phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh thực trạng và giải pháp docx

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng giải pháp.docx

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng và giải pháp.docx

Quản trị kinh doanh

... cứu: phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Thực trạng giải pháp để tìm hạn chế bất cập giải pháp kèm theo, nhằm Chuyên đề tốt nghiệp phát triển khu công nghiệp, từ tạo đà phát triển ... Kinh tế phát triển 46 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH THỜI GIAN QUA I Tiền nguồn lực phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ... hoạch KCN chưa tốt II Thực trạng phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh: Sự hình thành phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh: 1.1 Sự hình thành KCN Tiên Sơn Khu công nghiệp Tiên Sơn Thủ tướng...
 • 86
 • 1,449
 • 12

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng giải pháp

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng và giải pháp

Tài chính - Ngân hàng

... nghiên cứu: phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Thực trạng giải pháp để tìm hạn chế bất cập giải pháp kèm theo, nhằm phát triển khu công nghiệp, từ tạo đà phát triển kinh tế tỉnh, góp ... trạng phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh thời gian qua - Phần ba: Những giải pháp nhằm phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nghiêm Đình Thường Kinh tế phát triển 46 Chuyên đề tốt nghiệp ... phát triển 46 11 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH THỜI GIAN QUA I Tiền nguồn lực phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 1.Vị...
 • 79
 • 926
 • 1

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng giải pháp.doc

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng và giải pháp.doc

Tài chính - Ngân hàng

... nghiên cứu: phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Thực trạng giải pháp để tìm hạn chế bất cập giải pháp kèm theo, nhằm phát triển khu công nghiệp, từ tạo đà phát triển kinh tế tỉnh, góp ... trạng phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh thời gian qua - Phần ba: Những giải pháp nhằm phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nghiêm Đình Thường Kinh tế phát triển 46 Chuyên đề tốt nghiệp ... phát triển 46 11 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH THỜI GIAN QUA I Tiền nguồn lực phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 1.Vị...
 • 79
 • 722
 • 3

phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Thực trạng giải pháp

phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Thực trạng và giải pháp

Kế toán

... nghiên cứu: phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Thực trạng giải pháp để tìm hạn chế bất cập giải pháp kèm theo, nhằm phát triển khu công nghiệp, từ tạo đà phát triển kinh tế tỉnh, góp ... Kinh tế phát triển 46 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH THỜI GIAN QUA I Tiền nguồn lực phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ... đề tốt nghiệp Thực trạng hoạt động khu công nghiệp Bắc Ninh nay: Tính đến 31/12/2007, Bắc NinhKhu công nghiệp tập trung ( Khu công nghiệp Tiên Sơn, Khu công nghiệp Quế Võ I, Khu công nghiệp...
 • 79
 • 676
 • 1

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng giải pháp

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... ha; khu công nghiệp Tân Hồng - Đồng Quang 12,00ha; khu công nghiệp Đồng Nguyên Đồng Quang 49,66ha; khu Công nghiệp làng nghề công nghệ cao Tam Sơn 13,3ha, khu công nghiệp Phú Lâm 21,73ha; khu công ... công nghiệp Phong Khê 12,6ha, khu công nghiệp Võ Cường 6,8ha; khu công nghiệp Khắc Niệm 56,28ha; khu công nghiệp Phương Liễu - Nhân Hoà 13,63ha; khu công nghiệp Xuân Lâm - Thuận Thành 23,17ha; khu ... ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ Tại tỉnh Bắc Ninh, xu hướng có nhiều khả thực tỉnh có nhiều truyền thống phát triển tiểu, thủ công nghiệp khuyến khích phát triển ngành dịch...
 • 27
 • 1,103
 • 1

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Thực trạng giải pháp

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... nghiên cứu: phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Thực trạng giải pháp để tìm hạn chế bất cập giải pháp kèm theo, nhằm phát triển khu công nghiệp, từ tạo đà phát triển kinh tế tỉnh, góp ... ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH THỜI GIAN QUA I Tiền nguồn lực phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 1.Vị trí địaBắc Ninh tỉnh thuộc vùng đồng Bắc bộ, ... chưa tốt II Thực trạng phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh: Sự hình thành phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh: 1.1 Sự hình thành KCN Tiên Sơn 18 Chuyên đề tốt nghiệp Khu công nghiệp Tiên...
 • 77
 • 618
 • 2

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững

Kinh tế

... 31 2.1.1 Các khu công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh phát triển theo hướng bền vững hay chưa? 31 2.1.2 Nhân tố tác động đến phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh? ... luận phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững Chƣơng 2: Phương pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững tỉnh Quảng Ninh Chƣơng 4: Giải pháp phát triển ... Chƣơng Các khái niệm khu công nghiệp, quan niệm phát triển bền vững phát triển bền vững khu công nghiệp nêu Mục 1.1 1.2 học kinh nghiệm rút từ việc phát triển khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, Bắc Ninh...
 • 129
 • 554
 • 4

Đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh_thực trạng giải pháp

Đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh_thực trạng và giải pháp

Quản trị kinh doanh

... mô hình khu công nghiệp số mặt hạn chế định Do chúng em chọn đề tài nghiên cứu:“Đầu tư phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh_ thực trạng giải pháp để tìm hạn chế bất cập giải pháp kèm ... triển KCN  Chương 2: Thực trạng đầu tư phát triển KCN địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian qua  Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển KCN địa bàn tỉnh Bắc Ninh Nhóm Đề án Lớp ... THÀNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU ĐÔ THỊ CỦA TỈNH BẮC NINH CHÍNH HẠT NHÂN TỪ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÃ HÌNH THÀNH CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI, CÙNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI ĐÃ ĐƯA MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ CỦA TỈNH...
 • 133
 • 1,032
 • 0

phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng trị - thực trạng giải pháp

phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng trị - thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... chức thực có hiệu giải pháp phát triển kinh tế-xã hội nói chung công nghiệp nói riêng nỗi băn khoăn, trăn trở Đảng bộ, quyền nhân dân tỉnh Đề tài Phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị - Thực ... nghiệm thực tiễn số địa phơng nớc phát triển công nghiệp xuất phát từ mục tiêu phát triển công nghiệp tỉnh, luận văn có mục đích xác định phơng hớng chủ yếu kiến nghị giải pháp để đẩy mạnh phát triển ... thống giải pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị - Những kết nghiên cứu luận văn đợc sử dụng làm tài liệu tham khảo để xây dựng đề án thực giải pháp phát triển công nghiệp địa phơng...
 • 109
 • 1,568
 • 0

Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre - Thực trạng giải pháp

Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre - Thực trạng và giải pháp

Kinh tế

... thực trạng phát triển cơng nghiệp địa bàn tỉnh, tác động nhân tố phát triển cơng nghiệp; xác định ngành cơng nghiệp chủ lực tỉnh đề xuất định hướng, giải pháp phát triển cơng nghiệp địa bàn tỉnh ... thực trạng giải pháp phát triển cơng nghiệp địa bàn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa… quy hoạch phát triển cơng nghiệp, ngành cơng nghiệp chủ lực địa bàn tỉnh, ... hoạch phát triển cơng nghiệp - tiểu thủ cơng nghiệp địa bàn tỉnh Từ đây, ngành cơng nghiệp xây dựng Kế hoạch phát triển cơng nghiệp địa bàn tỉnh giai đoạn 2000-2005 Đến năm 2007, u cầu phát triển, ...
 • 96
 • 700
 • 2

LUẬN VĂN: Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre - Thực trạng giải pháp potx

LUẬN VĂN: Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre - Thực trạng và giải pháp potx

Thạc sĩ - Cao học

... thực trạng phát triển cơng nghiệp địa bàn tỉnh, tác động nhân tố phát triển cơng nghiệp; xác định ngành cơng nghiệp chủ lực tỉnh đề xuất định hướng, giải pháp phát triển cơng nghiệp địa bàn tỉnh ... thực trạng giải pháp phát triển cơng nghiệp địa bàn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa… quy hoạch phát triển cơng nghiệp, ngành cơng nghiệp chủ lực địa bàn tỉnh, ... hoạch phát triển cơng nghiệp - tiểu thủ cơng nghiệp địa bàn tỉnh Từ đây, ngành cơng nghiệp xây dựng Kế hoạch phát triển cơng nghiệp địa bàn tỉnh giai đoạn 2000-2005 Đến năm 2007, u cầu phát triển, ...
 • 90
 • 809
 • 2

Phát triển bền vững các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh : thực trạng giải pháp

Phát triển bền vững các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh : thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... 49A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 19 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH I.Tổng quan làng nghề Bắc Ninh Làng nghề Bắc Ninh có lịch sử tồn phát triển lâu đời,phân ... tư doanh nghiệp đầu tư vào phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Các doanh nghiệp, sở sản xuất khu công nghiệp phát huy tốt lực đầu tư, góp phần vào tăng trưởng giá trị sản xuất địa bàn tỉnh 2.Vốn ... -Tìm thấy thực trạng làng nghề địa bàn tỉnh Bắc Ninh : mặt hạn chế -Từ đưa phương hướng giai pháp cho phát triển bền vững làng nghề địa bàn tỉnh Bắc Ninh CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN...
 • 72
 • 1,109
 • 5

LUẬN VĂN: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định Thực trạng giải pháp docx

LUẬN VĂN: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định Thực trạng và giải pháp docx

Thạc sĩ - Cao học

... công chức địa bàn tỉnh Bỡnh Định - Thực trạng giải pháp " làm đề tài luận văn tốt nghiệp Tôi hy vọng góp phần nhỏ bé vào công tác giáo dục pháp luật nói chung giáo dục pháp luật cho cán bộ, công ... dục pháp luật; - Đánh giá thực trạng công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức Bình Định; - Từ thực trạng đó, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường hiệu công tác giáo dục pháp ... nhân tài cho khu vực miền Trung Tây Nguyên Bình Định có khu công nghiệp Phú Tài vào hoạt động tương lai có thêm khu công nghiệp Nhơn Hội Các sở động lực tạo đà cho Bình Định vào công nghiệp hóa,...
 • 107
 • 706
 • 1

