phát triển nguồn nhân lực và tăng cường ứng dụng công nghệ tin học

Phiếu Khảo Sát Hiện Trạng Hạ Tầng Kỹ Thuật, Nguồn Nhân Lực Tình Hình Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin

Phiếu Khảo Sát Hiện Trạng Hạ Tầng Kỹ Thuật, Nguồn Nhân Lực Và Tình Hình Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin

Công nghệ thông tin

... PHẦN IV TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Các ứng dụng cơng nghệ thông tin triển khai đơn vị STT Tên phần mềm, ứng dụng Phần mềm quản lý văn Hệ thống Một cửa điện tử Quản lý nhân Quản lý tài ... công chức, viên chức tập huấn, sử dụng:  Số lượng cán công chức, viên chức sử dụng phần mềm nguồn mở thông dụng công việc: …………  Các phần mềm nguồn mở Sở Thông tin Truyền thông tự phát triển ... ……………………………………… c Công nghệ xây dựng:  Phần mềm mã nguồn mở  Phần mềm mã nguồn đóng Ghi chú: Đánh dấu vào mục “Phần mềm mã nguồn mở” cổng/trang thông tin xây dựng dựa giải pháp công nghệ phần mềm mã nguồn...
 • 25
 • 212
 • 0

Phân tích thực trạng về đào tạo phát triển nguồn nhân lực đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng agribank vietnam

Phân tích thực trạng về đào tạo phát triển nguồn nhân lực và đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng agribank vietnam

Thạc sĩ - Cao học

... trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Agribank trọng vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tuy nhiên phương pháp thực cơng tác có nhiều bất cập nhiều nguyên nhân Một nguyên nhân ... tạo Phát triển nguồn nhân lực dựa sở chiến lược kinh doanh toàn hệ thống Agribank tiếp cận có hệ thống phát triển cơng nghệ kinh tế tồn cầu Việc xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực ... ứng học viên khóa học, xem nhận xét học viên nội dung, phương pháp công tác tổ chức lớp học, với giả định học viên thích thú với lớp học thường học học nhiều hơn; 2) đánh giá mức độ học tập học...
 • 12
 • 112
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện ung bướu tỉnh nghệ an

Phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện ung bướu tỉnh nghệ an

Kỹ thuật - Công nghệ

... LUẬN THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái quát nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Một đất nƣớc mu n phát triển cần phải có nhiều nguồn lực nhƣ: ... LUẬN THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC……… 1.1 Khái quát nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm nhân lực ... thực tiễn phát triển nguồn nhân lực bệnh viện Chương II: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Chương III: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Ung bướu Nghệ An...
 • 133
 • 266
 • 0

Cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực hạ tầng khoa học công nghệ trực tiếp phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ sử dụng công nghệ hiện đại vùng đôn

Cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng khoa học và công nghệ trực tiếp phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ và sử dụng công nghệ hiện đại vùng đôn

Báo cáo khoa học

... 1.4 Phát triển nguồn nhân lực KH&CN trực tiếp phục vụ sản xuất, đổi công nghệ Phát triển NNL KH&CN bao gồm đào tạo, phát triển lực sử dụng lực vào làm việc có hiệu Trọng tâm phát triển nguồn nhân ... PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HẠ TẦNG KH&CN TRONG VÙNG ĐNB VÙNG KTTĐPN 5.1.Chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực KH&CN 5.1.1 Chính sách thuế khuyến khích phát triển nguồn nhân lực ... ĐẶT RA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HẠ TẦNG KH&CN TRONG VÙNG ĐNB VÙNG KTTĐPN 2.1 Yêu cầu đổi công nghệ Vùng bất cập từ phát triển nguồn nhân lực hạ tầng KH&CN Đổi công nghệ yêu cầu tất...
 • 131
 • 667
 • 1

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA – CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG.DOC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA – CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG.DOC

