhà nước tổ chức phi phủ: 11 III PHÂN CẤP QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM NƯỚC TA: 11 1.Sự quản nhà nước tổ chức ... quản Tổ chức phi phủ Việt Nam Việt Nam nay; Ba giải pháp nhằm hoàn thiện phân cấp quản Tổ chức phi phủ Việt Nam Việt Nam Tóm lại, hoàn thiện phân cấp quản Tổ chức phi phủ Việt Nam Việt Nam...
 • 35
 • 850
 • 2
Một số vấn đề đổi mới quản lí nhà nước về khoa học- công nghệ ở Việt nam hiện nay

Một số vấn đề đổi mới quảnnhà nước về khoa học- công nghệ Việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... lực quản đội ngũ cán quản Nhà nước tổ chức khoa học cơng nghệ Trong chế quản , tổ chức khoa học - cơng nghệ cần Nhà nước trao cho nhiều quyền hạn trách nhiệm nơn ; cấp cần phải phân ... đầu tư , quản khoa học cơng nghệ có hiệu hơn, Nhà nước nên phân cấp quản tổ chức khoa học cơng nghệ thành ba hệ thống có quan hệ với với ba chủ thể quản trực tiếp Trung ương cấp Bộ doanh ... kỹ thuật Nhà nước đổi tên thành Ủy ban Khoa học Nhà nước với chức quan quản cấp Bộ hoạt động khoa học cơng nghệ Năm 1992 , Nhà nước giao thêm nhiệm vụ quản mơi trường quan quản đổi tên...
 • 27
 • 1,873
 • 13
Báo cáo

Báo cáo " HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH THEO HƯỚNG TỰ CHỦ CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO" doc

Báo cáo khoa học

... ngh nõng cao nng lc cnh tranh t c mc tiờu phỏt trin KH&CN nc ta n nm 2010, phi i mi mnh m CCQL KH&CN, to bc chuyn bin cn bn qun KH&CN theo hng phự hp vi c ch KTTT nh hng XHCN, vi c thự ca ... CGCN ca cỏc t chc nghiờn cu, trng H ca nc ta cũn thp Mt nhng nguyờn nhõn ca tỡnh trng ny l chỳng ta cha cú c mụ hỡnh, quy trỡnh trin khai v c ch qun thớch hp Vỡ th, mụ hỡnh TT to giỏ tr vi ... n (i) hon thin qun ca nh trng i vi cỏc vin, TTKHCN trng v (ii) hon thin qun ti chớnh theo hng t ch, t chu trỏch nhim ca bn thõn cỏc vin, TTKHCN - Gii phỏp hon thin qun ca nh trng i vi...
 • 10
 • 822
 • 3
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... sở liệu tổ chức khoa học công nghệ 23 Dữ liệu tổ chức KH&CN 23 Dữ liệu phục vụ quan quản 30 1.2.3 Cơ sở pháp việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản tổ chức ... động quan nhà nước 11 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 73 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật KH&CN 12 Chính phủ nước Cộng ... vai trò tổ chức khoa học công nghệ 17 1.2 Các thuyết sở liệu xây dựng sở liệu tổ chức khoa học công nghệ 21 1.2.1 Các thuyết sở liệu 21 1.2.2 Cơ sở luận...
 • 7
 • 327
 • 1
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)

Thạc sĩ - Cao học

... triển CNTT quản tổ chức KH&CN - Đóng góp thêm giải pháp xây dựng quản sở liệu góp phần nâng cao lực quản tổ chức KH&CN - Gợi mở hƣớng nghiên cứu xây dựng quản sở liệu tổ chức KH&CN ... liệu tổ chức KH&CN Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản tổ chức KH&CN công tác xây dựng hệ thống sở liệu quản tổ chức KH&CN nƣớc ta Chƣơng 3: Giải pháp xây dựng hệ thống sỏ liệu quản tổ chức ... động công tác quản tổ chức KH&CN nƣớc ta 11 Nhiệm vụ nghiên cứu - Về thuyết: Nghiên cứu phân tích tài liệu nhằm làm sáng tỏ sở luận tổ chức KH&CN, sở liệu xây dựng sở liệu tổ chức KH&CN...
 • 83
 • 524
 • 1
THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

