phát triển kinh tế bền vững ở việt nam

Phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

Phát triển kinh tế bền vững Việt Nam

Tiến sĩ

... kinh tế với tăng trưởng kinh tế, dù rằng tăng trưởng kinh tế là nội dung vật chất của phát triển kinh tế. 1.1.1.2. Phát triển bền vững v phát triển kinh tế bền vững + Phát triển bền vững: ... trạng phát triển kinh tế của Việt Nam và những vấn đề đặt ra về phát triển bền vững 2.1. Quá trình đổi mới tư duy về phát triển kinh tế bền vững Việt Nam 2.1.1. Khái lược về phát triển kinh tế ... giải pháp bảo đảm sự phát triển kinh tế bền vững Việt Nam 3.1. Bối cảnh mới và quan điểm về phát triển kinh tế bền vững Việt Nam 3.1.1. Bối cảnh quốc tế 3.1.1.1. Nền kinh tế thế giới đang...
 • 14
 • 1,305
 • 11
Các giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam.DOC

Các giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam.DOC

Kế toán

... pháp để phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam Để phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế tư nhân đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, có ... lực con người Kinh tế tư nhân có cội nguồn từ cá nhân, vì vậy phát triển kinh tế tư nhân phải dựa trên nền tảng phát triển các giá trị cá nhân, phát triển năng lực cá nhân, phát triển con người. ... có thể nói lý thuyết phát triển kinh tế tư nhân bắt nguồn từ lý thuyết phát triển con người. * Phát triển các quyền cá nhânSự phát triển xã hội gắn liền với sự phát triển ngày càng phong...
 • 12
 • 696
 • 4
phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... đẩy phát triển năng lực cạnh tranh của nền kinh tế - Là động lực cho quá trình hộ nhập kinh tế quốc tế 1.5 . Điều kiện tồn tại và phát triển KTTN trong nền kinh tế chuyển đổiSự hình thành và phát ... trình kinh tế Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội và điều kiện thuận lợi cho KTTN phát triển như một khu vực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.Thực hiện chiến lược đó, kể từ 1989, Việt Nam đã ... kinh tế được hình thành và phát triển dựa trên sở hữu tư nhân về TLSX và lưoij ích cá nhân.Trong lịch sử phát triển kinh tế, KTTN đã ra đời từ rất sớm, gắn liền với sự hình thành và phát triển...
 • 48
 • 510
 • 3
Định hướng và giải pháp cơ bản để phát triển Kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Định hướng và giải pháp cơ bản để phát triển Kinh tế tư nhân Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... thương mại mở cửa và đầu 27Nguyễn Xuân Hạnh - 47KTCTKhoá luận tốt nghiệpCHƯƠNG 2THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM 2. 1. QUAN ĐIỂM CỦA VIỆT NAM VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN ... khoá luận về khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, khu vực kinh tế tư nhân là khu vực kinh tế bao gồm các đơn vị, cơ sở và cá nhân sản xuất kinh doanh dựa trên hình thức sở hữu tư nhân trong nước.Các ... kinh tế toàn cầu và triển vọng phát triển kinh tế trong thời kỳ tới, chúng ta hoàn toàn có khả năng phát triển kinh tế trong thời kỳ tới, chúng ta hoàn toàn có khả năng phát triển hơn nữa số lượng...
 • 72
 • 568
 • 0
Những Giải pháp phát triển Kinh tế thị trường ở Việt Nam trên cơ sở nguyên lý về cái riêng và cái chung

Những Giải pháp phát triển Kinh tế thị trường Việt Nam trên cơ sở nguyên lý về cái riêng và cái chung