Kế toán

... hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Yêu cầu đặt đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Việc đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ... đợc kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài hạn , công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực sở để định hớng đào tạo lâu dài Những ngời làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cha xây dựng ... tạo phát triển chi phí kinh doanh bỏ tức công ty hoạt động kinh doanh có lãi kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực phát huy đợc hiệu 1.Tình hình công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công...
 • 65
 • 1,001
 • 31

Phát triển nguồn nhân lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế.doc

Phát triển nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.doc

Kinh tế - Thương mại

... tiêu phát triển nguồn nhân lực tiến trình chuyển dịch cấu kinh tế a Quan điểm phát triển nguồn nhân lực tiến trình chuyển dịch cấu kinh tế Bớc vào kỷ XXI, với thuận lợi phát triển nguồn nhân lực ... Đảm bảo công xã hội phát triển nguồn nhân lực, quan tâm nhiều đến phát triển nguồn nhân lực vùng phát triển phận dân c gặp nhiều khó khăn, thực mục tiêu đoàn kết, ổn định xã hội phát triển bền ... kinh tế, phát triển đất nớc Do cần trọng vào công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực II Giải pháp nhằm đào tạo phát triển nguồn nhân lực trình chuyển dịch cấu kinh tế Chất lợng nguồn nhân lực nớc...
 • 36
 • 423
 • 2

Phát triển nguồn nhân lực thương mại trước yêu cầu công nghiệp hoá hội nhập kinh tế.doc.DOC

Phát triển nguồn nhân lực thương mại trước yêu cầu công nghiệp hoá và hội nhập kinh tế.doc.DOC

Kế toán

... thống phát triển nguồn nhân lực Do đó, để khai thác hiệu nguồn nhân lực phải xuất phát từ chất hay đặc điểm nguồn nhân lực Phát triển vốn nhân lực định phát triển kinh tế nh định nghiệp công nghiệp ... luận phát triển sử dụng nguồn nhân lực ngành Thơng Mại Đặc điểm nguồn nhân lực ngành Thơng Mại Nguồn nhân lực doanh nghiệp tất cá nhân tham gia hoạt động doanh nghiệp Việc khai thác sử dụng nguồn ... Lý luận phát triển sử dụng nguồn nhân lực ngành Thơng Mại Đặc điểm nguồn nhân lực ngành Thơng Mại .2 Vị trí nguồn nhân lực thơng m¹i Yêu cầu quản lý nguồn nhân lực doanh...
 • 11
 • 691
 • 4

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da - Công ty may Chiến Thắng

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da - Công ty may Chiến Thắng

Kinh tế - Thương mại

... hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Yêu cầu đặt đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Việc đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ... đợc kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài hạn , công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực sở để định hớng đào tạo lâu dài Những ngời làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cha xây dựng ... tạo phát triển chi phí kinh doanh bỏ tức công ty hoạt động kinh doanh có lãi kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực phát huy đợc hiệu 1.Tình hình công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công...
 • 66
 • 713
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da- Công ty may Chiến Thắng

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da- Công ty may Chiến Thắng

Quản trị kinh doanh

... VAè QUYẻ LặNG TRÊCH NÄÜP BHXH STT Hoü vaì tãn I Nguyãùn Vàn Hỉåìng Nguùn Vàn Sạu V Vàn nh Âäüi 12 Häư Vàn Huìng Nguyãùn vàn Tyï Nguyãùn Vàn Kinh Hãû säú lỉång v phủ cáúp lỉång theo nghë âënh 25-26/CP ... chi ì = phờ sổớa chổợa maùy thi cọng cọng trỗnh K T ứng trổồùc thi cọng BANG TRấCH CHI PHấ TRấCH TRặẽC VAèO CNG TRầNH Quyù I nm 2002 T ứng chi T ứng Cọng trỗnh Km 894 Cọng trỗnh raợnh Cam Ranh phờ ... thỉûc tãú phủc vủ cho cọng trỗnh k t ứng sọỳ ca maùy i hoảt âäüng thỉûc tãú k H= S / T - S: Säú ca mạy loải i hoảt âäüng thỉûc tóỳ phuỷc vuỷ cọng trỗnh k quyù T: t ứng säú ca mạy loải i hoảt âäüng...
 • 53
 • 553
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA – CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA – CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG

Quản trị kinh doanh

... hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Yêu cầu đặt đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Việc đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ... kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài hạn , cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực khơng có sở để định hướng đào tạo lâu dài Những người làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa ... đào tạo phát triển chi phí kinh doanh bỏ tức công ty hoạt động kinh doanh có lãi kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực phát huy hiệu 1.Tình hình cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công...
 • 68
 • 600
 • 1

414 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp may da - Công ty may Á Đông 

414 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp may da - Công ty may Á Đông 

Quản trị kinh doanh

... hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Yêu cầu đặt đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Việc đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ... dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài hạn, cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực sở để định hướng đào tạo lâu dài Những người làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa xây ... đào tạo phát triển chi phí kinh doanh bỏ tức công ty hoạt động kinh doanh có lãi kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực phát huy hiệu Tình hình cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty...
 • 76
 • 536
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA – CÔNG TY MAY Á ĐÔNG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA – CÔNG TY MAY Á ĐÔNG

Quản trị kinh doanh

... hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Yêu cầu đặt đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Việc đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ... I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP I Khái niệm hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo phát triển nguồn nhân lực loại hoạt động có tổ chức ... dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài hạn, cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực sở để định hướng đào tạo lâu dài Những người làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa xây...
 • 76
 • 311
 • 1

Phát triển nguồn nhân lực thương mại trước yêu cầu công nghiệp hoá hội nhập kinh tế

Phát triển nguồn nhân lực thương mại trước yêu cầu công nghiệp hoá và hội nhập kinh tế

Kinh tế - Thương mại

... quan trọng hệ thống phát triển nguồn nhân lực Do đó, để khai thác hiệu nguồn nhân lực phải xuất phát từ chất hay đặc điểm nguồn nhân lực Phát triển vốn nhân lực định phát triển kinh tế định nghiệp ... BẢN VỀ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH THƯƠNG MẠI .2 Đặc điểm nguồn nhân lực ngành Thương Mại 2 Vị trí nguồn nhân lực thương mại Yêu cầu quản lý nguồn nhân lực doanh ... THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY Đặc điểm nguồn nhân lực thương mại Việt Nam Nguồn nhân lực Việt Nam đóng vai trò lực lượng sản xuất động lực quan trọng để tăng trưởng kinh tế, phát triển xã...
 • 11
 • 155
 • 0

một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da – công ty may chiến thắng

một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da – công ty may chiến thắng

Quản trị kinh doanh

... đợc kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài hạn , công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực sở để định hớng đào tạo lâu dài Những ngời làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cha xây dựng ... tạo phát triển chi phí kinh doanh bỏ tức công ty hoạt động kinh doanh có lãi kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực phát huy đợc hiệu ty 1.Tình hình công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ... phát triển nguồn nhân lực xí nghiệp may da công ty may chiến thắng Chơng I: Lý luận chung đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp I Khái niệm hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực...
 • 60
 • 351
 • 0

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG

Kế toán

... tạo – phát triển tồn cơng ty xây dựng nề nếp đào tạo – phát triển phân cấp quản lý công tác đào tạo – phát triển Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực toàn công ty , đáp ứng yêu cầu ... cán , công chức nhà nước kiến thức tin học Đối với công tác đào tạo – phát triển , xây dựng sách đào tạo , bồi dưỡng sử dụng đội ngũ cán Nâng cao lực cán làm công tác đào tạo , tăng cường công ... nhân lực đến năm 2010 có định hướng đến năm 2020 , có kế hoạch đào tạo phát triển Với nhận thức nguồn nhân lực yếu tố định thúc đẩy phát triển nên công ty coi trọng nhân tố người nghiệp phát triển...
 • 16
 • 440
 • 0

