phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ luận văn

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận.pdf

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận.pdf

Tài chính - Ngân hàng

... ngân hàng ở Singapore từng bước xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Một trong những ngân hàng thành công về kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Singapore là ngân hàng ... các dịch vụ tài chính của 118 ngân hàng bán lẻ hàng đầu ở Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Thái Bình Dương rất lạc quan về triển vọng phát triển ngân hàng bán lẻ. Việc mở rộng và phát triển các dịch vụ ngân ... dung của Luận văn gồm 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về ngân hàngdịch vụ ngân hàng bán lẻ . - Chương 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển...
 • 25
 • 3,511
 • 28
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM I .Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, xu hướng tất yếu của các NHTM Trong nền kinh tế mở, nhu cầu về dịch vụ ngân hàng ngày càng ... trường dịch vụ NHBL còn nhiều tiềm năng phát triển. II. Thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại các NHTM người dân trong nước chưa biết nhiều về dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ NHBL ... cao, nhất là dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL). Mục tiêu của dịch vụ NHBL là khách hàng cá nhân, nên các dịch vụ thường đơn giản, dễ thực hiện và thường xuyên, tập trung vào dịch vụ tiền gửi và...
 • 5
 • 1,440
 • 14
Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

Thạc sĩ - Cao học

... khách hàng tín dụng và khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng: Khách hàng tiền vay và khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng là đối tượng ‘tiêu thụ’ các sản phẩm đầu ra của ngân hàng. Khách hàng ... chế. 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TRÊN THẾ GIỚI: Dịch vụ tài chính ngân hàng đang chuyển sang một bước chuyển mới, cuộc cách mạng của dịch vụ NHBL. Chưa bao giờ trong ... và vừa.  Ngân hàng vừa bán buôn, vừa bán lẻ: Là dạng ngân hàng bao gồm cả hai hoạt động nêu trên. Ngân hàng nhắm vào tất cả các dạng khách hàng từ nhỏ đến lớn. 1.1.3 Một số dịch vụ NHTM tiêu...
 • 78
 • 1,674
 • 20
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Trà Vinh

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Trà Vinh

Thạc sĩ - Cao học

... hóa những vấn đề mang tính lý luận về Ngân hàng, Ngân hàng thương mại và các dịch vụ Ngân hàng bán lẻ. - Phân tích thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Trà Vinh ... − Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHTMCP Công thương tỉnh Trà Vinh. − Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Trà ... nhỏ, đây là đối tượng khách hàng thuộc chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đối với dịch vụ huy động vốn. Điều này thể hiện tiềm năng phát triển dịch vụ huy động vốn ở chi nhánh Trà...
 • 94
 • 1,452
 • 20
Tổng quan Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đâu tư và phát triển tỉnh Ninh thuận

Tổng quan Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đâu tư và phát triển tỉnh Ninh thuận

Thạc sĩ - Cao học

... Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH ... dung của Luận văn gồm 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về ngân hàngdịch vụ ngân hàng bán lẻ . - Chương 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ... triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chưa chuyển biến mạnh mẽ, các dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam rất ít được khách hàng biết...
 • 25
 • 880
 • 2
Giải pháp Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đâu tư và phát triển tỉnh Ninh thuận

Giải pháp Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đâu tư và phát triển tỉnh Ninh thuận

Thạc sĩ - Cao học

... xuất bản tư pháp. 9. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2006), Tài liệu giới thiệu các dịch vụ ngân hàng bán lẻ và định hướng phát triển dịch vụ. 10. TS. Nguyễn Văn Giàu (2007), Ninh ... hợp với các khách hàng này là tài 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH NINH THUẬN 3.1- Dự báo tình hình phát triển kinh tế xã ... lược dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận ở Chương 2 - Trên cơ sở bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới. 3.4- Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân...
 • 22
 • 811
 • 5
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Trà Vinh.pdf

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Trà Vinh.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... vụ ngân hàng bán lẻ, vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ đối với nền kinh tế cũng như tính tất yếu phải đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ tại các NHTM ở Việt Nam. Để phát triển dịch vụ ngân ... loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác. Theo Đạo luật ngân hàng của Pháp ... tích thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ của chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương tại Trà Vinh, từ đó xây dựng các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh Trà Vinh....
 • 94
 • 820
 • 4
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Chương I.pdf

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Chương I.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... dung của Luận văn gồm 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về ngân hàngdịch vụ ngân hàng bán lẻ . - Chương 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ... triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chưa chuyển biến mạnh mẽ, các dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam rất ít được khách hàng biết ... QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. 1-Khái niệm ngân hàng và hoạt động ngân hàng: 1.1.1-Khái niệm ngân hàng thương mại: Ngân hàng thương...
 • 25
 • 501
 • 1
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Chương III.pdf