Tài chính - Ngân hàng

... thành sở quản thống theo ngành dọc BHXH Việt Nam thực quản trực tiếp BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp tỉnh quản trực tiếp BHXH cấp huyện Cách tổ chức BHXH Việt Nam có u điểm vợt trội so với tổ chức ... Về cấu tổ chức BHXH Việt Nam Cơ cấu tổ chức BHXH Việt Nam số hạn chế sau: Mô hình tổ chức máy BHXH Việt Nam theo ngành dọc với cấp (cấp trung ơng, cấp tỉnh, cấp huyện) chủ yếu đợc tổ chức theo ... tắc tổ chức sáng tạo cho máy quản là: chức quản đảm nhận đợc nhiều số chức quản tơng tự nh có liên quan với để máy quản gọn nhẹ Cơ cấu thành phần Hội đồng quản BHXH Việt Nam cha...
 • 40
 • 997
 • 1
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG Ở MIỀN TRUNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG MIỀN TRUNG

Báo cáo khoa học

... thúc đẩy phát triển nhanh bền vững Nhà trường đất nước với mục tiêu góp phần đưa đất nước khỏi tình trạng phát triển,, tạo tảng đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại hoá ... đất nước III Kết luận Trên vấn đề nghiên cứu KH&CN mà chúng cảm nhận trường đại học địa phương tỉnh miền trung đề xuất trao đổi với nhà quản lý, nhà khoa học không mục đích tiếp tục đổi chế quản ... đơn vị Nhà trường liên kết nghiên cứu khoa học với đơn vị khác địa bàn khu vực Trường nên hình thành tổ chức chăm lo phát triển công nghệ đưa nhanh kết nghiên cứu vào sản xuất Các cán tổ chức KH&CN...
 • 3
 • 324
 • 1
Tài liệu Tiểu luận ”Cở sở lý luận và thực tiễn của cách mạng khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay” doc

Tài liệu Tiểu luận ”Cở sở luận và thực tiễn của cách mạng khoa học công nghệ nước ta hiện nay” doc

Báo cáo khoa học

... Sau chuyển thành quan quản nhà nước hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trường bước phát huy vai trò quản nhà nước việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nước chuyển giao CN, ... mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Mục tiêu công nghiệp hoá, đại hoá đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp Khác với nước đàu, công nghiệp hoá nước ta đòi hỏi phải thực rút ngắn có ... đề cấp nhà nước, cấp nhiều dàn trải so với khả kinh phí có Nguồn ngoại tệ viện trợ không điều chỉnh phạm vi quản nguồn vốn KH- CN, nên hiệu thấp Việc huy động nguồn vốn ngân sách Nhà nước...
 • 34
 • 1,019
 • 6
đổi mới quản lý nhà nước về khoa học công nghệ ở việt nam

đổi mới quản nhà nước về khoa học công nghệ việt nam

Kinh tế - Quản lý

... II QU N NHÀ N NAM C V KHOA H C - CƠNG NGH VIÊT Khái ni m qu n cơng ngh N i dung qu n Nhà n c m chi n l c v khoa h c - cơng ngh c khoa h c - cơng ngh Cơng tác qu n Nhà n Vi t Nam c đ ... cơng ngh n c ta t n m 1954 đ n 1996 k t qu t n t i PH N III: M T S H C - CƠNG NGH V N I M I QU N NHÀ N VI T NAM HI N NAY M t s ngun t c qu n Nhà n M t s gi i pháp qu n Nhà n K T LU N ... TRỰC TUYẾN QU N NHÀ N VIÊT NAM CV KHOA H C - CƠNG NGH 1) Khái ni m qu n cơng ngh V khái ni m qu n , có th hi u Qu n s tác đ ng có ch đích , có t ch c , c a ch th qu n nh m s d ng...
 • 27
 • 389
 • 0
Cách Mạng Khoa học-Công nghệ ở nước ta hiện nay

Cách Mạng Khoa học-Công nghệ nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... Sau đợc chuyển thành quan quản nhà nớc hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trờng bớc phát huy vai trò quản nhà nớc việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nớc chuyển giao CN, trình ... quy mô ngành, địa phơng, cấp sở, có tác dụng thúc đẩu sản xuất Công tác quản KH- CN đợc đổi mới, nhng cha đồng hoàn chỉnh Cơ chế quản chơng trình trọng đIúm cấp nhà nớc nhiều thủ tục rờm ... nhà trờng, mà nhiều phơng tiện thông tin đại chúng Thêm vào đó, cần tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản hoạt động khoa học- công nghệ, tính hiệu hoạt động phần quan trọng hệ thống tổ chức quản...
 • 31
 • 1,035
 • 2
Tài liệu Tiểu luận:

Tài liệu Tiểu luận:" Cách mạng khoa học công nghệ nước ta hiện nay" ppt

Báo cáo khoa học

... Sau chuyển thành quan quản nhà nước hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trường bước phát huy vai trò quản nhà nước việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nước chuyển giao CN, ... mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Mục tiêu công nghiệp hoá, đại hoá đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp Khác với nước đàu, công nghiệp hoá nước ta đòi hỏi phải thực rút ngắn có ... đề cấp nhà nước, cấp nhiều dàn trải so với khả kinh phí có Nguồn ngoại tệ viện trợ không điều chỉnh phạm vi quản nguồn vốn KH- CN, nên hiệu thấp Việc huy động nguồn vốn ngân sách Nhà nước...
 • 34
 • 2,259
 • 7
Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học  công nghệ ở việt nam hiện nay

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học công nghệ việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... thành nước Việt Nam tạo lập tổ chức hỗ trợ thị trường như: tổ chức tư vấn, giám định, hỗ trợ mặt pháp việc chuyển giao công nghệ Các quan hành từ Bộ đến 16 sở thực chức quản nhà nước KH ... cường chức giám sát Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp Chính phủ ủy ban nhân dân cấp quản Nhà nước thị trường KH - CN Nhà nước cần tăng cường chức kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân, cấp 22 tra Chính ... thức Nhà nước việc quản 20 lý, điều tiết thị trường KH - CN nước Nhà nước phải bảo vệ lợi ích đất nước để đứng vững môi trường quốc tế, không lệ thuộc vào nước Chúng ta tiếp nhận đầu tư nước...
 • 29
 • 754
 • 3
Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Việt Nam hiện nay

Kinh tế

... thức người Việt Nam nước chuyên gia nước làm việc Việt Nam Những trí thức Việt Nam nước người có trình độ chuyên môn người Việt Nam sinh sống nước Còn chuyên gia nước làm việc Việt Nam bao gồm ... lực KHCN sở để nâng cao sức cạnh tranh ba cấp độ: quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm Từ nâng cao vị Việt Nam, tính cạnh tranh doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam so với nước khác Việt Nam nước phát ... sách Nhà nước đào tạo nhân lực KHCN giai đoạn Đề án “Đào tạo cán khoa học, kỹ thuật sở nước ngân sách Nhà nước (gọi tắt Đề án 322) đề án cụ thể hóa Luật Nhà nước đào tạo nhân lực KHCN nước ta...
 • 121
 • 480
 • 2
Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ việt nam hiện nay

Kinh tế

... 5/2007, tr.3-5 12 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2000), Luật KH&CN Việt Nam năm 2000 13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật KH&CN Việt Nam sửa đổi năm 2013 14 Số liệu tổng quan – Bộ GD ĐT số ... kinh tế tri thức gắn với trình công nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 11 Phạm Gia Khiêm (2007,)Sự phát triển tiềm cộng đồng người Việt Nam nước ,Ta p chí Thông tin Đối ... tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu so sánh số liệu với số nước giới để làm rõ phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Việt Nam Đóng góp của luận văn - Làm rõ vấn đề luận nguồn nhân...
 • 11
 • 317
 • 1
những vấn đề đạo đức nảy sinh từ sự tác động của khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

những vấn đề đạo đức nảy sinh từ sự tác động của khoa học công nghệ việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... khoa học – kỹ thuật, xu hướng lịch sử quản nhà nước Thực chất kỹ trị đưa giới trí thức lên nắm quyền áp dụng tri thức kỹ thuật vào quản nhà nước Các nhà triết học xã hội học tư sản cho rằng, ... nghệ đạo đức nước ta Cơ sở luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở luận công trình Chủ nghĩa vật biện chứng Chủ nghĩa vật lịch sử, quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin Đảng Cộng sản Việt Nam khoa học ... hóa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội; Đỗ Minh Cương (1995), Những vấn đề quản khoa học công nghệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội: Các công trình chủ yếu nghiên cứu khía cạnh tổ chức, quản...
 • 70
 • 458
 • 2
Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học  công nghệ ở việt nam hiện nay  luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học công nghệ việt nam hiện nay luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... viện nghiên cứu nhà nước Bất kỳ tổ chức có đủ tiêu chuẩn có khả thực đăng ký làm quan CGCN Do vậy, 16 tổ chức Nhà nước phận làm chức CGCN thuộc trường đại học viện nghiên cứu nhà nước, đến tháng ... việc phân tích tổng hợp tác động Nhà nước đến thị trường khoa học - công nghệ - Luận văn tổng hợp phân tích luận vai trò Nhà nước đến phát triển thị trường khoa học - công nghệ Luận văn phân ... tiện tài làm cho Nhà nước có sức mạnh để điều chỉnh quan hệ thị trường KH - CN, Nhà nước đương nhiên phải thực quản phần kinh tế nhà nước lĩnh vực KH - CN, đương nhiên phải quản thị trường...
 • 142
 • 371
 • 2
THỰC TRANG CƠ CHẾ QUẢN LÝ CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

THỰC TRANG CƠ CHẾ QUẢN CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Kế toán

... quan nhà nước quan quản nhà nước với sở giáo dục công Nội dung quản Nhà nước với sở giáo dục công lập chia thành loại: quản tài chính, quản tổ chức, máy nhân sự, quản họat động chuyên ... chi tiêu tổ chức giáo dục công lập bổ sung nguồn thu hợp cho tổ chức nguồn ngân sách nhà nước Khác với phân cấp quản tài chính, lĩnh vực phân cấp quản lại bước đổi đáng kể Các tổ chức giáo ... sở công lập cấp học chiếm 40% số sở đào tạo cấp 2.2.2 Cơ chế tổ chức máy Việt Nam ta Nhà nước thống quản nhà nước giáo dục đào tạo Khi Bộ giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ...
 • 48
 • 488
 • 0
Thực trạng và giải pháp quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong thời kỳ công đổi mới

Thực trạng và giải pháp quản viên chức khoa học, công nghệ nước ta trong thời kỳ công đổi mới

Báo cáo khoa học

... cứu Đối tượng nghiên cứu: thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ Việt Nam Phạm vi địa bàn nghiên cứu: nghiên cứu thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ Việt Nam, có so sánh với ... cận từ góc độ khoa học quản lý, vậy, những vấn đề luận liên quan đến quản thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ đề cập Mặc dù vấn đề quản vai trò quản nguồn nhân lực xã ... chế quản viên chức khoa học, công nghệ; đưa quan điểm xây dựng thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ; giải pháp tổng thể xây dựng thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ nước ta...
 • 41
 • 234
 • 0
Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo.DOC

Đổi mới cơ chế quản các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo.DOC

Kế toán

... tiết, quản tổ chức nghiệp công Cơ chế sách nhà nước, vây xem xét chế quản tổ chức sụ nghiệp công ta xem xét đến sách nhà nước tổ chức Các TCSN công nhà nước thành lập, phận máy nhà nước ... bán công: tổ chức nghiệp thành lập sở liên kết Nhà nước tổ chức Nhà nước để xây dựng sở vật chất, quản lý, điều hành hoạt động theo qui định pháp luật (3) Tổ chức nghiệp tổ chức trị, tổ chức trị ... sở công lập cấp học chiếm 40% số sở đào tạo cấp 2.2.2 Cơ chế tổ chức máy Việt Nam ta Nhà nước thống quản nhà nước giáo dục đào tạo Khi Bộ giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ...
 • 94
 • 973
 • 1
Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo

Đổi mới cơ chế quản các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo

Kinh tế - Thương mại

... TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN VIỆT NAM Sự hình thành hoạt động quản Nhà nước pháp luật Việt Nam Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn với nhiệm ... việc quản Nhà nước pháp luật xuất Đối với xuất bản, hiệu kinh tế thể mặt sau: Quản xuất pháp luật giải phóng lực lượng sản xuất ngành xuất Bởi pháp luật tách biệt chức quản Nhà nước chức ... loại Đảng Nhà nước ta chủ trương đa phương hoá đa dạng hoá quan hệ quốc tế Thứ hai: Đổi hoàn thiện pháp luật tổ chức chế quản tăng cường hiệu lực quản Nhà nước xuất Hệ thống quản xuất...
 • 54
 • 535
 • 0

Xem thêm