phát triển nguồn nhân lực ngành y tế

Luận văn phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch

Luận văn phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch

Khoa học xã hội

... của xã hội về phát triển nguồn nhân lựcphát triển bền vững. Phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch phải được tăng cường thêm một bước.Chính sách về phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch ... lược phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch là cơ sở để x y dựng các kế hoạch, chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch trên phạm vi toàn quốc; chiến lược phát triển nguồn nhân lực ... Bản:Hệ thống phát triển nguồn nhân lực ở Nhật Bản được gọi là hệ thống phát triển nhân lực suốt đời. Việc phát triển nguồn nhân lực, được tiến hành 55+ “Quản lý nguồn nhân lực xã hội”, chủ...
 • 151
 • 2,990
 • 36
Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành dệt may Việt Nam

Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành dệt may Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... và phát triển nguồn nhân lực 194.1. Mục đích của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 194.2. Lý do phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 194.3. Vai trò, ý nghĩa của đào tạo và phát triển ... 0918.775.36810 phát triển nguồn nhân lực đà và đang góp phần tạo nên một nguồn nhân lực cóchất lợng cao hơn cho nền kinh tế. 2. Những nhân tố ảnh hởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2.1. ... lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 51. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 51.1. Các khái niệm cơ bản 51.2. Các hình thức đào tạo nguồn nhân lực 72. Những nhân tố ảnh hởng đến...
 • 42
 • 1,362
 • 14
Đề tài phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tại huyện xuân lộc, tỉnh đồng nai đến năm 2016

Đề tài phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tại huyện xuân lộc, tỉnh đồng nai đến năm 2016

Khoa học xã hội

... 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI HUYỆN XUÂN LỘC 2.1 TỔNG QUAN VỀ HUYỆN XUÂN LỘC 2.1.1 Lch sử hnh thành và phát triển huyện Xuân Lc Huyn Xuân Lc ... hỏi 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ L LUN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm cơ bn 1.1.1.1 Nhân lc Nhân lc đưc hiu là toàn b cc kh ... với nhân viên. 1.3 NHỮNG Y U TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.3.1 Môi trưng bên ngoài Nhm cc y u t môi trường bên ngoài gm y u t kinh t, chính tr và chính phủ, cc y u...
 • 85
 • 741
 • 9
luận văn thạc sỹ nghiên cưu và đưa ra giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành quảng cáo

luận văn thạc sỹ nghiên cưu và đưa ra giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành quảng cáo

Thạc sĩ - Cao học

... tốt nhất vào sự thành côngcủa doanh nghiệp.2.2. Phát triển nguồn nhân lực 2.2.1 Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực (theo nghĩa rộng) là tổng thể các hoạt động học ... VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2.1 Nguồn nhân lực 2.1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực Nguồn nhân lực bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong một tổchức hay xã hội (kể cả ... để phát triển xã hội,tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững ”. “Con người và nguồn nhân lựcnhân tốquyết định sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Nguồn lực...
 • 87
 • 518
 • 0
Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế ở việt nam hiện nay

Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế ở việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y YẾ VIỆT NAM HIỆN NAY (QUA KHẢO SÁT MỘT SỐ CƠ SỞ ĐÀO TẠO CÁN BỘ Y TẾ)2.1. Hệ thống y tế và hệ thống đào tạo nguồn nhân lực y tế 2.1.1. Hệ thống y tếnguồn nhân lực ... giao.1.1.2. Về đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế Đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế là việc đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp thuộc khối ngành Y tế nhằm 9thuốc. ... bộ y tế. - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo mở rộng về vấn đề phát triển nguồn nhân lực y tế, gần đ y nhất là hội thảo quốc gia về đào tạo nhân lực y tế...
 • 105
 • 1,345
 • 22
thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển nguồn nhân lực việt nam-y tế giáo dục.doc

thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển nguồn nhân lực việt nam-y tế giáo dục.doc

Quản trị kinh doanh

... mục tiêu phát triển 2Chương I: Một số hiểu biết chung về đầu tư phát triển nguồn nhân lực 3I. Nguồn nhân lực 31. Khái niệm nguồn nhân lực 3II. Nội dung đầu tư phát triển nguồn nhân lực 4Chương ... ĐẦU 2 Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng của quá trình đầu tư phát triển của xã hội. Tuy nhiên nguồn lực n y lại đặc biệt hơn các nguồn lực khác ở chỗ, đ ynguồn lực tạo ... ĐẦUguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng của quá trình đầu tư phát triển của xã hội. Tuy nhiên nguồn lực n y lại đặc biệt hơn các nguồn lực khác ở chỗ, đ ynguồn lực tạo...
 • 19
 • 926
 • 6
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Tài chính - Ngân hàng

... tạo và phát triển nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty. Do v y, em đã chọn đề tài nghiên cứu là: “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt ... tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty, phạm vi nghiên cứu là công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam trong 5 năm qua. Nguồn tài ... chuyên ngành y tế như: dược phẩm, m y móc, trang thiết bị, vật tư, y tế, hóa chất, tinh dầu, dược liệu, mỹ phẩm…tổ chức triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược thường niên.Nhiều năm qua Công ty...
 • 69
 • 1,551
 • 8
327 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần XNK y tế Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

327 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần XNK y tế Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Quản trị kinh doanh

... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp1.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực “ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động nhằm duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ... nguồn nhân lực hiệu quả, nguồn nhân lực của công ty càng ng y càng vững tin với tay nghề của mình, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ng y một phát triển. Ta có thề nói rằng, Công ty ... chuyên ngành y tế như: dược phẩm, m y móc, trang thiết bị, vật tư, y tế, hóa chất, tinh dầu, dược liệu, mỹ phẩm…tổ chức triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược thường niên.Nhiều năm qua Công ty...
 • 69
 • 504
 • 1
749 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam - thực trạng và giải pháp

749 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Quản trị kinh doanh

... VÀ PHÁT TRIỂNNGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC TỔ CHỨCI. Khái niệm, ý nghĩa, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 1.1. Nhân lực Nhân lựcnguồn lực của mỗi con người, bao gồm thể lực ... Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động nhằm duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức, là điều kiện quyết định để ... những thay đổi về nghề nghiệp của người lao động. Phát triển nguồn nhân lực gồm 3 hoạt động chính là giáo dục, đào tạo và phát triển. Phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gồm có...
 • 96
 • 550
 • 2
750 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam - thực trạng và giải pháp

750 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Quản trị kinh doanh

... luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức.Chương 2: Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam.Chương ... tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam.Sinh viên: Đinh Thị Mai Hương Lớp: KTLĐ 46B3Luận văn tốt nghiệp1.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Đào ... triển NNL hiệu quả, nguồn nhân lực của công ty càng ng y càng vững tin với tay nghề của mình, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ng y một phát triển. Có thể khẳng định rằng, Công ty...
 • 98
 • 553
 • 1
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Tài chính - Ngân hàng

... tạo và phát triển nhằm nâng cao chấtlượng nguồn nhân lực tại Công ty. Do v y, em đã chọn đề tài nghiên cứu là: “Đàotạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt ... đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty, phạm vi nghiên cứu là công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam trong 5 năm qua. Nguồn tàiliệu ... niệm, ý nghĩa, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 1.1. Nhân lực Nhân lựcnguồn lực của mỗi con người, bao gồm thể lực và trí lực. Thể lực là chỉ sức khoẻ bản thân con người,...
 • 15
 • 378
 • 0

Xem thêm