Cao đẳng - Đại học

... nền kinh tế tập trung là rất cứng nhắc nên nó chỉ có tác dụng thúc đẩy tăng trởng kinh tế trong giai đoạn ngắn và chỉ có tác dụng phát triển kinh tế theo chiều rộng. Nền kinh tế chỉ huy nớc ... giải pháp phát triển kinh tế thị trờng Việt nam trên cơ sở nguyên lý về cái riêng và cái chung 72.1. Chuyển sang kinh tế thị trờng là một tất yếu khách quan 6 2.1.1. Khái niệm kinh tế thị trờng ... Nền kinh tế thị trờng nớc ta hiện nay cũng tuân theo xu hớng chung phát triển kinh tế thế giới là sự phát triển kinh tế của mỗi nớc không thể tách rời sự phát triển và hoà nhập quốc tế, tiến...
 • 15
 • 646
 • 1
Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế và các chỉ tiêu phát triển xà hội. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế đặt ra nhiệm vụ về tăng trởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và những cân đối ... cấu thành nh: Chiến lợc phát triển kinh tế xà hội; Quy hoạch phát triển; kế hoạch phát triển và các chơng trình dự án phát triển. Trong đó chiến lợc phát triển kinh tế xà hội là hệ thống các ... vấn đề nổi cộm, trọng yếu cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Các chơng trình phát triển chính là cơ sở hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của kỳ kế hoạch 5 năm.- Phần...
 • 28
 • 688
 • 2
Đổi mới hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở VIỆT NAM

Đổi mới hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội VIỆT NAM

Kinh tế - Thương mại

... tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Bài viết kết cấu gồm ba phần:Phần I: Lời mở đầuPhần II: Đổi mới hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Phần II ... phát triển kinh tế - xã hội2.1. Bản chất của kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường Kinh tế thị trường là sản phẩm của sự phát triển loài người, nó là hình thức phát triển cao của kinh tế ... hiện rõ nhất cơ chế này là nền kinh tế Liên Xô cũ, những nền kinh tế kiểu Xô Viết Đông Âu, kể cả của Việt Nam truớc các cuộc cải cách kinh tế năm 1990. các nuớc này,cơ sở kinh tế được xây...
 • 23
 • 797
 • 1
Định hướng và giải pháp cơ bản để phát triển Kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Định hướng và giải pháp cơ bản để phát triển Kinh tế tư nhân Việt Nam

... hệ giữa phát triển kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân. Đối với các nước chuyển đổi ông Âu như Hungary thìđịnh hướng chiến lược phát triển kinh tế của họ là dựa hẳn vào khu vực kinh tế tư nhân. ... THỰCTRẠNG KINHTẾTƯNHÂNỞVIỆTNAMTỪĐỔIMỚIĐẾNNAY.2.2.1 Sự phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam từđổi mới đến nay:Trước đổi mới, các doanh nghiệp tư nhân chủ yếu giới hạn trong khu vực hộ kinh doanh, ... thành phần kinh tế ó có thể hiểu kinh tế cá thể tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân là thuộc về KTTN. Kinh tế tư bản tư nhân là thành phần kinh tế mà sản xuất và kinh doanh dựa trên cơ sở chiếm...
 • 77
 • 541
 • 4
Nêu & phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt nam

Nêu & phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến sự phát triển kinh tế xã hội Việt nam

Kinh tế - Thương mại

... tích ảnh hởng của sự phát triển dân số đến sự phát kinh tế xà hội việt nam ________________Lời mở đầu.Cho đến nay, Việt Nam vẫn là một nớc nông nghiệp chậm phát triển quy mô dân số lớn, ... Gia tăng dân số ảnh hởng đến tăng trởng kinh tế: Tăng trởng kinh tế là tỷ lệ gia tăng tổng sản phẩm quốc dân (GNP) bình quân đầu ngời hàng năm. Thực tế tăng trởng kinh tế các nớc trên thế giới ... chủ yếu tập trung nông thôn, chỉ có 23% dân số sông đô thị.3b/ Gia tăng dân số và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Phát triển kinh tế đòi hỏi không những tăng trởng kinh tế mà còn cả dịch...
 • 26
 • 1,320
 • 3
Du lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam

Du lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... đề đặt ra đối với sự phát triển du lịch bền vững Việt Nam hiện nay.132. Thực trạng phát triển du lịch bền vững Việt Nam 2.1 Những nhân tố ảnh hởng đến phát triển bền vững trong du lịch2.1.1. ... trong du lịch ở Việt Nam 152.3 Những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển du lịch bền vững Việt Nam hiện nay. 143. Định hớng và giải pháp phát triển bền vững trong du lịch Việt Nam 163.1 ... sự phát triển du lịch bền vững Việt Nam. Nếu giải quyết đựơc vấn đề tồn đọng trên, chắc chắn du lịch Việt Nam sẽ phát triển bền vững và hiệu quả.3. Định hớng và giải pháp phát triển bền vững...
 • 23
 • 2,646
 • 13
Đổi mới cơ chế , chính sách nhằm khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân ở việt nam hiện nay

Đổi mới cơ chế , chính sách nhằm khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân việt nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN .Kinh tế t nhân là đối lập với phát triển kinh tế nhà nớc .Do đó cần tập trung xây dựng và tiếp tục phát triển kinh tế t nhân trở thành khu vực kinh tế lành ... nghị về đổi mới chính sách đối với kinh tế t nhân. I.Định hớng phát triển kinh tế t nhân .1. Mục tiêu phát triển kinh tế t nhân .Để tiếp tục phát triển kinh tế t nhân từ nay đến năm 2010 ,trớc ... để phát triển kinh tế t nhân. Đa nền kinh tế t nhân phát triển theo định hớng XHCN. Các bộ phận trong kinh tế t nhân đợc kích thích , tạo điều kiện hơn nữa. Cụ thể đó là kinh tế tập thể thì phát...
 • 30
 • 624
 • 2
Phương hướng và các giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Phương hướng và các giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam

Khoa học xã hội

... pháp nhằm phát triển KTTN Việt Nam 1.Phương hướng: Phát triển năng lực con người Kinh tế tư nhân có cội nguồn từ cá nhân, vì vậy phát triển kinh tế tư nhân phải dựa trên nền tảng phát triển các ... tăng trưởng kinh tế, Chính phủ Việt Nam cần khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn nữa C.Thực trạng phát triển của KTTN VN hiện nay1.Quá trình hình thành và phát triển ... ÁN KINH TẾ CHÍNH TRỊMỞ ĐẦU Phát triển kinh tế tư nhân là một nhiệm vụ quan trọng trong đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Xét về mặt quan hệ sở hữu,kinh...
 • 18
 • 643
 • 1
Định hướng phát triển kinh tế Biển Đông ở Việt Nam

Định hướng phát triển kinh tế Biển Đông Việt Nam

Khoa học xã hội

... lụcI.Mở đầu 11. Khái quát về biển đông 12. Vì sao phải định hướng phát triển kinh tế Biển Đông 1II.Nội Dung 11. Định hướng phát triển kinh tế ngành hàng hải 12. Định hướng phát triển kinh tế ... trình phát triển kinh tế xã hội của cả nước.II. Nội Dung1. Định hướng phát triển kinh tế ngành hàng hải Việt Nam Nhằm khai thác tiềm năng được thiên nhiên ưu đãi, về tương lai phát triển ... dựng cơ sở hạ tầng cảng biển với đường biển dài 3260Km Việt Nam có nhiều cảng biển quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ tập trung phát triển đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng...
 • 6
 • 778
 • 11
Nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

Nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... Gia tăng dân số ảnh hởng đến tăng trởng kinh tế: Tăng trởng kinh tế là tỷ lệ gia tăng tổng sản phẩm quốc dân (GNP) bình quân đầu ngời hàng năm. Thực tế tăng trởng kinh tế các nớc trên thế giới ... quốc tế theo hớng CNH- HĐH cần tập trung vào một số giải pháp: Tăng cờng đầu t phát triển kinh tế xà hội, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Đồng thời gắn chơng trình phát triển ... và đầu t phát triển kinh tế mạnh hơn vào những vùng nghèo thì sự chênh lệch nh trên nớc ta sẽ ngày càng lớn. Gia tăng dân số nhanh kìm hÃm tăng tr-ởng kinh tế các nớc đang phát triển do...
 • 26
 • 780
 • 3
Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội Việt Nam

Báo cáo khoa học

... cấu thành nh: Chiến lợc phát triển kinh tế xà hội; Quy hoạch phát triển; kế hoạch phát triển và các chơng trình dự án phát triển. Trong đó chiến lợc phát triển kinh tế xà hội là hệ thống các ... chiến lợc phát triển kinh tế xà hội có khoảng thời gian từ 10 đến 20 năm. Và ngoài chiến lợc phát triển kinh tế xà hội 10 năm, 20 năm chúng ta còn có thể có các chiến lợc phát triển kinh tế xà ... trình và lĩnh vực phát triển có sự lựa chọn, nó thực sự phải là các vấn đề nổi cộm, trọng yếu cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Các chơng trình phát triển chính là cơ sở hoàn thành các...
 • 29
 • 467
 • 0

Xem thêm