phát triển hoạt động bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà thành

Hoạt động bán lẻ tại ngân hàng đầu phát triển việt nam chi nhánh thanh xuân

Hoạt động bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam  chi nhánh thanh xuân

Kinh tế

... Tình hình hoạt động bán lẻ ngân hàng ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân 2.2.1 Các hoạt động phát triển khách hàng bán lẻ của ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh ... toàn hoạt động bán lẻ CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH XUÂN 2.1 Giới thiêu chung về ngân hàng ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh ... của ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân thành lập theo Quyết định số 880/QĐ - HĐQT ngày 02/10/2008 ngân hàng Đầu...
 • 15
 • 388
 • 0

phát triển hoạt động bán lẻ tại ngân hàng đầu phát triển việt nam- chi nhánh thành

phát triển hoạt động bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam- chi nhánh hà thành

Thạc sĩ - Cao học

... CƯỜNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH 3.1 Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh ... trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thành; 3/ Đánh giá thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam- Chi nhánh ... vụ ngân hàng bán lẻ vi CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH 2.1 Khái quát chung Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam...
 • 119
 • 481
 • 1

phát triển hoạt động bán lẻ tại ngân hàng đầu phát triển việt nam- chi nhánh thành

phát triển hoạt động bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam- chi nhánh hà thành

Thạc sĩ - Cao học

... KINH Tế QuốC DÂN trịnh thị nhàn Phát triển hoạt động bán lẻ Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thành Chuyên ngành: tài ngân hàng ii nội, năm 2011 i TểM TT LUN VN LI ... trịnh thị nhàn Phát triển hoạt động bán lẻ Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thành Chuyên ngành: tài ngân hàng Ngời hớng dẫn khoa học: gs.ts phan công nghĩa nội, năm 2011 ... VIT NAM - CHI NHNH H THNH Chng II Thc trng hot ng ngõn hng bỏn l ti ngõn hng u t v phỏt trin Vit nam chi nhỏnh H thnh bao gm tiu mc: 1/ Khỏi quỏt chung v Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam Chi...
 • 106
 • 696
 • 1

Hoạt động bán lẻ tại Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân

Hoạt động bán lẻ tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân

Kinh tế

... Tình hình hoạt động bán lẻ ngân hàng ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân 2.2.1 Các hoạt động phát triển kh ách hang bán lẻ của ngân hàng Đầu ̀ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh ... - CHI NHÁNH THANH XUÂN 2.1 Giơi thiêu chung vê ngân hàng ĐầuPhát triển Việt Nam ́ ̣ ̀ Chi nhánh Thanh Xuân 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam ... triên hoạt động bán lẻ ngân hàng Đầu ̉ ́ ́ ̉ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN LẺNGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI (NHTM) 1.1 Môt sô vân đê banhoạt động...
 • 118
 • 469
 • 0

Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu Phát triển VN

Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

Thạc sĩ - Cao học

... doanh  dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung tín dụng bán lẻ nói riêng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam, đó là:  1.3.2.1. Bài học về phát triển ngân hàng bán lẻ Để phát triển mạnh các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung tín  ... đổi  tên  thành Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo  Quyết định số 259­CP của Hội đồng Chính phủ.  Nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng Đầu Xây dựng là cấp phát,  cho vay ... 2.3. Thực trạng tín dụng bán lẻ tại BIDV  2.3.1. Tổng quan hoạt động tín dụng bán lẻ tại một số  ngân hàng thương mại  Việt Nam Đến cuối năm 2008, dư nợ  tín dụng bán lẻ toàn ngành  Ngân hàng Việt Nam hiện ở mức 16,5% tổng dư nợ tín dụng. ...
 • 72
 • 5,279
 • 43

Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu Phát triển VN.pdf

Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... doanh  dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung tín dụng bán lẻ nói riêng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam, đó là:  1.3.2.1. Bài học về phát triển ngân hàng bán lẻ Để phát triển mạnh các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung tín  ... đổi  tên  thành Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo  Quyết định số 259­CP của Hội đồng Chính phủ.  Nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng Đầu Xây dựng là cấp phát,  cho vay ... 2.3. Thực trạng tín dụng bán lẻ tại BIDV  2.3.1. Tổng quan hoạt động tín dụng bán lẻ tại một số  ngân hàng thương mại  Việt Nam Đến cuối năm 2008, dư nợ  tín dụng bán lẻ toàn ngành  Ngân hàng Việt Nam hiện ở mức 16,5% tổng dư nợ tín dụng. ...
 • 72
 • 1,112
 • 11

Phát triển hoạt động tín dụng bán lẽ tại ngân hàng đầu phát triển thanh hóa

Phát triển hoạt động tín dụng bán lẽ tại ngân hàng đầu tư và phát triển thanh hóa

Tài chính - Ngân hàng

... PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI ... trạng hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Nẵng - Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh ... tính chi n lược phát triển VPBank Đà Nẵng ’’trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu địa bàn cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ Trong hoạt động tín dụng bán lẻ hoạt động chính, hoạt động...
 • 29
 • 567
 • 6

Đề tài: "THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH " potx

Đề tài:

Tài chính - Ngân hàng

... TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN 2.1- Giới thiệu ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh ngân hàng Đầu Phát triển ... Ngày 26/04/1981, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nhiệm vụ chủ yếu Ngân hàng Đầu Xây dựng cấp phát, cho vay ... 2.1.1.1 -Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam: (tên gọi tắt BIDV) Thời kỳ từ năm 1957-1980: Ngày 24/06/1957, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam - tiền thân ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - thành...
 • 48
 • 223
 • 0

Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng đầu phát triển Việt Nam

Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Kinh tế

... NHNN : Ngân hàng Nhà n NHTM : Ngân hàng Th ng m i NHTMCP : Ngân hàng Th ng m i C ph n BIDV : Ngân hàng c Vi t Nam u t Phát tri n Vi t Nam VCB/Vietcombank : Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam Vietinbank ... Vietinbank : Ngân hàng Cơng th ng Vi t Nam ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu Sacombank : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th Techcombank : Ngân hàng TMCP K th Eximbank : Ngân hàng TMCP Xu t Nh p kh u HSBC : Ngân hàng ... c v phát tri n ngân hàng bán l phát tri n m nh s n ph m d ch v ngân hàng bán l nói chung tín d ng bán l nói riêng, ngân hàng th ng m i Vi t Nam c n xác nh chi n l c l trình c th cho ngân hàng...
 • 86
 • 228
 • 0

Giải pháp phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam

Giải pháp phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Kinh tế

... (NHBL) m ngân hàng th ngân hàng bán l ình thành nên h ng m (NHTM) th n ùng v ình phát tri ài ngân hàng c ày t nhi ên th d phát tri nc ãh ho àng v ho ày nay, õi nh àt ngân hàng às khách hàng cá ... - - : NGÂN HÀNG Ngân hàng PGS L Gi ngân ” công trình hàng bán l nghiên c êng c Các s Th TPHCM ã truy Phát tri ãt àm Lu Tôi xin chân thành c d Vi àn thành t PGS.TS.Tr àng ã t ... li m - :T - : Th àng bán l àng bán l BIDV - : Các gi i pháp phát tri BIDV ngân hàng bán l T À HO NGÂN HÀNG BÁN L 1 KHÁI NI GM ÀNG HO ÀNG 1.1.1 Khái ni ã hình thành t g v phát tri àng hoá S ã...
 • 101
 • 169
 • 0

Phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng đầu phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang

Phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang

Kinh tế

... - 29 - BIDV cam - - 30 - hàng i phòng 31 DV hàng bán buôn hàng , 32 ngân hàng -H u Giang u Giang) 50 33 - - - Các m BIDV - + Cho vay: cho ác có 34 - quy ; - Cá nhân) Hành QHKH P QHKH Doanh P ... : Ngân hàng bán buôn NHBL : NHNN : Ngân hàng nhà n NHNg NHTM : OCB : QHKHCN : QLRR : QTTD : RRTD : Sacombank : SouthernBank : TCTD : TDBB : TDBL : TDNH : : VBARD : Vietinbank : CIF : SIBS : Chi ... - Ch - hàng - Cho vay khô - - 18 - - - - BL TDBB TDBL Khách hàng Ít mô nhanh chóng mô Ít ng Quy trình cho vay 19 - Basel) - - 1.2.2.1 Nhóm d - - s - 20 - - - Thanh t - - - - giá khách - hàng 21...
 • 82
 • 414
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Đầu Phát Triển Nội.doc.DOC

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Nội.doc.DOC

Kế toán

... ngân hàng đầu t phát triển nội 1.Quá trình hình thành phát triển Thành lập ngày 26/4/2957,NH ĐT&PT Việt Nam, có tên giao dịch BIDV,là ngân hàng thơng mại quốc doanh lớn Việt nam. Khi thành lập ... vụ,đa dạng hoá hoạt động nhng nhìn chung ngân hàng thơng mại thờng thực hoạt động sau: Hoạt động huy động vốn Hoạt động cho vay đầu t Hoạt động trung gian khác Đây hoạt động ngân hàng thơng mại,chúng ... kinh doanh ngân hàng ĐT&PT nội Hơn 40 năm phấn đấu trởng thành, đến NHĐT&PT Nội trở thành ngân hàng quốc doanh lớn Việt Nam, là ngân hàng giữ vai trò chủ đạo lĩnh vực đầu t phát triển góp...
 • 96
 • 1,053
 • 7

CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ.doc

CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ.doc

Tài chính - Ngân hàng

... khái quát ngân hàng Đầu Phát triển chi nhánh Huế 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển  Sơ lược ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam thành lập theo ... khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Chương 2: Sơ lược trình hình thành hệ thống Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam trình hình thành, phát triển Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển ... Ngân hàng Đầu Phát triển VIệt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Thừa Thiên Huế thành lập hoạt động theo định số 69/QĐ-NH5 ngày 27/03/1993 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công văn...
 • 98
 • 715
 • 6

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu Phát triển tỉnh Ninh Thuận.pdf

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận.pdf

Tài chính - Ngân hàng

... TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN 14 LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN TỈNH NINH THUẬN… 2.1 Giới thiệu ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh 18 ngân hàng Đầu Phát triển ... mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác loại hình ngân hàng khác” Theo Đạo luật ngân hàng Pháp ... ngân hàng dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Chương 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Đầu Phát triển tỉnh Ninh Thuận - Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ...
 • 25
 • 3,473
 • 28

Phân tích đánh giá hoạt động cho vay tại Ngân hàng Đầu Phát Triển chi nhánh tỉnh Kon Tum.doc

Phân tích và đánh giá hoạt động cho vay tại Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển chi nhánh tỉnh Kon Tum.doc

Tài chính - Ngân hàng

... vào phát triển địa phương năm qua 3.2 Khái quát Ngân hàng Đầu Phát Triển chi nhánh Kon Tum 3.2.1 Vài nét Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) thành ... trở thành “Một tập đoàn Tài - Ngân hàng có quy mô tầm cỡ hàng đầu khu vực” 3.2.2 Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Kon Tum Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển ... vị thành viên hệ thống Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam, thành lập theo Quyết định số 129/NHQĐ ngày 30/8/1991 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tiền thân Chi nhánh Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát...
 • 59
 • 753
 • 7

Báo cáo về hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu phát triển Đồng Tháp

Báo cáo về hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Đồng Tháp

Tài chính - Ngân hàng

... gọi: + Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam từ ngày 16/4/1957 + Ngân hàng Đầu xây dựng Việt Nam từ ngày 24/6/1981 + Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam từ ngày 14/11/1990 - Ngân hàng Đầu Phát triển ... TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐỒNG THÁP PGD SA ĐÉC 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Đầu Phát triển Đồng Tháp - Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam với tên gọi ... tổ chức hoạt động luật tổ chức tín dụng quy định Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hướng dẫn Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Đầu Phát triển Đồng Tháp - Ngân hàng có...
 • 64
 • 2,475
 • 9

Luận văn tốt nghiệp về hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu phát triển Trà Vinh.

Luận văn tốt nghiệp về hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Trà Vinh.

Tài chính - Ngân hàng

... nguồn vốn ngân sách cho tất các lĩnh vực kinh tế, xã hội Ngày 24/6/1981, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo ... yếu Ngân hàng Đầu Xây dựng cấp phát, cho vay quản lý vốn đầu xây dựng tất lĩnh vực kinh tế thuộc kế hoạch nhà nước Ngày 14/11/1990, Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng ... đời phát triển Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Trà Vinh thành lập theo định số 29/NH-QĐ ngày 29/01/1992 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sau quốc hội cho phép thành lập tỉnh từ giờ, Ngân hàng...
 • 63
 • 1,209
 • 9

Luận văn tốt nghiệp về hoạt động kinh doanh tại ngân hàng đầu phát triển Cần Thơ

Luận văn tốt nghiệp về hoạt động kinh doanh tại ngân hàng đầu tư và phát triển Cần Thơ

Tài chính - Ngân hàng

... khẳng định Ngân hàng chủ lực phục vụ đầu phát triển, huy động vốn cho vay dài hạn 3.2.2 Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ: Ngân hàng Đầu Phát Triển Việt Nam chi nhánh ... TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 Lịch sử hình thành phát triển: 3.1.1 Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam (BIDV): Ngân hàng Đầu Phát Triển Việt Nam với tên gọi quan ... thời kỳ xây dựng phát triển đất nước: + Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam từ ngày 26/4/1957 + Ngân hàng Đầu xây dựng Việt Nam từ ngày 24/6/1981 + Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam từ ngày 14/11/1990...
 • 58
 • 1,336
 • 8

Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân Hàng đầu phát triển chi nhánh Cà Mau ( BIDV Cà Mau ).pdf

Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân Hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Cà Mau ( BIDV Cà Mau ).pdf

Quản trị kinh doanh

... KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG U PHÁT TRI N CHI NHÁNH CÀ MAU 3.1 T NG QUAN V NGÂN HÀNG U PHÁT TRI N CHI NHÁNH CÀ MAU 3.1.1 T ng quát v Ngân hàng Ngân Hàng h ng u &Phát Tri n Vi t Nam Doanh ... NG T I NGÂN HÀNG U PHÁT TRI N CHI NHÁNH CÀ MAU 4.1 PHÂN TÍCH HO T NG HUY NG V N T I NGÂN HÀNG U PHÁT TRI N CHI NHÁNH CÀ MAU 4.1.1 Cơ c u ngu n v n c a Ngân hàng Ngân hàng u Phát ... QUÁT V NGÂN HÀNG U PHÁT TRI N CHI NHÁNH CÀ MAU 17 3.1 T NG QUAN V NGÂN HÀNG U PHÁT TRI N CHI NHÁNH CÀ MAU 17 3.1.1 T ng quát v Ngân hàng u phát tri n Vi t Nam...
 • 85
 • 2,490
 • 10

Xem thêm