PHÂN TÍCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG

PHÂN TÍCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở XÍ NGHIỆP MAY DA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG

Kế toán

... kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài hạn , cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực khơng có sở để định hướng đào tạo lâu dài Những người làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa ... đào tạo phát triển chi phí kinh doanh bỏ tức công ty hoạt động kinh doanh có lãi kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực phát huy hiệu 1.Tình hình cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ... Những hạn chế tồn công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Bên cạnh kết đạt số tồn công tác đào tạo phát triển : - Trình độ cán , cơng nhân viên chưa đáp ứng nhu cầu phát triển ngành - Chất...
 • 23
 • 247
 • 0

Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại khu công nghiệp bắc thăng long nam thăng long cơ sở xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực toàn diện cho các khu công nghiệp ở việt nam

Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại khu công nghiệp bắc thăng long và nam thăng long cơ sở xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực toàn diện cho các khu công nghiệp ở việt nam

Kinh tế

... situation Trainees are required to analyze and critique the actions taken, indicating the appropriate actions and suggesting what might have been done differently (Noe) - Computer-aided instruction: ... chart, there are 25 out of 40 respondents are male accounting for 62% of the total respondent and the female is 15 out of 40 respondents accounting for 38% It is easy to understand that surveyed companies‟ ... degrees accounting for 85% This is not amazing, because one of the requirements applied for management position is to have Bachelor degree There are respondents who owned master degree accounting for...
 • 79
 • 756
 • 3

Tài liệu Lý luận về đào tạo , phát triển nguồn nhân lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế doc

Tài liệu Lý luận về đào tạo , phát triển nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế doc

Báo cáo khoa học

... tiêu phát triển nguồn nhân lực tiến trình chuyển dịch cấu kinh tế a Quan điểm phát triển nguồn nhân lực tiến trình chuyển dịch cấu kinh tế Bước vào kỷ XXI, với thuận lợi phát triển nguồn nhân lực ... Đảm bảo công xã hội phát triển nguồn nhân lực, quan tâm nhiều đến phát triển nguồn nhân lực vùng phát triển phận dân cư gặp nhiều khó khăn, thực mục tiêu đoàn kết, ổn định xã hội phát triển bền ... Dung Đề án mơn học Kinh tế Lao động CHƯƠNG I LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ I Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khái niệm Đào tạo phát triển hoạt động...
 • 39
 • 518
 • 0

Ban nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực các vấn đề xã hội

Ban nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội

Quản trị kinh doanh

... phát triển dân số chất lượng dân số nước vùng lãnh thổ (3) Nhóm nghiên cứu chiến lược quy hoạch phát triển nguồn nhân lực - Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực nước - Nghiên cứu phát triển nguồn ... thực Nghị định 92 công tác quy hoạch… b Công tác nghiên cứu khoa học - Thực Đề tài khoa học cấp Bộ Nguồn nhân lực chất lượng cao: trạng phát triển, sử dụng giải pháp tăng cường - Làm đầu mối, ... nghiên cứu phát triển vùng lãnh thổ Ban nghiên cứu phát triển NNLvà vấn đề XH Ban nghiên cứu phát triển ngành sản xuất Ban nghiên cứu phát triển ngành dịch vụ Ban nghiên cứu phát triển hạ tầng...
 • 25
 • 391
 • 0

TIỂU LUẬN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da- Công ty may Chiến Thắng pptx

TIỂU LUẬN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da- Công ty may Chiến Thắng pptx

Quản trị kinh doanh

... hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Yêu cầu đặt đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Việc đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ... đến quản lý công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực : quy chế quản lý sử dụng nguồn kinh phí đào tạo nhằm sử dụng có hiệu , mục đích nguồn kinh phí cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực Các ... đào tạo phát triển chi phí kinh doanh bỏ tức công ty hoạt động kinh doanh có lãi kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực phát huy hiệu 1.Tình hình cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công...
 • 81
 • 501
 • 0

Xem thêm