phân biệt hành vì hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

So sánh pháp luật về điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Liên minh Châu Âu Việt Nam

So sánh pháp luật về điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Liên minh Châu Âu và Việt Nam

Luật

... HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG HỢP ĐỒNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 11 1.1 Quyền sở hữu trí tuệ hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ 11 1.1.1 Quyền sở hữu trí tuệ đối tượng quyền ... QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Quyền sở hữu trí tuệ hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Quyền sở hữu trí tuệ đối tƣợng quyền sở hữu trí tuệ Theo giải thích WIPO tài liệu có tên Quyền sở ... luận điều khoản hạn chế cạnh tranh hợp đồng có liên quan đến quyền SHTT; đánh giá so sánh pháp luật điều khoản hạn chế cạnh tranh hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ Liên minh Châu...
 • 76
 • 585
 • 2

Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.doc

Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.doc

Tài chính - Ngân hàng

... Hiệp định khía cạnh liên quan tới thương mại quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) PHẦN I : HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (HIỆP ĐỊNH TRIPS) Hoàn ... Luật Cạnh tranh, dụ cạnh tranh không lành mạnh Trước ban hành Luật SHTT 2005, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh đối tượng bảo hộ theo quy định Nghị định 54/2000/NĐ-CP, điều Luật SHTT không ... Nam 17 Hiệp định khía cạnh liên quan tới thương mại quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) quan Việt Nam; nắm vững luật pháp SHTT, quyền xử lý quan Nhà nước để khởi kiện tố cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp...
 • 21
 • 1,552
 • 12

Cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu tại việt nam

Cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu tại việt nam

Quản trị kinh doanh

... tượng quyền sở hữu trí tuệ khái niệm cạnh tranh không lành mạnh 17 không đưa Luật Sở hữu trí tuệ Luật Sở hữu trí tuệ liệt kê hành vi bị coi cạnh tranh không lành mạnh Khái niệm cạnh tranh không lành ... 12 II Cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu 16 Cạnh tranh không lành mạnh 16 1.1 Khái niệm cạnh tranh không lành mạnh 16 1.2 Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh ... hình cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu vài năm vừa qua Cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu diễn tất ngành kinh tế Như trình bày, cạnh tranh không lành mạnh liên quan...
 • 101
 • 2,081
 • 9

Báo cáo " Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam " pdf

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... h n ch c nh tranh b c m theo quy nh c a LCT M t s lu ý xỏc nh hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh v hnh vi h n ch c nh tranh liờn quan n quy n s h u cụng nghi p V vi c c nh tranh liờn quan n quy ... m c a cỏc c quan cú th m quy n gi i quy t lo i vi c ny cũn thi u 1.1 Hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh liờn quan n quy n s h u cụng nghi p(4) Hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh liờn quan n quy n ... c nh tranh Bờn c nh ú, gi i quy t ỳng v vi c c nh tranh liờn quan n quy n s h u cụng nghi p, c n lu ý nh ng v n sau: Th nh t, n m rừ nh ng c i m c a hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh liờn quan...
 • 8
 • 979
 • 6

hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ năm 2005

hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ năm 2005

Thạc sĩ - Cao học

... luật cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu theo Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 Chương II: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu biện pháp xử lý vi phạm theo Luật sở ... pháp luật hành để hoàn thiện quy định pháp luật sở hữu trí tuệ hành vi cạnh tranh không lành mạnh, chế xử lý hành vi… góp phần giải vấn đề tồn hạn chế tình trạnh cạnh tranh không lành mạnh diễn ... liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu quy định hành cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu công nghiệp nhãn hiệu nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Sở...
 • 8
 • 768
 • 7

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới nhãn hiệu theo Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới nhãn hiệu theo Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

Luật

... chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp Luật Cạnh tranh 2004 luật Sở hữu trí tuệ 2005 Luật cạnh tranh 2004 quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh không hành ... PHẠM THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2005 2.1 Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu Điều 130 Luật SHT 2005 phân chia hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền SHCN ... chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu 33 1.2.3 Xác định phạm vi điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ...
 • 120
 • 909
 • 5

Báo cáo " Cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp " pptx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... c lo i tr s c nh tranh tranh l n (pool agreement) thỡ i u ny cú th gõy nh h ng n c nh tranh i u Lu t c nh tranh quy nh v cỏc tho thu n h n ch c nh tranh b c m i u 13 Lu t c nh tranh quy nh v cỏc ... ng thng m i Ch ng c nh tranh khụng lnh m nh liờn quan n quy n s h u cụng nghi p a Cỏc hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh liờn quan n quy n s h u cụng nghi p Hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh xu ... Lu t s h u trớ tu ) Nh v y, i u 39 Lu t c nh tranh quy nh v cỏc hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh, ú cú hai hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh liờn quan n quy n s h u cụng nghi p, ú l ch d n gõy...
 • 9
 • 245
 • 0