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Chương III.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... dịch của ngân hàng để hướng dẫn cho khách hàng sử dụng dịch vụ. 3.4.4- Phát triển công nghệ công tin: Dịch vụ ngân hàng bán lẻdịch vụ có công nghệ cao, muốn phát triển dịch vụ này ngân ... Thuận nói riêng. Phát triển chiến lược dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngày nay đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng thương mại. Muốn tăng hiệu quả từ dịch vụ bán lẻ này cần phải có ... lược dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận ở Chương 2 - Trên cơ sở bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới. 3.4- Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân...
 • 22
 • 388
 • 0
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng công thương Chương Dương

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng công thương Chương Dương

Tài chính - Ngân hàng

... I: Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng công thương Chương Dương. Chương III: Giải pháp phát triển dịch ... tài trợ…1.2. Khái quát dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng thương mại1.2.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng thương mại Thuật ngữ ngân hàng bán lẻ , có từ gốc tiếng Anh ... dụng dịch vụ ngân hàng của họ càng cao, người có thu nhập thấp thì ít có nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Trình độ dân trí cũng có vai trò tác động tới phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. ...
 • 80
 • 837
 • 9
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng ngoại thương Hà Tỉnh

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng ngoại thương Hà Tỉnh

Tài chính - Ngân hàng

... banking - hoạt động ngân hàng bán lẻ/ nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ/ dịch vụ ngân hàng bán lẻ - là dịch vụ ngân hàng dành cho quảng đại quần chúng, thường là một mhóm các dich vụ tài chính gồm cho ... Khoa: Ngân hàng - Tài chínhđịa phương có vốn phát triển sản xuất kinh doanh nhỏ từ đó sẽ tiến đến sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ. 1.3 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân ... ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mạiChương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHNT Hà TĩnhChương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHNT Hà TĩnhDo...
 • 69
 • 582
 • 6
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam

... Pháp.1.2 Dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.2.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Hoạt động dịch vụ ngân hàng được chia làm 2 loại là hoạt động dịch vụ ngân hàng bán buôn và dịch vụ ngân hàng bán lẻ. thị ... ngân hàng bán lẻ ……………………………………….9Chương 2. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam…… 102.1 Hạn chế của dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiện nay và điều kiện phát triển dịch vụ ngân ... về các dịch vụ ngân hàngngân hàng bán lẻ 31.1 Tổng quan về các dịch vụ ngân hàng …………………………………… 31.1.1 Các dịch vụ ngân hàng truyền thống 31.1.2 Những dịch vụ ngân hàng mới phát triển gần...
 • 20
 • 677
 • 7
80 Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng đầu tư và PT tỉnh Ninh Thuận

80 Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng đầu tư và PT tỉnh Ninh Thuận

Tài chính - Ngân hàng

... giá, cho thuê két, dịch vụ cầm đồ và các dịch vụ khác theo quy định của Pháp luật. 1.2 -Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng thương mại: 1.2.1-Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ: Hiện nay ở ... của ngân hàng thương mại……………………………… 1 1.2. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại……………………. 1 1.2.1- Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ ……………………………… 1 1.2.2- Đặc điểm của dịch vụ ... 2.2.1-Quá trình triển khai và hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV: Bên cạnh việc thực hiện chiến lược dịch vụ ngân hàng bán buôn, chiến lược dịch vụ ngân hàng bán lẻ cũng được BIDV...
 • 94
 • 842
 • 2
176 Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

176 Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

Tài chính - Ngân hàng

... chính. 1.2 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 1.2.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.2.1.1 Theo WTO Theo WTO, dịch vụ ngân hàng bán lẻ là loại hình dịch vụ điển hình của ngân hàng nơi khách hàng cá ... lược hoạt động ngân hàng bán lẻ, SCB phải xác định được vị trí trong hoạt động ngân hàng bán lẻ của mình hiện nay đang ở đâu? 2.1 THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ... khách hàng tín dụng và khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng: Khách hàng tiền vay và khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng là đối tượng ‘tiêu thụ’ các sản phẩm đầu ra của ngân hàng. Khách hàng...
 • 78
 • 535
 • 1
408 Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế

408 Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế

Tài chính - Ngân hàng

... VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 1.1 Khái niệm ngân hàngdịch vụ ngân hàng …………………………………. . 1 1.1.1 Khái niệm ngân hàng ………………………………….1 1.1.2 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng 2 ... với khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ 6 1.3.3 Đối với ngân hàng 7 1.4 Các hình thức dịch vụ ngân hàng bán lẻ chủ yếu: 7 1.4.1 Huy động vốn 7 1.4.2 Dịch vụ tín dụng bán lẻ 8 39 ... hoạt động ngân hàng bán lẻ. Thậm chí một số ngân hàng còn hầu như bỏ ngõ mạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ, thiếu hẳn các chiến lược và chính sách cụ thể cho công tác dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong...
 • 106
 • 595
 • 0

Xem thêm