phát triển hạ tầng kinh tế xã hội

Phát triển hạ tầng kinh tế - hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

Quản trị kinh doanh

... LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ- HỘI Ở NÔNG THÔN 6 1.1. Cơ sở lý luận về phát triển hạ tầng KT - XH ở nông thôn 6 1.2. Kinh nghiệm phát triển hạ tầng KT - ... Chương 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI Ở NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 134 3.1. Phát triển KT - XH và mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng KT - XH nông thôn của ... Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI NÔNG THÔN Ở TỈNH BẮC NINH TỪ 1997 ĐẾN NAY, BÀI HỌC KINH NGHIỆM 60 2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội tỉnh Bắc Ninh...
 • 219
 • 1,559
 • 10

Phát triển hạ tầng kinh tế- hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

Quản trị kinh doanh

... PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI Ở NÔNG THÔN 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI Ở NÔNG THÔN 1.1.1. Khái niệm hạ tầng KT - XH nông thôn 1.1.1.1. Khái niệm về hạ tầng ... KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ- HỘI Ở NÔNG THÔN 6 1.1. Cơ sở lý luận về phát triển hạ tầng KT - XH ở nông thôn 6 1.2. Kinh nghiệm phát triển hạ tầng KT - XH ở nông thôn ... Chương 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI Ở NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 134 3.1. Phát triển KT - XH và mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng KT - XH nông thôn của...
 • 219
 • 890
 • 5

Phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

Phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

Tiến sĩ

... LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI Ở NÔNG THÔN 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI Ở NÔNG THÔN 1.1.1. Khái niệm hạ tầng KT - XH ... LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ- HỘI Ở NÔNG THÔN 6 1.1. Cơ sở lý luận về phát triển hạ tầng KT - XH ở nông thôn 6 1.2. Kinh nghiệm phát triển hạ tầng KT - ... Chương 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI Ở NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 134 3.1. Phát triển KT - XH và mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng KT - XH nông thôn của...
 • 219
 • 2,538
 • 7

Luận văn thạc sĩ về phát triển hạ tầng kinh tế- hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

Luận văn thạc sĩ về phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

Thạc sĩ - Cao học

... một loại hạ tầng tương ứng chuyên dùng. Hạ tầng trong kinh tế phục vụ cho hoạt động kinh tế, hạ tầng trong quân sự phục vụ cho hoạt động quân sự, hạ tầng trong lĩnh vực giáo dục, y tế phục vụ ... thống hạ tầng, mà còn yêu cầu phân bổ vốn đầu tư hợp lý giữa các lĩnh vực hạ tầng và các lĩnh vực phát triển kinh tế, hội, văn hoá. Bởi trong điều kiện nguồn vốn có hạn, 44trực tiếp đến phát ... không thu hồi vốn (đầu tư hạ tầng công cộng) phục vụ cho hội. Do vậy khi đầu tư phát triển hạ tầng phải hết sức cân nhắc, tính toán giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả hội tránh tình trạng...
 • 219
 • 1,849
 • 9

Thực trạng thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Thực trạng thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Tiến sĩ

... diện, có hệ thống về phát triển hạ tầng KT - XH ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Do vậy, nghiên cứu sinh chọn đề tài Phát triển hạ tầng kinh tế- hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải ... đậm sắc thái hạ tầng KT - XH của những nước nền kinh tế chậm phát triển. 35phải ưu tiên hiệu quả hội bên cạnh hiệu quả kinh tế. Và muốn đảm bảo hiệu quả kinh tế, hội thực sự bền vững ... nó liên quan đến sự phát triển tổng thể của nền kinh tế, hội. Việc phát triển hạ tầng KT - XH ở nông thôn một cách đồng bộ trong đó có sự phối kết hợp giữa các loại hạ tầng trong hệ thống...
 • 219
 • 667
 • 0

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Phát triển hạ tầng kinh tế- hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

Quản trị kinh doanh

... và của toàn hội nói 36 Thứ tư, phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn không chỉ nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, mà phải kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá, hội và đảm ... một loại hạ tầng tương ứng chuyên dùng. Hạ tầng trong kinh tế phục vụ cho hoạt động kinh tế, hạ tầng trong quân sự phục vụ cho hoạt động quân sự, hạ tầng trong lĩnh vực giáo dục, y tế phục vụ ... hương ước của làng xóm; dòng họ… 1.2. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI Ở NÔNG THÔN CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ 1.2.1. Phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn ở một số nước và...
 • 59
 • 486
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ HỘI NÔNG THÔN Ở TỈNH BẮC NINH TRONG THỜI GIAN TỚI

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI NÔNG THÔN Ở TỈNH BẮC NINH TRONG THỜI GIAN TỚI

Quản trị kinh doanh

... THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI NÔNG THÔN Ở TỈNH BẮC NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI NÔNG ... việc phát triển loại hình hạ tầng đó hoặc vào những vùng mà điều kiện KT - XH ở vùng đó không cho phép phát triển. Tỉnh Bắc Ninh có: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội; nằm ở vùng kinh tế trọng ... trình phát triển. Nhờ đó, cấp chính quyền đã phát huy được vai trò chủ động trong sự nghiệp phát triển KT - XH của địa phương mình, trong đó có nội dung phát triển hạ tầng KT - XH. Từ sự phát...
 • 81
 • 526
 • 1

Phát triển hạ tầng kinh tế- hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

Quản trị kinh doanh

... LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI Ở NÔNG THÔN 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI Ở NÔNG THÔN 1.1.1. Khái niệm hạ tầng KT - XH ... triển hạ tầng KT - XH nông thôn không chỉ nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, mà phải kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá, hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Điều đó có nghĩa phát ... thống hạ tầng, mà còn yêu cầu phân bổ vốn đầu tư hợp lý giữa các lĩnh vực hạ tầng và các lĩnh vực phát triển kinh tế, hội, văn hoá. Bởi trong điều kiện nguồn vốn có hạn, 36 Thứ tư, phát triển...
 • 219
 • 379
 • 0

THỰC TRẠNG Phát triển hạ tầng kinh tế- hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm

THỰC TRẠNG Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm

Quản trị kinh doanh

... phát triển hạ tầng KT - XH; xây dựng nông thôn mới và thực hiện đô thị hoá nông thôn. * Các chính sách tác động đến phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. - Nhóm chính sách quy hoạch phát triển ... cụ thể rõ về phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn với các nội dung chính: Phát triển nhanh cơ sở hạ tầng GTNT, đầu tư xây dựng đến các chưa có đường ô tô đến trung tâm xã; mở rộng ... vùng nông thôn. Đó là những loại hạ tầng đa năng có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường và xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức. + Mặc dù là tỉnh...
 • 74
 • 735
 • 1

Những vấn đề lí luận và thực tiễn huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế hội.docx

Những vấn đề lí luận và thực tiễn huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.docx

Quản trị kinh doanh

... sự phát triển của tổng thể kinh tế - hội - an ninh quốc phòng trên từng vùng, hay trong phạm vi cả nước. Có thể nói mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế - hội và kết cấu hạ tầng kinh ... thực tế, cản trở sự tăng trưởng, phát triển. Nói khác đi, sự phát triển hạ tầng phù hợp với yêu cầu của sự phát triển kinh tế - hội sẽ là yếu tố của sự phát triển bền vững. Trái lại, sự phát ... hoạt động kinh tế và hoạt động văn hoá, hội, khi cùng lúc người ta đề cập tới hai loại hạ tầng này trong cùng một chủ đề về phát triển hạ tầng, phục vụ cho phát triển kinh tế - hội. Trong...
 • 90
 • 2,196
 • 10

Thực trạng huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - hội tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ 1997-2005

Thực trạng huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ 1997-2005

Quản trị kinh doanh

... giữa kinh tế và nhân văn và do đó, phát triển hạ tầng là một lĩnh vực tổng hợp, lĩnh vực kinh tế - nhân văn.1.1.2. Đặc điểm kết cấu hạ tầng kinh tế- hội + Kết cấu hạ tầng kinh tế - hội ... HỘI1.1. SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI1.1.1. Khái niệm, phân loại kết cấu hạ tầng kinh tế - hội 1.1.1.1. Khái niệm kết cấu hạ tầng kinh tế - hội Trong quá trình ... thiết phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - hội 131.2 Những vấn đề cơ bản về huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế hội 261.3 Kinh nghiệm về thu hút vốn đầu tư phát triển...
 • 196
 • 1,022
 • 5

Tăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - hội tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đổi mới: thực trạng - kinh nghiệm và giải pháp

Tăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đổi mới: thực trạng - kinh nghiệm và giải pháp

Tài chính - Ngân hàng

... hội 1.1. Sự cần thiết phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - hội 1.1.1. Khái niệm, phân loại kết cấu hạ tầng kinh tế - hội 1.1.1.1. Khái niệm kết cấu hạ tầng kinh tế - hội Trong quá trình ... cấu hạ tầng kinh tế - hội là lĩnh vực đầu t thì chiến lợc đầu t phát triển kết cấu hạ tầng có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của kinh tế - hội. Đầu t phát triển kết cấu hạ tầng ... hạ tầng kinh tế - hội. 1.2.3.3. Kết cấu hạ tầng kinh tế - hội phát triển tạo tiền đề giải quyết việc làm nâng cao thu nhập của ngời dânKhi kết cấu hạ tầng kinh tế - hội phát triển sẽ...
 • 189
 • 1,005
 • 3

Những vấn đề lí luận và thực tiễn huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế hội

Những vấn đề lí luận và thực tiễn huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội

Quản trị kinh doanh

... sự phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - hội đó là:Thứ nhất, nếu xem hạ tầng là lĩnh vực đầu thì chiến lược đầu tư phát triển hạ tầng có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của hạ tầng kinh ... công cộng và hạ tầng kinh tế - hội cũng tăng lên đáng kể. Đến lượt mình nhu cầu phát triển kinh tế - hội đòi hỏi phải có dịch vụ công cộng và hạ tầng trong kinh tế - hội thích ứng ... cấu hạ tầng kinh tế - hội đối với các nước đang phát triển có vai trò mở đường, bà đỡ cho những hoạt động sản xuất, đời sống hội mới phát sinh phát triển. Ở đây kết cấu hạ tầng kinh tế...
 • 91
 • 771
 • 0

Giải pháp đẩy mạnh huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - hội tỉnh Bắc Ninh

Giải pháp đẩy mạnh huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh

Quản trị kinh doanh

... hội 1.1. Sự cần thiết phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - hội 1.1.1. Khái niệm, phân loại kết cấu hạ tầng kinh tế - hội 1.1.1.1. Khái niệm kết cấu hạ tầng kinh tế - hội Trong quá trình ... hạ tầng kinh tế - hội là một cuộc cách mạng kinh tế, là một nội dung trọng yếu trong mục tiêu phát triển kinh tế - hội. Trớc sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trờng, xu hớng hội ... hoà nhằm phục vụ sự phát triển của tổng thể kinh tế - hội - an ninh quốc phòng trên từng vùng và cả nớc. Sự phát triển kinh tế - hội và kết cấu hạ tầng kinh tế - hội trên một vùng lÃnh...
 • 189
 • 586
 • 3

CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN THỰC TRẠNG KINH TẾ HỘI CỦA HUYỆN TỪ 1996 – 2002

CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN THỰC TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN TỪ 1996 – 2002

Khoa học xã hội

... việc lập quy hoạch phát triển kinh tế hội từng thời kỳ. PHẦN THỨ HAI : QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI ĐẾN NĂM 2010A> CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN THỜI ... triển kinh tế hội của Huyện trong thời kỳ quy hoạch, xuất phát từ các lợi thế của nguồn lực và thực trạng kinh tế hội 10 năm qua. Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế- hội của Huyện ... và bền vững, tận dụng mọi cơ hội để hoà nhập vào quá trình phát triển kinh tế của tỉnh và của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.II. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- HỘI ĐẾN NĂM 2010.1. Một số...
 • 23
 • 510
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008