phát triển htx trong xây dựng nông thôn mới

VAI TRÒ của NÔNG dân TRONG xây DỰNG NÔNG THÔN mới ở VIỆT NAM

VAI TRÒ của NÔNG dân TRONG xây DỰNG NÔNG THÔN mới ở VIỆT NAM

Thạc sĩ - Cao học

... hương.2.2.6 Vai trò nòng cốt của nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới. Nông dân đóng vai trò nòng cốt xây dựng nông thôn mới Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương mới, một chương trình lớn, ... giữa các cấp trong việc xây dựng nông thôn mới; hình thành các mô hình trên thực tiễn về nông thôn mới để rút kinh nghiệm triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên diện ... tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang được triển khai ở các địa phương, trong đó vai trò của người nông dân là vô cùng quan trọng. + Trong xây dựng nông thôn mới, người nông dân được...
 • 29
 • 2,699
 • 18
báo cáo thực tập 'vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở việt nam'

báo cáo thực tập 'vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở việt nam'

Giáo dục học

... hương.2.2.6 Vai trò nòng cốt của nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới. Nông dân đóng vai trò nòng cốt xây dựng nông thôn mới Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương mới, một chương trình lớn, ... ở các địa phương. Xây dựng nông thôn mới bắt đầu từ nhận thức. 2.2.4 Vai trò của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới Vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện ... làm sau.2.2.3 Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới Người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới: - Vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM văn minh,...
 • 25
 • 3,895
 • 8
“Nâng cao vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội trong xây dựng Nông thôn mới xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”

“Nâng cao vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội trong xây dựng Nông thôn mới xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”

Kinh tế

... về xây dựngphát triển NTM trên thế giới Phát triển nông thôn với việc nâng cao vai trò của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển ... niệm nông thôn mới. Thứ nhất, nông thôn mới vẫn phải là nông thôn chứ không phải thị tứ, đô thị. Thứ hai, là nông thôn mới chứ không phải nông thôn truyền thống. Nếu so sánh giữa nông thôn mới ... hội trong xây dựng nông thôn mới Xây dựng nông thôn mới là một vấn đề rộng lớn, liên quan không chỉ đến Chính phủ, những người dân mà còn đến các đoàn thể và tổ chức xã hội trong nông thôn. ...
 • 122
 • 1,763
 • 7
Nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Kinh tế

... tham gia của cộng đồng trong phát triển nông thôn Trong phát triển nông thôn có sự tham gia của nhiều tác nhân khác nhau. Những năm gần đây khái niệm phát triển nông thôn có sự tham gia được ... thôn 1.1.2.1. Vai trò của cộng đồng trong phát triển nông thôn: [7] Cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông thôn, là cơ sở cho phát triển nông thôn bền vững vì: - Họ biết rõ ... chính trong phát triển nông thôn tại thời điểm triển khai, gồm: - Phát triển tự phát dẫn đến phá vỡ cảnh quan và mất cân bằng sinh thái dẫn đến cản trở sự phát triển bền vững của nông thôn. ...
 • 123
 • 2,803
 • 49
Nâng cao hiệu quả của của các hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới

Nâng cao hiệu quả của của các hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới

Quản lý nhà nước

... lực rất hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Chương IXÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚII/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI1. Khái niệm Xây dựng nông thôn mới là cuộc cách ... vậy, một nước công nghiệp không thể để nông nghiệp, nông thôn lạc hậu, nông dân nghèo khó.3. Nguyên tắc xây dựng nông thôn mới - Nội dung xây dựng nông thôn mới hướng tới thực hiện Bộ tiêu chí ... nhiệm vụ xây dựng “ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới .Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 phê duyệt Chương trình Xây dựng Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh...
 • 37
 • 1,051
 • 6
hoạt động cho vay xây dựng nông thôn mới tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh lâm đồng

hoạt động cho vay xây dựng nông thôn mới tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh lâm đồng

Kinh tế

... với xây dựng nông thôn mới 6 1.1. Vai trò nông nghiệp, nông thôn đối với phát triển kinh tế 6 1.1.1. Khái niệm nông nghiệp, nông thôn 6 1.1.2. Đặc điểm, vai trò của nông nghiệp, nông thôn ... hoạt động cho vay xây dựng nông thôn mới tại Agribank Lâm Đồng giai đoạn 2010 đến nay 54 2.3.1. Chất lượng cho vay xây dựng nông thôn mới 54 2.3.2. Kết quả xây dựng nông thôn mới 57 2.3.3. ... hướng hoạt động cho vay xây dựng nông thôn mới 3.1.1. Định hướng hoạt động cho vay xây dựng nông thôn mới của Agribank. 3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lâm Đồng....
 • 18
 • 719
 • 4
Quyết định Số: 2261/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH docx

Quyết định Số: 2261/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH docx

Biểu mẫu

... điểm xây dựng nông thôn mới về đích trước năm 2015. 5. Sản phẩm của dự án (tính cho mỗi bộ) - Báo cáo tổng hợp Đề án " ;Phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh ... " ;Phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015, định hướng đến 2020; của Sở Tài chính tại Văn bản số 1399/STC-HCSN ngày 13/7/2012; của Sở Xây dựng ... QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND...
 • 3
 • 1,245
 • 0
Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh

Tiến sĩ

... 1.1.3 Nông thôn mới và chương trình xây dựng nông thôn mới 11 1.2 Mối quan hệ giữa phát triển làng nghề với xây dựng nông thôn mới 12 1.2.1 Tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới đến phát ... phát triển làng nghề 12 1.2.2 Vai trò phát triển làng nghề trong xây dựng nông thôn mới 14 1.3 Nội dung phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới 18 1.3.1 Phát triển ... chương trình xây dựng nông thôn mới đến phát triển làng nghề Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư ở nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã của...
 • 241
 • 958
 • 10
Nghiên Cứu Triển Khai Dự Án Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Trí Phải Và Trí Lực, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Nghiên Cứu Triển Khai Dự Án Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Trí Phải Và Trí Lực, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Báo cáo khoa học

... ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI“Nghiên cứu và triển khai dự án xây dựng nông thôn mới tại xã Trí Phải và Trí Lực, H. Thới Bình, Cà Mau. ”7“NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN ... làm cơ sở cho việc xây dựng đề án nông thôn mới. Trong đó, chú trọng các tiêu chí thuộc lĩnh vực nông thôn mới. 2. Hỗ trợ UBND xã Trí Lực và Trí Phải xây dựng đề án nông thôn mới cấp xã năm 2010 ... nông dân.4. Hỗ trợ UBND huyện Thới Bình tập hợp thông tin và đề án các xã để xây dựng kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.5. Hình thành các đề án xây dựng mô hình nông...
 • 11
 • 3,051
 • 2
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÍN DỤNG NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÍN DỤNG NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... người nghèo sống ở nông thôn, và 45% dân số nông thôn sống dưới ngưỡng nghèo đói. Theo một khảo sát các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 40% đơn vị ... doanh phi nông nghiệp và những khách hàng khác ở nông thôn nhưng không làm nông nghiệp. Trong khi đó, trên thực tế, hoạt động phi nông nghiệp chiếm mảng khá lớn trong kinh tế nông thôn. Khảo ... vay. Khi nền kinh tế nông thôn phát triển mạnh, sẽ cần có nhiều khoản đầu tư quy mô lớn và dài hạn hơn, do các nông hộ và doanh nghiệp nông thôn chuyển đổi cơ cấu và phát triển sản xuất. Bước...
 • 22
 • 656
 • 1

Xem thêm