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Thạc sĩ - Cao học

... kinh nghiệm thực tiễn phát triển khu công nghiệp - Chương 2: Thực trạng phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Chương 3: Giải pháp phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ... LÝ LUẬN KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khu công nghiệp vai trò khu công nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm khu công nghiệp Ở ... PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 3.1 Quan điểm, mục tiêu, định hƣớng phát triển KCN tỉnh Vĩnh Phúc 3.1.1 Quan điểm phát triển khu công nghiệp - Phát triển KCN phải...
 • 25
 • 1,134
 • 6

Slide báo cáo luận văn thạc sĩ KTCT“phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc”

Slide báo cáo luận văn thạc sĩ KTCT“phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc”

Kinh tế

... nghiệm thực tiễn phát triển khu công nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: Giải pháp phát triển hợp lý bền vững khu công nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh ... CƠ SỞ LÝ LUẬN KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP * Khu công nghiệp vai trò khu công nghiệp + Khái niệm khu công nghiệp + Phân ... CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC * Quan điểm phát triển khu công nghiệp - Phát triển KCN phải phù...
 • 23
 • 7,906
 • 55

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất các giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo hướng thân thiện môi trường. Nghiên cứu điển hình khu công nghiệp Việt Hương 2

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo hướng thân thiện môi trường. Nghiên cứu điển hình khu công nghiệp Việt Hương 2

Công nghệ - Môi trường

... phủ nên không hợp vệ sinh 2.5 THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ BVMT TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG Cũng giống đòa phương khác VKTTĐPN, công nghiệp tỉnh Bình Dương có loại ngành ... tư vào lónh vực giao thông, qui hoạch phát triển vùng rau xanh để cung cấp cho khu đô thò, chế biến nông sản, chăn nuôi, đầu tư phát triển công nghiệp dài ngày cao su phía Bắc Tỉnh đặc biệt khuyến ... nước thải công nghiệp làm suy giảm nguồn nước mặt Tỉnh, nguy lớn tình trạng sông Sài Gòn nguồn tiếp nhận phần lớn nguồn nước thải khu, cụm công nghiệp doanh nghiệp nằm KCN đòa bàn Tỉnh Tải lượng...
 • 87
 • 654
 • 2

Đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Đinh.

Đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Đinh.

Quản trị kinh doanh

... nghiên cứu: “Đầu tư phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bình Định” với mong muốn nâng cao hiểu biết khu công nghiệp, thực trạng phát triển khu công nghiệp tỉnh Đồng thời nêu giải pháp nhằm xử lý ... để phát triển kinh tế tỉnh nhà đầu tư phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh yếu tố thúc đẩy phát triển công nghiệp nên cần trọng Chất lượng giáo dục toàn diện chưa đáp ứng yêu cầu Kết thực ... ngư nghiệp tăng lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ 2.2.2.1.1 Sản xuất công nghiệp có bước phát triển: Tỉnh đẩy mạnh quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp; điều chỉnh, bổ sung sách khuyến khích phát...
 • 45
 • 418
 • 0

giải pháp phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

giải pháp phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quản trị kinh doanh

... tốt nghiệp công tác quản lí nhà nước khu công nghiệp địa bàn Tỉnh Thanh Hóa 3.2 phạm vi nghiên cứu nay, địa bàn tỉnh có khoảng khu công nghiệp, việc quản lí nhà nước, giải pháp phát triển khu công ... định hướng phát triển, Thanh Hóa cho quy hoạch phát triển 5KCN tập trung là: - Khu công nghiệp Lễ Môn Khu công nghiệp Bỉm Sơn Khu công nghiệp Lam Sơn Khu công nghiệp Đình hương Khu công nghiệp Tây ... quan, khu bảo thuế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu giải trí, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu hành khu chức phù hợp với đặc điểm khu kinh tế Khu công nghiệp hình ảnh thể chế pháp lý...
 • 49
 • 937
 • 6

Phương hướng, giải pháp thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh yên bái đến năm 2020

Phương hướng, giải pháp thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh yên bái đến năm 2020

Kinh tế

... - Các dự án đã, triển khai khu công nghiệp - Các hoạt động đầu tư nước nước vào khu công nghiệp - Các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái - Nghiên cứu sách đầu tư, sách thu hút đầu tư vào khu công nghiệp ... LÝ LUẬN THỰC TẾ THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP .5 1.1.1 Khái niệm đặc trưng khu công nghiệp 1.1.2 Vai trò khu công nghiệp phát triển ... tế - xã hội 46 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI 49 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển khu, cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Yên Bái đến hết năm 2012...
 • 118
 • 389
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose