phát triển doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ trên địa bàn tp đồng hới tỉnh quảng bình

Phát triển doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ

Phát triển doanh nghiệp Việt Nam vừa nhỏ

Tiến sĩ

... trường kinh doanh thuận lợi hơn; phát triển các DN cực nhỏ các DN cộng đồng; phát triển các mạng lưới các cụm DNNVV. * Xác định các nhóm ngành cần phải nhanh chóng phát triển mạng lưới ... DNNVV; đào tạo doanh nhân người lao động; hỗ trợ phát triển công nghệ mới; hỗ trợ nghiên cứu tìm kiếm thị trường; phát triển các liên kết giữa các DNNVV các DN lớn; phát triển các hiệp ... cách có hiệu quả. * Xây dựng chiến lược phát triển DNNVV phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội Kinh nghiệm phát triển DNNVV của Đài Loan cho thấy chính sách phát triển DNNVV có thành...
 • 153
 • 436
 • 1
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. HCM

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Thương mại đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn TP. HCM

Tài chính - Ngân hàng

... nội địa của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Tp HCM giai đoạn 2000-2005 Bảng 5 : Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tp HCM trong giai đoạn 2000–2005 Bảng 6 : Tình hình đầu tư trên ... HÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. Những đóng góp các DNVVN trên địa bàn Tp HCM đối với ... kinh tế. Những doanh nghiệp này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế thành phố. Nhưng trong quá trình hoạt động phát triển, các doanh nghiệp này luôn...
 • 111
 • 633
 • 2
Thực trạng đầu tư phát triển các khu - cụm công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP Hà Nội

Thực trạng đầu tư phát triển các khu - cụm công nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn TP Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... tốt nghiệp 3.1. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đà đang tiến hành công tác quy hoạch đầu t xây dựng tổng số 20 KCN làng nghề cụm công nghiệp vừa nhỏ ... ngành công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp có khả năng xuất khẩu thu hút nhiều lao động. Phát triển các doanh nghiệp vừa nhỏ. III. Thực trạng đầu t phát triển các khu công nghiệp Hà Nội ... hoạch phát triển thủ đô đến năm 2020.Quy hoạch phát triển thủ đô phải dựa trên phơng hớng, mục tiêu phát triển kinh tế công nghiệp hoá thành phố Hà Nội đến năm 2020; phải vừa cải tạo, vừa xây...
 • 96
 • 491
 • 4
299 Nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006 – 2010

299 Nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Thương mại đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006 – 2010

Tài chính - Ngân hàng

... nội địa của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Tp HCM giai đoạn 2000-2005 Bảng 5 : Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tp HCM trong giai đoạn 2000–2005 Bảng 6 : Tình hình đầu tư trên ... CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 31-65 1. Những đóng góp các DNVVN trên địa bàn Tp HCM đối với nền kinh tế 31 1.1. Những ... CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 66-98 1. Định hướng phát triển các DNVVN của Đảng Nhà nước giai đoạn 2006 – 2010. 66 2. Định hướng phát...
 • 111
 • 455
 • 0
56 Nâng cao hiệu quả tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006 - 2010

56 Nâng cao hiệu quả tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006 - 2010

Tài chính - Ngân hàng

... nội địa của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Tp HCM giai đoạn 2000-2005 Bảng 5 : Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tp HCM trong giai đoạn 2000–2005 Bảng 6 : Tình hình đầu tư trên ... về mối quan hệ biện CHƯƠNG I: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. Tổng quan về tín dụng trong ... tế trên địa bàn Tp HCM Bảng 17 : Tỷ lệ nợ quá hạn của các NHTM Bảng 18 : Tỷ lệ nợ quá hạn thành phần kinh tế trên địa bàn Tp HCM Bảng 19 : Hệ số ROA ROE Bảng 20 : Lợi nhuận các NHTM trên...
 • 111
 • 442
 • 0
TÁC ĐỘNG CỦA THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH

TÁC ĐỘNG CỦA THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH

Thạc sĩ - Cao học

... CHỌN ĐỀ TÀI Trong nền kinh tế của các nước trên thế giới nói chung có đến 90% là doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN), góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế của một quốc gia. Ở Việt Nam ... Hoạch định nghề nghiệp hội thăng tiến Tạo cơ hội thăng tiến nghề nghiệp kết hợp với nhu cầu phát triển cá nhân và phát triển công ty, từ đó tạo động lực làm việc cho nhân viên mang lại ... lực DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ DN : Doanh Nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 : Mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa thực tiễn QTNNL với kết quả hoạt động của DNVVN tại Tp. HCM THƯ...
 • 78
 • 642
 • 2
Điều tra khảo sát hiện trạng các nghĩa trang vừa và nhỏ trên địa bàn huyện long điền  tỉnh bà rịa vũng tàu và đề xuất quy hoạch, xây dựng nghĩa trang sinh thái, hợp vệ sinh

Điều tra khảo sát hiện trạng các nghĩa trang vừa nhỏ trên địa bàn huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu đề xuất quy hoạch, xây dựng nghĩa trang sinh thái, hợp vệ sinh

Công nghệ - Môi trường

... vừa nhỏ trên địa bàn Huyện Long Điền Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đề xuất phương án quy hoạch xây dựng nghĩa trang hợp vệ sinhNhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến phát tán, di chuyển ... Thuật Công Nghệ TP. HCMTrang 29Điều tra khảo sát hiện trạng các khu nghĩa trang vừa nhỏ trên địa bàn Huyện Long Điền Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đề xuất phương án quy hoạch xây dựng nghĩa trang ... Kỹ Thuật Công Nghệ TP. HCMĐiều tra khảo sát hiện trạng các khu nghĩa trang vừa nhỏ trên địa bàn Huyện Long Điền Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đề xuất phương án quy hoạch xây dựng nghĩa trang hợp...
 • 84
 • 813
 • 0
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TP HUẾ

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TP HUẾ

Kinh tế

... thoáng cho các doanh nghiệp vừa nhỏ. - Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp vừa nhỏ nhằm đánh giá tác động của các chính sách đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ, hỗ trợ doanh nghiệp trong ... tranh tài chính của các doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn thành phố Huế. Đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả tài chính cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.2.2 Mục ... của các doanh nghiệp vừa nhỏ ngoài quốc doanh đang hoạt động trên địa bàn thành phố Huế. 3.2.2 Về thời gian3- Trong 3 năm (2007-2009) số lượng các doanh nghiệp có tốc độ phát triển khá...
 • 12
 • 544
 • 1
309 Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động của các danh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP.HCM

309 Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động của các danh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn TP.HCM

Quản trị kinh doanh

... QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ... triệu USD. Tp. HCM đã tạo ra 238.000 việc làm mới, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp hơn 6% thu ngân sách về cho nhà nước hơn 58 tỷ đồng 5. Như vậy, DNVVN hoạt động trên địa bàn TpHCM có nhiều ... đáng kể là các ngành công nghiệp dịch vụ với tổng giá trị công nghiệp đạt hơn 116 tỷ đồng ở mức tăng trưởng 14.5%. Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GDP) đạt 88,872 tỷ đồng, tăng 12,2%. Kim ngạch...
 • 78
 • 639
 • 0
425 Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động của các danh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP.HCM

425 Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động của các danh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn TP.HCM

Quản trị kinh doanh

... CHỌN ĐỀ TÀI Trong nền kinh tế của các nước trên thế giới nói chung có đến 90% là doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN), góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế của một quốc gia. Ở Việt Nam ... nhu cầu phát triển cá nhân và phát triển công ty, từ đó tạo động lực làm việc cho nhân viên mang lại hiệu quả cao cho kết quả hoạt động kinh doanh (Osterman 1987). Hoạch định nghề nghiệp ... của DNVVN trên địa bàn Tp. HCM.  Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện căn bản công tác thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tăng...
 • 78
 • 562
 • 0
Giải pháp khai thông nguồn vốn tín dụng đối với việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội.DOC

Giải pháp khai thông nguồn vốn tín dụng đối với việc phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn Hà Nội.DOC

Quản trị kinh doanh

... tương lai.Theo Cục phát triển doanh nghiệp thuộc bộ kế hoạch đầu tuwvuawf công bố về điều tra thực trạng của doanh nghiệp vừa nhỏ. Theo đó, hiện chỉ có 32,38% số doanh nghiệp được khảo ... 26Chuyên đề thực tậpchủ (ta gọi là doanh nghiệp ma) gây tâm lý lo ngại đối với Ngân hàng khi tiếp cận với doanh nghiệp vừa nhỏ. Không ít doanh nghiệp vừa nhỏ lập báo cáo tài chính chưa rõ ... loại doanh nghiệp dựa trên độ lớn hay quy mô của các doanh nghiệp, bởi vì khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ chỉ có ý nghĩa trong phạm vi một nước tại một thời điểm nhất định. Một doanh nghiệp...
 • 72
 • 666
 • 0
Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Thành đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Hà Thành đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... tiền tệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất 38CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPđịnh có cho doanh nghiệp vay vốn hay không nếu cho vay thì tối đa là bao nhiêu. Trên thực tế, số lượng các doanh nghiệp ... ngoài để hình thành các doanh nghiệp lớn cho các ngành then chốt. Sự phát triển của các ngành có hàm lượng kỹ thuật cao không chỉ cho phép các doanh nghiệp vừanhỏ cạnh tranh dễ dàng mà ... tại.13CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPkinh doanh buôn bán; có từ 50 công nhân trở xuống vốn dưới 10 triệu Yên đối với ngành kinh doanh dịch vụ bán lẻ. Doanh nghiệp nhỏdoanh nghiệp có từ 20 công...
 • 101
 • 1,041
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25