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Luật

... quyên sở hữu trí tuệ CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VÈ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giói thiệu chung quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở hữu ... Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, Luật sở hữu trí tuệ phân chia chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ tương ứng với nhóm đối tượng quyền sở hữu trí tuệ sau: - Chủ sở hữu quyền ... quyền sở hữu trí tuệ, nên ban hành quy định thủ tục góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng thủ tục chuyển quyền sở hữu trí tuệ Luật sở hữu trí tuệ để áp dụng cho thủ tục góp vốn quyền sở hữu trí...
 • 62
 • 332
 • 0

Bình luận thực tiễn hành vi hạn chế cạnh tranh

Bình luận thực tiễn hành vi hạn chế cạnh tranh

Kinh tế - Thương mại

... luật cạnh tranh Thứ hai, vụ việc hành vi hạn chế cạnh tranh lần quan cạnh tranh Việt Nam tiến hành tố tụng cạnh tranh Hệ thống quan cạnh tranh Việt Nam (Cục Quảncạnh tranh Hội đồng Cạnh tranh) ... luật cạnh tranh không can thiệp vào quan hệ thương mại – dân chủ thể thị trường hợp đồng hình thành từ giao dịch không công cụ phương tiện để thực hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi hạn chế ... trường liên quan, hành vi lạm dụng vị trí độc quyền diễn giải phân tích cấu thành pháp lý việc ứng dụng vào tình tiết vụ việc - Việc xác định thị trường liên quan vụ việc hành vi hạn chế cạnh tranh...
 • 9
 • 1,697
 • 6

MỘT SỐ BÌNH LUẬN TỪ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC VỀ HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH

MỘT SỐ BÌNH LUẬN TỪ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC VỀ HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH

Cao đẳng - Đại học

... luật cạnh tranh Thứ hai, vụ việc hành vi hạn chế cạnh tranh lần quan cạnh tranh Việt Nam tiến hành tố tụng cạnh tranh Hệ thống quan cạnh tranh Việt Nam (Cục Quảncạnh tranh Hội đồng Cạnh tranh) ... luật cạnh tranh không can thiệp vào quan hệ thương mại – dân chủ thể thị trường hợp đồng hình thành từ giao dịch không công cụ phương tiện để thực hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi hạn chế ... trường liên quan, hành vi lạm dụng vị trí độc quyền diễn giải phân tích cấu thành pháp lý việc ứng dụng vào tình tiết vụ việc - Việc xác định thị trường liên quan vụ việc hành vi hạn chế cạnh tranh...
 • 9
 • 915
 • 5

Hành vi hạn chế cạnh tranh một số vụ việc điển hình của Châu Âu

Hành vi hạn chế cạnh tranh một số vụ việc điển hình của Châu Âu

PR - Truyền thông

... hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi can thiệp vào môi trường kinh doanh từ phía quan nhà nước Vẫn tồn cách thức phân loại hành vi cạnh tranh thành hành vi hạn ... soát hành vi hạn chế cạnh tranh. 22 Các thảo luận khuôn khổ OECD hiểu hành vi cạnh tranh hành vi hạn chế cạnh tranh Việc Luật Cạnh tranh Việt Nam điều chỉnh đồng thời hành vi hạn chế cạnh tranh hành ... cạnh tranh thành hành vi hạn chế cạnh tranh hành vi cạnh tranh không lành mạnh Nội hàm hành vi hạn chế cạnh tranh bao gồm cartel, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền sáp nhập mua lại với...
 • 63
 • 1,514
 • 2

căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2004 thực tiễn áp dụng

căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2004 và thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... mạnh pháp luật hạn chế cạnh tranh So với pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, pháp luật hạn chế cạnh tranh đời muộn ngày nhà lập pháp quan tâm với mục đích xây dựng chế để “cương tỏa quyền ... trường liên quan _ Thứ ba, xác định thị trường liên quan thị phần giúp cho việc xác định mức độ hạn chế cạnh tranh hành vi vi phạm quy định Luật cạnh tranh gây Những hành vi hạn chế cạnh tranh ... Điều Luật cạnh tranh 2004 đưa khái niệm hành vi hạn chế cạnh tranh, “ hành vi doanh nghiệp làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh thị trường, bao gồm hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm...
 • 12
 • 1,069
 • 3

Tài liệu Đề tài "Những hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực bảo hiểm ở Việt Nam " ppt

Tài liệu Đề tài

Báo cáo khoa học

... kinh tế thị trường, cạnh tranh cạnh tranh không lành mạnh tránh khỏi đặt biệt ngành kinh doanh dịch vụ lĩnh vực bảo hiểm Vấn đề chỗ phải hướng cạnh tranh vào đường lành mạnh, quyền lợi người tham ... việc cạnh tranh không lành mạnh cách hạ phí bảo hiểm, tăng hoa hồng khai thác, mở rộng điều khoản bảo hiểm hay sử dụng áp lực hành Bên cạnh biến tướng khác hành động cạnh tranh không lành mạnh như: ... Những hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam Bối cảnh cạnh tranh ngành bảo hiểm Sự phát triển hoạt động kinh...
 • 16
 • 843
 • 3

Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo pháp luật việt nam

Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo pháp luật việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... XÁC ĐỊNH HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH 1.1 Khái quát cạnh tranh, pháp luật cạnh tranh hành vi hạn chế cạnh tranh 1.1.1 Khái quát cạnh tranh a) Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh thuật ngữ nhắc đến hầu ... soát hành vi hạn chế cạnh tranh giải vụ việc hạn chế cạnh tranh cần xác định hành vi hạn chế cạnh tranh Nhưng nay, để xác định hành vi hạn chế cạnh tranh chủ yếu quy định văn hướng dẫn thi hành ... ĐỊNH HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH THỰC TIỄN ÁP DỤNG 2.1 Các quy định xác định hành vi hạn chế cạnh tranh Trong mục đề cập đến quy định pháp luật hành vi hạn chế cạnh tranh xác định hành vi hạn chế...
 • 13
 • 737
 • 2

Báo cáo " Giải pháp thực thi các quy định về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh " potx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... gi a c quan qu n lớ nh n c v c nh tranh i v i cỏc c quan qu n lớ v tiờu chu n ch t l ng hng hoỏ, v s h u trớ tu , xu t nh p kh u, l c l ng h i quan v cỏc c quan nh n c cú th m quy n liờn quan vi ... tri n u ban hnh lu t c nh tranh i u ti t cỏc quan h c nh tranh n n kinh t , c bi t l ch ng l i cỏc hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh v ki m soỏt cỏc hnh vi h n ch c nh tranh cng nh m i xu th d ... ch c nh tranh m i lnh v c s n xu t hng hoỏ v cung ng d ch v c a n n kinh t Tạp chí luật học số 6/2006 B n l, tng c ng v cao vai trũ c a c quan qu n lớ nh n c v c nh tranh Xõy d ng m i quan h...
 • 5
 • 515
 • 1

Báo cáo " Một số bất cập trong pháp luật điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh của Việt Nam " pot

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... cnh tranh b cm t nguyn khai bỏo vi c quan qun lớ cnh tranh c hoc gim tin pht ng thi trỏnh vic c quan qun lớ cnh tranh phi tn nhiu cụng sc iu tra phỏt hin s tn ti ca cỏc tho thun hn ch cnh tranh ... tr cnh tranh trờn th trng LCT ch cú mt iu cm hip hi khụng c phõn bit i x v hnh vi ny thuc hnh vi cnh tranh khụng lnh mnh ch khụng thuc hnh vi hn ch cnh tranh (iu 47 LCT) Do ú, c quan cnh tranh ... cnh tranh v cnh tranh khụng lnh mnh Theo Ngh nh ny, pht cnh cỏo ch ỏp dng i vi mt s hnh vi nh: vi phm quy nh v cung cp thụng tin, vi phm quy nh liờn quan n quỏ trỡnh iu tra v x lớ v vic cnh tranh...
 • 7
 • 791
 • 7

CHƯƠNG III (tt) HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH ppsx

CHƯƠNG III (tt) HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH ppsx

Cao đẳng - Đại học

... thông qua sứ mệnh bảo vệ cạnh tranh hiệu qua 26 II.3 Phân biệt chống hạn chế cạnh tranh chống cạnh tranh khơng lành mạnh - Bảo vệ Sự Tự Cnh tranh Bảo vệ Sự Lành mạnh Cạnh Tranh 27 ;) of my vacation ... dụng hay không sử dụng hàng hóa, dòch vụ người tiêu thụ 25 II.2.3 Bản chất chống cạnh tranh khơng lành mạnh - Chống cạnh tranh không lành mạnh bảo vệ cạnh tranh hiệu - bảo vệ quyền lợi mối quan tâm ... chống cạnh tranh khơng lành mạnh - Chống cạnh tranh không lành mạnh bảo vệ quyền tự họat động kinh tế bình đẳng người 24 II.2.3 Bản chất chống cạnh tranh khơng lành mạnh - Bảo vệ quyền tự đònh...
 • 28
 • 752
 • 2

hành vi hạn chế cạnh tranh

hành vi hạn chế cạnh tranh

Cao đẳng - Đại học

... đối thủ cạnh tranh Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để hạn chế cạnh tranh => Bản chất hạn chế cạnh tranh hành vi thể ở: - Tác động hành vi tình trạng tương quan cạnh tranh thị ... THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH Khái niệm 1.1 Xác định thị trường liên quan 1.1.1 Thị trường sản phẩm liên quan 1.1.2 Thị trường địa lý liên quan I.1.1.1 Thị trường sản phẩm liên quan - Điều 3.1 Luật Cạnh ... Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để hạn chế cạnh tranh - Cấu thành vi phạm: Cấu thành hình thức - Điều 23 NĐ 116 Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để hạn chế cạnh...
 • 198
 • 4,821
 • 0

Xem thêm